Заробітна плата у квітні 2020 року - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорожский обком ПМГУ
Официальный сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Заробітна плата у квітні 2020 року

Публикации в СМИ
29 травня 2020 р.

Заробітна плата у квітні 2020 року

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у квітні 2020р. становила 10430 грн, що у 2,2 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4723 грн).
 
Порівняно із березнем розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 8,9%, а за останні 12 місяців (відносно квітня 2019р.) збільшився на 1,6%.

Динаміка середньої заробітної плати у 2019–2020 роках
 
Індекс реальної заробітної плати у квітні 2020р. порівняно із березнем 2020р.  становив 90,4%, а відносно квітня 2019р. – 99,6%.
 
Більше інформації щодо середньої заробітної плати наведено в додатках.
 
Географічне охоплення
 
Усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
 
Методологія та визначення
 
Номінальна заробітна плата включає тарифні ставки (посадові оклади), премії, доплати, надбавки, оплату за невідпрацьований час, а також обов’язкові відрахування: податок на доходи фізичних осіб, військовий збір.
 
Реальна заробітна плата характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом змін споживчих цін на товари і послуги та рівня податків й обов’язкових платежів.
 
Індекс реальної заробітної плати розраховується шляхом ділення індексу нарахованої номінальної заробітної плати (без урахування податку на доходи фізичних осіб та військового збору) на індекс споживчих цін.
 
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яке охоплює юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
 
Інформація щодо номінальної заробітної плати формується по Україні в цілому та по регіонах за видами економічної діяльності на рівні секцій і розділів відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/nac_kls/dc_009.rar). Інформація щодо індексу реальної заробітної плати розраховується по Україні в цілому та по регіонах.
 
Методологічні положення: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2016/117/mp_op_sp.zip
 
Інструкція зі статистики заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2004/5/inst_st_zarplat.zip
 Методика розрахунку індексів реальної заробітної плати: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/378/metod.zip© Запорожский обком ПМГУ 2012
Назад к содержимому