ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) В УКРАЇНІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2023 РОКУ - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ) В УКРАЇНІ У СІЧНІ-БЕРЕЗНІ 2023 РОКУ

Новости ФПУ
07 квітня 2023 р.

Упродовж січня-березня 2023 року Національна служба посередництва і примирення (далі - НСПП) сприяла вирішенню 140 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі - КТС(К)) (3 - на національному, 4 - на галузевому, 2 - на територіальному, 131 - на виробничому рівнях), у яких взяли участь понад 1,6 млн працівників 7643 суб’єктів господарювання.

У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 316 вимог, з яких: 142 (45%) - щодо невиконання вимог законодавства про працю; 101 (32%) - щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 46 (15%) - щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 27 (8%) - щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП упродовж звітного періоду вирішено та знято з реєстрації 26 КТС(К) та 29 вимог, з яких 86% склали вимоги, що виникли у зв’язку з розбіжностями щодо невиконання норм законодавства про працю.

Упродовж звітного періоду за сприяння НСПП проведено 531 примирну процедуру, спрямовану на вирішення КТС(К) та запобігання їх виникненню, зокрема, 528 узгоджувальних зустрічей та 3 засідання примирних комісій.

Так, за результатом заходів, здійснених НСПП у ході сприяння вирішенню КТС(К) та запобігання їх виникненню, підприємствами погашено заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 155 млн грн від загальної суми боргу (майже 1,2 млрд грн), що стала причиною виникнення спорів та конфліктних ситуацій.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин (далі - СТВ) НСПП здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 289 конфліктних ситуацій (1 - на територіальному, 288 - на виробничому рівнях) на 300 підприємствах, насамперед, Дніпропетровської та Рівненської (по 28), Одеської та Тернопільської (по 23) та Закарпатської (22) областей.

За сприяння НСПП врегульовано 92 конфліктні ситуації (1 - на територіальному, 91 - на виробничому рівнях) на 104 підприємствах.

Завдяки превентивним заходам НСПП жодна конфліктна ситуація не стала предметом виникнення КТС(К).

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 43 засіданнях комісій (обласних, місцевих, районних) адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 222 підприємств.

Упродовж січня-березня проведено 19 засідань Комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж трьох місяців працівниками НСПП підготовлено та розміщено в ЗМІ 255 публікацій, організовано та проведено 299 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу, взято участь у 178 заходах, організованих сторонами соціального діалогу та соціальними партнерами.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-березні 2023 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.
                                                    
© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому