Архив "Новости ФПУ" - стр.5 - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Архив "Новости ФПУ" - стр.5

Новини > Архив Новости ФПУ
26 марта 2018 г.
Майбутнє ринку праці в Україні

Як подолати низку факторів, що мають негативний вплив на розвиток трудового потенціалу України, вирішували учасники круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні», що був організований Конфедерацією роботодавців України за участі Міністерства соціальної політики України.

У круглому столі взяли участь Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий, Державний секретар Міністерства соціальної політики УкраїниВіктор Іванкевич, Президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук, Виконавчий Віце – президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Геєць,  народний депутат Віталій Курило, Заступник Голови Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк, віце – президент Інституту професійних кваліфікацій Сергій Притоманов, завідувач відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Олександр Цимбал та ін.

До чинників, що перешкоджають успішному трудовому майбутньому України фахівці відносятьвідсутність сучасної стратегії розвитку трудового потенціалу країни, яка має відповідати на актуальні для України виклики; низький рівень життя населення та ціни національної робочої сили; неадаптованість великої кількості громадян України до праці та життя в умовах ринкової економіки;відсутність системи навчання впродовж життя, зокрема, дорослих осіб, орієнтованої на подовження терміну їх продуктивної зайнятості; масштабний відтік закордон працездатного населення та молоді; відсутність системного аналізу структури зайнятих на регіональному ринку праці та короткострокового прогнозування попиту та пропозиції робочої сили; суттєва розбалансованість попиту та пропозиції робочої сили, що ускладнюється невідповідністю обсягів підготовки спеціалістів з пріоритетами економічного розвитку держави та реаліями ринку праці; непопулярність і непрестижність низькокваліфікованої, але суспільно-необхідної праці і як наслідок можливе збільшення квоти для трудових іммігрантів; недостатня відповідність професійно-освітньої підготовки працівників перспективним вимогам ринку праці та технологічному розвитку, слабке залучення роботодавців до організації професійного навчання.

Учасники круглого столу «Майбутнє ринку праці в Україні»,обговоривши ситуацію щодо формування та збереження трудового потенціалу, стану ринку праці, зовнішньої трудової міграції, відзначили, що економічний розвиток країни, який супроводжується  ростом зайнятості та заробітних плат є ключовим фактором позитивного впливу на зазначені явища.

Беззаперечним також  є факт, що будь-які  інвестиції в економіку України мають підкріплюватися необхідною  кількістю професійних і висококваліфікованих кадрів, що мають бути підготовленими, як  на відповідній території, так і в державі в цілому.

А також  надзвичайно  необхідно відходити від традиційної політики патерналізму у соціальних відносинах, за яких держава перебирає на себе функції соціального утримувача мільйонів громадян через надання субсидій і інших видів грошових допомог, завдяки чому рівень заробітної плати у структурі доходів великої частки населення України є надзвичайно низьким.

Зокрема,  Державний секретар Міністерства соціальної політики України Віктор Іванкевич зазначив: «Ми потребуємо врегулювання цих питань, у першу чергу, в правовій площині, зокрема, черезвпровадження нового Трудового кодексу. Всі зауваження щодо цього документу мають бути ретельно проаналізовані та враховані».

Відтак, пріоритетом державної соціальної політики і політики у сфері зайнятості має стати активізація людини на ринку праці, її озброєння знаннями і навичками, необхідними для успішної конкурентоздатності впродовж трудового життя, у т.ч. завдяки розвитку підприємливості, підприємництва та самозайнятості.

У процесі обговорень та дискусій  учасники круглого столу визначили  певні  пріоритетні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні:

Удосконалення правової основи забезпечення розвитку трудового потенціалу:
Модернізація трудового законодавства України, у т.ч. прийняття законів України «Про зайнятість», «Про навчання впродовж життя», «Про професійну освіту», «Про фахову (передвищу) освіту», «Про Національну систему кваліфікацій»;
Оновлення Законів України «Про професійний розвиток працівників», «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»;

Розроблення Указу Президента України «Про Основні напрями розвитку трудового потенціалу в Україні на період до 2025 року» та відповідних нормативно-правових актів на його виконання;
Реформування системи оплати праці  для працівників бюджетної сфери;
Розроблення спеціальної державної програми щодо повернення трудових мігрантів з умовною назвою «Повертайтеся, Вас  чекає Україна!».

Створення інституційної системи формування і розвиту кваліфікованого трудового потенціалу:
Перетворення Мінсоцполітики на Міністерство праці і соціальної політики з відповідною концентрацією відповідних функцій від інших ЦОВВ;
Реформування служби зайнятості України з метою переорієнтації роботи служби з функції виплати допомоги по безробіттю на службу, мета якої максимально швидко дати тимчасово безробітному всі можливості для скорішого виходу на ринок праці;
Утворення фонду підтримки професійної освіти і навчання на виробництві;
Утворення Національного агентства кваліфікацій;
Започаткування формування системи професійних кваліфікацій, зокрема, центрів незалежного оцінювання професійних кваліфікацій, створення відповідних реєстрів, підготовки фахівців з оцінювання професійних кваліфікацій тощо;
Активізація системи підтвердження результаті неформального навчання за робітничими професіями;
Прискорення  розроблення та затвердження професійних стандартів на актуальні для пріоритетних секторів розвитку національної економіки професії;
Формування якісно нової системи професійної орієнтації людини, особливо дітей та молоді. Відновлення роботи Ради з питань професійної орієнтації населення та формування принципово нової системи професійної орієнтації молоді та дорослих людей;
Оновлення і осучаснення Класифікатора професій з метою  приведення його у відповідність до міжнародної класифікації ISCO 08, гармонізації переліків професій, напрямів підготовки спеціалістів з наявними на ринку праці професіями та назвами робіт;
Поширення практики застосування альтернативної військової служби, громадських робіт для виконання суспільнозначущих робіт, що потребують низької та середньої кваліфікації;

Забезпечення ефективного прогнозу основних напрямів розвитку трудового потенціалу:
визначення пріоритетів економічного розвитку з метою завчасної підготовки професійних кадрів;
забезпечення  реалізації стратегічних інвестиційних проектів кадровим потенціалом необхідної кількості та якості;
чітке розділення замовлення на підготовку необхідних для функціонування держави кадрів (держ.служба, збройні сили, поліція, медична та освітня сфери тощо) та підготовки кадрів для вільного працевлаштування;
реформування системи фінансування підготовки кадрів з метою доступності отримання кредитування для здобуття професійної та вищої освіти і підвищення кваліфікації;
відновлення методичного і методологічного забезпечення нормування праці;
забезпечення коротко і середньо-термінового прогнозів тенденцій розвитку ринку праці з метоюскладання та ведення балансів трудових ресурсів;
формування середньострокової потреби у робочій силі за професіями і в регіональному розрізі, забезпечення щорічного корегування показників державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів.

20 марта 2018 г.
Роль оплати праці в скорочені бідності та її вплив на трудову міграцію в Україні

Такою буде одна з тематичних доповідей, представлених на Асамблеї Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС, що відбудеться на початку квітня ц.р. у Брюсселі.

Друга із запропонованих тем, обговорених членами УСПГС на засіданні 13 березня, стосуватиметься кліматичних змін. Учасники засідання, в якому взяв участь Голова ФПУ Григорій Осовий, ухвалили рішення щодо активізації підготовчої роботи до Асамблеї, а також розглянули низку питань стосовно розробки стратегічного плану діяльності УСПГС на поточний рік та операційних планів її робочих груп, щодо внесення змін до регламенту Платформи, а також затвердження Спільної декларації П’ятого засідання УСПГС, що відбулось у Києві восени минулого року.

15 марта 2018 г.
Засідання СПО. За сумлінну працю – гідну оплату

Підтримати проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» за умови направлення приросту доходів, отриманих за рахунок підвищення Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на збільшення фонду оплати праці працівників основної професії. Таке рішення прийнято на засіданні СПО об’єднань профспілок, що відбулось 14 березня.


Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.
Справа у тому, що 20 лютого 2018 року на розгляд до СПО об’єднань профспілок надійшов проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою».

На сьогодні діють Тарифи на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 08.04.2017 № 137 та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.04.2017 за № 500/30368, які введено в дію з 01.07.2017.

За даними Державної служби статистики України, зростання індексу тарифів на послуги поштового зв’язку для підприємств, установ, організацій у 2017 році у порівнянні з 2016 роком склало 66,6 %, в той час, як зростання індексу споживчих цін у цей період становило 14,4 %. За прогнозами економічного і соціального розвитку України на 2018 рік зростання індексу споживчих цін очікується на рівні 10,9 %, а на 2019 рік – на 7,5%.

Проектом наказу пропонується збільшити нинішній рівень тарифів у середньому на 49 % та ввести їх у дію поетапно:
1 етап – на період до 31.12.2018 включно передбачає підвищення рівня тарифів порівняно з діючим у середньому на 30 % та застосування їх на передплату видань з доставкою з 01.07.2018;
2 етап – на період з 01.01.2019 передбачає підвищення рівня тарифів порівняно з діючим у середньому на 56 % (у порівнянні з першим етапом на 20 %) та застосування їх на передплату видань з доставкою з 01.01.2019.

Для передплатників, які оформили передплату на рік, ціна доставки у 2018 році не зміниться.

Попереднє підвищення тарифів (у 2017 році) проведено в середньому також на 49 %.

Питома вага доходу від приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою у загальному обсязі доходу  ПАТ «Укрпошта» складає близько 5 %. Таким чином, даний вид діяльності підприємства не є основним, а отже не може вирішально негативно впливати на фінансовий стан ПАТ «Укрпошта».

Необхідно зазначити, що значний вплив на собівартість послуги мають витрати на оплату праці з нарахуваннями, які в загальних витратах ПАТ «Укрпошта» становлять близько 70%. Водночас, розмір мінімальної заробітної плати, передбачений у Державному бюджеті України на 2018 рік, з 01.01.2018 становить 3723 грн, що на 16% більше ніж у 2017 році (3200 грн).

У разі зміни тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою, за інформацією ПАТ «Укрпошта», прогнозованими результатами буде сприяння зростанню доходів від надання послуг з приймання та доставки вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою та, відповідно, збільшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, зменшення збитків від надання таких послуг у 2018-2019 роках, впровадження соціальних заходів, спрямованих на підвищення заробітної плати працівників, насамперед, листонош.

Зважаючи на вирішальне соціальне значення розповсюдження періодичних видань за передплатою, збільшення тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою негативно позначиться на бюджетних установах, зокрема, на бібліотеках, особливо в сільській місцевості, які є переважними осередками отримання інформації для сільського населення.

Крім того, збільшення тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою неодмінно призведе до додаткового навантаження на бюджети усіх рівнів та домогосподарства.

Слід зауважити, що постійний перегляд тарифів в бік збільшення негативно впливає на імідж ПАТ «Укрпошта» в цілому серед населення, може примусити користувачів цих послуг до пошуку альтернативних шляхів отримання інформації, та може врешті призвести до втрати доходів підприємства.
За результатами обговорення, заслухавши інформацію представників ПАТ «Укрпошта», членів робочої групи СПО об’єднань профспілок з розгляду документів щодо питань зміни діючих тарифів (цін) для населення, СПО об’єднань профспілок вирішив підтримати проект наказу Мінінфраструктури «Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою» за умови направлення приросту доходів, отриманих за рахунок підвищення Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою на збільшення фонду оплати праці працівників основної професії.

Під час засідання СПО обговорено також низку інших питань, серед яких:
1. Про реалізацію рішення СПО об'єднань профспілок  від 26.12.2017 № 42- 1 «Про стан виконання Генеральної угоди на 2016-2017 роки за І півріччя 2017 року та пропозиції щодо внесення змін і доповнень до неї».
2. Про склад робочої Комісії з визначення розміру мінімальної заробітної плати на 2019 рік.
3. Про підсумки роботи Спільного представницького органу об’єднань профспілок у 2017 році та проект Основних заходів Спільного представницького органу об’єднань профспілок на 2018 рік.
5 марта 2018 г.
Міжнародна підтримка боротьби ФПУ за права профспілок

Голова ФПУ Григорій Осовий звернувся з листом до Генерального секретаря МКП Шаран Барроу з проханням надати солідарну підтримку у зв’язку з посиленням з боку органів державної влади наступу на права профспілок.

У листі зокрема зазначено, що Президією ФПУ висунуто вимоги до влади: скасувати розпорядження про передачу профспілкових об'єктів до державної власності, в першу чергу будинків територіальних профоб'єднань та закріплення на законодавчому рівні за профспілками право власності на майно, яке знаходиться у їх віданні.

(Лист ФПУ додається - стор. 1, стор. 2)

27 февраля 2018 г.
Позиція профспілок. Генеральна угода має відповідати
європейським стандартам і конвенціям МОПЗапросити на наступне засідання Спільної робочої комісії для ведення колективних переговорів і підготовки проекту Генеральної угоди на новий строк Національного координатора МОП в Україні Сергія Савчука для обговорення відповідності цього важливого документу вимогам конвенцій Міжнародної організації праці. З такою пропозицією вступив керівник Робочої комісії об'єднань профспілок з укладання Генеральної угоди на новий строк, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін на засіданні СРК, що відбулось 26 лютого у приміщенні Міністерства соціальної політики України.Під час засідання члени СРК – представники всіх трьох сторін соціального діалогу – профспілок, уряду, роботодавців – розглянули та обговорили актуальні питання щодо змісту майбутнього документу.
Перш за все було обговорено результати опрацювання робочими групами пропозицій Сторін до проекту Генеральної угоди на новий строк. З інформацією з цього питання виступили представники сторін – керівники робочих груп чи їх заступники.Як ми вже повідомляли, за цей час відбулась низка засідань профспілкових робочих груп, а також тристоронніх  робочих  груп з  питань  Загальних,  заключних положень, соціального діалогу, розділів «З питань  оплати  праці»,  «Гідні  умови  праці  та  соціальний захист працюючих» та інших. (14 лютого,  21 лютого, 23 лютого).Було вирішено взяти інформацію керівників робочих груп про хід опрацювання пропозицій Сторін до проекту Генеральної угоди на новий строк до відома.При цьому профспілкова сторона виступила з пропозиціями:
1. Віднести неузгоджені позиції на засіданнях тристоронніх робочих груп до пропозицій Протоколу розбіжностей, зазначивши позицію кожної Сторони та аргументацію;
2. Доручити Секретаріату СРК розпочати формування пропозицій до Протоколу розбіжностей та тексту проекту Генеральної угоди з узгоджених на цьому засіданні положень.


22 февраля 2018 г.
Позиція профспілок. Новій Генеральній угоді - соціальне наповнення21 лютого відбулось засідання тристоронньої Робочої групи за напрямом «Охорона праці та соціальний захист» проекту Генеральної угоди на новий строк. В заході взяли участь представники профспілок, органів виконавчої влади та роботодавців.Сторону профспілок представляли голова Профспілки авіапрацівників України Михайло Козич, керівники департаментів та управлінь апарату ФПУ Юрій Андрієвський, Володимир Максимчук, голова ППО ФПУ Марія Гриценко, представники галузевих профспілок та апарату Федерації профспілок України.
Це засідання відбулося у рамках обговорення напрямів проекту Генеральної угоди на новий строк, яке профспілкова сторона проводить із соціальними партнерами.Так, на вже відбулись засідання СРК повноважних представників сторін з ведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк, а також засідання тристоронньої Робочої групи профспілок з питань Загальних, заключних положень, соціального діалогу проекту Генеральної угоди на новий строк.
Заплановано також провести засідання тристоронньої робочої групи з підготовки розділу проекту Генеральної угоди «З питань оплати праці» та тристоронньої робочої групи з підготовки розділу щодо розвитку економіки і вітчизняного виробництва, зростання продуктивної зайнятості проекту Генеральної угоди на новий строк.19 февраля 2018 г.
Інформація про стан соціально-трудових відносин,
колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у січні 2018 року

Упродовж січня 2018 року в результаті заходів, спільно здійснених Національною службою посередництва і примирення та Федерацією профспілок України у ході сприяння вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)) та запобігання їх виникненню, погашено заборгованість із виплати заробітної плати в сумі 338 млн. 9,5 тис. грн. або 48% від загальної суми боргу (703 млн. 731,5 тис. грн.), що стала основною причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

За цей період Службою проведено 343 примирні процедури, спрямовані на сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 305 узгоджувальних зустрічей, 37 засідань примирних комісій та 1 засідання трудового арбітражу.

Упродовж січня п. р. НСПП сприяла вирішенню 151 КТС(К) (3 – на національному, 3 – на галузевому, 4 – на територіальному, 141 – на виробничому рівнях), участь в яких брали майже 1,5 млн. працівників 6730 суб'єктів господарювання.

Загалом у зазначеному 151 спорі найманими працівниками було висунуто 308 вимог, з яких: 122 (39,6%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 104 (33,8%) – щодо виконання колективного договору, угоди, або окремих їх положень; 74 (24%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 8 (2,6%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

У січні п. р. Службою зареєстровано 10 вимог у 7 спорах (1 – на територіальному, 6 – на виробничому рівнях).

Упродовж січня 2018 року вирішено та знято з реєстрації 53 вимоги та 32 спори на виробничому рівні
З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі – СТВ) упродовж січня 2018 року НСПП здійснювались заходи щодо усунення 268 чинників, які призвели до загострення стану СТВ (далі – чинники) на 285підприємствах у 235 випадках ускладнення стану СТВ (далі – випадки) (1 – на територіальному, 234 – на виробничому рівнях).

Зокрема, упродовж січня п. р. НСПП з метою запобігання виникненню КТС(К) взято на облік 87 випадків (37% від загальної кількості) та 89 чинників на 87 підприємствах.

Відповідно до компетенції, Служба продовжувала здійснювати моніторинг акцій соціального протесту, надавати роз'яснення сторонам соціального діалогу щодо врегулювання розбіжностей та спрямовувати конфліктні ситуації виключно в правове русло. Так, упродовж січня 2018 року працівники провели 3 акції соціального протесту, у яких ними було висунуто вимоги відповідно до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)".
Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні у січні 2018 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.


19 февраля 2018 г.
Анонс. Нова політика цін і тарифів:
чи збережено соціальну справедливість?

У рамках відзначення Всесвітнього дня соціальної справедливості Федерація професійних спілок України 15 лютого 2018 року проводить засідання круглого столу на тему: «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?».

Протягом останнього року в Україні триває масштабний процес реформування в усіх суспільних сферах. Саме у такий день потрібно говорити про те, чого ж чекати громадянам від впровадження реформ. Чи покращиться життя пересічного громадянина, чи це чергова спроба узаконення грабунку населення?
Під час зустрічі будуть розглянуті питання:
 • прийняття Закону України «Про житлово-комунальні послуги». Чого чекати споживачам?;
 • скасування державного регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари та вплив на споживчі ціни;
 • «монетизації» пільг на транспортні послуги.

До участі запрошено народних депутатів України, представників центральних органів виконавчої влади, експертів наукових та громадських організацій, СПО об’єднань профспілок, членських організацій ФПУ, засобів масової інформації тощо.

Захід відбудеться: з 14:00-17:00 за адресою: м. Київ, вул. Героїв Небесної Сотні, 1, Міжнародний центр культури та мистецтв ФПУ, блакитна зала.19 февраля 2018 г.
Круглий стіл. Політика цін і тарифів має відповідати
принципу соціальної справедливості

Не допускати звуження чи порушення конституційних прав громадян  при реформуванні сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі. З такою вимогою звернулися 15 лютого учасники круглого столу «Нова політика цін і тарифів на соціально значущі товари і послуги: чи збережено принципи соціальної справедливості?».

Цей захід організовано Федерацією профспілок України з нагоди Всесвітнього дня соціальної справедливості. У круглому столі взяли участь та виступили заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, представник ФПУ у Верховної Раді України, Перший заступник голови парламентського Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергій Каплін, заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житло-комунального господарства Альона Бабак, голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка власників житла України» Олексій Кучеренко, представники центральних органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування, всеукраїнських об’єднань профспілок, наукових установ, громадських організацій, засобів масової інформації.

У виступах учасників круглого столу зазначалось, що 26 листопада 2007 року Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй проголосила 20 лютого Всесвітнім днем соціальної справедливості та запропонувала всім державам-членам присвятити цей спеціальний день проведенню на національному рівні конкретних заходів в інтересах соціального розвитку.

Відзначення цієї дати на державному рівні підтверджує прихильність України до загальновизнаних у світі принципів соціальної справедливості та активного впровадження в життя політики і стратегій, спрямованих на її забезпечення, має сприяти подальшому нарощуванню зусиль в області подолання бідності, досягнення добробуту і забезпечення рівного доступу до соціального захисту для всіх громадян, які його потребують.

Протягом останнього року в Україні триває масштабний процес реформування в усіх суспільних сферах. Існує чимала кількість напрацювань як з боку Верховної Ради України, Уряду, так і з боку експертного середовища.

Ключовим кроком у реформуванні галузі житлово-комунальних послуг є прийняття Закону України «Про житлово-комунальні послуги» 9 листопада 2017 року.

Крім того, на виконання Закону України від 6 грудня 2016 року № 1774 Мінсоцполітики розроблено проекти постанов Уряду «Деякі питання надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду усіма видами міського, приміського та міжміського транспорту» та «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері транспортного обслуговування».
Також у липні 2017 року постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 394 скасовано державне регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари.

Підкреслювалось, що на даному етапі розвитку України важливим завданням є побудова механізму взаємодії держави, експертного середовища та громадськості в контексті ефективного проведення реформ. Існує практика, коли органи державної влади ухвалюють рішення, які не ґрунтуються на попередніх консультаціях із зацікавленими сторонами. За відсутності дієвого та ефективного механізму консультацій з громадськістю, профспілками та експертним середовищем у процесі вироблення політики потерпає загальносуспільний інтерес.

Наскрізною темою проведення реформ в Україні є їх якість, відповідність заявленими розробниками цілям та загальносуспільним інтересам. Проте, часто виникає проблема появи негативних «побічних ефектів» в суміжних секторах, що не враховуються при розробці конкретних заходів, передбачених тією чи іншою реформою. Невиважені державні рішення не задовольняють суспільство, тому є вкрай актуальним питання розробки та впровадження ефективного механізму комунікації між державою, експертним середовищем та громадськістю.

З цією метою учасниками круглого столу взято за основу з подальшим доопрацюванням та врахуванням пропозицій членських організацій Рекомендації щодо першочергових спільних дій на шляху реалізації принципів соціальної справедливості в житті кожного українця, зокрема, в контексті цінового та тарифного регулювання.

Які ж ці дії?
Відповідно до Рекомендацій, вони такі.
1. Кабінету Міністрів України та Верховній Раді України:
1.1. Узгоджувати цінову політику з політикою доходів населення, економічною обґрунтованістю встановлення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням заходів соціального захисту громадян.
1.2. Неухильно дотримуватися принципів соціального діалогу в процесі реформування сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.
1.3. Відновити державне регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари або запровадити компенсаторні механізми з подолання наслідків його скасування.
1.4. При розробці та прийнятті рішень з питань надання пільг у грошовій формі враховувати інтереси найменш соціально захищених верств населення.
1.5. Прискорити прийняття проекту Закону України (№ 2677 від 20.04.2015) «Про внесення зміни до статті 16 Закону України «Про ціни і ціноутворення» щодо участі організацій громадянського суспільства у державному регулюванні цін».2. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування:
2.1. Забезпечити прийняття виважених рішень при встановленні тарифів на житлово-комунальні послуги з урахуванням інтересів територіальних громад, особливо для соціально незахищених їх верств.3. Сторонам соціального діалогу:
3.1. Поглибити соціальний діалог на всіх його рівнях, підвищити ефективність та результативність прийнятих рішень в процесі реформування сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.
3.2. Не допускати звуження чи порушення конституційних прав громадян  при реформуванні сфери надання житлово-комунальних послуг, цінової політики на соціально-значущі продовольчі товари та надання пільг у грошовій формі.Учасники круглого столу у Рекомендаціях також наголосили: лише об’єднання зусиль влади усіх рівнів, наукових, громадських та профспілкових організацій, спрямованих на досягнення соціальної справедливості у суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян, підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі, забезпечення кожній людині гідних умов життя та ефективного соціального захисту, може забезпечити виконання нашою державою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також реалізацію державної політики у сфері боротьби з бідністю та дотримання гарантованих Конституцією України прав людини на достатній життєвий рівень.05 февраля 2018 г.
На звернення ФПУ щодо відновлення державного
контролю за цінами дано низку доручень

Звернення ФПУ до Кабінету міністрів України і Антимонопольного комітету України щодо необхідності відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари розглянуто в Уряді, на що Першим віце-прем'єр-міністром - Міністром економічного розвитку і торгівлі України С. Кубівим доручено профільним міністерствам та службам його опрацювати і про результати поінформувати ФПУ.

Профспілки вимагають проведення соціально виваженої державної цінової політики та ефективного контролю за ціноутворенням через те, що скасування КМУ з 1 липня 2017 р. контролю за ціноутворенням на продовольчі товари викликає невдоволення громадян, зокрема членів профспілок, які звертаються до ФПУ за захистом своїх прав та інтересів.

23 января 2018 г.
Відбулося обговорення питань, пов’язаних
з пенсійним забезпеченням за вислугу років

У Федерації профспілок України відбулася фахова зустріч представників всеукраїнських профспілок щодо пенсійного забезпечення за вислугу років.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 р. №2148 скасовані пенсії за вислугу років (крім артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів).

Правом на пенсію за вислугу років збережено тільки тим особам, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій», тобто 11 жовтня 2017 року, мають вислугу років та стаж, необхідний для призначення пенсії за вислугу років, передбачений статтями 52, 54 і 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення».

При цьому, як зазначалося представниками всеукраїнських профспілок, умови праці працівників, які користувалися правом на пенсію за вислугу років до 11.10.2017 р., не змінилися. На робочих місцях таких працівників, як і раніше, присутні фактори, які призводять до втрати професійної придатності до настання пенсійного віку.

Нині Мінсоцполітики за участю інших міністерств і відомств напрацьовуються законодавчі пропозиції щодо запровадження професійної пенсійної системи.

Вирішено провести найближчим часом робочу зустріч за участі представників Мінсоцполітики, Пенсійного фонду та інших зацікавлених відомств для обговорення питань, пов’язаних із запровадженням професійної пенсійної системи, зокрема щодо категорій працівників, на яких поширюватиметься відповідний закон, включення до них осіб, які раніше користувалися правом на пенсію за вислугу років.

12 января 2018 г.
Уряд ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2018 році

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України  «Про перенесення робочих днів у 2018 році» для працівників підприємств, установ та організацій, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя), крім органів Пенсійного фонду, Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», Державної казначейської служби та банківських установ, у 2018 році перенесено робочі дні з:

п’ятниці 9 березня на суботу 3 березня;
понеділка 30 квітня на суботу 5 травня;
п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня;
понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня;
понеділка 31 грудня на суботу 29 грудня.

Перенесення робочих днів не спричинить зменшення тривалості робочого часу впродовж року, обсягів виробництва і надходжень податкових та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і при цьому сприятиме створенню сприятливих умов для святкування у 2018 році 8 березня – Міжнародного жіночого дня, 1 травня – Дня праці, 28 червня – Дня Конституції України, 25 грудня – Різдва Христового та у 2019 році 1 січня – Нового року, а також дасть змогу громадянам заздалегідь планувати час відпочинку.

14 декабря 2017 г.
Актуальний коментар. Депутати "здали" мінімальну зарплату7 грудня пізно увечері Парламентом ухвалено Державний бюджет України на 2018 рік. Майже вперше у практиці законотворчої діяльності ВР це зроблено вчасно. В Уряді кошторис назвали бюджетом економічного зростання, яким передбачено ріст ВВП на 3%.

Документ поки що офіціально не опублікований, але вже зараз можна зробити оцінку щодо врахування у ньому профспілкових вимог і пропозицій, спрямованих на соціальний захист працівників.

Коментує Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий:

- Профспілки традиційно із самого початку бюджетного процесу, ще на етапі формування весною Бюджетної резолюції, активно включились до роботи над ним. У послідовному діалозі з урядовцями, народними депутатами, нам вдалось довести профспілкові пропозиції і вимоги до Держбюджету. Представниками ФПУ у Верховній Раді України Сергієм Капліним і Вадимом Івченком усі вони були передані до законопроекту і під час його підготовки до другого читання основні соціальні показники підтримав бюджетний комітет ВР. Депутати з порозумінням поставились до необхідності пошуку можливостей підвищення соціальних гарантій і стандартів: величини прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати, фінансування підприємств вугільної промисловості і лісового господарства, освітньої сфери, охорони здоров’я, на чому особливо наполягали профспілки. Зазначу, що загальна сума додаткових виплат бюджету на їх реалізацію становила, за розрахунками Мінфіну, близько 400 млрд.грн. на рік.

Але цього разу постатейного обговорення депутатських пропозицій до Держбюджету у сесійній залі не відбулось, тому ми можемо говорити лише про часткове врахування наших вимог в ухваленому остаточно документі.

У бюджеті передбачене на 16% підвищення мінімальної зарплати – з 3200 до 3723 грн., що перевищує прогнозований рівень інфляції на 2018 рік – 9%.

Однак, цей розмір зарплати є меншим, ніж об’єктивно розрахований ФПУ на основі чинної законодавчої бази розмір прожиткового мінімуму –в 4023 грн. Встановлення саме такої мінімальної зарплати з 1 січня 2018 року вимагали профспілки. Незважаючи на те, що парламент нас не підтримав, все ж таки вдалося досягнути компромісу:

- пунктом 17 Прикінцевих положень Держбюджету-2018 передбачено, що Уряд зобов’язаний на основі моніторингу виконання Держбюджету за підсумками першого кварталу розглянути можливість додаткового підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Нагадаю, що і Прем’єр і Президент неодноразово заявляли, що цей показник на 2018 рік має становити 4.100-4.200 грн. Якщо таке підвищення відбудеться вже навесні, а не наприкінці наступного року, це було б для нас задовільним результатом. Але ми повинні бути готові як до переговорів з цього приводу, так і до активних дій.

Доречи мінімальна зарплата в усіх країнах є запобіжником поширення бідності серед працюючих. І встановлення її у нас на рівні 4.100 у перерахунку на курс долару США це означало би мінімально суму денного доходу у 5 дол., який визначений ООН як межа злиденності. Наша держава взяла на себе зобов’язання щодо цілей розвитку до 2030 року одною із цілей - скорочення бідності, а зарплата – це самий дієвий інструмент запобігання бідності. Наразі ми маємо сумну статистику, що кожний 5-й працюючий має трудовий дохід менший за межу бідності.

У процесі підготовки проекту Держбюджету до другого читання деякі видатки на соціальні потреби було збільшено, зокрема віднайдено компроміс стосовно фінансування навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, трудові колективи яких проводили активні дії у стін Кабміну, і були підтримані профспілками. Фінансування їх діяльності з Держбюджету здійснюватиметься у разі згоди приєднатися до закладів III-IV рівня акредитації. На це потрібно більш як 5 млрд.грн.

З чим категорично не погоджуються профспілки?

Насамперед з тим, що тарифна ставка 1-го розряду працівника бюджетної сфери залишається на рівні трохи більше 1.700 грн., що є менше 50% від розміру мінімальної зарплати. Фактично за межею бідності лишаються освітяни, медики, працівники сфери культури, соціального забезпечення, - майже 0,6 млн. спілчан.

Наша позиція – базова ставка ЄТС має бути підвищена до рівня мінімальної зарплати. Тому профспілки й надалі боротимуться за це. Ми вже розпочали консультації з урядовцям стосовно запровадження окремих систем оплати праці в освіті (згідно з новим законом про освіту), в охороні здоров’я, інших бюджетних галузях. Сподіваюсь, що така робота вже буде проведена у 1-му півріччі наступного року, щоб до початку нового бюджетного процесу на 2019 рік нам підійти з напрацьованими параметрами і механізмами формування заробітної плати бюджетників.

Хочу закликати роботодавців до усвідомлення того, що у разі не підвищення зарплати українським працівникам до розмірів, що є на ринку інших країн, це призведе до відтоку робочої сили з нашої країни та непоправної втрати трудових ресурсів. На мій погляд, зарплата для кваліфікованого працівника на сьогодні має бути не меншою ніж 500 євро на місяць. Наразі за статистикою, по рівню зарплат Україна посідає останнє місце серед європейських країн. Середньостатистичний український працівник сьогодні отримує на руки приблизно 190 євро, тоді як у наших сусідів, країнах ЄС – від 400 до 800 євро, а у сталих країнах Євросоюзу – від 1800 до 4200 євро.
Профспілки також не задоволені тим, що фінансування освіти у Держбюджеті наступного року передбачається в обсязі – 6,7% ВВП, що є меншим, ніж передбачено законом про освіту, – у 7%, а це втрата майже 5 млрд.грн. Тим не менше відбудеться підвищення зарплати вчителям на 25% (у 2017 році було на 50%).

На жаль, за останні роки Україна значно понизилась у світових рейтингах по охороні здоров’я і цього року ми на 135 місці серед 148 країн, в яких проводилась оцінка стану охорони здоров’я, тому медична реформа Україні вкрай потрібна, але вона має проводитись прозоро і на зрозумілих для суспільства умовах, а також передбачати належне фінансування.

Серед галузей соціального сектору найгірше фінансування у охорони здоров’я – лише на рівні 3,5% ВВП, тоді як законом визначено – 5%, а відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я – бюджетне фінансування має бути не меншим як 7% від ВВП держави.

Профспілки не задовольняють обсяги фінансування вугільної промисловості. Не вирішеним лишається питання фінансування лісового господарства у південних регіонах України. Фактично заморожена програма кредитування доступного житла, на що у бюджеті передбачено лише 100 млн. грн. при потребі щонайменш у 1 млрд. грн. та ін..

Пропозиції профспілок щодо збільшення фінансування соціальних статей бюджету не підтримуються нібито через відсутність для цього коштів. Хоча насправді ми знаємо, які колосальні резерви приховані у тіньовій економіці, які вони є у вдосконаленні фіскальної політики, у диференціації розміру податків в залежності від статків, як це робиться у європейських країнах, в оподаткуванні капіталів, що вивозяться до офшорів тощо. Натомість ми бачимо, що у бюджеті на наступний рік передбачено значне підвищення – не на відсотки, видатків на фінансування народних депутатів України, діяльності Адміністрації Президента, Генеральної прокуратури, правоохоронних органів, ДФС та ін.

На мій погляд, це лише ілюструє, що ставлення до працюючої людини, яка створює ВВП країни, у нас поки ще не є головним пріоритетом державної політики. Тому профспілки, як правозахисні організації мають наполегливо переконувати владу і бізнес, що саме гідна праця і зарплата мають стати домінуючими цінностями для того, щоб в Україні існували соціальна справедливість та повага до людини праці.

Хочу запевнити, що з прийняттям Держбюджету по всіх питаннях, що порушують профспілки, роботу не завершено. Зокрема, у протоколі доручень після зустрічі представників профспілок з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом 7 листопада ц.р. дані конкретні доручення керівникам центральних органів виконавчої влади – продовжити роботу з пошуку можливих шляхів вирішення зазначених проблем. Ця робота знаходиться на постійному контролі ФПУ і галузевих профспілок, подальшу тактику дій визначить Президія ФПУ, яка збереться на засідання 21 грудня ц.р.

11 декабря 2017 г.
Інформація стосовно врахування профспілкових постатейних пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2018 рік за результатами доопрацювання його для розгляду у другому читанні (станом на 05.12.2017 р.)

Профспілкові постатейні пропозиції до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (реєстр № 7000 від 15.09.2017) були направлені профільним парламентським Комітетам (листи від 28.09.2017 № 01-13/760-СПО) та народним депутатам України – представникам ФПУ у Верховній Раді України С.М. Капліну та В.Є. Івченку (лист від 27.09.2017  № 01-13/759-СПО).

Народні депутати України Каплін С.М. та Івченко В.Є. внесли на розгляд Парламенту усі профспілкові постатейні пропозицій до проекту Держбюджету-2018.

Верховна Рада України 14.11.2017 року в порушення ст. 157 Регламенту розглянула проект Державного бюджету України на 2018 рік за скороченою процедурою (без обговорення та голосування за пропозиції подані суб’єктами права законодавчої ініціативи) та прийняла його у першому читанні, доручивши Уряду підготувати проект державного бюджету на наступний рік до другого читання відповідно до Бюджетних висновків Верховної Ради України та подати його на розгляд Парламенту у двотижневий строк.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету частково підтримав профспілкові пропозиції, що знайшло своє відображення у Бюджетних висновках Верховної Ради України, зокрема у доручення Уряду стосовно доопрацювання до другого читання окремих питань.

Однак у доопрацьованому до другого читання проекті Держбюджету на 2018 рік профспілкові пропозиції майже не враховано.

Так профспілки наполягали на встановленні мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.01.2018 на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (4023 грн) та передбачення підвищення її розміру протягом року з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

Уряд залишає розмір мінімальної зарплати на рівні 3723 грн., що вже сьогодні є меншим на 4% від фактичного прожиткового мінімуму, який у жовтні ц.р. склав 3870 грн., та становитиме всього 43% прогнозної середньої заробітної плати. Це - крок назад у забезпеченні гарантованого рівня оплати праці, адже на 1 січня цього року мінімальна зарплата дорівнювала фактичному прожитковому рівню.

Разом з тим, Президент на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад «Ініціативи, що змінюють життя» наголосив, що «за підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету, зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або 3-х кварталів, і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 грн.».

Тому пунктом 17 Прикінцевих положень доопрацьованого проекту Держбюджету-2018 передбачено зобов’язання Уряду на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати.

Крім того, запропоноване Урядом встановлення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 1762 грн є вдвічі меншим за фактичний його розмір. Таким чином розмір базового тарифного розряду ЄТС є заниженим, що продовжить зрівнялівку у бюджетній сфері, коли працівникам і кваліфікованої і некваліфікованої праці будуть доплачувати до мінімальної зарплати.

Щодо стану врахування інших профспілкових пропозицій:

Національній академії наук України збільшено видатки за загальним фондом на 75,0 млн. грн. та встановлено у обсязі 2881,7 млн. грн. (всього передбачено 3612,7 млн. грн.), тобто надано в шість разів менше ніж необхідно, адже профспілкова пропозиція - збільшити фінансування за КПКВК 6541030 «Фундаментальні, прикладні наукові і науково-технічні розробки…» на 423,3185 млн.грн. (з них – 270,9727 млн.грн. на заробітну плату), встановивши їх у обсязі 3230,0455 млн.грн.

Міністерству освіти і науки України за КПКВК 2211190 «Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» збільшено видатки за загальним фондом на 892,0 млн. грн.та встановлено у обсязі 62 152,9 млн. грн. (було передбачено 61 260,9 млн. грн.). Профспілкова пропозиція складала - 66,9 млрд грн., тобто недостає 4,8 млрд.грн.

Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України передбачено 100 млн. грн.. за КПКВК 2751190 «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» при потребі не менше 1 000 000 тис.грн.
Також реалізацію заходів Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України на 2011–2020 роки» передбачено видатки у сумі 200,0 млн. гривень.

Міністерству охорони здоров’я України, як головному розпоряднику коштів збільшено видатки на 943,7 млн. грн., а також збільшено видатки на медичну субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 5,9 млрд. грн. при одночасному зменшенні видатків на надання первинної допомоги населенню на 5,2 млрд. грн. (за пропозицією профспілок необхідно 48,6 млрд. грн., а отримано 0,7 млрд.грн).

Міністерству культури України за бюджетною програмою «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» (код 1701080) додатково виділили 213,4 млн. грн., тобто всього передбачили 990 млн.грн замість 1,5 млрд. грн.

Урядом проігнорована пропозиція профспілок щодо збільшення видатків за КПКВК 2805060 «Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді на 710,1  млн. грн. та за забезпечення видатків за рахунок загального фонду державного бюджету передбачити кошти у розмірі 66 217,1 тис. грн. за КПКВ 2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства».

Міністерству енергетики та вугільної промисловості України передбачено дві нові бюджетні програми:

- "Здешевлення кредитів для державних вугледобувних підприємств та господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, на будівництво та технічне переоснащення" за загальним фондом у сумі 300 000 тис. грн. – загальний фонд;

- "Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі" у сумі 1 400 000 тис. грн. – спеціальний фонд.

Однак за пропозиціями профспілок не збільшено видатків за жодною програмою.
Також залишилися не врахованими інші постатейні пропозиції профспілок, зокрема щодо збільшення видатків на:

- виплату академічних стипендій;

- на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я;

-  фінансування галузі охорони здоров’я у повному обсязі (6% ВВП);

- надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла».
6 декабря 2017г.
Заява Федерації профспілок УкраїниУ зв’язку з загостренням політичної ситуації, можливості насильницьких дій в столиці Україні м. Києві, викликами та загрозами безпечному проведенню мирних зібрань та маніфестацій, керівники членських організацій  Федерації профспілок України  запропонували відмінити  заплановані на 6 грудня 2017 року акції профспілок біля Верховної Ради України та органів державної влади.

Враховуючі зазначене – акцію скасовано.

Це  не означає, що ФПУ,  її  членські  організації  відмовляються  від  подальшої боротьби за соціальний Державний бюджет – 2018, справедливий прожитковий  мінімум,  створення  нових  робочих місць, гідну заробітну плату, і будуть усіма доступними засобами і надалі обстоювати та захищати права працівників.

5 декабря 2017 г.
Інформаційне пікетування профспілок6 грудня ц.р. у Києві напередодні розгляду Парламентом законопроекту про Державний бюджет України на 2018 рік відбудеться профспілкова акція у формі інформаційних пікетувань державних органів влади з метою виконання вимог профспілок у проекті основного фінансового документу на наступний рік.

А саме:

1. У Державному бюджеті України на 2018 рік встановити мінімальну заробітну плату на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму — не менш ніж 4023 грн.
Гарантувати фінансування вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації за рахунок коштів Державного бюджету України для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з метою забезпечення їх сталої роботи та недопущення заборгованості із заробітної плати і стипендій.

2. Встановити розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника (робітника) І тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

3. Погасити до кінця року заборгованість з виплати заробітної плати на всіх підприемствах-боржниках і не допускати її виникнення у подальшому.

4. Зупинити деіндустріалізацію України, прийняти Програму розвитку промислового комплексу, зберегти трудовий потенціал і його підготовку до роботи в нових конкурентних умовах.
Щорічно збільшувати кількість сучасних високопродуктивних робочих місць не менш ніж на 20%, 26 млн.громадян працездатного віку мають право на працю і гідне життя.

5. Знизити непосильні для населення ціни на природний газ, електроенергію та тарифи на житлово-комунальні послуги, виходячи з платоспроможності заробітних плат. пенсій, стипендій.

6. Забезпечити гарантовані Конституцією України права громадян на доступну і якісну медичну допомогу, запровадити загальнообов'язкове медичне соціальне страхування і відновити санаторно-курортне лікування працюючих (застрахованих осіб).

7. Не допустити зниження існуючого рівня прав і гарантій працівникам та їх представникам при прийнятті Трудового кодексу України.

Акція проходитиме за рішенням Президії ФПУ. У ній візьмуть участь профспілкові активісти всеукраїнських профспілок, членських організацій ФПУ, Київської міської ради профспілок. Захід матиме виключно мирний характер та відбуватиметься у формі роздачі листівок в урядовому кварталі та інших громадських місцях столиці.

Профспілкові вимоги буде передано до Верховної Ради України.

1 грудня 2017 р.
Соціальний діалог


Перший віце-прєм’єр-міністр України Степан Кубів дав керівникам міністерств та відомств низку доручень, спрямованих на вирішення гострих проблем, на які звернули увагу представники найбільш впливових профспілкових організацій та об’єднань – члени Спільного представницького органу репрезентативних профоб’єднань під час робочої зустрічі, що відбулась 30 листопада у Кабінеті Міністрів України. Цей захід став ще одним конструктивним продовженням соціального діалогу у формі зустрічей керівництва Уряду та міністрів з профспілками.

З урядової сторони на зустрічі були міністри та заступники міністрів соціальної політики, фінансів, енергетики та вугільної промисловості, охорони здоров’я, освіти і науки, інших міністерств та відомств.

Профспілкову сторону представляли Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Олександр Шубін, заступник Голови СПО об’єднань профспілок,  голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок Анатолій Широков, голова Профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування України Василь Дудник, голова Професійної спілки працівників охорони здоров'я України Вікторія Коваль, голова Профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий,  голова Професійної спілки працівників культури України Людмила Перелигіна,  голова Профспілки працівників соціальної сфери України Володимир Тьоткін, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов,  голова Профспілки освіти і науки України Георгій Труханов, голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк, голова Об’єднання всеукраїнських профспілок і об’єднань «Єдність»  Анатолій  Онищук, перший заступник голови Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту Віктор Гербеда, заступник голови Профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів України Катерина Клименко, заступник голови Профспілки працівників суднобудування України Олександр Малій.Відкриваючи зустріч, Степан Кубів зазначив, що сторони соціального діалогу – урядовці та профспілки домовились про те, що під час бюджетного процесу вони будуть проводити зустрічі, робочі наради і консультації для того, щоб вислухати та врахувати пропозиції один одного. Цей процес, на його думку, буде сприяти діловому аналізу та розробці саме такої стратегії і тактики соціально-економічного розвитку, що зараз потрібні країні та її народу.


Перший віце-прем’єр наголосив, що під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з представниками профспілок Глава уряду дав низку відповідних доручень керівникам міністерств і відомств, які мають бути виконані. Безумовно, сказав він, і за результатами цієї зустрічі будуть конкретні доручення за фактами, що будуть лунати під час наради. Тут треба зазначити, що, дійсно, в ході зустрічі Степан Кубів давав доручення як присутнім на нараді, так і відсутнім урядовцям – від міністра до віце – прем’єр-міністра.

Голова СПО об’єднань профспілок Григорій Осовий проінформував  урядовців про загальні проблеми, які турбують зараз членів профспілок, всіх працівників. Він підкреслив, що головна мета таких зустрічей – це визначення пріоритетів і можливостей, на які в першу чергу потрібно реагувати. Безумовно, наприклад, якщо шахтарі залишаться без заробітної плати, це означає, що держава просто не займається цім сектором економіки. Те ж стосується і працівників лісової галузі. Держава не повинна відвертатися від такої важливої для країни галузі. Такі ж проблеми зараз у медиків, освітян, транспортників, науковців. Якщо держава не бажає залишитися без цих та інших дуже важливих для її існування галузей та суспільно корисних  професій, треба знаходити можливості для їх розвитку та фінансування, мінімізувати ризики, які сьогодні є.


Григорій Осовий високо оцінив той факт, що міністри практично одноголосно висловились за те, що проект Держбюджету потрібно корегувати у бік соціального наповнення.

На питаннях саме такого корегування зосередив увагу присутніх перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок Олександр Шубін. Він акцентував увагу на дуже гострому питанні мінімальної заробітної плати. Створюється парадоксальна ситуація, коли рівень мінімальної зарплати закладається у Держбюджет на 8% нижче прожиткового. Так бути не повинно. І це треба виправити, наголосив він. Олександр Шубін також зазначив, що й сам прожитковий мінімум не відповідає реальній вартості величини споживчого кошику.


Про ситуацію у вугільній галузі, проблемах її реформування проінформував голова Профспілки працівників вугільної промисловості Віктор Турманов.   Дуже емоційно та переконливо він навів конкретні приклади того, як руйнується галузь, як шахтарські колективи в умовах недофінансування намагаються не тільки вижити, але ще й добувати «чорне золото» для країни. Голова Профспілки звернувся до урядовців з конкретними пропозиціями щодо реформування галузі, забезпечення гідних умов праці та її фінансування.Вислухавши промову Віктора Турманова, Степан Кубів дав конкретні доручення віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону, міністру фінансів Олександру Данилюку, міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику.     

Голова Професійної спілки працівників охорони здоров'я України Вікторія Коваль проінформувала про позицію Профспілки щодо медичної реформи. Більш детально вона зупинилась на питаннях рівня заробітної плати та заборгованості по зарплаті у галузі. На 23 листопада ц. р. заборгованість по галузі склала  90 млн. грн.. Гірш за все, що ту ж саму тенденцію закладається у Держбюджет і на наступний рік. Це, безумовно, потребує корегування. Одночасно тільки на обов’язкові виплати по медичій субвенції не вистачає 6 млрд. грн., у тому числі і на первинну ланку. Нам з урядовцями треба разом сідати і розраховувати всі ці факти і цифри, впевнена голова Профспілки.


На проблеми освітян, зокрема питання фінансування середньої ланки працівників галузі – коледжів I та II-го рівня акредитації звернув увагу присутніх голова Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов. Він також  зазначив: у Законі сказано, що Кабмін повинен розробити схему посадових окладів для освіти у розмірі 3-4-5 мінімальних зарплат. Чи буде це, наскільки реально?   Під час зустрічі увагу присутніх до проблем фінансування в повному обсязі Національної суспільної телерадіокомпанії України привернула Голова профспілки працівників культури України Людмила Перелигіна. Зокрема, нею було наголошено, що створення правдивого і незаангажованого Суспільного телебачення та радіомовлення України – одна з найважливіших реформ, яка наближає Україну до клубу цивілізованих та демократичних країн. Тому, належне фінансування НСТУ повинно стати одним з пріоритетів держави.

Одночасно Людмила Перелигіна зосередила увагу міністра фінансів  Олександра Данилюка на тому, що під час перерозподілу бюджетних коштів при доопрацюванні Державного бюджету на 2018 рік сфера культури не повинна втратити прогнозованих показників на 2018 рік. Позицію голови Профспілки було підтримано представником Міністерства культури України Володимиром Якубовським.Голова Профспілки працівників лісового господарства України Степан Кривов’язий у своій яскравій та емоційній промові окреслив критичну ситуацію у галузі, назвав причини та наслідки безвідповідальної, не державницької позиції у відношенні відносно як самих лісів, так і працівників лісового господарства. Велика заборгованість, відсутність справжньої, прозорої стратегії розвитку галузі – це далеко не повний перелік тих проблем, що турбують працівників галузі, фахівців та експертів.Про проблеми і гострі питання у своїх сферах також проінформували та запропонували конкретні шляхи їх вирішення голова Об’єднання всеукраїнських автономних профспілок Анатолій Широков, голова Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадим Бубняк, перший заступник голови Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту Віктор Гербеда, заступник голови Профспілки працівників суднобудування України Олександр Малій.

Підсумовуючи дискусію, Степан Кубів дав низку доручень урядовцям.

Він та Григорій Осовий висловили впевненість, що такі конструктивні, ділові та корисні зустрічі керівництва Уряду, міністерств, відомств з профспілками стануть традиційними та будуть сприяти соціально-економічному розвитку України, більш ефективному захисту законних прав та інтересів працівників.28 ноября 2017 г.
Профспілки проведуть інформаційне пікетування органів державної владиПровести в Києві 6 грудня - напередодні розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік - масову профспілкову акцію у формі інформаційного пікетування органів державної влади постановила  Президія  Федерації  профспілок  України  на   позачерговому  засіданні 27 листопада.

Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

В заході взяли участь представник ФПУ у Верховної Раді України, народний депутат України Сергій Каплін, заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, члени Президії Федерації, а також працівники апарату ФПУ.Головним питанням порядку денного було питання «Про подальші дії ФПУ з реалізації вимог профспілок на захист конституційних прав та соціально- економічних інтересів працівників».
Треба зазначити, що саме обговорення цього питання і могло спричинити спробу зірвати засідання Президії ФПУ.  Яке проходило в Міжнародному центр культури і мистецтв (колишній «Жовтневий Палац»).

Не пройшло і півгодини засідання, як невідомі особи в камуфляжі та з прапорами числом  до 30 осіб заблокували місце проведення заходу. Члени Президії ФПУ вийшли до учасників групи, щоб відповісти на їх запитання та надати відповідні роз'яснення. Але не зважаючи на це, провокатори увірвалися до зали засідання з вимогою надати їм слово.

Президія ФПУ прийняла рішення вислухати невідомих у камуфляжі. Проте вони не тільки відмовились виступати з будь-якими заявами, але навіть не змогли сформувати свої вимоги і мету перебування біля приміщення, де відбувався профспілковий захід. Це свідчить про замовний характер акції. Водночас, нажаль, справжні ляльководи залишились, як завжди, за лаштунками.З прибуттям посиленого наряду поліції учасники провокації залишили залу. Так і не пояснивши ні мету свого приходу, ні вимоги, які члени Президії ФПУ готові були вислухати.

Тут треба зазначити, що цій інцидент, як це можна було і очікувати, не  зміг перешкодити як самому засіданню, та і розгляду актуального питання щодо проведення профспілкової акції протесту із соціально - економічними вимогами до вищих органів законодавчої та виконавчої влади.

Слід сказати, що обговорення цього важливого як для всього вітчизняного профспілкового руху, так і для підвищення якості та ефективності захисту законних прав та інтересів людей праці питання проходило дуже жваво, гостро, іноді навіть жорстко. Питання виникали різні: чи готові профспілки до Всеукраїнської акції протесту, чи не змінилися основні вимоги за час після зустрічі представників профспілок з Прем’єр -міністром України Володимиром Гройсманом, що відбулась 7 листопада ц.р., чи пікетувати тільки Верховну Раду, де буде розглянуто проект Державного бюджету, чи Кабінет міністрів, міністерства, відомства, інші органи державної влади?Своїми думками, позицією профспілкових організацій, які вони представляють, під час дискусії поділилися керівники всеукраїнських галузевих профспілкових організацій та територіальних профоб’єднань Ярема Жугаєвич, Василь Дуднік, Віктор Турманов, Юрій Піжук, Олексій Романюк, Людмила Перелигіна, Вадим Сібільов,  Степан Кривов’язний, Володимир Дмитришин, Георгій Труханов, Вікторія Коваль, Григорій Ольховець, Петро Шевченко, Неля Паламарчук та інші.Дуже емоціональними, яскравими та змістовними були також виступи Євгена Драпятого та Володимира Саєнка.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови ФПУ Григорія Осового  «Про подальші дії ФПУ з реалізації вимог профспілок на захист конституційних прав та соціально- економічних інтересів працівників», Президія ФПУ зазначила наступне.  

На виконання постанови Президії ФПУ від 05.10.2017 № П-10-3 «Про солідарний спротив профспілок наступу на права людини праці в умовах реформ» 7 листопада 2017 року відбулася зустріч членів Президії ФПУ з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом. За результатами зустрічі Прем’єр-міністром України надано низку протокольних доручень з вирішення проблемних питань, які були порушені профспілковою стороною. Крім того, за зверненнями низки членських організацій ФПУ було підготовлено окремі доручення Кабінету Міністрів України.

У той же час, 14 листопада 2017 року у першому читанні Верховною Радою України було прийнято проект Державного бюджету України на 2018 рік. Постановою парламенту було рекомендовано Кабінету Міністрів України при доопрацюванні документу до другого читання врахувати низку пропозицій щодо фінансування видатків, зокрема, на: підвищення розмірів прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2018 році; забезпечення функціонування системи медичного обслуговування громадян; реалізацію окремих напрямів освітніх програм, зокрема щодо фінансування закладів І-ІІ ступенів акредитації; функціонування державних підприємств вугле та торфодобувної промисловості тощо.

З метою реалізації завдань, які стоять перед Федерацією профспілок України у бюджетному процесі, та у зв’язку із реалізацією реформ у різних сферах соціально- економічного розвитку країни, ініційовано проведення зустрічей із Головою Верховної Ради України, Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, додаткові консультації із Міністерством фінансів та Міністерством соціальної політики України.

Питання реалізації доручень Кабінету Міністрів України та подальша робота із просування профспілкових пропозицій до проекту Державного бюджету і реформ, що реалізуються в країні, потребує формування консолідованого плану дій та створення відповідних робочих груп за участі фахівців Федерації професійних спілок України, її членських організацій.
Окремого рішення потребує питання проведення подальших колективних дій на підтримку профспілкових вимог.

Нагадаємо, що профспілки вимагають:

- встановлення у Державному бюджеті України на 2018 рік мінімальної заробітної плати на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму - не менш ніж 4023 грн. та вимоги щодо встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника (робітника) І тарифного розряду на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати;

- погашення до кінця року заборгованості з виплати заробітної плати і не допущення її виникнення;

- зупинення деіндустріалізації України та забезпечення відродження вітчизняного промислового комплексу на основі програмно-цільових державних рішень, збереження і розвитку трудоресурсного потенціалу України, а також збільшення кількості сучасних високопродуктивних робочих місць не менш ніж на 20%;

- зниження непосильних для населення ціни на природний газ, електроенергію та тарифи на житлово-комунальні послуги, виходячи з платоспроможності заробітних плат, пенсій, стипендій;

- забезпечення гарантовані Конституцією України права громадян на доступну і якісну медичну допомогу, запровадження загальнообов'язкове медичне соціальне страхування і відновлення санаторно-курортного лікування працюючих (застрахованих осіб);

- недопущення зниження існуючого рівня прав і гарантій працівникам та їх представникам при прийнятті Трудового кодексу України тощо.

З метою домогтися врахування профспілкових вимог, консолідації дій профспілок на захист соціально-економічних прав та інтересів людей праці, Президія ФПУ постановила провести в Києві 6 грудня - напередодні розгляду проекту Державного бюджету на 2018 рік - профспілкову акцію у формі інформаційних пікетів органів державної влади.Ухвалено також низку інших рішень з актуальних питань розвитку вітчизняного профспілкового руху та активізації, підвищення ефективності головної функції профспілок – надійного захисту законних прав та інтересів членів профспілок, всіх працівників.24 ноября 2017 г.

Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення на своєму засіданні 15 листопада 2017 року прийнято рішення щодо формування прожиткового мінімуму на 2018 рік і кореляцію його розміру з фактичними споживчими цінами, врахувавши при цьому позицію профспілок (рішення додається).
Департамент захисту соціально-економічних прав апарату ФПУ
21 ноября 2017 г.14 листопада на вечірньому засіданні Верховна Рада України розглянула та прийняла в першому читанні проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік (реєстр. №7000), поданого Урядом, ухваливши Постановою висновки та пропозиції до цього законопроекту як Бюджетні висновки Верховної Ради України.

Протягом двох тижнів Уряд повинен підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік до другого читання з урахуванням прийнятих Бюджетних висновків ВРУ.

Нагадуємо, що у поданому до І-го читання урядовому законопроекті про ДБУ-2018, не погодженому з профспілковою стороною та не розглянутому на засіданні НТСЕР, передбачено наступні соціальні гарантії на 2018 рік (у грн):

прожитковий мінімум для працездатних осіб                   мінімальна заробітна плата
з 1 січня -1762 грн.;                                                                     3723 грн.;
з 1 липня – 1841;                                                                          3723;
з 1 грудня – 1921;                                                                         3723.

Наразі профспілкові пропозиції щодо встановлення розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати на рівні не нижче фактичного прожиткового мінімуму (4023 грн.) залишаються не врахованими.

Враховуючи викладене, ФПУ наполягатиме на врахуванні профспілкових пропозицій до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2018 рік під час його підготовки до другого читання, зокрема під час зустрічі з Головою ВРУ А.В. Парубієм та головами парламентських комітетів і фракцій.

Закликаємо профспілки усіх рівнів взяти участь у їх відстоюванні, активізувавши роботу з народними депутатами, фракціями ВРУ та ЗМІ!
Департамент захисту
соціально-економічних прав ФПУ
6 ноября 2017 г.

3 листопада на селекторній нараді, що відбулась у режимі он-лайн в «Укртелекомі», керівники всеукраїнських профспілок і територіальних профоб’єднань обговорили хід підготовки до проведення Всеукраїнської акції протесту в Києві і на місцях.


У ході наради обговорено та схвалено проект вимог і резолюції Всеукраїнської акції протесту, напрацьованих робочою групою, що була створена за рішенням Президії ФПУ 5 жовтня ц.р.

Проаналізовано стан готовності до проведення акції членських організацій ФПУ у регіонах України, розглянуто можливість участі в акції інших профоб’єднань, що підтримують ФПУ у її вимогах, спрямованих на забезпечення соціально-економічних прав працівників і підвищення рівня життя населення.Робочій групі дано доручення доопрацювати проекти документів Всеукраїнської акції протесту профспілок з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час селекторної наради і результатів зустрічі членів Президії ФПУ з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, яка запланована на 7 листопада ц.р. Акцентувалося на необхідності проведення напередодні ухвалення Держбюджету на 2018 рік зустрічі представників профспілок з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм.Селектор провів Голова ФПУ Григорій Осовий. У ньому взяли участь заступники Голови ФПУ Олександр Шубін, Володимир Саєнко, Євген Драп’ятий, керівники структурних підрозділів апарату ФПУ.


Прес-центр ФПУ
3 октября 2017 г.

В этом году 7 октября отмечается 10-я годовщина Всемирного дня достойного труда (WDDW). Главное внимание во всем мире будет уделено борьбе за минимальную заработную плату и повышение заработной платы для всех работников.

Правительствам следует прислушаться к призыву работающих женщин и мужчин и обеспечить им достойную и надлежащую заработную плату, покончить с жадностью корпораций, устанавливающих правила экономики. Это означает, что минимальный уровень заработной платы должен быть достаточным для обеспечения достойного уровня жизни и что все работники должны иметь право на вступление в профсоюз и ведение коллективных переговоров.

МКП подготовила графики и контент для социальных сетей      массовой информации, которые можно использовать в Facebook, Twitter и LinkedIn.
Все материалы можно загрузить на разных языках с веб-страницы Всемирного дня достойного труда www.wddw.org Вы найдете там: Логотип Всемирного дня достойного труда для использования на баннерах во время ваших действий или в социальных сетях. Инфографика: http://www.ituc-csi.org/wddw-2017-infographics-the-world , 10 жадных компаний, эксплуатирующих незарегистрированных работников в своих цепочках поставок.

Графики обмена в рамках Глобального опроса МКП - Является ли минимальная заработная плата достаточной для достойной жизни? Требуется ли вашей стране повышение заработной платы для работников?

Поделитесь своими фотографиями и акциями в социальных сетях с помощью хэштага #wddw и, если хотите, также используйте #decentwork. #EndCorporateGreed. Использование #wddw поможет нам сопоставить действия на веб-сайте МКП. В этом году 7 октября приходится на субботу, что означает, что некоторые организации могут принять решение о проведении мероприятий в течение недели до или после. Мы будем мониторить всю деятельность, связанную с этим днем, с понедельника 2 октября.
22 сентября 2017 г.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє, що фактичний розмір прожиткового мінімуму у цінах серпня 2017 року у розрахунку на місяць:
 • на одну особу становив 2 954 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб та військового збору – 3 389 грн),
 • для дітей віком до 6 років – 2 817 грн,
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 3 424 грн,
 • для працездатних осіб – 3 058 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства – 3 798 грн),
 • для осіб, які втратили працездатність, – 2 495 гривень (розрахунки додаються).

Таким чином, офіційний розмір прожиткового мінімуму в середньому на одну особу, встановлений на липень 2017 року статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», занижено порівняно з фактичним розміром прожиткового мінімуму на одну особу на 1 330 грн або на 82 %, а для працездатної особи на 2 114 грн або 126 %.

Департамент захисту соціально-економічних прав апарату ФПУ
22 сентября 2017 г.
КАМПАНИЯ ЕКП ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.
Часть2. Заработная плата, прибыль и корпоративная алчность


Краткосрочная алчность – враг справедливой заработной платы
Заработная плата, является главной движущей силой роста в Европе. Европа нуждается в повышении заработной платы, чтобы стимулировать слишком замедлившийся экономический рост. Имея больше денег, трудящиеся будут больше тратить на товары и услуги, а предприятия будут лучше стимулировать инвестиции, что хорошо и для бизнеса, и для экономики.
Вместо этого доля заработной платы в валовом внутреннем продукте (ВВП) Европы снижается на протяжении более 40 лет.
В 1976 году почти 73% национального богатства выплачивалось трудящимся в виде заработной платы. Сегодня эта цифра почти на 10 процентных пунктов меньше – заработная плата составляет около 63% национального богатства. В то же самое время доля национального богатства в прибыли увеличилась.
Перевод
Департамент международніх связей ФПУ
21 сентября 2017 г.

Такі гасла скандують сьогодні, 20 вересня 2017 р. , біля будівлі Державної служби геології та надр України кілька сотень представників трудового колективу та профспілкової організації ПАТ «ЄВРАЗ-Суха балка».

Гірники позбавлені законного права працювати на рідному підприємстві через свавілля чиновників Держгеонадра, які усупереч усіх законних підстав, зокрема рішенню Вищого адміністративного суду, не подовжують строк дії ліцензії на діяльність шахт імені Фрунзе і Ювілейна та не видають її.

Сьогодні вже другий день, як шахтарі знаходяться у Києві перед будівлею центрального органу виконавчої влади, який покликаний діяти на благо громадян, натомість його керівництво до цього часу так і не вийшло до трудівників.

- Тут зібралися представники 3,5 тисячного колективу містоутворюючого підприємства, яке працює, відраховує податки до місцевого та Державного бюджетів, а з нами навіть не хочуть спілкуватись, - обурений голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації ПАТ «ЄВРАЗ-Суха балка» Віктор Щасливий. - Держгеонадра на початку серпня ц.р. був виданий наказ про припинення робіт на основі актів перевірок діяльності шахт, і того, що там нібито виявлено якісь порушення. Але я хочу запевнити, що усі вимоги нами були виконані, тому ми хочемо з’ясувати безпосередньо у керівництва Служби, чому нам не видають ліцензію?
Наразі підприємство працює на підставі рішення суду, але у будь-який момент цьому можуть зашкодити і тисячі працівників будуть позбавлені роботи, а їх родини засобів для існування. Цього неможна допустити!

У пікеті взяли участь заступник Голови ЦК Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко та радник Голови ФПУ Юрій Бобченко, який тривалий час очолював профспілкову організацію потужного заводу «АрселорМитал-Кривий Ріг» і добре знає проблеми галузі.
Вони переконані, що вимоги трудівників справедливі, а небажання державних чиновників спілкуватися з людьми обурює. Люди настроєні рішуче, вони збираються стоять до кінця. Профспілка металургів та гірників висловила солідарну підтримку шахтарям з Дніпропетровщини, надає можливу допомогу у проведенні акції.

Дехто з пікетувальнків вбачають у діях керівництва Державної служби геології та надр України корупційну складову.
На момент відвідування місця проведення акції настрій у гірників був мирний, вони переконані, що спільними зусиллями керівництва підприємства, профспілкових організацій вдасться знайти вихід з патової ситуації та визначити шляхи її вирішення.

Прес-центр ФПУ
15 сентября 2017 г.


14 вересня у рамках виконання Генугоди проведено консультації урядовців з представниками всеукраїнських профспілок, членами СПО об’єднань профспілок щодо проекту Державного бюджету України на 2018 рік.
Нарада відбулась у Кабінеті міністрів України. Відкриваючи засідання Степан Кубів - Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України підкреслив, що серед пріоритетів Держбюджету на наступний рік визначено захист національних інтересів та підвищення соціальних стандартів для населення.

Урядовець повідомив, що проект закону про Держбюджет-2018 буде подано до Верховної Ради України 15 вересня ц.р., після чого розпочнеться його доопрацювання до другого читання, у процесі чого будуть розглянуті пропозиції профспілок.

Міністр соціальної політики України Андрій Рева, звертаючись до профспілковців, зазначив, що обговорення проекту основного фінансового документу вже відбулось на рівні галузевих профспілок і в ньому зокрема передбачено зростання протягом 2018 року мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та пенсій. На переконання міністра, законопроект про Держбюджет має чітку соціальну спрямованість.

Заступник Голови ФПУ Олександр Шубін окреслив перелік найболючіших проблем, що турбують людей, і на врахуванні яких у Держбюджеті наполягають профспілки. Серед них він назвав:
- зростання різниці між прожитковим мінімумом та мінімальною зарплатою,
- рівень мінімальної зарплати, який сьогодні не досягає рівня прожиткового мінімуму, тому потребує підняття,
- проблема по виплаті заборгованості по зарплаті, зокрема у вугільній, у медичній, у науковій галузях,
- рівень забезпечення працівників бюджетних галузей, зокрема освітян, медиків, стипендіальне забезпечення,
- необхідність передбачення у бюджеті заходів стимулювання розвитку реального сектору економіки, створення нових робочих місць,
- підтримка аграрного комплексу та високотехнологічних виробництв тощо.

Керівники всеукраїнських профспілок привернули увагу керівництва КМУ на необхідності вирішення питань працівників галузей освіти і медицини, лісової та вугільної промисловості, автотранспортного господарства, державних службовців, працівників соціальної сфери і суднобудівників, виробничників та підприємців. Поправки, пропозиції та зауваження профспілок до проекту Держбюджету було передано безпосередньо членам Уряду.Прес-центр ФПУ
29 серпня 2017 р.


В этом году исполняется 10 лет Всемирному дню действий за достойный труд, который отмечается 7 октября. С 2008 года в нем приняли участие миллионы людей.
*По состоянию на 2015 год богатейший 1% обладает большим благосостоянием чем все остальное население планеты (Oxfam).
* 71% людей говорят, что правительства должно взять курс на повышение оплаты труда работников (ITUC Global Poll 2017).
* 80% людей говорят, что минимальная заработная плата в их стране слишком низкая (ITUC Global Poll 2017).
В этом году Всемирному дню действий за достойный труд, приходящемуся на 7 октября, исполняется 10 лет. С 2008 года в событиях, приуроченных к этому дню, приняли участие миллионы людей. В этом году это также станет днем глобальной мобилизации: все профсоюзы мира выступят за достойный труд.
Достойный труд должен быть в центре действий правительства по возвращению экономического роста, выстраивания новой глобальной экономики, которая ставит людей превыше всего. Все акции и большие и маленькие важны для Всемирного дня действий – будь то круглый стол, огромная демонстрация, письмо протеста, флэшмоб или что-то совершенно иное.
В этом году глобальной темой станет мировая борьба за достойную минимальную заработную плату и за повышение оплаты труда всем работникам. Правительства должны обратить внимание на призывы трудящихся женщин и мужчин обеспечить достойную оплату труда, безопасные и надежные рабочие места и положить конец жадности корпораций, которые устанавливают правила экономики. Это означает обеспечение соответствия минимальной заработной платы достойному стандарту жизни, права всех трудящихся на вступление в профсоюз и коллективные переговоры.
В этом году 7 октября приходится на субботу, в связи с чем многие организации могут решить провести мероприятия в предыдущую или последующую рабочие недели.
Какие бы темы ваша организация не выбрала для действий во Всемирный день достойного труда, пожалуйста, проинформируйте нас по электронной почте: wddw@ituc-csi.org. Возникшие вопросы также можно отправить на этот адрес.
Вскоре мы вышлем вам обновления и материалы, которые вы сможете использовать при подготовке к Дню действий, в социальных сетях и на сайтах, а также примеры акций, запланированных различными организациями.
МКП
10 августа 2017 г.

В Верховной Раде зарегистрированы два профсоюзных законопроектаПредставитель ФПУ в парламенте С.Каплин зарегистрировал два профсоюзных законопроекта №7003 и №7004, направленных на усиление защиты работника в случае задержки зарплаты.

Лишение трудящихся законного вознаграждения за их труд – преступление, и руководители, которые его совершили, должны нести за это строгую ответственность. Кроме компенсации за каждый день задержки зарплаты людям должна начисляться пеня в размере 0,2% неполученной суммы.

«Работник имеет право временно прекратить работу, если ее не оплачивают, не более чем на 15 дней. Своим законопроектом мы предлагаем в судебном порядке лишать на 3 года права занимать определенные должности руководителей, которые повторно задерживают зарплаты, - отметил Сергей Каплин. - Сегодня в Украине общий зарплатный долг - почти 2,5 миллиарда гривен. Люди месяцами, а то и годами, живут без средств к существованию, а некоторые из них еще и лишены права на забастовку. Большинство руководителей-злостных должников акций протеста не боятся. Повлияем на них законными рычагами!».

Нарушение гарантированного статьей 43 Конституции Украины права работников на своевременное получение вознаграждения за труд и, как следствие, наличие задолженности по выплате заработной платы, остается одной из самых острых социальных проблем Украины в течение всего периода ее независимости. Решить эту проблему не способны ни традиционные средства административного воздействия на работодателей-должников, ни периоды экономического роста.

При этом до сих пор в действующем законодательстве отсутствуют нормы, которые бы гарантировали работнику достаточную законодательную защиту права на своевременное получение вознаграждения за труд, и нормы, которые бы гарантировали работнику адекватную компенсацию убытков, понесенных им в результате задержки зарплаты.

С.Каплин надеется, что коллеги-парламентарии отбросят политические амбиции и поддержат эти социально ориентированные законодательные инициативы Федерации профсоюзов Украины. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)
4 августа 2017 г.
Верховною Радою України 13.07.2017 прийнято в першому читанні проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" (реєстр. №6614 від 22.06.2017). Проект буде доопрацьовуватися з урахуванням внесених пропозицій і планується його розглянути у другому читанні у вересні ц.р.

У попередній інформації від 31.07.2017 було наведено перелік питань, які профспілкова сторона надіслала до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а також передано народним депутатам України для внесення їх до Верховної Ради для врахування при доопрацюванні законопроекту до розгляду його у другому читанні.

Нижче надається загальна інформація по змінах до законодавства, які передбачаються законопроектом.
Управління соціального страхування
і пенсійного забезпечення апарату ФПУ
25 июля 2017 г.
З метою захисту соціально-економічних прав працівників та членів їх сімей та підвищення рівня реальних трудових доходів до рівня стандартів ЄС Президією ФПУ (постанова № П–9–6 від 22.06.2017) та СПО об’єднань профспілок (рішення № 39-2 від 10.07.2017) схвалені проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оплати праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад)» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати».

Зазначені законодавчі ініціативи профспілок надіслані народному депутату України, представнику ФПУ у Верховній Раді України Капліну С.М. та народному депутату України, представнику ФПУ від фракції політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Івченку В.Є. для внесення на розгляд Парламенту.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оплати праці та здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення виконавчими органами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад)» зареєстрований у Верховній Раді України народним депутатом Капліним С.М. 17 липня 2017 року за реєстраційним № 6731 (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62306).

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить запровадити передові принципи встановлення і коригування мінімальної заробітної плати та інших мінімальних гарантій в оплаті праці з урахуванням рекомендацій Міжнародної організації праці та Європарламенту, а також підвищити їх розміри до достатнього для забезпечення основних потреб працівника рівня.

Департамент захисту соціально-економічних прав
5 июля 2017 г.
Коментар Голови ФПУ Григорія Осового щодо урядової постанови по Списках 1, 2

4 липня ц.р. Уряд вніс зміни до своєї Постанови від 24.06.2016 № 461, якою ціла низка категорій працівників вилучено зі списків професій і посад, виробництв, робіт і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.
- Цьому рішенню передувала більш ніж річна кропітка робота профспілок із соціальними партнерами: урядовцями і роботодавцями, - наголосив голова СПО об’єднань профспілок, голова ФПУ Григорій Осовий, - повернення права на пільгове пенсійне забезпечення було однією з ключових вимог Всеукраїнського маршу протесту профспілок 6 липня минулого року, коли на вулиці Києва вийшло більше 30 тисяч представників профспілкових організацій, трудових колективів та громадян з усіх регіонів України.

І ось нарешті справедливість для більш ніж 40 тис. працівників відновлено. На цьому наполягали профспілки вугільної, металургійної, хімічної галузей, атомної енергетики, нафтогазової промисловості, машинобудівники, працівники охорони здоров’я та інші організації, де існують важкі умови праці. Спільно з нашими соціальними партнерами було розроблено відповідний проект урядового рішення, що дало змогу частково зняти напругу у трудових колективах, де люди працюють у важких та небезпечних для здоров’я умовах і тому мають законні пільги.

Григорій Осовий нагадав, що у період, коли Уряд «пробуксовував» з прийняттям необхідного рішення, ФПУ ініціювала підписання тристороннього пакту між профспілками, роботодавцями і Урядом, чим гарантувалося працівникам, які мають стаж роботи у шкідливих умовах, повернення їм втрачених прав і врахування до пільгового стажу всього періоду, за яким вони працювали у таких умовах. Також було досягнуто домовленості, що Постанова буде ухвалена не пізніше початку 3-го кварталу 2017 року.

- І все ж таки це не остаточне вирішення питання по категоріях працівників, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення, передбачене Списками №1, № 2, - зазначив Г.Осовий. - Ми вважаємо, що таких категорій працюючих є значно більше. Тому роботу з поновлення Списків буде продовжено. Зокрема, ми акцентуємо увагу урядовців, що потрібно повернути до цих списків майстрів шахтарських дільниць, працівників, зайнятих на підземних роботах та ін.

Подальше вирішення усіх питань із пільговим пенсійним забезпеченням вбачається при проведенні пенсійної реформи, яку Уряд вже запропонував, - сказав профспілковий лідер і акцентував увагу на тому, що передбачається зміна механізму фінансування пільгових пенсій. Якщо дотепер кошти на їх виплату до Пенсійного фонду повинні були перераховувати підприємства, на яких працювали пільгові категорії працівників, то з часом через низку причин підприємства втрачають таку спроможність, через що Пенсійний фонд має більш ніж 8 млрд. грн.. заборгованості по виплаті пенсій пільговикам. Ця проблема потребує вирішення. Соціальними партнерами був підготований та узгоджений законопроект про підвищення ставки єдиного соціального внеску по сплаті за кожного працівника, який працює у шкідливих і небезпечних умовах праці. Якщо існуюча ставка ЄСВ складає 22% від фонду оплати праці, то для підприємств, працівники яких працюють у шкідливих умовах праці (за Списком №2) вона буде збільшена до 27%, а там, де працюють в особливо шкідливих умовах (за Списком №1) - до 37%. На погляд профспілок, таке рішення є об’єктивним: якщо власником підприємства не здійснюються заходи з покращення умов праці та усуненню шкідливих факторів на виробництві, він має сплачувати за це. Тому запропоновано механізм – або покращуй умови праці, або плати більше.
Прес-центр ФПУ
10 мая 2017 г.
27-28 квітня 2017 р. продовжено цикл семінарів "Школа профспілкових переговірників" для представників членських організацій Федерації профспілок України. Чергове навчання відбулося в Чернігові за участю представників різних регіонів країни та галузевих профспілок.Другий модуль навчання мав назву “Підготовка до ведення переговорів та укладення колективного договору”. Учасники розглянули питання планування колдоговірної кампанії, постановки цілей за методологією SMART, аналізу ризиків, формування команди переговірників.Практичні навички закріплювалися через обмін досвідом, ділові ігри, індивідуальні завдання та мозкові штурми. Семінар провели профспілкові тренери Центру освіти дорослих «Перспектива» Чернігівського НМЦ Володимир Ковальчук і Віталій Копиш.Навчання стало можливим завдяки підтримці Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Наступний захід відбудеться в травні місяці у Львові.
Віталій Копиш,
м.Чернігів
7 апреля 2017 г.

Диалог Профсоюза с «Держпраці»: названы главные проблемы
5 апреля 2017 г. в г.Киев состоялась встреча представителей профсоюзов с Главой государственной службы Украины по вопросам труда («Держпраці») Романом Чернегой и специалистами данного ведомства. Встречу организовала ФПУ по инициативе Профсоюза металлургов и горняков Украины. Профсоюзную сторону представляли: заместитель председателя ФПУ А.Шубин и руководитель правовой и технической инспекции труда ФПУ Ю.Андриевский; главный технический инспектор труда ПМГУ В.Белик и главный специалист ЦК ПМГУ Б.Оверковский.Были рассмотрены следующие вопросы:
1. О законодательных барьерах (уже созданных и планируемых Государственной регуляторной службой) на пути полноценной реализации «Держпраці» своих полномочий, и о совместных  действиях по их устранению.
2. Об инициативе «Держпраці» относительно постановления Кабинета Министров Украины № 1290 от 17.11.1997 «Об утверждении Списков производств, работ, цехов, профессий и должностей, занятость в которых дает право на ежегодные дополнительные отпуска за работу во вредных и трудных условиях труда и за особый характер труда».
3. Об обращении профсоюзной организации «МК «Азовсталь» по поводу отказа «Держпраці» в Донецкой области проводить проверку нарушений трудового законодательства относительно членов профсоюза в ООО «Голметресурс», которая осуществляет деятельность в ЧАО «МК «Азовсталь».
4. О реализации в 2017 году Соглашения о сотрудничестве между ФПУ и «Держпраці».
5. О дальнейшей работе по упорядочению Списков №1 и №2.

В своем выступлении В.Белик подчеркнул, что пересмотр Списков, которые дают право на ежегодные дополнительные отпуска, возможна лишь после принятия изменений к постановлению КМУ № 461 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях», и лишь по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда. Также он обратил внимание на то, что нельзя вносить изменения в нормативно-правовые акты по вопросам охраны труда, руководствуясь лишь необходимостью дерегуляции. Ведь такой подход приводит к невозможности защиты законных прав и интересов работников не только профсоюзами, но и государственными органами.

Относительно инициативы «Держпраці» по пересмотру Постановления КМУ № 1290 дал разъяснения начальник отдела «Держпраці» И.Дегнера. Эта работа осуществляется по инициативе организаций работодателей, Государственной регуляторной службы во исполнение поручений КМУ. Тем не менее, изменения будут готовиться лишь на основании предложений центральных органов исполнительной власти, согласованных с Министерством здравоохранения и отраслевыми профсоюзами, согласно порядку, определенному самим постановлением КМУ №1290.

По вопросу отказа проведения проверки «Держпраці» в Донецкой области в  ООО «Голметресурс», которая осуществляет деятельность в ЧАО «МК «Азовсталь», выступил Б.Оверковский.

Глава «Держпраці» информировал, что такая проверка уже проведена и  работодатель получил административное предупреждение за нарушение законодательства о труде, в частности ст.115 КЗоТ (сроки выплаты зарплаты). Кроме того, всем руководителям территориальных управлений «Держпраці» будет направлено поручение о сотрудничестве с профсоюзами с целью выполнения Соглашения о сотрудничестве между ФПУ и «Держпраці».

Проект нового Порядка осуществления проверок «Держпраці» сейчас  находится на рассмотрении в Кабмине. Он в значительной мере будет содействовать устранению обозначенных проблем, в том числе и относительно участия представителей профсоюзов в проведении общих проверок.
20 марта 2017 г.


Найбільша в Україні мережа готелів «Укрпрофтур» запустила єдиний центр бронювання UKRTOUR.PRO. Як розповів «ПВ» начальник відділу маркетингу «Укрпрофтур» Андрій Давидюк, відтепер перейшовши на сайт ukrtour.pro, кожен бажаючий може за лічені хвилини скористатися послугами онлайн-бронювання номерів у будь-якому готелі, турбазі або таборі туристичного об’єднання «Укрпрофтур», замовити тур Україною чи послуги «конференц-сервісу».Андрій Давидюк зазначає, що тепер у кожному регіоні працює як мінімум по одному представнику, які безпосередньо займаються впровадженням нових маркетингових комунікацій і покращенням надання готельних послуг — запроваджено єдині стандарти якості.

Він зазначає, що донедавна лише у окремих готелях працювали автоматизовані системи онлайн-бронювання: «Для того, щоб інтегрувати готелі у єдину систему бронювання, ми домовилися з партнерами — компанією-розробником програмного забезпечення, які на досить зручних і пільгових умовах встановили програмне забезпечення та провели навчання наших працівників».

Наразі готелі інтегровано у єдину систему бронювання, створено сайт ukrtour.pro, систему колл-центру 0800211050, систему підтримки користувачів та запущено єдину облікову систему. Завдяки цьому можна контролювати у режимі реального часу завантаження по готельним комплексам, перспективи заповнення, а також їх доходи/збитки. Маючи таку інформацію, туроператор оперативно реагуватиме і шукатиме клієнтів на незаповнені об’єкти. В свою чергу, можливість інтеграції з іншими системами бронювання також дає приріст клієнтів. А гнучка система звітів дозволяє оцінити якість роботи кожного адміністратора, маркетолога, що дозволить поліпшити якість обслуговування. «Тепер усі бази даних з обслуговування туристів надходять на сервер «Укрпрофтуру». Ми можемо витягнути звіт з обслуговування туристів по кожному із регіонів за будь-який необхідний період — день, місяць або квартал. Такий доступ уже в нас є. Тепер не треба писати розпорядження для того, щоб нам надіслали якусь звітність», — зазначає Андрій Давидюк.

І позитивні результати не забарилися — наразі, як інформують у маркетинговому відділі «Укрпрофтуру», вже можна констатувати збільшення завантаження у готелях. Тож будь-хто бажаючий може зайти на сайт, вибрати готель, забронювати необхідний номер на обрані дати, скористатися послугою онлайн-оплати, отримати підтвердження і рушати у подорож — саме так працює більшість мережевих готелів.

«Ми є найбільшою мережею готелів в Україні, і будемо модернізовуватися, проводити ремонтні роботи, реконструкцію і покращувати якість надання готельних послуг, — наголошує наш співрозмовник. — Відділ маркетингу слідкує за клієнтськими відгуками, за ціноутворенням по регіонах, ми контролюємо конкурентів — проводимо певний аналіз у центральному апараті, і це допомагає нам давати правильні вказівки і ставати краще. Ціна ж у нас завжди була адекватною, вона є середньою або навіть нижче середнього рівня — доступна для основних цільових груп наших клієнтів — це спорт, культура, групи дітей, що подорожують на канікулах. В свою чергу, можливість онлайн-бронювання ми запустили зокрема для того, щоб залучити до нас саме індивідуального клієнта, щоб йому було зручно саме за допомогою нового сервісу».
Олена ОВЕРЧУК,
«Профспілкові вісті»
17 марта 2017 г.


15 березня 2017 р. профільний Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув пропозиції тристоронньої робочої групи щодо врахування поправок народних депутатів  до проекту Трудового кодексу №1658 під час підготовки його до другого читання.Нагадаємо, що Спільний представницький орган всеукраїнських профоб’єднань голосами чотирьох із п’яти об’єднань підтримав проект Кодексу, схвалений у першому читанні, і делегував своїх представників до складу тристоронньої робочої групи з підготовки проекту до другого читання.

Робоча група з представників профспілок, роботодавців і уряду завершила свою роботу. Проведено 38 засідань, розглянуто всі поправки суб’єктів законодавчої ініціативи. Підсумки своєї роботи група винесла на засідання Комітету.

Попередньо 14 березня було проведено узгоджувальну нараду сторін соціального діалогу, на якій було розглянуто низку пропозицій від профспілок, роботодавців та Міністерства соціальної політики України, щодо яких було також прийнято окремі рішення. У нараді взяли участь співголова робочої групи Комітету від профспілок Сергій Українець та Голова ФПУ Григорій Осовий. За наполяганням  Голови ФПУ Комітет підтримав істотну поправку, а саме: внесено додаткове право працівника відмовитися від виконання роботи у зв’язку з невиплатою заробітної плати в установлений строк або не у повному розмірі. Тобто, було внесено додаткову статтю до проекту Трудового кодексу, яка визначає механізм реалізації такого права. Отже при затримці зарплати на строк понад 7 календарних днів, працівник має право, попередивши про це роботодавця у письмовій формі, припинити тимчасово виконання роботи на весь період до виплати затриманої суми. У цьому випадку він звільняється від обов’язку виконувати свою трудову функцію, і має право бути відсутнім в свій робочий час на робочому місці. Робітник зобов’язаний приступити до роботи наступного дня, як тільки йому буде виплачено затриману заробітну плату. Під час такої затримки роботи роботодавець виплачує робітнику компенсацію у розмірі середньоденної заробітної плати за кожний день припинення роботи.

Тимчасове припинення роботи не може бути підставою для відсторонення працівника від роботи або звільнення. Фактично мова йде про індивідуальний страйк, хоча таким він не називається.

Також враховано пропозиції профспілок, подані через народних депутатів, щодо неврахування під час обчислення заробітної плати деяких виплат, з тим щоб забезпечити більш високий рівень гарантій мінімальної заробітної плати для працівника, а саме: при обчисленні заробітної плати не враховуватимуться до мінімальної заробітної плати доплати за роботу у важких умовах і на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці. Це має бути понад мінімальну заробітну плату. За суміщення, за роботу в нічний надурочний час, премії до святкових, ювілейних дат. Всі ці виплати не будуть враховуватися у мінімальні гарантії заробітної плати. А також сума індексації заробітної плати та компенсація за порушення строків виплати заробітної плати. Тепер рівень гарантій буде значно вищим, ніж той, що було закладено у нещодавно прийнятому законі №1774.

Під час засідання представники сторін соціального діалогу підбили підсумки майже дворічної роботи над проектом Трудового кодексу. Координатори сторін відзначили, що робота проведена  дуже значна.

Розглянуто і підготовлено висновки майже по 1900 поправках народних депутатів, а також декількох сотнях поправок інших профільних органів влади, професійних спілок, роботодавців.
За цей час отримано висновки експертів МОП, які переважно враховані. Законопроект став більшою мірою  відповідати нормам міжнародного права. В цілому проект готовий для розгляду у другому читанні і остаточного прийняття Верховною Радою України.

У проекті збережено переважну більшість норм, які дозволяють захистити права працівника за допомогою професійних спілок, розширено громадський контроль профспілки за додержанням трудового законодавства та роль колективних договорів.

Профспілкові об’єднання, Федерація профспілок України ще раз проведуть детальну експертну оцінку проекту, обговорення з профспілковим активом на предмет реалізації через народних депутатів поправок профспілок, які не знайшли підтримки двох інших сторін діалогу.

Комітет запросив до участі і обговорення поданих поправок авторів і розглянув частину поправок народних депутатів України Юрія Левченка та Вадима Івченка. Після детального розгляду частину поправок підтримано. Після опрацювання Головним юридичним управлінням Верховної Ради України проект передається профільним Комітетом для розгляду Верховною Радою України  - орієнтовно у травні – червні 2017 р.
Сергій Українець,
Співголова робочої групи
Комітету ВРУ з питань соціальної політики,
зайнятості та пенсійного забезпечення
з підготовки проекту ТК до другого читання
1 марта 2017 г.

Відповідь Міністерства соцполітики
про проблемні питання застосування МЗП 3200

На звернення Федерації профспілок України до Міністерства соціальної політики з проханням надати роз’яснення щодо проблемних питань з реалізації Закону України №1774-VIII від 06.12.2016 електронною поштою отримано відповідь міністерства (лист додається).

Опрацювавши роз’яснення Мінсоцполітики ФПУ не погоджується з деякими тлумаченнями міністерства, зокрема щодо включення до розміру мінімальної заробітної плати суми індексації, оскільки ця виплата не є заробітною платою працівника, яку роботодавець виплачує йому за виконану роботу; доплати за сумісництво; підвищення окладів у зв’язку із шкідливими та важкими умовами праці тощо, оскільки переконані, що мінімальну заробітну плату може отримувати працівник за норму праці, відпрацьовану в нормальних умовах праці.

Федерація профспілок України продовжить роботу із врегулювання проблемних питань, в т.ч. в рамках роботи Міжвідомчої робочої групи.
20января 2017 г.


Протягом грудня 2016 року Парламентом прийнято низку законодавчих актів у сфері оплати праці, зокрема закони України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (№1774-VIII від 06.12.2016 р.) та «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (№1801-VIII від 21.12.2016 р.).

Як змінився розмір мінімальної заробітної плати з 01.01.2017?
Держбюджетом України на 2017 рік встановлено мінімальну заробітну плату з 1 січня:
- у місячному розмірі – 3 200 гривень;
- у погодинному розмірі – 19,34 гривні.
Законом №1774-VIII змінено суть та структуру мінімальної заробітної плати. Відтепер, мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.
Тепер до мінімальної зарплати можуть включатися доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, за винятком доплат за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.
Кожного місяця перед виплатою заробітної плати необхідно проводити звірку нарахованої заробітної плати із розміром мінімальної заробітної плати. Якщо розмір нарахованої працівникові заробітної плати нижче, ніж розмір мінімальної заробітної плати, необхідно здійснити доплату до 3200 грн.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Чи є вичерпним зазначений перелік доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат?
Зазначений перелік не є вичерпним. Керуючись нормами чинного законодавства варто пам’ятати про складові, що за жодних обставин
не включаються в розрахунок нарахованої заробітної плати. Так, відповідно до закону №1774 від 06.12.2016 не включаються:
- доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (зокрема, доплата за роботу у шкідливих умовах праці за результатами атестації робочого місця, доплата за використання дезінфікуючих засобів тощо);
- доплата за роботу в нічний час;
- доплата за роботу в надурочний час;
- надбавка за роз’їзний характер роботи;
- премії до святкових і ювілейних дат;
- винагорода за цивільно-правовим договором;
- зарплата на роботі за внутрішнім сумісництвом.
Разом з тим, не включаються також виплати, нараховані за невідпрацьований час:
- відпускні (в т.ч. компенсація за невикористану відпустку);
- лікарняні (в т.ч. декретні);
- оплата простою;
- оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони виконуються в робочий час;
- оплата підвищення кваліфікації виходячи з середньої зарплати,
а також виплати, що не залежать від виконаної працівником місячної (годинної) норми праці:
- матеріальна допомога (на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань);
- сума вихідної допомоги при припиненні трудового договору;
- індексація заробітної плати.
Перелік доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, що включаються до складу мінімальної заробітної плати,через невизначеність, хто саме має регулювати ці питання, має вирішуватися соціальними партнерами в рамках колективних договорів і угод.

Яким чином диференціювати оплату за некваліфіковану та кваліфіковану працю у небюджетній сфері?
Останніми законодавчими змінами скасовано поняття оплати за просту некваліфіковану працю. Таким чином, питання співвідношення оплати за некваліфіковану та кваліфіковану працю перенесено у площину колективно-договірних відносин.
Крім того, переглянуто норму щодо необхідності перевищення розміром тарифної ставки працівника першого розряду розміру мінімальної заробітної плати. Орієнтиром для встановлення розміру тарифної ставки працівника
І тарифного розряду небюджетної сфери є величина прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що визначається законом про держбюджет, станом
на 1 січня календарного року.
З метою мінімізації доплат до 3200 грн. висококваліфікованим працівникам, а також адекватної оцінки праці таких працівників необхідно домагатися встановлення у колективних договорах і угодах тарифної ставки працівника основної професії у співвідношенні до розміру фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб, що розраховується Мінсоцполітики, який у цінах листопада 2016 року склав 3 040 грн (з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб)
Разом з тим, необхідно звести до мінімуму кількість доплат, надбавок, заохочувальних та компенсаційних виплат, що включаються до складу мінімальної заробітної плати на конкретному підприємстві.

Як змінилися підходи до колективно-договірного регулювання оплати праці?
З 01.01.2017 р. показник мінімальної заробітної плати не застосовується як розрахункова величина у колективних договорах та угодах усіх рівнів.
Прикінцевими положеннями закону №1774 від 06.12.2016 зобов’язано соціальних партнерів у тримісячний термін привести норми колективних договорів і угод у відповідність до чинного законодавства.
Принципи добровільності і невтручання держави в переговорний процес та реалізації зобов’язань Сторонами колективних переговорів, що гарантується Конвенцією МОП 1949 p. № 98 про право на організацію і на ведення колективних переговорів, Конвенцією МОП 1981 p. № 154 про сприяння колективним переговорам, знехтувані цими законодавчими змінами.
Пропозиції ФПУ та заперечення СПО об’єднань профспілок з цих та інших питань не були враховані Верховною Радою України на етапі доопрацювання законопроекту (№5130 від 15.09.2016) та прийняття закону №1774 від 06.12.2016.
Як діяти профспілкам в ситуації що склалася? Як захистити права працівників?
На виконання пункту 2.4. Генеральної угоди на 2016–2017 роки Сторони провели переговори щодо визначення розміру тарифної ставки робітника І розряду небюджетної сфери, проте консенсусу не досягнуто.
Завдання профспілок у ситуації, що склалася, – під час проведення переговорів із внесення змін і доповнень до галузевих, територіальних угод та колективних договорів зберегти існуючі гарантії працівників в оплаті праці, а також забезпечити оптимальне співвідношення між кваліфікованою та некваліфікованою працею, основною та додатковою заробітною платою.
Необхідно:
1) контролювати, щоб збільшення фонду оплати праці у 2017 році було адекватним виконанню норми закону про те, що нарахована заробітна плата кожному працівникові має бути не нижче 3200 грн.;
2) не допускати масових вивільнень працівників;
3) не допускати застосування нетипових форм зайнятості тощо.
У разі недосягнення згоди сторін на укладення нового колективного договору, угоди (внесення змін і доповнень до чинних договорів, угод), продовжують діяти норми попереднього договору, угоди як мінімальні гарантії для працівників до укладення нового колективного договору, угоди. Також норми договорів, угод, що погіршують порівняно з чинним законодавством становище працівників є недійсними, і забороняється включати їх до договорів і угод.
Проте, варто пам’ятати, що законодавством України допускається відтермінування введення в дію нових договірних гарантій з оплати праці лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більш як шість місяців за умови дотримання державних норм і гарантій в оплаті праці.

Чи контролюватиме влада виконання власних рішень?
З метою контролю за виконанням норми закону щодо виплати заробітної плати на рівні не нижче 3200 грн. Урядом утворено Міжвідомчу робочу групу з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та ініційовано створення таких груп у кожному регіоні.
ФПУ, в свою чергу звернулася до Віце-прем’єр-міністра України Розенка П.В. щодо проведення в період 19-24 січня 2017 року наради із залученням профспілкового активу, членів міжвідомчої робочої групи, представників причетних центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Які є інструменти профспілкового контролю за впровадженням зазначених законодавчих змін?
Голову ФПУ Осового Г.В. включено до складу Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, яка буде щотижня проводити свої засідання.
Разом з тим, досягнуто домовленості з Урядом щодо залучення профспілок до роботи аналогічних груп в областях.
Крім того, у ФПУ буде запроваджено власний паралельний моніторинг.
Нагадуємо, що відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) на профспілки та їх об’єднання покладено обов’язок щодо здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.
Повноваження профспілок, їх об’єднань та структурних ланок щодо здійснення громадського контролю визначається статтею 247 КЗпП, статтями 21 та 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
У процесі запровадження нових підходів до оплати праці з метою забезпечення належного захисту прав працівників необхідно організувати систематичний контроль за неухильним додержанням роботодавцями законодавства про працю, зокрема в частині своєчасності та повноти нарахування та виплати заробітної плати.
Такий контроль має забезпечуватися:
- на рівні галузі та території – правовими інспекторами праці профспілок або громадськими інспекторами праці, які мають відповідні повноваження;
- на рівні підприємств, установ, організацій – виборним профспілковим органом, через який профспілка здійснює свої повноваження, або громадськими інспекторами праці, де вони обрані.
Відповідні положення про здійснення зазначеного контролю необхідно включати у колективні договори та угоди при перегляді їх умов у зв’язку із змінами у законодавстві.
У випадках безпідставної відмови роботодавців від забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати слід використовувати можливості вирішення розбіжностей, які передбачені у Законі України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів, конфліктів», або звертатися до суду.
У разі необхідності, для виявлення фактів порушення законодавства про оплату праці, вжиття заходів щодо їх усунення слід ініціювати в установленому порядку перевірку підприємства, установи, організації інспекторами праці територіальних органів Держпраці або виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
Згідно з пунктом 2.3. Угоди про співпрацю між Державною службою України з питань праці та Федерацією професійних спілок України, укладеної 22 червня 2016 року, представники профспілкових організацій, що входять до складу ФПУ, можуть брати участь у зазначених перевірках.

Крім того, у разі порушення чинного законодавства, норм колективних договорів та трудових прав працівників можна звернутися на гарячу лінію до правових інспекторів праці апарату ФПУ за телефонами (044) 528-70-67, (044) 528-70-74, (044) 528-70-75.
Департамент захисту соціально-економічних прав
16 ноября 2016 г.


У зв’язку з перенесенням розгляду у Верховній Раді проекту Державного бюджету України на 2017 рік з 17 листопада на першу декаду грудня, визнати доцільним перенести Всеукраїнську акцію профспілок на день, коли у парламенті буде обговорюватися цей законопроект. Таке рішення було прийнято 15 листопада за підсумками робочої наради керівників всеукраїнських профспілкових організацій. В заході взяли участь та виступили заступники Голови ФПУ Євген Драп’ятий, Володимир Саєнко, Олександр Шубін.

Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. Він проінформував присутніх про рішення Погоджувальної ради ВР щодо перенесення розгляду у парламенті питання про проект Основного фінансового документу країни на 2017 рік, а також про складну поточну політичну та кліматичну ситуацію.

«Ми маємо обговорити всі ці фактори та прийняти рішення про проведення Всеукраїнської акції профспілок, враховуючи той факт, що головне в цій акції не просто дія, а, перш за все, отримання конкретного, конструктивного результату, якого очікують люди праці в усіх куточках України, - підкреслив Григорій Осовий. - Президія ФПУ визначила свою позицію і прийняла рішення про проведення Всеукраїнської акції протесту з пікетуванням Верховної Ради України на підтримку вимог профспілок щодо посилення соціального захисту працівників та інших громадян в умовах зростання цін на енергоносії та тарифів на ЖКГ з метою врахування в проекті Державного бюджету видатків на реалізацію державних соціальних гарантій та недопущення зниження рівня життя населення саме напередодні прийняття Державного бюджету України на 2017 рік. Але, вважаю, якщо розгляд цього документу перенесено, то ми теж маємо діяти відповідно зміни ситуації і перенести акцію саме на той день, коли Верховна Рада буде розглядати це питання. При цьому ми заявляємо, що вимоги профспілок до Уряду та парламенту залишаються. Профспілки готові рішуче відстоювати їх. Таку акцію проводити потрібно, щоб підтиснути політичну еліту, ВР до прийняття відповідних рішень. Але ця акція має бути результативною».Під час гострої, динамічної та конструктивної дискусії керівники всеукраїнських галузевих профспілкових організацій оголосили свої позиції щодо дати, місця та формату проведення всеукраїнської акції профспілок.

   

 

За підсумками обговорення більшістю голосів було прийнято рішення перенести проведення Всеукраїнської акції профспілок на день, коли у парламенті буде обговорюватися проект Державного бюджету України на 2017 рік.
16 ноября 2016 г.

ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ Голови ФПУ Григорія Осового до членів профспілок
ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ Голови ФПУ Григорія Осового до членів профспілок
2 ноября 2016 г.

Соціальна напруга зростає. Профспілки за рішучі дії

18 жовтня на Президії ФПУ, яка зібралась на своє засідання відразу після завершення зустрічі Прем’єр-міністра України В.Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, ухвалено рішення про перенесення дати всеукраїнської акції протесту профспілок з 20 жовтня на 17 листопада ц.р. у формі пікетування Верховної Ради України.

3 октября 2016 г.

Всемирный день действий за достойный труд
Присоединяйтесь к кампании по борьбе с корпоративной алчностью

Модель глобальных систем поставок, доминирующая в мировой экономике, подрывает достойный труд повсеместно, способствуя эксплуатации и неравенству. Такая модель, в которой правительства не могут регулировать поведение транснациональных корпораций как вне, так и внутри своих границ, означает следующее:
·         миллионы людей в ситуации рабства и неформальной занятости, которые производят товары и оказывают услуги даже самым известным глобальным брендам
·          нищенская заработная плата и незащищенная, неустойчивая занятость
·         большое количество смертей и травм на рабочих местах
·         подавление фундаментальных прав трудящихся на объединение и коллективные переговоры
·         уничтожение окружающей среды
·         подрыв демократии и базовых прав
·         отсутствие социальной защиты для большого количества трудящихся в мире.

94% трудящихся в глобальных системах поставок составляют скрытую рабочую силу, где компании передают своих работников на подрядную основу и сервисные соглашения, не принимая на себя никакой ответственности и не проводя должного анализа. Такая сегодняшняя модель систем поставок не работает на пользу людей и сообществ во всем мире. Если такие крупные компании как Samsung могут быть доминирующими глобальными игроками, но относятся к своим работникам как к единице производства, а не как к людям, то такая модель должна быть в корне изменена. Если такие компании как Apple отказываются платить свою соответствующую долю налогов, правительства не смогут предоставить базовые услуги людям, которые на них надеются.

C 2008 года, МКП 7 октября устраивает Всемирный день действий за достойный труд (WDDW). Это день мобилизации по всему миру, день, когда все профсоюзы мира выступают за достойный труд. Достойный труд должен быть в центре деятельности правительств для возвращения к экономическому росту и построения новой глобальной экономики, ставящих на первое место людей.

Для Всемирного дня действия за достойный труд важны любые акции: масштабные и небольшие: «круглые столы», массовые демонстрации, письма протестов, флэш-мобы и что-то совсем иное.

Глобальной темой этого года станет лозунг « Покончим с алчностью корпораций!». Мы призываем вас объединить свои действия под данным лозунгом и помочь нам придать импульс для экономической трансформации, в которой так сильно нуждается мир.Вы можете рассказать нам о своих планах на День действий за достойный труд:

 • Анонсируйте вашу акцию:
  Для МКП очень важно получить от вас письмо на адрес url=#compose/mailto= wddw@ituc-csi.org" data-action="common.go" class="daria-action" href="mailto: wddw@ituc-csi.org" target="_blank">wddw@ituc-csi.org. С указанием названия мероприятия, даты, места проведения (страны/города) и кратким описанием. Мы разместим информацию о событиях во всем мире на нашем сайте.
 • Используйте логотип:
  7 октября мы призываем вас использовать логотип " End Corporate Greed" (Покончим с алчностью корпораций) Его можно скачать здесь.
 • Используйте хэштеги:
При размещении информации в социальных сетях, используйте хэштеги #WDDW и #EndCorporateGreed.
 • Обратная связь:
  Нам также важно получить информацию сразу же после завершения вашей акции (лучше в тот же день), с фотографиями, видео и другими материалами о вашей кампании. Данные можно направить на адрес: url=#compose/mailto= wddw@ituc-csi.org" data-action="common.go" class="daria-action" href="mailto: wddw@ituc-csi.org"> wddw@ituc-csi.org.
С уважением,
Шаран Барроу
3 октября 2016 г.

День дій за гідну працю має стати загальнонаціональним

У Федерації профспілок України відбулась нарада з підготовки заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю, який відзначається щорічно 7 жовтня, а також міжнародного Дня боротьби з бідністю – 17 жовтня.

Вже традиційно профспілки цими днями проводять публічні заходи з метою привернути увагу суспільства, влади, громадських організацій, міжнародної спільноти, бізнесу до тих проблем, з якими стикаються у своєму житті прості українці.

У цьому контексті ФПУ зробить все необхідне, щоб консолідувати зусилля членських організацій щодо відзначення цих важливих дат. Цє залучення до участі у круглих столах, конференціях, громадських обговореннях, присвячених питанню боротьбі з бідністю, представників влади, місцевих громад, працівників навчальних закладів, науковців.

- У цьому році одним з найбільш чутливих питань для працівників є рівень оплати праці, - зазначив заступник Голови ФПУ Олександр Шубін. – Профспілки вже провели у Києві багатотисячну попереджувальну акцію протесту з вимогою підвищення рівня доходів працюючих. Ми підписали Генеральну угоду з Урядом і роботодавцями, окремі норми якої також сприятимуть підвищенню зарплат. Окрім цього, на державному рівні прийнято два важливих документи: Програма гідної праці для України 2016-2019 рр. і Стратегія подолання бідності до 2020 р. Потрібно проаналізувати хід реалізації цих програм. Ще одним завданням для нас є участь у реформуванні Державної служби праці і служби зайнятості. Мета – підвищення рівня безпеки робочих місць, створення умов для продуктивної зайнятості і належного рівня оплати праці, боротьба з безробіттям, – ось саме ці проблеми, які профспілки будуть порушувати під час проведення заходів у боротьбі за гідну працю та подолання бідності,- зазначив він.

О.Шубін акцентував на важливості напрацьованих профспілками законодавчих ініціативах, направлених на підвищення доходів громадян, а також нагадав, що в ці дні відбудуться міжнародні заходи за участю МОП та глобальних профспілок. ФПУ має тримати руку на пульсі подій, «звірити час» зі своїми міжнародними партнерами та донести до соціальних партнерів - урядовців і бізнесу - вимоги, з якими в ці дні виступатимуть глобальні і європейські профоб’єднання.

За рішенням учасників наради, ФПУ звернулась з ініціативною пропозицією до керівництва держави щодо проведення засідань урядових і парламентських комітетів, закликавши взяти активну участь у заходах, що організують и проводять профспілки.

Прес-центр ФПУ
19 сентября 2016 г.
15 вересня 2016 року у Міжнародний день демократії в Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбулася відкрита дискусія «Демократія одним кліком: рік електронних петицій в Україні».

У заході взяли участь посадовці Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Київської міської ради, НГО-активісти та представники Democracy Reporting International Ukraine (DRI) (організація зі створення демократії), фахівець правової та технічної інспекції ФПУ, ініціатори та автори петицій до Президента/ВРУ/Кабміну/Київміськради.

Як зазначив у вступному слові один з організаторів заходу, представник DRI Богдан Нагайло«Петиція – це один з нових для українців способів демократії і необхідно створити умови, щоб демократія в країні була справжня, а не показова».
         
Довідково: Відповідно до ст.. 23-1 Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 № 577-VIII , громадяни можуть звернутися до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт органу, якому вона адресована, або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції.

Електронна петиція, адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, розглядається за умови збору на її підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення петиції.
         
Під час заходу були обговорені наступні питання: Чому успішна е-петиція не обов’язково передбачає прийняття рішення, що задовольняє її вимоги? Що відбувається після того, як е-петиція набере необхідну кількість підписів? Які ризики несе в собі е-петиція? Яке значення мають ГО для консолідації громадян з метою підтримки їхніх інтересів? Що ми можемо навчитись із закордонного досвіду електронної демократії? Після обговорення найболючіших питань, ініціатори та автори петицій поділились своїм досвідом, що буде корисний для подальшого використання.

У своєму виступі Дмитро Шимків, заступник глави Адміністрації Президента України з питань проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ розповів, що на сайті зареєстровано 700 тисяч користувачів, 25 тис. 953 петиції. Сайт відвідало понад 6,3 млн осіб, з яких 85% - українці. Опрацьовано 40 петицій, які набрали 25 тис. голосів, 38 петицій отримали відповідь Президента, а дві петиції зараз у розробці.     
Сайт Верховної Ради України щодо е-петиції запрацював другим і, у порівнянні з сайтом Адміністрації Президента України, не є таким популярним, однак багато петицій, що реєструються на сайті Президента України, перенаправляються саме до Верховної Ради України.

29 серпня 2016 року запрацював сайт Кабінету Міністрів України, на якому повинні реєструватись петиції, які мають опрацьовуватись саме у КМУ відповідно до належності. На сьогодні, проблемою залишається велика кількість петицій, які мають компетенцію Верховної Ради, Кабінету Міністрів або інших органів виконавчої влади, а громадяни їх реєструють на сайті Президента України і тому з АПУ із зауваженнями Президента вони перенаправляється у відповідні органи для подальшого опрацювання. У зв’язку з чим це викликає негативне ставлення частини громадян до цього нововведення і частково зменшує значення цього інструменту демократії.

Дмитро Лубкін, представник громадської організація «Мій голос» висловив думку про необхідність створення єдиного ресурсу щодо петицій та повідомив про створення організації, яка буде здійснювати супроводження всіх етапів щодо реєстрації е-петицій, моніторинг за голосуванням і контроль їх подальшого опрацювання у відповідних органах. Старт першого проекту заплановано на 27 вересня.

Своїм досвідом при використанні права на подання електронного звернення поділилась автор однієї з успішних е-петиції Діана Довгань – ініціатор петиції «Місце технікумів та коледжів в системі освіти України». Як повідомила Д.Довгань, свою петиції вона зареєструвала на сайті Президента України. Незважаючи на деякі технічні проблеми з самою реєстрацією петиції, її перенаправленням за належністю до Верховної Ради України, однак головним є те, що результатом цієї петиції є розроблений законопроект, що враховує пропозиції її ініціаторів. Для успішності у поданні е-петиції, повідомила авторка є роз’яснювальна роботасеред громадськості про її важливість та процедуру реєстрації для голосування за неї. Однак, на цьому зупинятись не варто. Е-петиції - це один з інструментів впливу на суспільство для привернення уваги громадськості до обговорення та вирішення проблеми.

Під час відео звернення автор е-петиції до Верховної Ради України щодо найскорішого розгляду законопроекту «Про професійну освіту» Голда Виноградська розповіла, що результатом розгляду її петиції було запрошення на засідання Комітету Верховної Ради України, її обговорення і виявлення занепокоєння з цього приводу.

Як поінформував заступник керівника Апарату Верховної Ради Микола Шевчук, у Верховній Раді мають намір взятися за удосконалення закону про звернення громадян.

У Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин сформовано робочу групу, яка найближчим часом візьметься за удосконалення ухваленого 2 липня 2015 року закону про звернення громадян, який став поштовхом запровадження в Україні електронної демократії та практики е-петицій.

Громадська організація, яка аналізувала е-петиції, що надходять до Верховної Ради, Кабінету Міністрів або інших органів виконавчої влади, згадала е-петицію з назвою «Відновити попередню редакцію Списків №1 та №2, затверджену Кабінетом Міністрів 16.01.2003 №36 автора (ініціатора): Близнюка Володимира Вікторовича, яка була лідером за кількістю голосів серед е-петицій, зареєстрованих у літній період, однак на сьогодні вона не має достатньо голосів на свою підтримку, станом на час проведення аналізу вона набрала лише 5727 голосів.

Як зазначено на сайті Президента України  (https://petition.president.gov.ua/petition/27417)
на сьогодні на її підтримку є 7358 голосів з 25000 необхідних.
Статус: Триває збір підписів.

Залишилося 45 днів

Тому, шановні спілчани, активно підтримуємо і голосуємо за петицію нашого колеги Близнюка В.В.
                                                        
                                                                     Правова та технічна інспекція праці профспілок
19 сентября 2016 г.

У визначений законодавством термін 15 вересня ц.р. Уряд подав до парламенту проект закону про Державний бюджет на 2017 рік. СПО профспілок та ФПУ завчасно направляли до міністерств і КМУ свої пропозиції до бюджету.

Масштаб профспілкових пропозицій для реалізації конституційного права громадян на гідне життя, виконання законодавчих актів у сфері оплати праці, які б базувались на об’єктивно встановленому розмірі мінімальної зарплати, потребують значних додаткових фінансових ресурсів. Мінфін оцінив, їх у 50% бюджету.
Цілком зрозуміло, що при опрацюванні проекту бюджету Уряд виходив із необхідності зведеного балансу Державного бюджету. Глава Уряду Володимир Гройсман на засіданні КМУ повідомив про прогноз економічного зростання на 2017 рік – 3% ВВП.

- Виходячи з темпів зростання економіки на наступний рік, профспілки наполягатимуть на збільшенні соціальних витрат у проекті Держбюджету, - зазначив у своєму коментарі Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. - Ми можемо говорити, що бюджет відповідає зобов’язанням по Генеральній угоді на 2016-2017 рр., зокрема стосовно випереджаючого зростання зарплат у порівнянні з інфляцією. Наступного року рівень інфляції прогнозується на рівні 8,1%, а зарплата і основні соціальні гарантії зростуть не менш ніж на 10%. Згідно з Генеральною угодою ми будемо щокварталу оцінювати стан виконання бюджету, темпи економічного зростання та за наявності відповідного зростання це буде створювати передумови для більшого підвищення рівня соціальних стандартів.

Першими кроками в цьому напрямку планується збільшення зарплат вчителів і лікарів.

- Чи задоволені ми в цілому проектом Держбюджету – безперечно ні, - сказав Г.Осовий, - зараз робота по підвищенню рівня прожиткового мінімуму проводиться у рамках споживчого кошику, який склався ще у 2000 р. Необхідно затвердити новий склад кошику. Усі документі для цього напрацьовані – потрібно приймати рішення. За підрахунками фахівців, на сьогодні вартість зазанченого набіру товарів визначено на рівні 2450-2500 грн. Тоді як мінімальна зарплата у нас з 1 травня ц.р. становить лише 1450 грн.

Вочевидь, що зарплата відстає від розміру реального прожиткового мінімуму, тому профспілки стверджують: динаміка підвищення зарплат має бути збільшена врази. І це має бути нашим спільним завданням і роботою соціальних партнерів – розпочати глибинну реформу оплату праці. І дооцінити працю в Україні, яка є значно недооціненою, - підкреслив лідер профспілок.

Отже, проект Держбюджету є, тепер потрібно на засіданні НТСЕР провести його презентацію, обговорити із соціальними партнерами. Ми маємо пересвідчитись у розрахунках і вести пошук, чи могли б ми в процесі доопрацювання проекту бюджету у парламенті за участі профільного комітету внести додаткові пропозиції щодо збільшення видатків на соціальну сферу.

Окрім зарплат нам також потрібно провести актуалізацію пенсій, зробити всі необхідні перерахунки, оскільки останні 4 роки пенсії не переглядалися, тому ми будемо також піднимати це питання під час доопрацювання проекту Держбюджету у Верховній Раді.

Активні дії профспілок і студентських організацій стали щитом на шляху скасування стипендіального забезпечення студентів вишів. У проекті Держбюджету на 2017 рік загальний обсяг на стипендії збільшено.

Це - наша спільна перемога, - зауважив Г.Осовий.
Прес-центр ФПУ
19 сентября 2016 г.

Развитие социального диалога в Запорожской области

Стороны социального диалога Запорожской области 14 сентября провели заседание круглого стола , в котором приняли участие народный депутат Украины Ванат П.М., заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Гугнин Е.А., председатель Запорожского областного совета профсоюзов Сластен В. М., члены областного социально-экономического Совета, представители ведущих высших учебных заведений области.


Открывая заседания круглого стола заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Эдуард Гугнин отметил, что процесс социального диалога - это поиск его участниками адекватных средств достижения социально-значимых целей на основе общей заинтересованности в положительном результате, а это работодатели, наемные работники через профсоюзы и местные власти. Главным инструментом для отработки сбалансированных решений, предотвращения общественных конфликтов, обеспечение социальной стабильности является областной трехсторонний социально-экономический совет. Децентрализация власти также требует совершенствования в ведении социального диалога в объединенных территориальных громадах.
Шесть объединенных территориальных громад, созданных в текущем году юридически уже не входят в состав районов, где сформированы Стороны социального диалога. Возникает проблема по применению норм Генерального и территориальных соглашений к субъектам расположенных на этих территориях и много других проблем.Народный депутат Украины Петр Ванат в своем выступлении акцентировал, что - "Социальный диалог - проверенный инструмент политики современных правовых демократических государств, развивающих национальную социально ориентированную рыночную экономику, направленную на реальное обеспечение стабильного высокого жизненного уровня населения. Социальный диалог - позволяет большим группам общества участвовать в процессе формулирования и принятия решений по социально-экономической политики, и является процессом согласования направлений развития территории.Председатель Запорожского областного совета профсоюзов Сластен В.М. в своем выступлении уделил внимание развитию отечественного товаропроизводителя, сохранению рабочих мест, социальной защите трудящихся, росте заработной платы и социальному диалогу - который должен вестись по всей области. По итогам обсуждения проблем социального диалога на территориальном уровне участники отметили, что в этом году заканчивается действие трехстороннего регионального соглашения и принято решение о разработке нового, которое будет базироваться на базе Генерального соглашения и в связи с децентрализацией власти должно учесть новые возможности. На базе территориального (регионального) соглашения будут заключаться соглашения на уровне районов, городов и т.д. Для чего совместно работодатели с властью и профсоюзами с участием ученых области планируют провести учебу для представителей районных и местных участников социального диалога.

3
Запорожский областной совет профсоюзов
29 августа 2016 г.
23 серпня у приміщенні Клубу Кабінету міністрів України відбулась урочиста церемонія підписання Генеральної угоди на 2016-2017 роки, в якій взяли участь Керівник СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, перший заступник голови СПО роботодавців Олексій Мирошниченко, міністр соціальної політики України Андрій Рева.На заході були присутніми та поставили свої підписи під документом керівники членських організацій ФПУ та всеукраїнських репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні.- Укладення Генеральної угоди на новий строк знаменує собою завершення тривалого і досить непростого процесу тристоронніх колективних переговорів, - наголосив Г.Осовий під час урочистого засідання. - Її підписання напередодні важливої у житті українського суспільства події - Дня незалежності України свідчить про можливість консолідації влади, бізнесу і працівників задля кращого майбутнього, - підкреслив профспілковий лідер.


Прес-центр ФПУ

Подробиці Генугоди
між Урядом, Профспілками та Роботодавцями,
підписаної 23.08.2016
Подробиці Генугоди між Урядом, Профспілками та Роботодавцями, підписаної 23.08.2016
25 июля 2016 г.

Заседание СПО: человеку труда - активную и эффективную защиту профсоюзов

Актуальные вопросы развития социального диалога, повышения качества и эффективности социально-экономической защиты трудящихся обсудили 21 июля участники заседания Совместного представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне. Вел заседание председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой. В мероприятии приняли участие руководители репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне - Конфедерации свободных профсоюзов Украины М.Волынец, Объединения всеукраинских профсоюзов и объединений «Единство» А.Онищук, заместители председателя ФПУ В.Саенко, А.Шубин.

Активное участие в совещании принял заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко.

С информацией «О заключении Генерального соглашения на 2016-2017 годы» выступил руководитель Рабочей комиссии СПО объединений профсоюзов, председатель Профсоюза авиастроителей Украины Я.Жугаевич. В его докладе отмечалось, что по результатам консультаций 14 июля 2016 состоялось заседание Совместной рабочей комиссии полномочных представителей Сторон, где были согласованы позиции сторон и принято решение о подписании Генерального соглашения на 2016-2017 годы в ближайшее время. С этой целью дано порученение Министру социальной политики Украины А.Реве, председателю СПО объединений профсоюзов Г.Осовому и первому заместителю СПО стороны работодателей А.Мирошниченко провести встречу с Премьер-министром Украины В.Гройсманом для определения даты подписания Генерального соглашения.

Заслушав и обсудив информацию Я.Жугаевича, учитывая предложения членов СПО, Общий представительский орган объединений профсоюзов решил:

1. Согласовать проект Генерального соглашения на 2016-2017 годы, одобренный на заседании Совместной рабочей комиссии для ведения коллективных переговоров 14 июля 2016.
2. Заключить Генеральное соглашение на 2016-2017 годы.
3. Делегировать право на подписание Генерального соглашения на 2016-2017 годы от СПО объединений профсоюзов его председателю Г.Осовому.

С информацией «О Плане мероприятий по выполнению Программы Достойного труда МОТ для Украины на период 2016-2019 годов» выступил заместитель председателя ФПУ А.Шубин. Он сообщил, что 7 апреля 2016 Минсоцполитики Украины, репрезентативные всеукраинские объединения организаций работодателей, репрезентативные всеукраинские объединения профсоюзов и Международная организация труда подписали Меморандум о взаимопонимании по реализации Программы Достойного труда МОТ для Украины на период 2016-2019 годов, для выполнения которого образован Наблюдательный совет Программы. Главная цель Программы - обеспечение полной, продуктивной, безопасной занятости с достойной оплатой труда путем реализации совместных действий социальных партнеров с одной стороны, и Международной организации труда - с другой.

С целью достижения стратегических целей и приоритетов, определенных Программой, учитывая ряд дополнений и предложения участников заседания, СПО объединений профсоюзов принял решение:

1. Одобрить предложения к Плану мероприятий по выполнению Программы Достойного труда МОТ для Украины на период 2016-2019 годов.
2. Направить План мероприятий Наблюдательному совету Программы Достойного труда МОТ.
3. Ввести ежегодный профсоюзный мониторинг выполнения Программы Достойного труда МОТ для Украины на период 2016-2019 годов.

В ходе заседания первым заместителем председателя СПО объединений профсоюзов был избран А.Шубин, а Г.Осовой был делегирован представителем СПО объединений профсоюзов в состав коллегии Министерства социальной политики Украины.
9 июля 2016 г.


Уряд готує пакет законопроектів щодо суттєвого реформування системи оплати праці, які дозволять підвищити соціальні стандарти і покращити матеріальне становище українців. У вересні вони разом із проектом Державного бюджету на 2017 рік будуть подані до Верховної Ради України.

Про це за результатами зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана із представниками Федерації професійних спілок України, повідомив Міністр соціальної політики Андрій Рева.

Мова йде перш за все про підвищення мінімальної зарплатні й детінізації фонду заробітної плати.

«Тіньова економіка сьогодні складає 40% ВВП України, це майже 200 млрд. грн. Якщо ми детінізуємо хоча б 10%, економіка запрацює, що у свою чергу вплине на підвищення соціальних стандартів українців», - зауважив Андрій Рева.
За його словами, підвищення тарифів – стало лакмусовим папірцем, що в нашій країні, за розрахунками Мінсоцполітики, майже 9 із 15 мільйонів домогосподарств потребують державної допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг.

«Це вирок тій соціально-економічній політиці, яка проводилася в Україні протягом останніх 25 років. Всі попередні Уряди боролися з тарифами, а ми вважаємо, що потрібно боротися із бідністю – напрацьовувати дієві рішення, які дадуть змогу підвищувати заробітні плати, пенсії, щоб, як кажуть нам профспілки, європейські тарифи відповідали європейському рівню оплати праці», – наголосив голова Мінсоцполітики.

Він повідомив, що сьогодні Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман дав доручення доопрацювати, з урахуванням вимог, які сьогодні передали профспілки, Генеральну тарифну угоду.

«Найближчим часом вона буде доопрацьована, ми зможемо її підписати, а найголовніше – реалізувати. У нас з профспілками є різне бачення багатьох аспектів, але ми одностайні в тому, що результати соціального діалогу мають впливати на покращення життя українців», - резюмував Андрій Рева.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
8 июля 2016 г.
Вступне слово Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана
на засіданні Уряду від 6 липня 2016 року

ГРОЙСМАН В.Б. – Доброго дня! Щойно відбулася зустріч, майже півтори години, з представниками профспілок. Хочу сказати, що це була дуже продуктивна зустріч, дуже відверта, дуже професійна, де ми розглянули стан справ в країні, в тому числі обмінялися думками щодо вирішення найбільш актуальних проблем.

Але, що хотів би сказати? Що насправді сьогодні в Києві перебувають люди, які приїхали з територій, з регіонів України, щоб висловити свої погляди, свої думки. І зробили це не по найму, а за своєю власною волею. Це дуже важливо, коли реальні люди, які вболівають, можуть висловити свою позицію.

Ми проговорили сьогодні абсолютно все, і в тому числі й формування нової Генеральної угоди між профспілками та Урядом, яка, я думаю, що найближчим часом буде ухвалена. Ми прийшли до того, що ми всі свідомі, що найголовніший пріоритет – це розвиток національної економіки, вироблення національного продукту, і через бюджет – підвищення заробітних плат, підвищення пенсій. Зробити таким чином, щоб і пенсії, і система пенсій в Україні була ефективна, і розмір пенсій був достатній для нормального життя. І заробітна плата вийшла з тіні, і відповідним чином праця людей достойно оплачувалася, чого в нас, на превеликий жаль, сьогодні не в усіх сферах життя можна констатувати.

Але це все можливо двома шляхами. Перший – той, яким йдуть всі цивілізовані країни світу: розвивають економіку, економіка дає продукт. Ми зможемо підняти заробітну плату і вчителям, і лікарям, і пенсіонерам, які знаходяться сьогодні на мінімальних пенсіях. Але це можливо зробити тільки тоді, коли економіка розвивається.

Ми маємо сьогодні певні позитивні сигнали розвитку національної економіки. Ми маємо сьогодні можливості реформувати систему оплати праці в країні для того, щоб вона була адекватною до тієї роботи, яку роблять люди. І ми будемо робити це спільно, в тому числі спільно з профспілками.

Є зовсім інші питання та напрямок, який сповідують популісти, - це взяти 1 тис. грн., дати найбільш незахищеним верствам населення. Ця тисяча гривень приведе до того, що люди були бідними, а стануть ще біднішими. Тому що якщо друкарський станок працює на те, щоб надрукувати тисячу гривень, ми всі розуміємо, що це все робить людей не багатшими, а біднішими, на превеликий жаль.

Тому наше завдання сьогодні залишається незмінним – розвиток національної економіки, відкритість і публічність у своїй діяльності, в тому числі щодо ціни на газ, щодо інших питань і рішень Уряду. Ми відкриті, нам немає чого приховувати. Хочу підкреслити, що вчора у мене відбулась зустріч з керівниками фракцій і груп українського парламенту, де я абсолютно чітко засвідчив: давайте створюємо робочу групу, беремо перелік документів, які потрібні для того, щоб розібратись у реальності ситуації. Я теж вважаю, що можливо провести ґрунтовну перевірку тарифів і цін на газ, але я хотів би, щоб ми це зробили з 2005 р., що відбулось у 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010-му і по сьогоднішній день. Це буде абсолютно справедливо, щоб розібратись з цим питанням.

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМУНІКАЦІЙ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ СЕКРЕТАРІАТУ КМУ
4 июля 2016 г.


Листівка - наше звернення до влади.
Якщо суми в ваших платіжках за газ, електроенергію та житлово-комунальні послуги не дозволяють при ваших доходах сплатити їх, нагодувати дітей, купити ліки батькам, підтримайте вимоги профспілок!
(Листівка у форматі pdf додається: стор.1, стор. 2).
Прес-центр ФПУ
30 июня 2016 г.
29 червня повноважна делегація Федерації профспілок України на чолі з Головою СПО об’єднань профспілок, Головою ФПУ Григорієм Осовим провела робочу зустріч в Федерації роботодавців України. Під час обговорення актуальних та гострих соціально-економічних питань профспілковий лідер вручив Першому заступники Голови СПО сторони роботодавців Олексію Мірошниченку Заяву Ради ФПУ у зв’язку з шоковим підвищенням ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги від 23 червня. Документ передано для обговорення механізмів реалізації пропозицій профспілок з цього питання.При цьому Голова ФПУ зазначив, що Федерація профспілок України висловлює категоричний протест проти встановлення Урядом з 1 травня 2016 року економічно необґрунтованої ціни на природний газ для населення, що, як наслідок, спричинило підвищення тарифів на гарячу воду та опалення, з 1 вересня підвищення тарифів на електроенергію на 30%, ініціювання територіальними водоканалами підвищення тарифів на холодну воду.

Профспілковий лідер наголосив: у тексті Заяви йдеться про те, що мірилом ефективності державної соціальної політики має бути не мільйонна кількість отримувачів субсидій та соціальної допомоги, а реалізоване конституційне право громадян на гідне життя за рахунок власної праці. Тому ФПУ, її членські організації рішуче вимагають від соціальних партнерів – Уряду та роботодавців – виконання наступних вимог:

-                    негайно переглянути встановлену ціну на природний газ для населення, а також тарифи на опалення та гарячу воду, забезпечивши визначення їх на економічно обґрунтованому рівні;
-                    терміново внести зміни до Державного бюджету України на 2016 рік щодо підвищення розмірів прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії до рівня фактичного прожиткового мінімуму, та передбачити кошти для підвищення базового тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з метою ліквідації грошового розриву з мінімальною заробітною платою;
-                    роботодавцям усіх форм власності спрямувати вивільнені кошти фонду оплати праці, внаслідок зменшення з 1 січня 2016 року майже вдвічі розміру ЄСВ, на підвищення з 1 липня 2016 року заробітної плати не менш ніж на 15%;
-               погасити до 1 жовтня 2016 року заборгованість з виплати заробітної плати.У разі невиконання вимог профспілок, для захисту економічних і соціальних інтересів працюючих профспілки будуть відстоювати конституційне право громадян на достатній рівень життя усіма законними засобами.

Говорячи про конкретні пропозиції Ради ФПУ до роботодавців, Григорій Осовий наголосив на тому, що вони стосуються 4 головних напрямів. По-перше, профспілки вимагають підвищення не менш ніж на 15% рівня заробітних плат для працівників завдяки вивільнення коштів внаслідок зменшення розміру ЄСВ. «Це було би проявом політичної волі з боку ФРУ, СПО сторони роботодавців, тому що вони показали б своє бажання допомогти працюючої людині у таких складних та навіть драматичних соціально-економічних умовах», - підкреслив Голова ФПУ. По-друге, мова йде про продовження та логічне завершення переговорного процесу щодо укладання Генеральної угоди на новий строк з тим, щоб врахувати пропозиції сторін, відстояти права та інтереси працівників. Є розбіжності у профспілкової сторони та сторони роботодавців стосовно відсотків підвищення ставки заробітної плати. Роботодавці декларують підвищення на 105%, тоді як профспілки наполягають на 115%. Сторони зараз взяли паузу на тиждень з тим, щоб за цей час проаналізувати ситуацію з виконанням колективних договорів та галузевих угод.Ще одне актуальне питання – про колективне-трудовий спір з СПО сторони роботодавців щодо заборгованості по зарплатам. Григорій Осовий, інші члени профспілкової делегації проінформували про ситуацію в різних галузях щодо цього питання, висказали низку критичних зауважень та пропозицій.

Під час зустрічі було обговорено також питання стосовно списків №1 та №2. Було наголошено , що під час засідання Уряду представник СПО об’єднань профспілок висловив застереження, щоб уточнення таких списків не призвело би порізали по живому ті робочі професії та місця, де умови праці є дійсно шкідливими і важкими. Тому договорились на трьохсторонній основі продовжити роботу щодо цього питання.В обговоренні цих актуальних та важливих питань взяли участь: з профспілкової сторони - голова Професійної спілки авіабудівників України Ярема Жугаєвич,  голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України Анатолій Кубраченко, голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Олексій Романюк, заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко; зі сторони Федерації роботодавців України – заступник Голови Ради ФРУ Олег Шевчук.Сторони домовились продовжити переговори і консультації та провести наступну зустріч через тиждень.Більш детальну інформацію про зустріч в ФРУ читайте на нашому сайті.

Прес-центр ФПУ
29 июня 2016 г.
25 червня в ІА УНІАН під час прес-конференції лідери всеукраїнських профспілок заявили про рішення Ради ФПУ, прийняте 23 квітня, щодо проведення в м. Києві і в усіх регіонах країни Всеукраїнської акції протесту профспілок проти урядової політики підвищення цін і тарифів.


У Києві проведення багатотисячного маршу протесту планується на 6 липня ц.р. Усі небайдужі разом із профспілковцями пройдуть центральними вулицями столиці, проведуть пікетування КМУ та Верховної ради.У прес-конференції взяли участь:
- Голова ФПУ Григорій Осовий,
- заступник голови Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України Олександр Рябко,
- голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник,
- голова Профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України Олексій Романюк,
- голова Київського міського комітету Профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.

23 июня 2016 г.


24 червня о 14.00 в ІА УНІАН відбудеться прес-конференція профспілок. В прес-конференції візьмуть участь: Голова ФПУ Григорій Осовий, керівники всеукраїнських профспілок та територіальних профоб'єднань.

Тема: Про позицію і дії профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Рада ФПУ 23 червня ухвалила рішення,
яким передбачено проведення Всеукраїнської акцій протесту профспілок проти політики підвищення цін і тарифів.

Акредитація за редакційними посвідченнями. Адреса проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 4 Тел. +38 044 498 07 64

Прес-центр ФПУ
23 июня 2016 г.


Серед основних питань, що розглядатиметься Радою - «Про позицію і дії профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги». Рада ухвалить з цього питання відповідну Постанову.

З доповіддю перед членами Ради Федерації профспілок України виступив Голова ФПУ Григорій Осовий.

Прес-центр ФПУ
23 июня 2016 г.


В сучасних складних політичних та соціально-економічних умовах значно зростає роль профспілок як найбільш ефективного представника законних прав та інтересів працюючої людини, який неухильно відстоює принципи соціальної справедливості, відповідальності влади та роботодавців перед працівниками. Тому сьогодні на професійні спілки та їх актив покладають свої сподівання та очікування вирішення найактуальніших та гострих проблем мільйони членів профспілок, простих громадян України. Про це говорили учасники засідання Президії Федерації профспілок України, що відбулось 22 червня у Києві. Вів засідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Засідання почалось з дуже актуальної події – обговорення та укладення Угоди про співпрацю між Федерацією профспілок України та Державною службою України з питань праці. Свої підписи під цим важливим документом поставили Голова ФПУ Григорій Осовий та Голова Держпраці Роман Чернега. Подробиці дивиться тут: http://fpsu.org.ua/nasha-borotba/zagalni-novini/10460-ukladeno-ugodu-pro-spivpratsyu-mizh-federatsieyu-profspilok-ukrajini-i-derzhavnoyu-sluzhboyu-ukrajini-z-pitan-pratsi.

Треба зазначити, що ця Президія має особливе значення. По-перше, минуло фактично три місяці після VII з'їзду Федерації профспілок України. Уже можна підбити перші підсумки того, як виконуються рішення профспілкового форуму, настанови і пропозиції його делегатів. По-друге, намітити нові завдання на найближчу і стратегічну перспективу і в зв'язку з цим дати свої рекомендації Раді ФПУ. По-друге, нинішня Президія проходила в умовах посилення антисоціальної наступу на права і інтереси працівників, небувалого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Все це, безумовно, і визначило порядок денний засідання. Перш за все, члени Президії обговорили найважливіші та актуальні питання виробітки стратегії і тактики дій ФПУ, її членських організацій, які виносяться на розгляд Ради ФПУ, яка відбудеться 23 червня ц.р.

Серед цих актуальних питань: Про проект постанови Ради ФПУ «Про План заходів щодо реалізації Стратегії діяльності Федерації профспілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір», Про проект постанови Ради ФПУ «Про позицію і дії профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги», Про проект постанови Ради ФПУ «Про створення Робочої групи з напрацювання пропозицій щодо удосконалення організаційної побудови і нових принципів формування виборних органів ФПУ» та інші.

Зрозуміло, що найбільш жваву та гостру дискусію викликало обговорення питання «Про проект постанови Ради ФПУ «Про позицію і дії профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги».

Голова ФПУ Григорій Осовий проінформував присутніх про ситуацію та дії Федерації профспілок, її членських організацій з цим антисоціальним наступом на права працівників, всіх громадян країни. Він наголосив, що у профспілок є чітка, прозора та ефективна позиція з цього питання і вони будуть відстоювати її на всіх рівнях – від парламенту та Уряду до місцевих органів державної влади . Профспілки, громадськість та органи самоврядування вже заявили про свою принципову позицію, зазначив він. Зараз – слово за Верховною Радою, яка не може, не має права ігнорувати інтереси простих людей.
Як змінити ситуацію та змусити органи державної влади змінити свою позицію стосовно цін та тарифів? На цьому питанні акцентували свої виступи члени Президії. Підкреслювалось, що треба більш активно, рішуче та консолідовано виступити як в столиці, так і в регіонах проти тарифного беззаконня. Пролунали пропозиції провести масові акції в регіонах 6-8 липня, а потім зібрати не менш 20 тисяч членів профспілок на акцію протесту в Києві.

Президія рекомендувала Раді ФПУ ухвалити постанову «Про позицію і дії профспілок на захист прав та інтересів працюючих в умовах шокового підвищення ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги» з доповненнями та пропозиціями, які було висунуто під час засідання Президії ФПУ.

Не менш гостро пройшло обговорення питань соціально-економічного блоку, серед яких зазначимо такі: Про пропозиції ФПУ до плану заходів щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років, Про профспілкові пропозиції до Державного бюджету України на 2017 рік.
 
Під час засідання також відбулась дискусія з організаційних питань і питань управління майновим комплексом ФПУ, а також про відзначення нагородами ФПУ.
По всім названим питанням Президія прийняла відповідні постанови. Було також дано низку рекомендацій Президії на адресу Ради ФПУ, засідання якої відбудеться 23 червня у столичному готелі «Турист». Початок роботи засідання Ради ФПУ о 10.00.  

Прес-центр ФПУ
21 июня 2016 г.


Як відомо, Верховною Радою України за поданням Уряду прийнято зміни щодо сплати з 1 січня 2016 року єдиного внеску для роботодавців-страхувальників на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зокрема, знижено розмір єдиного внеску з диференційованих 36,76%–49,7%  до 22% (для роботодавців) та скасовано утримання єдиного соціального внеску із заробітної плати працівника. При цьому слід зазначити, що МВФ не вимагав такого суттєвого зменшення єдиного внеску, а навпаки наголошував на недоцільності такого рішення. Проте таке рішення було внесено Мінфіном і підтримано Урядом і Верховною Радою України.

Внесені пропозиції пояснювалися необхідністю спрощення сплати всіма роботодавцями єдиного соціального внеску та зменшення для них податкового навантаження. Вбачалось, що у зв’язку із зменшення вдвічі розміру єдиного внеску роботодавці будуть більш добросовісно сплачувати єдиний внесок і шляхом збільшення чисельності легально працюючих осіб надходження коштів до фондів соціального страхування і Пенсійного фонду покриють всі можливі втрати внаслідок зменшення розміру єдиного внеску, та в результаті дадуть можливість підвищити заробітну плату для працівників.

На жаль, поспішні рішення про зменшення єдиного внеску призвели до негативних наслідків на початку року. Так, заборгованість Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за матеріальним забезпеченням та соціальними послугами на лютий ц.р. складала 390,4 млн грн, у т.ч. виплат допомоги по безробіттю 369,7 млн грн. Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності не проведено оплату за фактично надані реабілітаційні послуги санаторно-курортним закладам у ІУ кварталі 2015 року та у січні 2016 року. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України внаслідок нестачі коштів не може здійснювати індексацію страхових виплат та їх підвищення у зв’язку із зростанням середньої зарплати в країні, розпочалися проблеми із здійснення страхових виплат та оплатою соціальних послуг потерпілим у січні–лютому ц.р. Ситуація була дещо виправлена шляхом перерозподілу єдиного внеску за видами соціального страхування.

Зменшення єдиного внеску до 22 відсотків зекономило для роботодавців у 2016 році 87 млрд. грн. і така економія коштів давала можливість підвищити заробітну плату для працівників у середньому на 14 відсотків.

Проте, як свідчить статистика за минулі місяці ц.р., роботодавці не поспішають ні підвищувати заробітну плату, ні виводити із «тіні» заробітки своїх найманих працівників.

Так, середньооблікова чисельність працівників на кінець 2015 року становила 10 598 939 осіб, а на кінець 1 кварталу 2016 року середньооблікова чисельність працівників була вже 10 153 316 осіб. Тобто кількість працівників не збільшилась, а зменшилась на 445 тис. осіб.

Якщо середня зарплата в Україні за 4 квартал 2015 року склала 4753 грн., то за січень-квітень 2016 року – 4686 грн., тобто зменшилась. Таким чином, у зв’язку із зменшенням єдиного внеску до 22 відсотків роботодавці не відгукнулися на пропозицію виведення з тіні зайнятих працівників та підвищити заробітну плату.

Водночас у зв’язку із зменшенням з січня 2016 року розміру єдиного внеску Пенсійний фонд і фонди соціального страхування знаходяться у вкрай складному фінансовому становищі.

З  257 млрд. грн.  бюджету Пенсійного фонду на 2016 рік. 145 млрд. – це кошти Державного бюджету. Зазначене призвело до замороження пенсійних виплат (пенсії не індексуються і не підвищуються у зв’язку із зростанням середньої зарплати в країні та зростання інфляції), продовжується утримання з пенсій працюючим пенсіонерам 15%, пенсії оподатковуються та утримується військовий збір. Мінімальний розмір пенсії за віком вдвічі є меншим за фактичний прожитковий мінімум для непрацездатних громадян.

Не індексуються і не підвищуються страхові виплати для потерпілих внаслідок нещасного випадку на виробництві, починаються знову проблеми з виплатою допомоги безробітним, з оплати лікарняних листків тощо.

Протягом останніх років Урядом (Верховною Радою за поданням Уряду) прийнято багато різних рішень, спрямованих на звуження матеріальних прав громадян у цілому та застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування: зменшено одноразові виплати потерпілим на виробництві і їхнім сім'ям, зупинено норму щодо щорічного перерахунку сум щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, ліквідовано за рахунок коштів соціального страхування часткове фінансування санаторно-курортного лікування, санаторіїв-профілакторіїв, дитячого оздоровлення тощо. Крім зазначених вище проблем у пенсійному забезпеченні також внесено зміни щодо підвищення пенсійного віку та тривалості страхового і спеціального стажу для призначення пенсій працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими та важкими умовами праці, за вислугу років.

Нині, у зв’язку з великим дефіцитом коштів, який створено Урядом штучно шляхом зменшення вдвічі розміру єдиного внеску, зокрема в Пенсійному фонді, знову лунають пропозиції про підвищення пенсійного віку, зменшення розмірів допомоги безробітним тощо.

У цих умовах профспілки пропонують сторонам соціального діалогу:

 • віднайти шляхи для виконання умов прийняття змін стосовно зниження єдиного соціального внеску, а саме - підвищення за рахунок економії роботодавців заробітної плати працівникам і виведення з «тіні» працівників;
 • виробити реальні механізми посилення соціального захисту застрахованих осіб, особливо в умовах підвищення цін і тарифів на товари і послуги, шляхом, зокрема, відновлення індексації та щорічного перерахунку страхових виплат і пенсій від інфляції; відновлення за рахунок коштів соціального страхування фінансування санаторно-курортного лікування, оздоровлення дітей, часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв або повернутися до питання щодо збільшення розміру єдиного внеску;
 • забезпечити належний соціальний діалог представницьких сторін у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Управління соціального страхування
і пенсійного забезпечення апарату ФПУ
21 июня 2016 г.


Современные сложные социально-экономические условия, шокирующий рост цен и тарифов, фактическое отсутствие прогресса в развитии социального диалога требуют от профсоюзного актива, всех членов профсоюзов объединять усилия в деле защиты конституционных, социальных и трудовых прав и интересов работников. Об этом говорили участники рабочего совещания руководителей структурных подразделений аппарата Федерации профсоюзов Украины и ее членских организаций, которое состоялась 2 июня. Вел заседание Председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г.Осовой. В совещании принял участие главный специалист ЦК ПМГУ Б.Оверковский. Открывая совещание, Г.Осовой проинформировал о результатах заседания Кабинета Министров Украины. Он подчеркнул, что в своем выступлении на заседании Правительства привлек внимание чиновников к проблемам детского оздоровления и санаторно-курортного лечения.

Г.Осовой обратился к участникам совещания с призывом активизировать совместные действия в защиту работников всех отраслей и регионов. Только консолидировано, совместными усилиями можно планировать и реализовывать мероприятия по повышению уровня и качества социальной защищенности человека труда. Одним из таких шагов должно стать реакция профсоюзов на постановление Кабинета Министров № 315 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 1 октября 2015 № 758». Этим постановлением с 1 мая 2016 установлена ​​единая цена на газ для населения сразу на так называемом «рыночном уровне» - 6879 грн. за 1000 куб м, и отменена норма о потреблении населением газа по льготной цене. Зато в Меморандуме, подписанном с МВФ, предполагалось повышение в этом году цены до 75% себестоимости. Это вызывает обеспокоенность в трудовых коллективах, в профсоюзных организациях. И профсоюзный актив должен немедленно предпринять решительные меры для надежной и эффективной защиты интересов работников. Поэтому участники совещания обсудили текст постановления Президиума ФПУ «О дальнейших действиях профсоюзов в связи с шоковым повышением цен и тарифов на коммунальные услуги». После обсуждения текста этого документа участники совещания пришли к единому мнению: профсоюзы должны активно, оперативно и решительно реагировать на любые проявления игнорирования прав и интересов работников со стороны власти и работодателей. А для этого надо действовать консолидировано и конструктивно.
21 июня 2016 г.

Заявление профсоюзов в парламенте

Сегодня 1 июня 2016 г. в Верховной Раде Украины состоялся брифинг Председателя ФПУ Г. Осового и руководителей членских организаций, представителя профсоюзов в парламенте народного депутата Украины С.Каплина.
В своем выступлении во время брифинга Г. Осовой, обращаясь к украинскому обществу, сказал: «Мы пришли, чтобы заявить свою позицию в отношении решений, принятых Правительством по повышению цены на газ для населения, которое спровоцирует массовое обеднение не только людей малообеспеченных, но обычных украинских тружеников.

Решение, которое принято Правительством, не имеет под собой экономической основы, и цена на газ украинской добычи может быть, по крайней мере, вдвое меньше той, которую Правительство выставило в качестве платы для миллионов украинских граждан. Поэтому мы обращаемся к Верховной Раде Украины с просьбой безотлагательно внести на рассмотрение парламента вопрос о парламентских слушаниях и отчете Правительства о повышении им цены на газ, ее обосновании и достаточности мер социальной защиты населения. Мы убеждены, что тот объем газа, который добывается в Украине, является достаточным для того, чтобы удерживать цену социально приемлемую для украинского народа.

Недра Украины являются собственностью украинского народа и должны использоваться в его интересах. Это золотое правило, которое должно выполняться любой властью.

Второй вопрос - это достаточность мер социальной защиты. Мы констатируем, что 75% работающего населения будут вынуждены отправиться в поход за так называемыми жилищными субсидиями, унижая свою честь и достоинство неспособностью заплатить за услуги результатом своего труда.

Коренным образом назрела реформа оплаты труда.

Среди 400 реформ, объявленных в Украине, ни предыдущее правительство, ни нынешнее пока что не задекларировали необходимость проведения именно реформы оплаты труда. Мы подготовили законопроект и передали его на рассмотрение в парламент, также направлены обращения к правительству, парламенту и Президенту о том, что необходимо безотлагательно утвердить новый прожиточный минимум, который должен объективно учитывать расходы населения, в том числе с учетом повышения тарифов и цены на газ. Сегодня в ценах апреля с.г. прожиточный минимум составляет 2800 грн. для работающего человека и 2100 - для пенсионера. Мы должны провести индексацию доходов населения и, кроме того, обеспечить защиту людей другим способом, как это определено - через нормы потребления, через дополнительные льготы и гарантии для населения Украины.

Таким образом, наша позиция заключается в том, чтобы изменить цену на газ для населения, защитить каждого человека и прежде всего трудящегося, который работает и формирует ресурсы для защиты других малообеспеченных слоев населения. Иначе любая семья, где даже два человека работают, и которая имеет доход в 5000 грн., вынуждена будет идти в службы социального обеспечения.

Страна не может стать сплошным собесом. Каждый работающий человек должен иметь достойную зарплату и возможность защищать себя так, как это определено законом Украины. (По материалам сайта http://www.fpsu.org.ua)

12 мая 2016 г.
11 травня 2016 року на засіданні Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення було одноголосно схвалено запропонований та переданий у парламент законопроект №4542 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування пенсій». «Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм підвищення життя громадян». Про підтримку цього законопроекту від імені СПО об’єднань профспілок під час засідання заявив заступник Голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко.Нагадаємо читачеві, що ініціатором проекту закону є Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. 27 квітня Кабінет Міністрів вже схвалив законопроекти щодо скасування пенсійного оподаткування з 1 травня та збільшення соціальних стандартів на 10% з 1 грудня 2016 року. Податки, які українці платятьзі своїх пенсій, можуть бути зовсім скасовані, якщо ініціатива Кабміну увінчається успіхом і реалізується в реальності. Законопроект № 4542, що декларує необхідність внести в Податковий кодекс зміни щодо звільнення від пенсійного оподаткування, зареєстрований у парламенті 29 квітня. І крок, що зробив профільний Комітет, - це дуже важливий та вагомий крок до реалізації цієї ініціативи.Вів засідання Перший заступник Голови Комітету Сергій Каплін. В заході також взяв участь та виступив Міністр соціальної політики Андрій Рева, якій наголосив на готовності Мінсоцполітики співпрацювати з профільним Комітетом парламенту та народними депутатами України з усіх питань, зокрема, щодо перегляду прожиткового мінімуму з метою його збільшення. Позицію профспілок на засіданні представив заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко.Під час засідання було розглянуто та обговорено низку актуальних та проблемних питань, які зараз турбують працівників, всіх громадян України. Серед них: проект Закону про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (щодо перерахунку сум щомісячних страхових виплат); Закон про підвищення соціальних стандартів, проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно забезпечення принципу соціальної справедливості щодо надання пільг найбільш вразливим верствам населення та інші.Більш детальну інформацію читайте на нашому сайті.

Прес-центр ФПУ
© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому