Архив "Главной страницы" - стр.13 - Запорожский обком ПМГУ

Поиск
***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Перейти к контенту

Главное меню:

Архив "Главной страницы" - стр.13

Архив

24 марта 2014 г.

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ОБКОМА ПРОФСОЮЗА ПО ОХРАНЕ ТРУДА


18 марта 2014 г. состоялся Президиум Запорожского обкома ПМГУ с основным вопросом повестки дня "О результатах профилактической работы по охране труда и предупреждению производственного травматизма за 2013 г. и мерах по усилению общественного контроля."

С докладом выступил Главный технический инспектор труда ПМГУ по Запорожской области А.Н. Дорошенко. Перед членами Президиума обкома по вопросу повестки дня выступили представители следующих предприятий ГМК Запорожской области:
- исполняющий обязанности начальника отдела охраны труда ОАО "ЗМК "Запорожсталь" Пышняк И.В.;
- заместитель генерального директора по охране труда ПАО "Запорожский завод ферросплавов" Чечель А.И.;
- заместитель генерального директора по охране труда ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" Юнг В.А.

Итогом рассмотрения вопроса явилось решение Президиума Запорожского обкома ПМГУ.

24 марта 2014 г.

ТУРНИР ПАМЯТИ ПЕТРОВА


9 марта 2014 г., третий год подряд, в шахматно-шашечном клубе «Гамбит», состоялся турнир по шахматам и шашкам памяти Петрова А.В. Формат проведения открытого турнира – личное первенство среди всех желающих.
К сожалению в нём не принимают участие спортсмены наших коллег из г.Запорожья, что вызвано прежде всего неудобством приезда в другой город, да и в выходные не так просто оторваться от запланированных домашних дел.

Читать дальше...

24 марта 2014 г.

ВЕЧЕР "ТРУДОВОЙ СЛАВЫ"


28 февраля 2014 г. в ДК «Горняк» состоялся вечер Трудовой славы, на котором генеральный директор комбината Фурман А.И. и председатель профкома комбината Григорчук А.С. поздравили коллектив предприятия с успешным завершением 2013 года и выполнением всех основных производственных показателей. Это праздничное мероприятие уже традиционно ежегодно проводится по инициативе профсоюзного комитета.


Во время торжественной части на сцену подымались для награждения победители производственного соревнования и лучшие по профессии цехов и подразделений комбината.

Читать дальшее...21 марта 2014 г.

Федерація профспілок України закликала Кабінет Міністрів України,

органи виконавчої влади до відкритого діалогу з громадськістю, у т.ч. з профспілками та незалежними експертами

для пошуку шляхів мінімізації негативних наслідків соціальних реформ, зокрема від підвищення тарифів для населення.


Профспілки наголошують на наступному.

В умовах відновлення суспільно-політичної стабільності будь-які рішення, які можуть негативно позначатися на рівні життя населення, повинні бути максимально прозорими, обґрунтованими та супроводжуватися упереджувальними заходами соціального захисту населення. Таким рішенням має передувати широке громадське обговорення, оскільки підвищення тарифів на енергоносії призведе до зростання рівня енергетичної бідності серед населення та ще більшого погіршення якості життя громадян.


Продовження запровадження диференційованих тарифів на газ для населення. Залишити без змін ціну на газ для споживачів, які використовують газ у мінімальних обсягах (до 2500 куб. м на рік).Такий принцип, в умовах глибокого майнового розшарування, є справедливим і його відміна не допустима.
Зміну ціни здійснювати поступово із застосуванням адресних житлових субсидій малозабезпеченим категоріям населення, оскільки на сьогодні компенсація тієї частини різниці в тарифах, яку недоплачують заможні громадяни, що споживають газ у найбільших обсягах, відбувається за рахунок коштів платників податків, тобто за гроші пересічних громадян.


Забезпечити власний видобуток газу та  використовувати його виключно для потреб населення.


Федерація профспілок України звертає увагу, що відповідно до ст.10 Закону України «Про засади і функціонування ринку природного газу» та постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року на побутові потреби населення використовується виключно газ власного видобутку, а отже, ціна газу для населення формується з урахуванням помірної ціни газу власного     видобутку.


Водночас, ФПУ ініціює кардинально змінити державну цінову політику,   яка у попередні роки мала хаотичний характер, відзначалася відсутністю прозорості у формуванні цін та єдиних підходів до механізмів ціноутворення, на політику передбачуваності, системності, прозорості з обов’язковою участю громадськості при підготовці  цінових рішень та контролю за їх виконанням.

                                                          Департамент бюджетної політики  та
                                                          соціального захисту


Секвестр бюджету-2014 – реакція профспілок


Враховуючи наміри Уряду переглянути Державний бюджет України на 2014 рік з метою урізання витратних статей, Федерація профспілок України закликала Кабінет Міністрів України:

- не допустити зниження життєвого рівня населення України і рівня його соціального захисту,

- віднайти можливості подолання соціальної несправедливості не за рахунок урізання фінансування галузей бюджетної сфери, а шляхом залучення інших джерел наповнення державної казни (введення податку на багатство та розкіш, підвищення рівня оподаткування нетрудових доходів, легалізація заробітної плати та зайнятості, жорсткий контроль за витрачанням бюджетних коштів тощо),

- забезпечити взаємодію сторін соціального діалогу при підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік», враховуючи норми чинної Генугоди та положення Порядку участі представників сторін соціального діалогу у формуванні бюджетної політики, затвердженого Президією Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

ФПУ вважає, що в бюджеті поточного року дійсно є ряд видатків, які слід скорегувати та перенаправити на цілі, які сьогодні мають першочергове значення. Проте, зазначене не повинно загрожувати зниженню основних соціальних стандартів і гарантій. Запропоновані Урядом антикризові заходи не повинні стати новим детонатором соціального невдоволення.

 
Зі зверненням ФПУ до Кабінету Міністрів України, можна ознайомитися тут.


Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

21 марта 2014 г.

Санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення
за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності


Відповідно до статті 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-ІІІ для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї мають право на отримання санаторно-курортного лікування у межах асигнувань установлених бюджетом Фонду на зазначені цілі.

Згідно з Порядком отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.02.2009 №12 (далі –Порядок 12), рішення про виділення путівки застрахованій особі приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації, на підставі особистої заяви та довідки для одержання путівки форми 070/о. Путівка до санаторію видається застрахованій особі за її основним місцем роботи в період відпустки.


Протягом календарного року може бути виділена лише одна путівка до санаторно-курортного закладу з урахуванням путівки, отриманої до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.


Комісією (уповноваженим) із соціального страхування приймається рішення про розмір часткової оплати за путівку:
- в двомісний номер – в розмірі 20%;
- в одномісний номер – в розмірі 50%.
- для лікування дитини в супроводі дорослого – в розмірі 10%;
- для лікування двох дітей в супроводі дорослого – безкоштовно на підставі заяви застрахованої особи та медичних довідок для дорослого та дитини.


Сума оплати часткової вартості путівки, внесена застрахованою особою до каси, має бути перерахована на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення. Згідно п. 4.14, 4.16 Порядку 12, за відсутності квитанції до прибуткового касового ордеру або квитанції про часткову оплату вартості путівки застрахованій особі путівка не видається. Путівка видається застрахованій особі заповненою, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові застрахованої особи , місця роботи, підприємства, що видало путівку, а також підписаною відповідальною особою підприємства та скріпленою печаткою цього підприємства.


Згідно п.1.2 Порядку 12 отримання застрахованими особами санаторно-курортних послуг передбачає комплексне лікування на базі санаторно-курортних закладів, за пред’явленням путівки на санаторно-курортне лікування та санаторно-курортної карти: форми 072/о – для дорослого, 076/о- для дитини, які підтверджують необхідність отримання санаторно-курортного лікування по профілю вказаному у довідці форми 070/о. Профіль лікування застрахованої особи, згідно довідки 070/о, повинен відповідати профілю вказаному у путівці.


Застрахована особа, яка отримала від страхувальника путівку, зобов’язана повернути йому заповнений зворотний талон путівки або довідку про факт перебування в санаторно-курортному закладі.


Також, Запорізька міська виконавча дирекція Фонду повідомляє, що продовжується підготовка до дитячої оздоровчої кампанії у 2014 році, а саме в літній період (м.Бердянськ, Якимівський район (Коса Пересип, Федотова коса, Молочний лиман).


Незважаючи на те, що 2014 рік тільки почався, Запорізька міська виконавча дирекція Запорізького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадує керівникам та головам (уповноваженим) комісій із соціального страхування про необхідність надання заявок на санаторно-курортне лікування та дитяче оздоровлення на 2014 рік до Запорізької міської виконавчої дирекції. За більш детальною інформацією звертайтесь за телефонами (0612) 34-27-11 та (061) 239-02-01.

Запорізька міська  виконавча дирекція
Запорізького обласного відділення
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Завантажити у форматі DOC


11 марта 2014 г.


Інтерв`ю в.о. Голови Національної ради Григорія Осового: Народ України довів, що справді є джерелом влади в Україні

В.о. Голови Національної тристоронньої соціально-економічної ради, в.о. Голови Федерації  профспілок України Григорій Осовий дав інтерв'ю сайту Національної ради, у якому розповів про своє бачення останніх подій в країні, позицію профспілок щодо вимог Міжнародного валютного фонду, напрями вдосконалення системи соціального діалогу в Україні, а також про плани відновлення Будинку профспілок.

- Григорію Васильовичу, як Ви оцінюєте події, які відбулися в країні останнім часом? Відомо, що Федерація профспілок відігравала достатньо серйозну роль у протестах.
- Події, які відбулися в країні, ще раз засвідчили, що в Україні є громадянське суспільство і народ України є джерелом влади не лише юридично, але й справді готовий відстоювати це право, вимагати від влади виконання обов’язків перед людьми.
Саме непродумані безвідповідальні дії влади призвели до того, що десятки тисяч людей вийшли на Майдан, протестуючи проти зміни курсу на євроінтеграцію. Адже зовнішньополітичний курс України був чітко визначений законом «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», але раптом Уряд звернув з цього шляху. Звичайно, люди зажадали отримати від влади пояснення.
Звичайно, у протестах брали участь в тому числі і члени профспілок, і Федерація профспілок України також не залишилися осторонь. Розуміючи обставини, а також реагуючи на звернення наших членських організацій, ми надавали протестувальникам можливість перебування у Будинку профспілок для обігріву, харчування, отримання медичної допомоги тощо.

«МИ СТАЛИ КРАЇНОЮ-СОБЕСОМ»

- На ваш погляд, якими були причини загострення ситуації, розширення від суто євроінтеграційних вимог до вимог кардинальної зміни влади та системи влади?
- Силові дії влади призвели до ще більшого обурення людей і загострили і інші вимоги людей і громадянського суспільства. Українці давно відчували обурення тим, що країна є надто корумпованою, чиновницьке свавілля – надто поширеним, а несправедливість і диференціація доходів просто зашкалює. Якщо не сьогодні, то завтра це обурення призвело би до жорсткого протистояння влади і народу. Силові дії влади просто стали певним каталізатором.
Зараз ми маємо в країні жахливу ситуацію, коли навіть працююча людина не може убезпечити себе від бідності, не кажучи вже про те, щоб забезпечити непрацездатних членів сім’ї – дітей, батьків старшого віку, які також отримують невелику пенсію. За межею бідності знаходиться 19% українських працівників. Це взагалі є нонсенсом!
В європейських країнах мінімальна ставка заробітної плати складає 2,5-3 прожиткових мінімуми. В нас мінімальна заробітна плата – це і є прожитковий мінімум, тобто, фактично межа бідності. До того ж, прожитковий мінімум протягом багатьох років занижується - він взагалі він не переглядався з 2000 року.
Зарплата в структурі доходів населення складає близько 40%, а все інше – соціальні виплати. Ми стали країною – собесом, коли за працю людина не отримує еквівалент відтворення для себе і своєї сім’ї, і навіть працююча людина з простягнутою рукою йде до держави за допомогою.
Це є прямим наслідком вкрай низького рівня витрат на робочу силу у собівартості продукції. В промисловому секторі частка витрат на заробітну плату складає лише 6% собівартості, тоді як в країнах з розвиненою економікою – 30-35%. Фонд оплати праці у валовому продукті країни – 32%, у розвинених країнах – 60-65%. Цю диспропорцію потрібно змінювати, тоді як зараз вона консервується, а у деяких випадках навіть погіршується.


- Як Ви вважаєте, чому не спрацювала система запобіжників для недопущення подібної ситуації, зокрема, механізм соціального діалогу в державі?
- Днями у нас відбулося засідання Ради Федерації профспілок України, в ході якого ми досить критично оцінили і власні дії, і ефективність ведення соціального діалогу.
Інституційно система соціального діалогу розбудована за роки Незалежності досить серйозно. Були створені такі майданчики як Національна тристороння соціально-економічна рада, Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, ми маємо унікальні умови управління фондами загальнообов’язкового соціального страхування, де рішення сьогодні приймаються трьома сторонами на паритетних засадах.
З точки зору інституційної розбудови і законодавчого оформлення соціального діалогу і партнерства ми можемо віднести себе до країн досить успішних в цьому плані.
Укладається на національному рівні Генеральна угода, більше 90 галузевих угод, понад 80 тисяч колективних договорів з охопленням 81% працівників. Ці цифри знаходяться на рівні країн з розвиненою економікою та демократією.
Тобто, якщо подивитися поверхнево, то навіть є чим пишатися. Але якщо подивитися на результативність діалогу – виникають серйозні питання, чому діалог не зумів відвернути поширення бідності.


СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ПОВИННА БУТИ ПЕРЕБУДОВАНА З АКЦЕНТОМ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ

- Фактично Ви критично оцінюєте в тому числі і діяльність профспілок?
- Так, на засіданні Ради Федерації профспілок ми дали критичну оцінку не лише діям влади, але й критично оцінили свою діяльність, розуміючи, що там де є несправедливість, бідність, приймалися авторитарні рішення, ми, як одна зі сторін соціального діалогу, були недостатньо жорсткі до бізнесу і влади, щоб ці антисоціальні аспекти були мінімізовані.
Критикуючи себе, ми маємо посилити вимоги до бізнесу, до роботодавців, до органів державної влади в діалозі. Якщо ми не змінимо ці структурні парадигми, завжди буде джерело соціальної напруги і раз за разом будуть виникати соціальні конфлікти, які будуть перманентно переростати у такі події, які ми маємо на сьогодні. Рада Федерації у своїх рішеннях висловилася за серйозну перебудову соціального діалогу з акцентом на ефективність.
Це повинна бути не просто площадка для обговорення, рішення якої або не виконуються, або сторони намагаються мінімізувати зобов’язання, консервуючи таким чином той стан речей, який є. Профспілки мають посилити не тільки свою компетентну чи професійну складову, але й побуджувальну. Якщо влада чи бізнес не усвідомлять свою відповідальність, рано чи пізно проблеми знову здетонують і за це доведеться розплачуватися всьому суспільству, адже соціальні вибухи не лише спонукають до перетворень але й разом з тим мають руйнівну силу. Соціальні вибухи призводять до нестабільності, погіршення умов інвестиційного клімату, що несе ризики і для влади, і для бізнесу.


ГРОМАДСЬКІСТЬ ГОТОВА ПІДСТАВИТИ ПЛЕЧЕ ДЕРЖАВІ

- Як плануєте вдосконалювати систему соціального діалогу в державі аби унеможливити подібну ситуацію у подальшому?
- Одним з напрямів може бути посилення громадського контролю та суспільного впливу на ті сфери життя, де виникають точки суспільної напруги. Зараз профспілки мають певний контроль у сфері праці. Можливо ми будемо ставити питання щодо надання більш вагомих повноважень у цій сфері. Колись профспілки мали право призупинити виробництво або його частину в тому разі, якщо його технічний стан несе загрозу життю та здоров’ю людини.
У нас в країні лише кількасот інспекторів, а суб’єктів господарювання – 1 млн. 400 тисяч. Чи можуть вони забезпечити щоденний контроль та нагляд? Навряд чи. Але якщо на підприємстві є профспілка, то її члени можуть інформувати відповідні органи для прийняття рішень. Ми готові підставити плече владі і спільно контролювати цей процес.
Можливо, варто вийти за межі традиційно притаманного профспілкам сектору, тобто, сфери праці. Скажімо, питання ціни на газ напряму не відноситься до сфери праці, проте за того рівня зарплат, який ми маємо в Україні, цей чинник може суттєво вплинути на життя та матеріальне становище нашого спілчанина.
Потрібно розвертати лінійку суспільного громадського контролю. З моєї точки зору, варто провести дискусію у Національній тристоронній раді щодо можливості розширити її формат з тристороннього до формату «3+1», з залученням представників громадськості.


- Чи розраховуєте, що нова влада буде більш уважною до вимог громадськості? Деякі урядовці вже заявили, що будуть виконані всі вимоги Міжнародного валютного фонду, в тому числі, такі болючі для населення, як заморожування пенсій, інших соціальних виплат. Чи погодитесь ви з цим?
- Федерація профспілок України висловила стурбованість цими заявами. Ми сподіваємося, що новий Уряд не ігноруватиме суспільну думку і проводитиме відповідні консультації, як це і передбачено законодавством.
Підвищення цін і тарифів, замороження зарплат та пенсій – це дуже болючі теми. Ми розуміємо ту ситуацію, в якій опинилася держава і потребу у кредитній підтримці, оскільки економіка країни вже два роки знаходиться на межі замерзання.
Але разом з тим ми повинні пересвідчитися, що це є безальтернативним рішенням. Скажімо, щодо підвищення тарифів на газ. Ми вимагаємо надати всю інформацію про баланс газу, розкрити інформацію щодо механізму утворення ціни на газ, інформацію про видобуток власного газу – хто його видобуває, яка собівартість і куди він продається.
Законодавством передбачено, що весь газ власного видобутку, а це понад 20 млрд кубометрів, має спрямовуватися виключно на потреби населення. А його вартість є на порядок меншою у порівнянні з російським.
Громадськість повинна мати інформацію щодо того, чому є збитковим «Нафтогаз», хто заробляє на імпорті газу в Україні, чому борги сягнули майже 2 млрд всього за кілька місяців.
Коли не буде утаємниченості в цій справі, можливо, ми зрозуміємо, що в даний час просто немає іншого виходу і самі люди погодяться на такі заходи на певний час.
Але якщо залишиться закритість, корупційність, відкати, пільги окремим наближеним, тоді люди побачать, що в країні нічого не змінилося і це може мати масштабні наслідки для влади.


БУДИНОК ПРОФСПІЛОК БУДЕ ВІДБУДОВАНИЙ

- Досить болюче запитання, але яка зараз взагалі ситуація в Федерації після того, як Будинок профспілок став фактично непридатним для роботи?
- В ході силового протистояння близько тисячі працівників Федерації і ще декількох десятків всеукраїнських профспілок, нажаль, втратили свої робочі місця. Знищена матеріальна база - комп’ютери, меблі і так далі. Проте в даний момент ми змогли віднайти певні тимчасові приміщення і потроху збираємо все необхідне для повноцінного відновлення діяльності.
Саме через Федерацію профспілок України, як найбільше репрезентативне профоб’єднання, йшла та координувалася вся робота по соціальному діалогу. Голова ФПУ очолював не лише Федерацію, але й Спільний представницький орган профспілок, Національну тристоронню раду. Цілком зрозуміло, що коли перестав працювати наш центр, були порушені ланки діяльності. Наразі ми відновили основні комунікації.
Продовжується робота з узгодження законопроектів та проектів нормативно-правових актів, які надсилаються нам Центральними органами виконавчої влади, профільними Комітетами Верховної Ради України. Це досить масштабна робота – лише за минулий рік таке погодження пройшли понад 900 різних документів.
Цей напрямок є теж дуже важливим та необхідним, адже якщо будуть імплементовані неправильні рішення, вони можуть достатньо боляче потім накласти відбиток на життя людей.


- Чи плануєте відновлювати Будинок профспілок? Яким чином і за які кошти?
- Звичайно, нам дуже прикро те, що сталося з Будинком профспілок. Це не лише просто будівля, але й символ Майдану, частина архітектурного ансамблю головної площі нашої столиці, фактично її візитна картка.
Як власники, ми плануємо відновити будівлю. За тими попередніми оцінками, які ми маємо, вона підлягає відновленню, не дивлячись на те, що у місцях інтенсивного горіння була порушена цілісність конструкцій.
Федерація профспілок ініціює створення спеціального фонду відновлення Будинку профспілок. І прості громадяни України, і члени профспілок, і міжнародні організації, з якими ми співпрацюємо, вже пропонують свою допомогу.
Звичайно, сподіваємось і на сприяння держави. В першу чергу, ми розраховуємо на створення державної комісії, яка б визначила причини руйнування та пожежі. Судячи з тих попередніх даних, якими ми володіємо, це все ж таки наслідки штурму проти мітингувальників. Якщо відповідні вказівки давали представники влади, держава має бути відповідальною і теж допомогти нам.
Форми цієї допомоги можуть бути різними – або звільнення від податків тих пожертв людей, які надійдуть до фонду, або пільги суб’єкту господарювання, коли все буде відновлено. Ми розуміємо, в якій ситуації зараз перебуває держава, але не думаємо, що вона повинна відвернутися.
Плануємо також прийняти рішення щодо вшанування пам’яті тих людей, які загинули на Майдані, і взагалі подій, що відбулися в останні місяці. Це може бути зроблено у формі встановлення відповідних меморіальних дошок або у інших формах.
Говорити про конкретні суми важко до проведення всебічної технічної експертизи, проте зараз називаються цифри в межах від 100 до 150 млн грн.
Внаслідок силових дій 18-19 лютого також постраждав Жовтневий палац. Було знищено багато обладнання і склалося враження, що це робилося навмисно. Три місяці ми знаходилися у співіснуванні з мітингувальниками і за весь цей час будівля не зазнала таких наслідків, як за один день штурму.


- На адресу ФПУ останнім часом звучить чимало критики від альтернативних профспілок. Звучать заклики до перерозподілу майна і Будинку профспілок зокрема…
- Під час суспільних заворушень завжди є частина суспільства, яка прагне докорінних змін, але обов’язково на цій хвилі проявляється також і піна. І завжди є ті, хто хоче скористатися цим процесом, використати його для власного зведення рахунків.
Мене не дивують уколи на адресу ФПУ від тих, хто традиційно проявляє певну недружелюбність. Федерація профспілок України завжди говорила, що готова до співробітництва і вітає співпрацю з будь-якими об’єднаннями, які посилюють позиції профспілок. Звичайно, це стосується лише тих профспілок, за якими стоять реальні люди, але не тих, де всі члени профспілки розміщуються на одному дивані.
В Україні є п’ять репрезентативних профспілкових об’єднань. Ми знаходимося в діалозі з усіма і вони мають відповідні квоти у Національній раді, Фондах соціального страхування і так далі.
Тема перерозподілу профспілкового майна також не є новою. Після отримання Україною Незалежності, Федерація профспілок України стала правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Цілком природно, що майно Ради перейшло у власність ФПУ, адже було побудовано на членські внески тих людей, які були членами профспілок.
Ми не відкидаємо можливості співпраці – є профспілки, які отримували приміщення для свого розташування у Будинку профспілок на рівні з нашими організаціями. Але про жодний перерозподіл мови бути не може, адже під виглядом перерозподілу до процесу долучиться бізнес і все завершиться тим, що все майно отримає найбільш грошовитий та сильний, і врешті самі профспілки опиняться на вулиці.


КОЛИ МОВА ЙДЕ ПРО ЦІЛІСНІТЬ ДЕРЖАВИ – МИ ПОВИННІ РЕАГУВАТИ

- Представники Громадської ради Російської Федерації повідомили про готовність допомагати у проведенні референдуму у Криму. Ви досить різко висловилися щодо цих заяв.
- Профспілки завжди залишаються осторонь від політичних тем, наш спектр – економічні, соціальні, трудові питання. Члени наших організацій мають різні політичні, релігійні та інші індивідуальні погляди, у які ми не втручаємось. Проте коли заходить про цілісність держави, ми повинні реагувати.
Національна рада зробила заяву на адресу Громадської палати РФ стосовно неприпустимості втручання у наші внутрішні справи жодної країни, навіть дружньої, з якою нас багато чого пов’язує.
Мені було дуже прикро, що довелося направляти звернення на адресу дуже відомої і поважної люди – академіка Євгена Вєліхова, з яким я особисто знайомий. Проте ми отримали інформацію, що один з його заступників заявив, що Громадська Палата РФ проводить якусь роботу щодо набуття кримчанам громадянства РФ та надає юридичні консультації стосовно референдуму к Криму.
Переконаний, що це не личить такій поважній інституції. До ГП РФ входять відомі громадські діячі, в тому числі, з профспілок. І діяльність, про яку було заявлено, взагалі несумісна зі статусом самого члена Громадської палати. Ми попросили пана Вєліхова донести цю точку зору і до свого колеги, і до всіх членів ГП РФ.
Наше співробітництво повинно проходити в тих сферах, де воно справді необхідне. У січні ми визначили напрями такого співробітництва в ході тристоронньої зустрічі, у якій також брав участь Президент Європейського економічного та соціального комітету. На мій погляд, наші форми взаємодії повинні лежати саме у площині гуманітарного, економічного, соціального співробітництва.

Прес-служба НТСЕР

6 марта 2014 г.

В предверии кодоговорной компании

  

Первый заместитель председателя ЦК ПМГУ Комышев С.П. и главный специалист управления социально-экономической, правовой защиты, трудовых отношений ЦК ПМГУ Бронникова В.Ю. 25 февраля 2014 г. приняли участие в оперативном совещании Запорожского областного комитета ПМГУ с председателями профкомов первичных организаций Профсоюза, действующих на предприятиях ГМК Запорожской области.


Комышев С.П. рассказал о ситуации в ГМК Украины, а также проблемах и задачах деятельности Профсоюза сегодня.
Бронникова В.Ю. осветила актуальные темы, касающиеся обязательного отражения в коллективном договоре согласно действующему законодательству зарплатных норм, а также использования некоторых показателей эффективности производства для поиска и формирования экономических аргументов профсоюзной стороны в коллективно-договорном процессе.

Комышев С.П. и Бронникова В.Ю. ответили на вопросы участников оперативного совещания.

3 марта 2014 г.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Запорізькій області

Проведення роботи з підвищення рівня правової культури сторін соціально-трудових відносин в Запорізькій області.


Головний спеціаліст сектора
правового забезпечення відділення НСПП
в Запорізькій області – Гусаров В.В.


Поряд з вирішенням основних завдань Національної служби посередництва і примирення (далі НСПП), а саме: сприяння врегулюванню колективних трудових спорів, прогнозування конфліктів, та запобігання їх виникненню, відділення НСПП в Запорізькій області приділяє значну увагу і таким напрямам роботи як підвищення рівня правової культури сторін соцільно-трудових відносин та інформування громадськості про діяльність НСПП. Участь у цій роботі є спільною справою всього відділення і професійним обов’язком кожного працівника.

Читати далі...

3 марта 2014 г.

БУДУЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ!

Заява Ради ФПУ


Багаторічне і повсюдне нехтування правами громадян, злочинне збагачення купки можновладців за рахунок знедолення і зубожіння мільйонів, потурання влади корупціонерам, тіньовикам і криміналітету, зрада нею цілей європейського курсу вивели українців на Євромайдани.
Народне волевиявлення цинічно ігнорувалось, а мирні протести жорстоко придушувались.


Страшні події 19 та 20 лютого 2014 року стали національною трагедією. У мирний час, у центрі Європи прицільним вогнем вбито сотні громадян України. Влада, проголошуючи ці дні Днем жалоби та Днем соціальної справедливості, одночасно віддала злочинний наказ розстрілювати тих, кого «обіцяла почути» і «зробити життя кращим вже сьогодні». Біда увійшла в домівку і душу кожного.


Читати далі...

3 марта 2014 г.

ПРЕЗИДІЯ ФПУ. Завдання та дії профспілок мають відповідати викликам часу


Актуальні питання захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих, пріоритетні завдання профспілок у поточній ситуації були у центрі уваги учасників засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулось 26 лютого у Києві.


Читати далі...

14 февраля 2014 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Президиум
а Федерации профессиональных союзов Украины по случаю Дня социальной справедливости

Социальная справедливость - общепризнанная ценность современного демократического общества, которая закреплена в документах мирового сообщества, в частности в международных пактах ООН. По решению 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, начиная с 2009 г., 20 февраля провозглашен Всемирным днем социальной справедливости, который отмечается ежегодно.

В этом году 20 февраля в Украине уже в третий раз будет отмечаться День социальной справедливости, введенный Указом Президента Украины от 4 ноября 2011 года № 1021 по инициативе ФПУ.


Читать дальше...

Запорожским обкомом ПМГУ по случаю Дня социальной справедливости подготовлен информационный плакат.

Скачать плакат (формат Microsoft Publisher - размер для печати А3)

14 февраля 2014 г.

Вниманию посетителей сайта!

Просим Вас принять участие в анкетном опросе по изучению общественного мнения о реформировании пенсионного обеспечения, который проводится Центральным комитетом Профсоюза металлургов и горняков Украины.


Для участия в опросе необходимо перейти по ссылке на сайт ЦК ПМГУ -
http://pmgu.dp.ua/anketa_pens.html

Подробная информация о
"Горно-металлургическом профессиональном пенсионном фонде" - http://pmgu.dp.ua/npf/index.html#info

Читать дальше...

13 февраля 2014 г.


Главная / ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ /

Когда рак на горе свистнет


11.02.2014 , № 25 от 11 февраля 2014 г.


В первой половине 2013 года полностью прекратило работу ПАО «Запорожский сталепрокатный завод» – предприятие со столетней историей. Более 600 работников были уволены с нарушением трудового законодательства. В связи с этим они не могли вовремя получить пособие по безработице, а также кровную зарплату. Начались хождения по мукам…


Читать дальше...

7 февраля 2014 г.

На странице "Вестник профсоюза" первичной профсоюзной организации комбината "Запорожсталь" опубликованы материалы последних выпусков бюллетеня профкома "Вестник профсоюза" №10-11(11-12) 13.11.2013 г.;  №12(13), 25 декабря; 2013 г. и №1(14), 29 января, 2014 г.

Архив номеров бюллетеня за 2013 г.

6 февраля 2014 г.


03 від 06.02.2014 р.

Про проведення всеукраїнської профспілкової дискусії


Президія ФПУ 30 січня 2014 року, розглядаючи основне питання порядку денного «Про поточну ситуацію та підготовку до засідання Ради ФПУ», прийняла рішення провести всеукраїнську профспілкову дискусію «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах» до засідання Ради ФПУ.

Читать дальше...

5 февраля 2014 г.

Информация профсоюзного комитета ПАО «Днепроспецсталь»


22 января состоялось заседание профсоюзного комитета, на котором были обсуждены и приняты ряд документов, определяющих деятельность профсоюзной организации на период 2014 года.

Читать дальше...

4 февраля 2014 г.

Открытие ХV Рабочей спартакиады


11 января 2014 года в ДК «Горняк» состоялось торжественное открытие ХV Рабочей спартакиады Запорожского железорудного комбината.


Спортсменов, болельщиков и гостей спортивного праздника поприветствовали: председатель профкома ЗАО ЗЖРК
Григорчук А.С., заместитель председателя Запорожского областного комитета ПМГУ Шапчиц Ю.В., и.о. технического директора комбината Карапа И.А. и председатель Васильевской районной федерации футбола Принь В.П. Они пожелали спортсменам показать на спортивных площадках свои лучшие качества и в честной борьбе определить победителей и призёров.

Читать дальше...

29 января 2014 г.

На странице новостей ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" опубликованы последние новости


Лучшие фотохудожники ЗТМК награждены денежными премиями

В профкоме комбината подвели итоги фотоконкурса «Остановись, мгновенье!» Напомним, что он проводился с целью стимулирования творческой реализации работников ЗТМК, повышения их культурного уровня, а также продвижения имиджа нашего предприятия посредством подготовки печатной корпоративной продукции с использованием творческих работ участников конкурса.


Хорошее настроение детям — это чудесный подарок

Профком ЗТМК традиционно позаботился о том, чтобы для детей работников комбината начало нового 2014 года оставило ещё одну незабываемую страницу в жизни.


Титаномагниевцы отпраздновали день рождения комбината с приятными сюрпризами

27 декабря 2013 г. Запорожский титано-магниевый комбинат во Дворце культуры имени Кирова отметил 78-ю годовщину со дня своего основания.


В гости к детям титаномагниевцев пришёл настоящий ПРАЗДНИК!

Совет молодёжи комбината традиционно организовал для детей работников ЗТМК и их родителей поздравление с наступающим Новым 2014 годом. Но уже — немного в другом формате. Это мероприятие было воплощено в жизнь не отдельно, а стало последним этапом акции, которую молодёжная организация нашего предприятия начала проводить в конце прошлого года.


Читать дальше...

16 января 2014 г.


На странице новостей ПАО "Украинский графит" опубликованы последние новости происшедшие на предприятии в канун Нового 2014 года


Праздник приближается

По доброй традиции празднование наступающего Нового года началось с поздравления наших ветеранов. 18 декабря в столовую предприятия были приглашены заслуженные ветераны завода, дирекция и профсоюзный комитет подготовили праздничную развлекательную программу...

Изменения в сфере оказания медицинских услуг на предприятии

С 1 января 2014 года произойдут изменения в сфере оказания медицинских услуг на территории предприятия...

Награды за добросовестный труд
27 декабря 2013 года, в актовом зале цеха № 11 состоится подведение трудовых итогов уходящего года. В преддверии праздников определены победители производственного соревнования второго полугодия среди коллективов цехов и в личных номинациях.
..

Техническое перевооружение цеха графитации

ПАО "Укрграфит" является ведущим производителем графитированных электродов для электросталеплавильных, рудотермических и других типов электрических печей. Основным технологическим переделом при производстве графитированных электродов является – графитация. Процесс происходит при температуре  2800°C - 3000°C. Таких высоких температур удается достичь только за счет использования электрической энергии...

Об энергоэффективности предприятия

По результатам  проведения энергетического аудита (со стороны ЕБРР во время подготовки проекта технического перевооружения цеха графитации) было рекомендовано внедрить на предприятии систему энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента» и провести кардинальную реконструкцию системы снабжения предприятия сжатым воздухом...

Читать дальше...


13 января 2014 г.

Вниманию профкомов!

Представляем сводную таблицу минимальных государственных гарантий действовавших в 2013 г. и заложенных в проекте Государственного бюджета Украины на 2014 г. (Примечание: гарантии в бюджете могут быть изменены) (Скачать таблицу в формате DOC)

Минимальные государственные гарантии действовавшие в 2013 г.

и предусмотренные проектом Государственного бюджета Украины на 2014 г. в сравнении с предложениями ФПУ

 

Вид госгарантий

2013 г.

Госбюджет на 2014 г.

проект ВРУ

предложения ФПУ

Прожиточный минимум (из расчета на месяц) в т. ч.:

абсолютн.

рост к 2013 г.

абсолютн.

рост к 2013 г.

- на одно лицо

с 1.01 -1108 грн.

 

с 1.12 -1176 грн

с 1.01 - 1176 грн.

с 1.07 - 1207 грн.

с 1.10 - 1256 грн.

с 1.01 - 106.1%

 

с 1.10 - 106.8%

с 1.01 - 1187 грн.

с 1.04 - 1213 грн.

с 1.10 - 1414 грн.

с 1.01 - 107,1%

с 1.04 - 109,5%

с 1.10 - 120,2%

- для трудоспособных лиц

с 1.01 -1147 грн.

 

с 1.12 -1218 грн.

с 1.01 - 1218 грн.

с 1.07 - 1250 грн.

с 1.10 - 1301 грн.

с 1.01 - 106,2%

 

с 1.10 - 106.8%

с 1.01 - 1358 грн.

с 1.04 - 1388 грн.

с 1.10 - 1618 грн.

с 1.01 - 118,4%

с 1.04 - 121,0%

с 1.10 - 132,8%

- для нетрудоспособных лиц

с 1.01 -894 грн.

 

с 1.12 -949 грн.

с 1.01 - 949 грн.

с 1.07 - 974 грн.

с 1.10 - 1014 грн.

с 1.01 - 106.1%

 

с 1.10 - 106,8%

с 1.01 - 946 грн.

с 1.04 - 967 грн.

с 1.10 - 1128 грн.

с 1.01 - 105,8%

с 1.04 - 108,2%

с 1.10 - 118,9%

- для детей в возрасте до 6 лет

с 1.01 -972 грн.

 

с 1.12 -1032 грн.

с 1.01 - 1032 грн.

с 1.07 - 1059 грн.

с 1.10 - 1102 грн.

с 1.01 - 106,2%

 

с 1.10 - 106,8%

с 1.01 - 1124 грн.

с 1.04 - 1149 грн.

с 1.10 - 1340 грн.

с 1.01 - 115,6%

с 1.04 - 118,2%

с 1.10 - 129,8%

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет

с 1.01 -1210 грн.

 

с 1.12 -1286 грн.

с 1.01 - 1286 грн.

с 1.07 - 1320 грн.

с 1.10 - 1373 грн.

с 1.01 - 106,3%

 

с 1.10 - 106,8%

с 1.01 - 1435 грн.

с 1.04 - 1467 грн.

с 1.10 - 1711 грн.

с 1.01 - 118,6%

с 1.04 - 121,2%

с 1.10 - 133,0%

Минимальная Заработная Плата (МЗП)

с 1.01 -1147 грн.

часовая-6,88 грн.

 

с 1.12 -1218 грн.

часовая-7,3 грн.

с 1.01 - 1218 грн.

часовая - 7,3 грн.

с 1.07 - 1250 грн.

часовая - 7,49 грн.

с 1.10 - 1301 грн.

часовая - 7,8 грн.

с 1.01 - 106,2%

 

с 1.10 - 107,6%

с 1.01 - 1358 грн.

часовая - 8,13 грн.

с 1.04 - 1388 грн.

часовая - 8,31 грн.

с 1.10 - 1618 грн.

часовая - 9,69 грн.

с 1.01 - 118,4%

с 1.04 - 121,0%

с 1.10 - 132,8%

Минимальная пенсия по возрасту

с 1.01 -894 грн.

 

с 1.12 -949 грн.

с 1.01 - 949 грн.

с 1.07 - 974 грн.

с 1.10 - 1014 грн.

с 1.01 - 106,1%

 

с 1.10 - 106,8%

с 1.01 - 946 грн.

с 1.04 - 967 грн.

с 1.10 - 1128 грн.

с 1.01 - 105,8%

с 1.04 - 108,2%

с 1.10 - 118,9%

 

До статті 7 (про ПМ) Аргументація: Пропонується встановити розмір прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць та для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення не нижче фактичного прожиткового мінімуму грудня 2013 року з урахуванням прогнозного рівня інфляції (8,3%), зазначеного в основних макропоказниках 2014 року, схвалених Урядом, а також з урахуванням податку на доходи фізичних осіб для працездатних осіб.

До статті 8 (про МЗП) Аргументація: Пропонується встановити розмір мінімальної заробітної плати не нижче фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням податку на доходи фізичних осіб, а також забезпечити у ІV кварталі розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням єдиного соціального внеску та податку на доходи фізичних осіб не менше фактичного прожиткового мінімуму, в складі якого вартість продуктів харчування повинна складати 40-45%. Виходячи з цього, середньозважений розмір мінімальної заробітної плати у 2014 році має складати не менше 1438 грн. (1328 х 108,3%), де 1328 - це середньозважений фактичний прожитковий мінімум з урахуванням податку на доходи фізичних осіб у 2013 році; 108,3 - індекс споживчих цін, схвалений на 2014 рік.

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оплату праці» встановлено, що тарифна сітка (схема посадових окладів) формується на основі: тарифної ставки робітника першого розряду, яка встановлюється у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати; міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

Сьогодні розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС на 30% менший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 грудня 2013 року у розмірі 1218 гривень.

Відповідно до зобов’язань Уряду за чинною Генеральною Угодою упродовж вересня 2012 року - листопада 2013 року грошовий розрив між розмірами базового тарифного розряду ЄТС та мінімальної заробітної плати зберігався у розмірі 295 гривень. З 1 грудня 2013 рок, в порушення п.2.22 чинної Генеральної Угоди, ця різниця досягла 366 гривен (найбільша величина грошового розриву за період 2008-2013 рр).

Враховуючи економічну ситуацію в країні профспілки наполягають на поетапному підвищенні базового тарифного розряду за ЄТС до законодавчо гарантованого рівня. Тому запропоновано з 1 січня 2014 року не допустити збільшення грошового розриву (1358-295=1063).

 

 

 

10 января 2014 г.

Обзор законодательства от 09.01.2014

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Минсоцполитики утверждены Методические рекомендации по формированию квалификационных характеристик профессий работников (приказ от 16.12.2011 г. № 547/1438).

Минсоцполитики и Минюст внесли изменения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек работников.

Предусмотрена возможность ведения трудовых книжек на стажирующихся студентов и регламентирована эта процедура.

Первая запись в трудовой книжке осуществляется работодателем не позднее недельного срока со дня принятия стажера. В ней указывается должность, период и место прохождения (структурное подразделение) стажировки, специальности (квалификации) или профессии (квалификационного уровня) стажера. Основанием для таких записей является приказ о прохождении стажировки (
приказ от 08.11.2013 г. № 748/2354/5).


Читать дальше...

9 января 2014 г.

ФПУ сформувала постатейні пропозиції до проекту ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ-2014

За результатами опрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" (реєстр. № 3000) фахівцями ФПУ сформовано постатейні профспілкові пропозиції та зауваження до вказаного проекту щодо посилення його соціальної складової (додаються).

Голова ФПУ
Ю.М. Кулик вже звернувся до народного депутата України, представника ФПУ у Верховній Раді України О.М. Стояна (лист) з проханням підтримати та внести до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету зазначені пропозиції.

Читати далі...

9 января 2014 г.

Макроекономічне прогнозування: експертні оцінки

Під час семінару з макроекономічного прогнозування, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 20 грудня 2013 р., в якому взяли участь представники ФПУ, відбулось обговорення наступних питань:
- прогноз на 2014 – 2016 роки: фактори росту та ризики;
- особливості прогнозування економічної динаміки в умовах дефляційної депресії;
- Бюджет-2014: основні ризики для вітчизняної економіки у коротко- та середньостроковому періодах.

В рамках дискусії щодо проекту Державного бюджету України на 2014 рік одні учасники заходу оцінили цей проект як споживчий та передвиборчий, інші відмітили, що його не можна оцінити ні як не соціальний, ні як «бюджет розвитку». В свою чергу, представники ФПУ зазначили, що не можна назвати соціальним бюджет, який не передбачає підвищення з 1 січня планового року соціальних стандартів та гарантій (їх збільшення очікується лише з 1 липня 2014 року), натомість в середньому за рік відбудеться зростання розміру мінімальної заробітної плати лише на рівень інфляції.

Представниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України також презентовано експертні оцінки рівня тінізації економіки і методи їх розрахунку.Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

Шановні друзі!


Щиросердечно вітаю Вас та всіх спілчан з Новим Роком та Різдвом Христовим!


Нехай ці прекрасні, улюблені, зимові свята, як вісники оновлення, натхнення та
Здійснення Ваших мрій, принесуть міцне, як зимові морози здоров`я, цілу хурделицю!


Добра, щастя, любові та поваги до людей!
Хай мелодія Новорічних дзвонів додасть Вам життєвої сили для нових звершень.


Плекаємо надію, що осяйна зоря Різдвяної ялинки

об`єднає нас всіх задля цілеспрямованої мети – соціального захисту спілчан в ім`я добробуту і процвітання України!


Щастя та миру вашим родинам!

Голова Запорізького обласного комітету
Профспілки металургів і гірників України

            В.М.СЄДОВ
                                                                                                              Грудень 2013 року


17 декабря 2013 г.

СОСТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ СЕМИНАР ЭКОНОМИСТОВ И ПРАВОВИКОВ
С 10 декабря по 13 декабря 2013 г. в г. Харькове состоялся итоговый семинар экономистов и правовых специалистов структурных подразделений ПМГУ. Прошедший семинар стал очередным подведением итогов работы для специалистов областных (городских) комитетов профсоюза и первичных профсоюзных организаций. На семинар собрались 35 человек из них:
- представители ЦК – 3 чел.;
- юристы 7 чел. от обкомов (горкома) и 15 чел. представители первичек;
- экономисты 4 чел. от обкомов (горкома) и 6 чел. от первичек.


Открытие семинара началось с выступления руководителя управления социально-экономической, правовой защиты, трудовых отношений ЦК ПМГУ Таловой В.М. Тема её выступления: "Современное состояние ГМК Украины. Отдельные вопросы оплаты труда".

Читать дальше...

17 декабря 2013 г.

ПРОФКОМУ 50!


29 ноября 2013 г. в г.Днепрорудном в ДК «Горняк» состоялось торжественное заседание посвящённое 50-летию Первичной профсоюзной организации ПМГУ на ЗАО "ЗЖРК".

Ровно 50 лет назад (день в день) 29 ноября 1963 года состоялась первая профсоюзная конференция коллектива строящегося предприятия ЗЖРК-1. На ней был избран первый рудничный комитет во главе с первым председателем рудкома Псарёвым В.К. С того памятного дня много событий прошло, ушли первостроители, им на смену пришло новое поколение, которое в свою очередь передаёт опыт молодым. Комбинат в настоящее время стабильно работает и развивается благодаря сохранённым традициям.

Открыл торжественное собрание председатель профкома
Григорчук А.С., который поблагодарил профсоюзный актив за плодотворную работу и поздравил весь коллектив нашего предприятия с праздником.

Читать дальше...

16 декабря 2013 г.

Титаномагниевцы — в числе лучших вокалистов Заводского района!


Во Дворце культуры «Заводский» состоялся районный конкурс народной и современной песни «Песенный вернисаж», на котором соревновались вокалисты — представители предприятий и организаций и учебных заведений Заводского района.

Читать дальше...

16 декабря 2013 г.

Мотивации членства в профсоюзе - особое внимание!


10 декабря 2013 г. состоялся VIII Пленум Запорожского областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

В работе пленума принял участие первый заместитель председателя ЦК ПМГУ
Комышев Сергей Петрович, а так же на пленуме присутствовали председатели профсоюзных комитетов не являющиеся членами обкома и профсоюзный актив.

Основной вопрос повестки дня: «Об усилении мотивации профсоюзного членства в ПМГУ», который приобретает все более важное значение.

        
Докладчик – председатель
Запорожского областного комитета ПМГУ Седов Валерий Николаевич, в своём выступлении акцентировал внимание на основных мотивационных моментах профсоюзного членства, с которыми сталкиваются профкомы предприятий.

Читать дальше...

16 декабря 2013 г.
     
По повідомленню "Профтелеграфа"
№ 21 від 12.12.2013 р

ПРЕЗИДІЯ ФПУ. Доленосні для народу України питання

мають вирішуватися у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства.


Позиція Федерації профспілок України щодо врегулювання суспільно-політичної та економічної ситуації в Україні стала предметом обговорення на  засіданні Президії ФПУ, яке відбулось у Будинку профспілок.

Після конструктивної дискусії та обміну поглядів на процеси, які зараз відбуваються в Україні, Президія ФПУ ухвалила відповідну Постанову.


«Різне, подекуди протилежне бачення темпів євроінтеграції, непослідовність дій влади стали причинами різкого загострення ситуації, а згодом і суспільного протистояння в країні, - зазначається у цьому документі. - Додатковими факторами стали погіршення економічного стану виробничих підприємств провідних галузей, зростання боргів по зарплатах, затримки соціальних виплат, реальна загроза скорочення робочих місць і поширення неповної зайнятості».


У постанові підкреслюється, що проведення євромайданів, мирних акцій, народних віче, масових зібрань за участю студентських, профспілкових та інших громадських організацій засвідчує становлення впливового громадянського суспільства, без врахування думки якого ні влада, ні політичні еліти не повинні приймати рішення щодо суспільно важливих питань розвитку України. У той же час, говориться у документі, досягнувши спільного розуміння владою і громадянським суспільством незворотності європейського вибору, конфлікт не вичерпано, він поступово переростає у масштабне політичне протистояння з можливими руйнівними наслідками для економіки та соціального розвитку.


«Профспілки вважають, що будь-які доленосні для народу України питання мають вирішуватися мирним конституційним шляхом у рамках діалогу влади, політичних сил і громадянського суспільства», - наголошується у Постанові Президії ФПУ. У зв’язку з цим Президія ФПУ постановила  запропонувати Президенту України, Верховної Раді України,
парламентським політичним партіям, професійним спілкам, іншим організаціям громадянського суспільства провести Національний форум для обговорення та вироблення взаємоприйнятних рішень, узгоджених послідовних дій у напрямі підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Було також вирішено зажадати від Уряду проведення переговорів щодо підписання  Угоди на прийнятних для громадян і економіки України умовах, забезпечити системне опрацювання нормативно-правових актів ЄС та рішень щодо приведення у відповідність до них національного законодавства в режимі соціального діалогу зі сторонами профспілок і роботодавців, тісну взаємодію з іншими інституціями громадян¬ського суспільства та з Європейським соціально-економічним комітетом
, як органом соціального діалогу в рамках ЄС.

Президія ФПУ також постановила запропонувати Національній тристоронній соціально-еконо¬міч¬ній раді регулярне вивчення у рамках практики зарубіжних країн-нових членів ЄС, а також тих, які підписали угоди про асоціацію з ЄС, щодо реалізації послідовних та ефективних інтеграційних дій в економіці, правовій системі, соціальній політиці та розвитку громадянського суспільства для використання Україною, взяти участь у формуванні і роботі передбаченої проектом Угоди про асоціацію з ЄС платформи громадянського суспільства за участю членів Європейського економічного і соціального комітету.


«Враховуючи загострення в економічній ситуації, звернутися до об’єднань організацій роботодавців, керівників підприємств, організацій, установ посилити соціальний діалог із профспілковими організаціями щодо дотримання трудових прав працівників, виконання зобов’язань за колективними договорами та угодами», - зазначається також в Постанові Президії ФПУ.


Інформаційно-аналітичний центр ФПУ


16 декабря 2013 г.
      
По повідомленню "Профтелеграфа"
№ 22 від 13.12.2013 р.

ЗАЯВА

Президії Федерації професійних спілок України


10 грудня 2013 року Федерація професійних спілок України отримала вимогу Державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві, внесену на виконання  Ухвали Печерського районного суду м. Києва, про негайне звільнення та заборону знаходитися у приміщеннях Будинку спілок на Майдані Незалежності,2 будь-яким особам, крім працівників Підприємства «Господарське управління ФПУ» та охоронної фірми.

Таким чином, Федерація профспілок України, понад 40 всеукраїнських профспілок, її членських організацій, позбавлені можливості здійснювати свою основну функцію – захист прав та інтересів членів профспілок.


Президія Федерації професійних спілок України висловлює протест з цього приводу і заявляє, що заборона перебування у Будинку спілок керівників та працівників апарату ФПУ, Київської обласної ради профспілок, всеукраїнських профспілок перешкоджає їх законній діяльності, взаємодії колегіальних органів ФПУ на всіх інших рівнях, і фактично, паралізує роботу профспілок.


Водночас, це створює передумови неконтрольованого використання Будинку спілок, ставить його збереження під загрозу в цілому.


Більш того, обмежуються права членів профспілок на участь у діяльності профспілок, вільний доступ до профспілкових органів, що суперечить Конституції України, законам України, нормам Конвенцій МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію» та № 98 «Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів».


Президія ФПУ інформує Президента України, Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України, Генеральну прокуратуру України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про реальну загрозу профспілковим правам та можливостям  ведення профспілкової роботи в цей складний для України час і звертається з вимогою невідкладно вжити заходів щодо відновлення повноцінної діяльності ФПУ, яка об’єднує у своїх лавах понад 8 млн. членів профспілок.


13 грудня 2013 р.,
м.Київ

6 декабря 2013 г.

Федерація професійних спілок України проти силових дій

Сьогодні, 6 грудня, ФПУ звернулася до Міністра юстиції України, Міністра внутрішніх справ України і Голови Державної виконавчої Служби України з приводу оприлюдненої у ЗМІ Генеральним прокурором України повідомлення про наявність судових рішень щодо примусового звільнення усіх зайнятих мітингувальниками приміщень в м. Києві.

Ще 2 грудня Президія ФПУ прийняла рішення тимчасово надати частину своїх приміщень у Будинку спілок (майдан Незалежності, 2) для розміщення, обігріву, медичної допомоги членам профспілок, які беруть участь у мирній акції, та забезпечила роботу їдальні.


Оскільки у ФПУ не володіють інформацією щодо згаданих судових рішень, керівництво Федерації у своїх зверненнях до Міністра юстиції України, Міністра внутрішніх справ України і Голови Державної виконавчої Служби України запропонувало вжити всіх можливих заходів щодо недопущення силового примусового звільнення Будинку спілок.


Інформаційно-аналітичний Центр ФПУ


4 декабря 2013 г.

ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК ПРАЦЮЄ В ШТАТНОМУ РЕЖИМІ

На Майдані Незалежності проводиться громадянська акція «Євромайдан». У епіцентрі цих подій знаходиться Будинок спілок, а серед мітингувальників є  члени різних профспілок.

Президія Федерації профспілок України виходячи з ситуації, що склалася, зробила відповідну
ЗАЯВУ.

На сьогодні, 4 грудня, всі системи життєзабезпечення Будинку спілок працюють у штатному режимі. Працівники ФПУ та членських організацій перебувають на робочих місцях і виконують свої обов’язки.


Враховуючи погодні умови, ФПУ, виконуючи свою гуманітарну місію, на прохання членів профспілок, преважна кількість яких становить молодь і студенти, надає можливу допомогу для обігріву, медичного обслуговування людей та організації їхнього харчування, проводиться особистий прийом.
ФПУ є найчисельнішим громадським об’єднанням, що знаходиться поза впливом політичних сил, здійснює соціально-економічний захист працівників, студентів і молоді.

 
Скачать ЗАЯВУ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР ФПУ

4 декабря 2013 г.

ЗАЯВА ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ


Федерація профспілок України заявляє рішучий протест проти силового розгону мирного зібрання громадян України вночі 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в місті Києві.

Право на мирні збори, мітинги, походи і демонстрації гарантується Основним Законом – Конституцією України – і повинно безумовно забезпечуватися всіма державними структурами.


На свободі об’єднання, на праві безперешкодних мирних зборів ґрунтується діяльність громадянського суспільства у кожній країні. У демократичному світі саме так захищаються трудові, соціальні, економічні права.


Ці фундаментальні права всебічно підтримуються Міжнародною конфедерацією профспілок, Всеєвропейською радою профспілок, членською організацією яких є Федерація профспілок України.


Однак, як показали події 30 листопада, Закон писаний не для всіх. Молоді люди постраждали тільки за те, що повірили у Конституцію і своє законне право.
Закликаємо органи влади забезпечити безумовне дотримання правоохоронними структурами, кожним державним посадовцем права громадянина на мирне зібрання, вільне і публічне висловлення своєї думки.


Звертаємось до лідерів всіх політичних сил неухильно дотримуватися принципів європейської демократії та поваги до прав громадян.


Звертаємось до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини дати об’єктивну оцінку порушенню права громадян на мирні збори 30 листопада в м. Києві, довести її до широкої громадськості та Верховної Ради України для парламентського реагування.


На прохання членів профспілок ФПУ тимчасово надає частину своїх приміщень для обігріву учасників акції, медичної допомоги та забезпечила роботу їдальні.


Президія Федерації профспілок України

27 ноября 2013 г.

Состоялось заседание областного социально-экономического совета

Трехсторонний областной социально-экономический совет Запорожской области 21.11.2013 г. провел очередное заседание с повесткой дня: О состоянии охраны труда и производственного травматизма на предприятиях области и ходе формирования областных кооперационных связей между предприятиями области.Вел заседание областного социально-экономического совета сопредседатель совета-председатель Запорожского областного совета профсоюзов Виктор Сластен.

Читать дальше...

26 ноября 2013 г.

Состоялся очередной этап ВСМ 2013

Профком комбината в рамках военно-спортивного мероприятия организовал соревнования по плаванию среди представителей цехов ЗТМК.

Что уж сказать, в таком виде спорта титаномагниевцы не принимали участия уже давно. А новые ощущения всегда добавляют интерес в события. На протяжении часа участники показывали, кто из них быстрее доплывёт до финиша, чтобы приблизить свою команду к заветной победе.


Читать дальше...

19 ноября 2013 г.


По сообщию в пресс-службы Group DF


Group DF стала инвестором “Запорожского титано-магниевого комбината”

Группа компаний Group DF и Фонд государственного имущества Украины завершили процесс создания Общества с ограниченной ответственностью “Запорожский титано-магниевый комбинат”.


В декабре 2012 г. компания “Толексис Трейдинг Лимитед”, входящая в Group DF, победила в конкурсе по отбору негосударственных участников ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” (ООО “ЗТМК”), который проводился Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ). ООО “ЗТМК” создается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №955 от 3 октября 2012 года для привлечения инвестиций в предприятие.

Читать дальше...

19 ноября 2013 г.

Теннисный турнир в честь 50-летия первичной профсоюзной организации ПМГУ

9 ноября 2013 г. в г. Днепрорудном, в ДК "Горняк" прошёл открытый турнир по настольному теннису, посвящённый 50-летию образования Первичной профсоюзной организации на ЗАО "ЗЖРК".

Помимо наших спортсменов, в соревнованиях приняли участие спортсмены родственных предприятий г. Запорожья (
"Запорожского титано-магниевого комбината", "Запорожстали"), из п.г.т. Ново-Николаевка, г. Энергодара, с. Большая Белозёрка.

Читать дальше...

18 ноября 2013 г.

По сообщению сайта ЦК ПМГУ


Харцизск принимает ПМГУ

На базе Харцызского трубного завода (Донецкая обл.) 12 - 14 ноября 2013 г. состоялись заседание президиума ЦК ПМГУ и постоянно действующее совещание (ПДС) председателей профкомов первичных организаций.


Президиум рассмотрел плановые вопросы. На ПДС были вынесены темы, требующие мнения и предложений от первичных организаций ПМГУ: о возможности вступления ПМГУ в Международную Евроазиатскую федерацию металлистов; о проведении Всеукраинского слета предцехкомов в 2014 году; об отчетно-выборной кампании и молодежной политике в ПМГУ.

Читать дальше...

14 ноября 2013 г.

Международная организация труда проводила в г. Киеве

трехсторонний семинар по вопросам усовершенствования коллективных переговоров в Украине.

В семинаре, которій состоялся 21-23 октября 2013 г.приняли участие международные эксперты европейских организаций работодателей и профсоюзов, представители правительства, научных организаций, организаций работодателей (ФМУ) и профсоюзов. От ПМГУ в семинаре принимали участие заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко и главный специалист Б.Оверковский.

Наиболее интересная и содержательная дискуссия, как отметили организаторы и участники семинара,  проходила по обсуждению вопроса об актуальности коллективно-договорного регулирования в горно-металлургической отрасли Украины.
Представители сторон правительства, Федерации металлургов Украины  и Профсоюза металлургов и горняков Украины представили свои взгляды и позиции по данному.

Читать дальше...

14 ноября 2013 г.

Президент України Віктор Янукович провів зустріч з представниками Федерації профспілок України

і Українського союзу промисловців та підприємців і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави

«Я уважно прочитав ваші листи, звернення і пропозиції. Поділяю вашу стурбованість ситуацією, яка є у країні», - сказав Віктор Янукович на початку зустрічі. Президент зазначив, що особливу занепокоєність викликає ситуація в економіці і, як наслідок, у соціальній сфері.За словами Віктора Януковича, найгостріша ситуація, зокрема, спостерігається в будівельній галузі, машинобудуванні.


«Деякі заводи вже працюють неповний робочий день і скорочується заробітна плата, є загроза втрати робочих місць», - зазначив Глава держави. На переконання Віктора Януковича, така ситуація є неприпустимою і потребує негайного вирішення. «Нам треба шукати вихід. Є різні підходи, є різні пропозиції», - сказав він.

Читати далі...

13 ноября 2013 г.

Уважаемые запорожсталевцы!


Запорожский областной комитет профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины
поздравляет трудовой коллектив предприятия
с 80-летним юбилеем!    


Все эти годы судьба предприятия, его коллектива, неразрывно  связана с жизнью страны. На Вашу долю выпал период становления народного хозяйства, годы Великой Отечественной войны и послевоенное восстановление завода. Совершенствовалась технология, расширялся ассортимент и объемы выпускаемой продукции.


Высокое качество и обязательность, весомые социальные гарантии и забота о человеке труда стали визитной карточкой «Запорожстали».

Особой гордостью предприятия были и есть его люди, опытные, высококвалифицированные специалисты, люди особого сплава, для которых «Запорожсталь» стала родным домом с замечательными традициями, многопрофильной социальной базой.


Всё это вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Пусть Ваш труд будет достойным, настроение бодрым, а продукция, производимая вашими умелыми руками, будет одной из лучших в мире!

Здоровья, счастья Вам и Вашим семьям, благополучия,успешного решения стоящих перед коллективом задач!
По поручению президиума:
Председатель Запорожского областного
комитета профсоюза

В.Н.СЕДОВ


13 ноября 2013 г.

Закрытие летнего спортивного сезона 2013 года


26 октября 2013 г. на стадионе «Горняк» г. Днепрорудного в очередной раз, уже традиционно, прошёл спортивный праздник – «Закрытие летнего спортивного сезона 2013». Организатором и инициатором мероприятия стал профсоюзный комитет комбината.

В соревнованиях приняли участие все желающие. В программе состязаний был футбол, подтягивание, армрестлинг, эстафета 4х100 м, шахматы  и шашки (которые прошли в городском шахматном клубе «Гамбит»).


Читать дальше...

7 ноября 2013 г.

Поздравляем победителей военно-спортивного мероприятия!


В конце октября 2013 г. профком ЗТМК организовал в спортивном зале высшего индустриально-политехнического училища (ВИПУ) очередной этап военно-спортивного мероприятия среди работников комбината.

Программа соревнований предусматривала участие титаномагниевцев в таких видах многоборья: эстафета в противогазах; оказание первой медицинской помощи пострадавшему и его транспортировка; стрельба в мишень из пневматической винтовки; неполная разборка и сборка автомата; перетягивание каната.


Читать дальше...

30 октября 2013 г.

До 15 річниці створення
Національної служби
посередництва і примирення


Стабілізація трудових відносин в Запорізькій області – головний пріоритет відділення НСПП

17 листопада 2013 року виповниться 15 років, як на виконання Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, Указом Президента України була утворена Національна служба посередництва і примирення. Вивчаючи досвід європейських країн та власні напрацювання, рік від року служба набуває потужності з метою виконання головної мети – стабільності соціально-трудових відносин на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності нашої держави.


Головними завданнями НСПП визначені:
- сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів), що виникли між ними;
- прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;
- здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);
- забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та трудових відносин в Україні;
- здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);
- підвищення рівня правової культури учасників соціально - трудових відносин.


В січні 2001 року було утворено відділення НСПП в Запорізькій області. За ці роки наше Відділення здобуло практичного  досвіду у сприянні вирішенню колективних трудових спорів, запобіганні їх виникненню, стабілізації соціально-трудових відносин на підприємствах області.


Так, з моменту утворення служби на підприємствах, установах та організаціях Запорізької області виникло 53 колективних трудових спорів (конфліктів), при цьому було зареєстровано 128 вимог найманих працівників. Кількість працівників, що приймали участь у колективних трудових спорах за цей час, перебільшує 48,5 тис. осіб. Основними вимогами найманих працівників були вимоги стосовно невиконання пунктів колективного договору та  невиконання вимог законодавства про працю.


Читати далі...


28 октября 2013 г.

Состоялся семинар-обучение профгрупоргов


24-25 октября текущего года в малом зале Запорожского областного совета профсоюзов был проведен семинар-обучение профгрупоргов Запорожской областной организации профсоюза металлургов и горняков Украины.

 
Top
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад к содержимому | Назад к главному меню