5 вересня 2023 року на сайті Національної служби посередництва і примирення оприлюднено проект Закону України «Про колективні трудові спори».
Як зазначає НСПП, законопроєкт є прогресивним, євроінтеграційним та змістовним, у якому імплементовано міжнародні стандарти та кращий зарубіжний досвід у цій сфері.

Над його розробкою працювала робоча група, утворена НСПП на виконання Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки, що складалась з представників СПО об'єднань профспілок, роботодавців, Мінекономіки, НТСЕР, громадських організацій, експертів, інших відповідальних виконавців.

Протягом 2022-2023 року відбулося 56 засідань вищевказаної робочої групи.
Наразі триває громадське обговорення законопроекту.
Ним визначено організаційно-правові засади, порядок та способи вирішення колективних трудових спорів в Україні шляхом вирішення існуючих проблем:
-         необхідність законодавчого розподілу колективного трудового спору (далі - КТС) на «спори про права» та на «спори про інтереси» та визначення шляхів їх вирішення;
-         оновлення інституту «страйк»;
-         розширення інституту альтернативних способів вирішення колективних трудових спорів;
-         порядку повідомної реєстрації та вирішення КТС (конфлікту);
-         необхідність посилення відповідальності сторін КТС (конфлікту) за ухилення від примирних процедур та невиконання рішень примирних органів;
-         проблеми з оплатою послуг з посередництва і трудового арбітражу;
-         необхідність трансформації «незалежного посередника» в «трудового медіатора» тощо.