Колективний договір - 2021: феросплавникам у першому півріччі забезпечено дотримання всіх соціальних норм і стандартів - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорожский облсовет ПМГУ
Официальный сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Колективний договір - 2021: феросплавникам у першому півріччі забезпечено дотримання всіх соціальних норм і стандартів

Новости ПАО "Завод ферросплавов"
2 грудня 2021 р.

Підбиті підсумки виконання колективного договору на нашому підприємстві у першому півріччі поточного року. За інформацією голови профкому АТ «ЗФЗ» Юрія Спиридонова, профспілковий комітет спільно з адміністрацією заводу ретельно контролювали виконання всіх його положень у повному обсязі.

- Голова Правління Павло Олександрович Кравченко особисто докладає всіх зусиль, щоби було належним чином забезпечено дотримання всіх соціальних норм і стандартів по відношенню до працівників нашого заводу, - відмітив Юрій Миколайович. – Наш колективний договір передбачає ряд заходів щодо підтримки і заохочення дисциплінованих працівників, є людиноцентричним і соціально орієнтованим, тобто забезпечує сталий розвиток виробництва за умови реалізації можливостей для індивідуального розвитку феросплавників.
 
Зокрема, що стосується професійного розвитку, за звітний період за рахунок коштів підприємства навчено у ВНЗ та підготовлено у системі професійної підготовки 1474 працівника заводу. В їх числі перепідготовку персоналу до нових професій пройшли 93 людини, підвищив кваліфікацію 1381 працівник (серед них робітники - 605 осіб, ІТП - 776 осіб). Усього за системою навчання витрачено 279,845 тис. грн за розділом колдоговору «Навчання працівників підприємства за договорами з навчальними закладами».

Адміністрацією на виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, профзахворювань та аварій витрачено 23 069,119 тис. грн.
 
Згідно зі списком професій зі шкідливими умовами праці, впродовж 2021 року видавалося молоко 1454 працівникам по 0,5 літра за зміну, на що витрачено 969 153 тис. грн. Щомісяця 1307 співробітникам заводу, які працюють в умовах забруднення робочих місць і які відпрацювали не менше 50% встановленої норми робочого часу, видавалося господарче мило по 400 г кожному працівнику, на що витрачено 97 265 тис. грн.

Відповідно до графіка, з 10 березня 2021 року проводиться періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці.
Працівники своєчасно забезпечувалися спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно з чинними нормами та які необхідні за умовами праці, на що витрачено 2 842 236 тис. грн.

Щодо виплати заробітної плати, усі пункти Галузевої угоди виконані. Рівень мінімальної тарифної ставки працівників першого розряду з нормальними умовами праці у розмірі не нижче 105% прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 липня 2021 року становив:
- згідно з Галузевою угодою – 2383,50 грн;
- згідно з колективним договором – 2902,99 грн;
- фактично на підприємстві – 2902,99 грн.
 
Правлінням заводу, спільно з акціонерами підприємства, ухвалене  рішення про збільшення загального фонду оплати праці співробітникам АТ «ЗФЗ» з 1 березня 2021 року на 20% (наказ з ОД №15 від 30.03.2021 р.). Додамо також, що чергове підвищення заробітної плати на нашому заводі відбулося також і у другому півріччі - з 1 вересня 2021 року, до 19% (наказ з ОД №44 від 30.09.2021 р.).
 
При цьому середня заробітна плата в АТ «ЗФЗ» склала (для порівняння): за перше півріччя 2020 року – 12 796 грн, а за перше півріччя 2021 року – 16 317 грн. Отже, зростання середньої заробітної плати становило 27,5%.
 
У АТ «ЗФЗ» заборгованість із виплати заробітної плати відсутня. Заробітна плата виплачується працівникам підприємства відповідно до термінів (не менше двох разів на місяць), зазначених у колективному договорі. Завод входить до числа підприємств міста, де стабільно виплачується заробітна плата, виконуються всі соціальні гарантії.
 
За перше півріччя 2021 року працівникам підприємства здійснені такі виплати, передбачені розділом «Оплата праці, заохочувальні та компенсаційні виплати» колективного договору, на суму 53 574,13 тис. грн.: доплата за роботу в умовах неповного штату, виплата винагороди за вислугу років працівникам підприємства, преміювання працівників за виконання показників, компенсація протезування зубів працівникам заводу, допомога з догляду за дитиною до досягнення нею 1,6-річного віку, пільгова відпустка вагітних, які працюють у промисловій групі цехів, та інших соціальних відпусток за колективним договором, оплата утримання дітей дошкільних дитячих установ, соціальна  пільга на оплату житла, разова виплата працівникам, звільненим на пенсію, оплата працівникам, які здали кров (донорам), преміювання до свят тощо.
 
Зазначені виплати є додатковими гарантіями, які надаються працівникам у встановленому для підприємства порядку.
 
Крім того, понад норми чинного законодавства, на мотиваційні фонди та додаткове стимулювання працівників за високопродуктивну працю (відповідно до Положення та ідеології преміювання), за 1 півріччя 2021 року спрямовані кошти у сумі 44 367,92 тис. грн., у тому числі: нарахування премії за підсумками змагання трудових колективів основних та допоміжних цехів, надбавка за профмайстерність, за високі виробничі показники, за виконання додаткових робіт, за інтенсивність праці.
 
Загалом у 1 півріччі 2021 року за різними напрямами мотивації здійснені виплати на загальну суму 97 942,06 тис. грн.

У розділі «Соціальне та медичне обслуговування та інші гарантії» передбачені утримання бази відпочинку «Феросплавник», витрати на надання медичних послуг працівникам АТ «ЗФЗ» у поліклініці ТОВ «Вітацентр», допомога на поховання та інші види благодійної допомоги. Утримання дитячого садочка №15 та інші види соціального захисту працівників заводу фінансувалися у повному обсязі і навіть з перевищенням запланованої витратної частини з огляду на відповідні соціально-економічні зміни у країні.
 
- Профспілковий комітет заводу і надалі докладатиме всіх зусиль, щоб у співпраці з адміністрацією забезпечити феросплавникам належний рівень і якість життя, – підбив риску Юрій Спиридонов.
© Запорожский обком ПМГУ 2012
Назад к содержимому