Е-лікарняний: що має знати кожен працівник - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорожский облсовет ПМГУ
Официальный сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Е-лікарняний: що має знати кожен працівник

Новости ЦК ПМГУ
5 січня 2022 р.

Третього червня цього року стартував пере­хідний етап запуску е-лікарняних по всій Україні. З першого жовтня - усі заклади охорони здоров’я України вже остаточно перейшли на оформлення електронних лікарняних.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна розповіла: «Е-лікарняні - це крок назустріч лю­дям. Якщо до сьогодні треба було збирати купу довідок та печаток, то нова система усуває всі складнощі для людини. Реєстри обмінюються ін­формацією між собою без паперів. Відтепер лікарі лікують, люди одужують, роботодавці бачать, що працівники на лікарняному від першого дня, до­кументи обробляються автоматизовано, і люди­на отримує виплати без зайвих затримок».

Голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус зазначив: «Електронні листки не­працездатності формуються автоматично, що зручно для українців. Більше немає потреби зби­рати довідки та стояти в чергах. Це прискорить процес отримання виплат. До того ж, кожен змо­же перевірити інформацію про себе в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду Украї­ни. Завдяки цьому процес стане більш відкритим, а корупційні ризики зменшаться».

«Електронні лікарняні - це прозорий, зручний для пацієнта і підзвітний для лікаря процес фіксації надання медичних послуг та подальших страхових виплат. Пацієнту більше не доведеться витрача­ти свій час на паперову тяганину. На сьогодні уже створено більше 1,1 мільйона електронних медич­них висновків про тимчасову непрацездатність у 2991 закладі 47 тисячами лікарів», - сказав Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Чи насправді все так легко? Що потрібно знати працівнику, щоб користування зручною опцією не перетворилося на важкий квест з усунення поми­лок, які виникають при оформленні електронного листка непрацездатності? Переглянувши багато роз’яснень, даємо відповіді на найпоширеніші за­питання про е-лікарняні.

Як виглядає оформлення е-лікарняних?
Тепер жодних бланків, де зазначено чим ви хворіли! Якщо ви захворіли, насамперед потріб­но звернутися до лікаря, який проведе медичний огляд та призначить лікування. Якщо виявиться, що у зв’язку зі станом здоров’я вам потрібно «піти на лікарняний», лікар створить електронний медич­ний висновок про тимчасову непрацездатність. Цей електронний документ підтверджує вашу непра­цездатність протягом прогнозованого періоду. І на підставі медичного висновку про тимчасову непра­цездатність (далі - МВТН) буде сформовано ваш електронний лікарняний в Електронному реєстрі листків непрацездатності. В особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України ви можете пере­глянути ваші листки непрацездатності.
На що варто звернути увагу у лікаря, коли «йдеш на лікарняний»?
Під час створення лікарем МВТН пацієнтам рекомендується перевірити коректність введеної лікарем інформації. А ще важливо отримати смс- повідомлення від електронної системи охорони здоров’я (Ehelsi). Якщо не отримали - перевірте актуальність внесеного в систему номера телефону. Отримане повідомлення міститиме 16-значний номер МВНТ і підтверджуватиме, що він був створений саме вам.
 
Як ви дізнаєтеся, що е-лікарняний оформлено успішно?
Фактом підтвердження успішного формування е-лікарняного є отримання другого смс- повідомлення, цього разу - від Пенсійного фонду України. Його ви отримаєте, якщо зареєструвалися на порталі ПФУ і там зазначили саме цей спосіб комунікації (актуальний номер мобільного телефону). Важливо розуміти, що успішність формування саме е-лікарняного залежить від наявності ваших даних у Реєстрі застрахованих осіб. Їх має подати ваш роботодавець.
 
В яких випадках вам можуть не прийти 2 смс-повідомлення?
Від електронної системи охорони здоров’я (Ehelsi) не прийде смс-повідомлення якщо:
-    у системі неактуальний ваш номер телефону;
-    ви не обрали цей спосіб комунікації;
-    у вас змінилися персональні дані (наприклад, номер паспорта), а ви не повідомили про це лікаря;
-    якщо МВТН був помилково створений не вам.

Від ПФУ не прийде смс-повідомлення якщо:
-    ви не зареєструвалися в особистому кабінеті на порталі ПФУ та не обрали цей спосіб комунікації;
-    в особистому кабінеті неактуальний номер телефону;
-    ви офіційно не працевлаштовані та в реєстрі відсутні дані про сплату ЄСВ;
-    ви не є застрахованою особою і ваші дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;
-    ваш роботодавець не подав ваші дані для внесення до Реєстру застрахованих осіб.
 
Що робити, якщо е-лікарняний не був сформований?
У такому випадку вам слід запитати в лікаря, чи надходила відповідь від Електронного реєстру листків непрацездатності. Якщо буде з’ясовано, що «запис не знайдено», а ви є застрахованою особою, необхідно звернутися до роботодавця або на гарячу лінію Пенсійного фонду України - телефон 0800-503-753.
 
Чи потрібно друкувати е-лікарняний та на-давати роботодавцю будь-які паперові підтвердження хвороби?
Ні, не потрібно друкувати е-лікарняний та нада­вати роботодавцю будь-які паперові підтверджен­ня тимчасової непрацездатності. Ви маєте пові­домити про відкриття е-лікарняного свого робото­давця будь-яким зручним обом способом, напри­клад, телефоном. Всю необхідну інформацію про ваш е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електронному кабінеті страхувальника на порталі Пенсійного фонду України.
 
Чи можна отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність без укладеної декларації?
Так, МВТН може сформувати лікуючий лікар за умови реєстрації в електронній системі охоро­ни здоров’я закладу, де він працює. Станом на 1 жовтня 2021 року це практично всі заклади охорони здоров’я, які здійснюють експертизу тимчасової не­працездатності. Якщо ж ви потрапили в лікарню - МВТН вам буде сформовано при поступленні з прог­нозованою кінцевою датою вашої госпіталізації.

Якщо під час перебування на лікарняному вам відкрили ще один, з іншої причини?
Інколи різні страхові випадки перекриваються: наприклад, під час вашої хвороби може захворіти дитина, і їй знадобиться догляд. Або ж лікар напра­вив вас на 14-денну самоізоляцію від Covid-19 як контактну особу, однак через декілька днів ви все ж захворіли. Для таких випадків розробили «пра­вила скорочення» - вони визначають пріоритет різних причин непрацездатності і скорочують «не- пріоритетні» е-лікарняні. Так, лікарняний по ізоля­ції від Covid-19 (який оплачується в розмірі 50% до­ходу) переривається на користь е-лікарняного по вагітності та пологах (оплачується в розмірі 100% доходу), по загальній хворобі, необхідності догля­ду  за хворими рідними тощо (які оплачують залеж­но від стажу в розмірі від 50% до 100% доходу). А електронний лікарняний по вагітності та пологах скорочує будь-який з лікарняних, у той час як сам не може бути скорочений жодною іншою причиною непрацездатності. Е-лікарняні скоротяться автома­тично, а розмір матеріального забезпечення роз­рахує роботодавець.
 
Чи потрібна суміснику копія лікарняного?
У разі формування е-лікарняного працівник не повинен подавати за сумісництвом копію листа не­працездатності, засвідчену підписом керівника і печаткою підприємства з основного місця роботи. Позаяк інформація про е-лікарняні відображається на порталі ПФУ, такий е-лікарняний (по суті витяг із реєстру) буде підставою для оплати і за основним місцем роботи, і за сумісництвом. Якщо за місцем роботи за сумісництвом не вдається побачити е-лікарняний (зрозуміло, що це технічна помилка), працівник повинен звернутися до ПФУ за витягом з електронного реєстру листків непрацездатності у паперовій формі - і надати цей витяг за суміс­ництвом для оплати.

Як мій роботодавець дізнається, що в мене відкритий е-лікарняний?
Про відкриття е-лікарняного ви маєте повідоми­ти роботодавця самостійно будь-яким зручним спо­собом. Усю необхідну інформацію про е-лікарняний роботодавець зможе побачити у своєму Електрон­ному кабінеті страхувальника на порталі ПФУ.
Також радимо профкомам провести роз’ясню­вальну роботу серед працівників свого підприємства будь яким зручним способом (на зборах, на стендах, через групи у вайбері, телеграм-канали, тощо).
 
Надаємо, для використання в роз’яснювальній роботі, типове повідомлення працівникам про їхні дії в разі відкриття електронного листа непрацездатності:
 
Шановний член Профспілки!

З 01.10.2021 паперові лікарняні не видаються, заклади охорони здоров’я видають лише електронні листи непрацездатності.
Якщо Вам відкрили електронний листок непрацездатності, роздруковувати його та передавати на підприємство не треба - ані при відкритті е-лікарняного, ані після того, як його закриють. Елек­тронний листок непрацездатності не потребує дублювання на бланку та наділений повним перелі­ком функцій паперової версії.
Будь ласка, зателефонуйте до відділу кадрів (бухгалтерії) за номером:_____________________
одразу після того, як лікар відкрив Ваш е-лікарняний, і повідомте їх про це. Це важливо для вчасного нарахування лікарняних.
Перевіряйте інформацію у своїх листах непрацездатності (номер, дата відкриття, дата закрит­тя, причина непрацездатності). Зробити це можете в Кабінеті застрахованої особи на порталі ПФУ (пункт меню «Мої листки непрацездатності») або за посиланням: https://portal.pfu.gov.ua/sidebar/Templates/ IncapListsSearch. Якщо виявили неточності, інформуйте лікаря. Він має внести зміни в електронний медичний висновок.
Можливо для оформлення електронного листа непрацездатності Вам буде мало знати лише назву нашого підприємства, може знадобитись код ЄДРПОУ_____________________________ .
Те, що Вам видали е-лікарняний, жодним чином не вплине на його оплату. Розмір допомоги по тим­часовій втраті працездатності становитиме, як і раніше, 50-100% середнього доходу залежно від тривалості стажу, а розмір допомоги по вагітності та пологах - 100% середнього доходу.
 
З повагою, Ваш Профком
 
© Запорожский обком ПМГУ 2012
Назад к содержимому