Бути причетним до праці металургів - почесно! - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорожский облсовет ПМГУ
Официальный сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Бути причетним до праці металургів - почесно!

Новости ЦК ПМГУ
5 січня 2022 р.

Світлана Федченко, табельник плавильного цеху №3 За­порізького заводу феросплавів (ЗФЗ), голова цехової організації ПМГУ, от вже 21 рік працює на одному й тому самому підприємстві. І каже, що пишається своєю приналежністю до ГМК, хоч сьогодні це і не модно. Але ж мода - річ ефемерна. На відміну від економічного добробуту країни, що створюється руками таких людей як Світлана Павлівна. Тож - їй слово:
- Профспілковою роботою як такою я почала займатися вісім років тому. В нашому підрозділі виробниче життя тісно пов’язане з профспілковим, тому тільки прояви ініціативу - і не помітиш, як опинишся у команді профспіл­кових активістів. У 2015 році мене вперше обрали профгрупоргом, потім була заступником голо­ви цехкому, а з 2017-го - голова цехової організації Профспіл­ки плавильного цеху №3, член профкому заводу.

Увійти в курс профспілкових справ мені було не складно. Ду­маю, це тому, що я давно працюю на ЗФЗ і особисто знаю половину трудового колективу. Люди у нас хороші - працелюбні, ініціативні, небайдужі. Вони звертаються до мене з різними питаннями - коли потребують поради, допомоги. Я завжди намагаюся вислухати їх, почути та зрозуміти їхні потреби та зарадити проблемам, адже з будь- якої ситуації, навіть найскладні­шої, обов’язково існує вихід.

Цього мене навчив мій пер­ший наставник - колишній голова профкому цеху №3 Віктор Альохін (зараз працює начальником дільниці цеху з ремонту металур­гійного устаткування). Я часто зга­дую його добрим словом, особли­во коли маю справу з паперами. Пам’ятаю, як допомагала Вікто­ру Дмитровичу складати акти на надання матеріальної допомоги, протоколи зборів тощо - так все потрошку в голові і відклалося.

Завдяки моєму іншому на­ставнику - майстру, голові профкому цеху №3 Олегу Ільїну - я змогла закріпити всі тонкощі оформлення профспілкових до­кументів, а також навички роботи з людьми. Тепер вже сама можу давати цінні поради новачкам! А Олега Володимировича трудо­вий колектив ЗФЗ через кілька років обрав заступником голови первинки. Наразі ми тісно з ним співпрацюємо.

Із головою профспілкової ор­ганізації ПМГУ заводу Юрієм Спиридоновим я познайомила­ся ближче, коли очолила цехком. Часто спілкуюся з ним, захоплю­юсь позицією цієї людини: досвід­чений лідер, Юрій Миколайович активно бере участь у профспіл­ковому русі Запорізької області, відслідковує в Інтернеті громадсь­ко-політичні події, що стосуються людей праці, феросплавники зав­жди можуть звернутися до нього за порадою і допомогою.

Минулий рік був для всіх нас складним. Він позначився епіде­мією Covid-19, зниженням рівня виробництва, скороченим робо­чим тижнем. Спільними зусилля­ми профком і адміністрація нашо­го підприємства боролися за ско­ріший вихід з непростого стано­вища. Я особисто брала участь у роботі з утримання колективу професіоналів, особливо молоді, у цеху. Роз’яснювала, що краще працювати на рідному заводі, ніж в іншій країні, адже тут тебе зна­ють, ти маєш пільги, сім’я і родичі поряд. А на чужині не кожен буде поважати твою працю, бо ти лю­дина нова, і таких у країні безліч, до того ж - зазвичай маєш інший світогляд; спілкування з рідними найчастіше відбувається лише через телефон або Інтернет.

Наразі я бачу, що результати від таких бесід є, бо у бригадах залишилися люди, яких впевнено можна назвати основою ко­лективу: вони подають приклад виконання виробничого плану, готують нових фахівців, їхнє сло­во поважають.

З інших важливих напрацювань заводу в той період - продов­ження роботи соціальної сфери, що пройшла випробування коронавірусом. Зокрема - можли­вість організувати, хоч і з деякою затримкою, літній відпочинок на базі «Феросплавник», відправити дітей у табір - звісно, з дотриман­ням карантинних обмежень. По­при всі труднощі, працівники на­шого заводу і члени їхніх родин змогли, як завжди, оздоровитися на узбережжі Азовського моря за пільговою вартістю.

Головним здобутком шести місяців 2021 року вважаю, ав­жеж, підвищення рівня заробіт­ної плати на 20% - яке відбуло­ся з 1 березня, у результаті кон­структивних переговорів з адмі­ністрацією нашого підприємства. Сформований мотиваційний фонд створює умови для розвит­ку персоналу, дає змогу знизити плинність кадрів на ЗФЗ. Також ми з радістю зустріли новину про те, що з 1 вересня цього ро­ку основним професіям техноло­гічного та ремонтного персоналу зарплата була збільшена від 10% до 35%, допоміжним професіям і посадам - в середньому на 10%.

Ще з принципового - новий колективний договір, в якому вда­лося відстояти низку додаткових гарантій. Наприклад, пункт щодо відшкодування вартості послуги з протезування і лікування зубів (на жаль, ця процедура користуєть­ся попитом, а її вартість постійно зростає), деякі види матеріальної допомоги. Також працівники за­воду продовжать із задоволенням відпочивати з 20% знижкою від повної вартості путівки на базі, а їхні діти - весело проводити літ­ні канікули в кирилівському таборі «Чайка». Цього року оздоровчий сезон було відкрито 1 червня.

Продовжуючи тему соціаль­них гарантій, слід зазначити, що на ЗФЗ діє програма з доставки феросплавників на роботу і по районам Запоріжжя за 11 марш­рутами автобусами заводу, тому вартість проїзду для наших тру­дящих є низькою. Не забувають і про нові сім’ї: зокрема працівни­кам, які перебувають у декретній відпустці, підприємством щоміся­ця (до досягнення дитиною віку 1 рік і 6 місяців) виплачується со­ціальна пільга в розмірі прожит­кового мінімуму. Феросплавники активно беруть участь у спортив­ній роботі: змагаються на завод­ській, обласній та всеукраїнській спартакіадах ПМГУ, виборюють особисту першість з настільного тенісу, шашок і шахів до дня на­родження нашого підприємства тощо. Цього року футболісти ЗФЗ гідно захистили спортивну честь заводу на турнірі «Козацькі заба­ви» серед підприємств-партнерів, посівши друге місце. До речі, у складі команди був також спів­робітник нашого цеху.

Добре, що дбають і про куль­турне дозвілля наших трудящих: профком виділяє їм безкоштовні квитки на концерти Запорізької обласної філармонії, у кінотеа­три, дітям на Новий рік закуповує новорічні подарунки та квитки на вистави. Пристосовуємося ми і до нових умов, зокрема підпри­ємство компенсує сплачену пра­цівником вартість тестування на наявність коронавірусу в організ­мі - згідно з затвердженим алго­ритмом дій.

Список досягнень можна про­довжувати, але так само - і спи­сок невирішених питань. Тож зу­пинятися не можна. Хоча рівень зарплати на більшості металур­гійних підприємств Запоріжжя зараз дає змогу наповнити сімей­ний бюджет і говорити про ста­більність, в подальшому необ­хідно домагатися її підвищення, оскільки ціни і тарифи невбла­ганно зростають. Потрібно шу­кати нові шляхи щодо зупинення відтоку кадрів з підприємств ГМК, адже матеріальне невдоволення спонукає співвітчизників до виїз­ду за кордон у пошуках кращої долі. А хотілося б, щоби наші гро­мадяни працювали на Україну і підсилювали її потенціал.

Важливим залишатиметься збереження соціального діалогу між державою, роботодавцями та Профспілкою, включення до колективних договорів пунктів Ге­неральної та Галузевої угод та їх­нє неухильне виконання. На збо­рах і зустрічах з адміністрацією я, як член комісії з підготовки про- єкту колективного договору, ра­зом з іншими членами профкому сприятиму збереженню тих пільг і гарантій, що закріплені у цьому важливому документі, а також контролюватиму їхнє виконання після прийняття колдоговору.
 
Все це мені під силу. От тільки б годин у добі побільше! Вироб­ничих обов’язків багато, особливо коли треба підмінити тимчасово відсутню колегу. Але дефіцит ча­су не шкодить виконанню проф­спілкових доручень: на першому місці для мене завжди залиша­ється людина праці з її потребами і питаннями. Якщо тебе обрали профлідером, то маєш знаходити час, щоби вислухати, зрозуміти.

Спілкуватися з людьми я люблю: це для мене джерело сил і натхнення. Подяка в очах товаришів надихає продовжу­вати роботу на профспілковій ниві і постійно вдосконалювати­ся, отримувати нові знання на семінарах. Розуміння цінності, важливості, необхідності проф­спілкової діяльності дає змогу не опускати руки, долати труднощі, налагоджувати відносини з ново­прийнятими працівниками.

Та й, на щастя, я не одна. По­руч зі мною - надійні профгрупор­ги: кваліфіковані та активні, з ни­ми всі питання ефективно вирішу­ються. Завдяки їм голова цехкому знає, що турбує працівників кож­ної дільниці. Разом із тим, хотіло­ся б більше проявів активності від молоді. Молодих у нашому цеху наразі багато, і було б добре ба­чити їхню участь у профспілкових і спортивних заходах.

Дуже хочеться, щоби нове по­коління феросплавників, як і я, теж пишалося своїм вибором про­фесій, цінувало особливе братер­ство, яке є у металургів, розумі­ло, що бути причетним до їхньої праці - почесно. Це ж так приємно - трудитися з мужніми, сильними духом людьми, які несуть славу Україні як індустріальній держа­ві! Кожна тонна металу, видобута ними, укріплює вітчизняну еконо­міку. Зосереджені, зі сталевим ха­рактером і водночас такі відкриті та товариські... Цей міцний сплав не зруйнувати нікому!


© Запорожский обком ПМГУ 2012
Назад к содержимому