Оплата труда - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Запорожский обком ПМГУ
Официальный сайт
Перейти к контенту

Оплата труда

Направления деятельности > Социально-экономическая защита

13 августа 2015 г.

Про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати


Перший заступник СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк направив керівникам членських організацій ФПУ лист, в якому говориться, що одним з ефективних способів захисту права на оплату праці є звернення до суду. У разі виявлення фактів порушення роботодавцями законодавства України про оплату праці рекомендовано користуватись пам’яткою у вигляді Інформації про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати, яка підготовлена Правовою та технічною інспекціями праці апарату ФПУ.

Лист та Інформацію можна подивитись тут.

Прес-центр ФПУ

11 августа 2015 г.Економіст: врятувати економіку може лише ріст заробітної плати пересічних українців


Однією з основних причин перманентної кризи національної економіки в останні роки є відсутність платоспроможного попиту пересічних громадян на значну кількість товарів широкого вжитку, в першу чергу вітчизняного виробництва, що не дає можливості суб’єктам господарювання нарощувати обсяги реалізації готової продукції і формувати інвестиційне підґрунтя для розширеного відтворення.Індекс споживчих цін в Україні за липень 2015 склав 99,0%, тому зарплати за цей місяць не підлягають індексації. Індексація зарплати та інших грошових доходів українців проводиться у разі, коли величина індексу споживчих цін перевищила поріг індексації, який установлюється в розмірі 101,0%. В січні-травні 2015 індекс споживчих цін в Україні перевищував поріг індексації, тому зарплати українців за цей період мають бути проіндексовані.

Причиною низької купівельної спроможності пересічних українців є занижений рівень заробітної плати, зокрема робітників, які працюють на підприємствах, що входять у вертикально та горизонтально інтегровані підприємницькі об’єднання (частка заробітної плати в структурі витрат на виробництво продукції, значно нижча, ніж в країнах із соціально ринковою економікою). При цьому основні акціонери та власники багатьох вертикально та горизонтально інтегрованих підприємницьких структур мають можливість вивільняти значні фінансові ресурси на невиробниче споживання, зокрема придбання нерухомості закордоном.

Не секрет, що українські «фінансові мішки» зловживають виведенням значних об’ємів фінансових ресурсів в офшорні зони. Держава має використати весь, перевірений світовою практикою, арсенал регуляторних інструментів, в тому числі і тих, що використовувалися адміністрацією Президента Франкліна Рузвельта під час подолання наслідків Великої депресії в США, щоб великі роботодавці виплачували адекватну затратам праці заробітну плату найманим працівникам. В іншому разі відсутність платоспроможного попиту тягнутиме українську економіку на дно. Балачки про необхідність фінансової стабілізації понад усе ми чуємо вже 24 роки.

Зростання доходів пересічного українця – це та необхідна умова підняття національної економіки з дна стагнації. Для цього має бути кардинально переглянута політика держави щодо регулювання системи оплати праці як в бюджетній сфері, так і в корпоративному секторі.

Василь Голян, головний редактор наукового
та громадсько-політичного журналу «Економіст»

12 марта 2015 г.Інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі

У відповідь на численні звернення, що надходять до Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від обласних державних адміністрацій з проханнями надати роз’яснення щодо статусу інформації про виплати з державного та місцевого бюджетів, повідомляємо таке.

Інформація про заробітну плату та інші виплати працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування є інформацією про фізичну особу. Конституційний суд України рішенням від 20 січня 2012 року установив, що перебування особи на посаді, пов’язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів-суб’єктів владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві.


Розпорядження бюджетними коштами включає здійснення витрат з державного чи місцевого бюджету. Заробітна плата та інші виплати (премії, матеріальна допомога тощо) посадовим та службовим особам є витратами з бюджету. Частиною 5 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначено, що не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.


Це підтверджується положенням статті 5 Закону України «Про захист персональних даних», у якій йдеться про те,  що не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, а також «не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».


Відповідно до статті 16 Закону України «Про запобігання і протидію корупції» інформація про розміри, види оплати праці та будь-яких інших виплат з бюджету особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом.


Отже, інформація про заробітну плату, премії, матеріальну допомогу, будь-які інші виплати з державного чи місцевого бюджету працівнику державного органу або органу місцевого самоврядування не є конфіденційною, не може бути обмежена в доступі і підлягає наданню на запит.

25 сентября 2013 г.

В рамках проведения международного Дня за достойный труд состоятся ряд мероприятий


Запорожский обком ПМГУ по инициативе Федерации профсоюзов Украины и при участии Запорожского областного совета профсоюзов 7 октября в 10 час. 00 мин. проведёт интернет-конференцию, на которой будут обсуждены ряд важных, ключевых вопросов посвящённых проблемам профсоюзного движения в рамках Дня за Достойный труд.

Вопросы запланированные к рассмотрению на интернет-конференцию:

1. Действия профсоюзов по подписанию Генерального соглашения.
2. Минимальная заработная плата - соответствие понятия в украинском законодательстве европейским нормам.
3.Продуктивность и стоимость труда.


В работе конференции примут участие:

- заместитель председателя ФПУ
Кондрюк С.М. и другие специалисты ФПУ по соответствующим направлениям;
- председатель Запорожского ОСПС
Сластён В.М., зав. отдела ОСПС Белескова Т.Ф.;
- председатель Запорожского обкома ПМГУ
Седов В. Н. и председатели профкомов крупных первичных профорганизаций ГМК Запорожья;
- председатели обкомов профсоюзов Запорожской области.

Профсоюзный комитет ОАО "ЗМК "Запорожсталь" 2 октября в 8 час. 00 мин. проведёт совещание, с приглашением представителей администрации предприятия, одним из вопросов на котором будет тема: "Что такое достойный труд"

В городском Центре занятости 3 октября в 10 час. 00 мин. состоится круглый стол с повесткой дня: "За гідну працю".
В работе круглого стола примут участие:
- члены комиссии Запорожского облсовпрофа по социальной защите;
- председатели профсоюзных комитетов крупных предприятий Запорожской области;
- руководители областных организаций профсоюзов и и их представители;
- представители городского управления труда и социальной защиты населения;
- директор Запорожского городского центра занятости и специалисты;
- представители организации работодателей;
-представители Главного управления труда и социальной защиты населения Запорожской    облгосадминистрации;
- СМИ.


Запорожским обкомом ПМГУ подготовлена листовка "Что такое достойный труд" для информирования членов профсоюза о проводимом мероприятии и его сути.

Скачать листовку (Формат для печати А3, в формате  PowerPoint, цветная)

Информационно-аналитический отдел обкома

10 апреля 2013 г.

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК. Мінімальна зарплата повинна бути більше, ніж прожитковий мінімум


Як повідомляє офіційний сайт Федерації профспілок України ...

... 9 квітня 2013 року у Будинку спілок відбулась експертна нарада за участю представників Федерації профспілок України, законодавчої та виконавчої влади, роботодавців і наукових закладів щодо реформування методології визначення розміру прожиткового мінімуму, співвідношення таких понять, як мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум тощо.
У заході взяв участь та виступив заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

Під час наради було презентовано проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум», який підготував народний депутат України VI скликання, заступник Голови Ради Федерації роботодавців України
Олег Шевчук.

В ході обговорення, у якому взяли участь Виконавчий директор Всеукраїнського об`єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація металургів України» Сергій Притоманов, керівник Департаменту бюджетної політики та соціального захисту Людмила Остапенко, представники Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, міністерств соціальної політики та економіки, наукових закладів, наголошувалось на необхідності справедливого та прозорого визначення мінімальної заробітної плати для працюючих і прожиткового мінімуму для громадян країни, які з тих чи інших причин не працюють.

«У багатьох країнах мінімальна заробітна плата в декілька разів перевищує прожитковий рівень, - сказав заступник Голови ФПУ
Сергій Кондрюк. – Але в Україні склалась така ситуація, що мінімальна заробітна плата, якщо враховувати податкові відчислення, як це не парадоксально, виявляється менш, ніж прожитковий мінімум. Зрозуміло, що треба добиватися такого співвідношення між мінімальною зарплатою і прожитковим мінімумом, як у розвинутих країнах. Але на першому етапі профспілки запропонували законодавче зробити так, щоб мінімальна зарплата була не менш прожиткового рівня, щоб вона зростала відповідно росту ВВП. Ми маємо виробити с нашими соціальними партнерами спільне рішення з цього приводу. Пропонуємо, щоб Мінсоцполітики розробило законопроект з врахуванням пропозицій профспілок та роботодавців і внесла на розгляд Верховної Ради. Консультації з цього приводу будуть продовжено».
Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

© Запорожский обком ПМГУ 2012
Назад к содержимому