Про застосування положень статі 20 Закону 2464, стосовно перебування працівників у профспілках - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Про застосування положень статі 20 Закону 2464, стосовно перебування працівників у профспілках

Новости ФПУ
7 листопада 2023 р.

На виконання підпункту 3.2 пункту 3 постанови   Президії Федерації професійних спілок України від 30.10.2023 №П20/12г   повідомляємо про правову позицію ФПУ щодо застосування положень статі 20   Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове   державне соціальне страхування» (по тексту - Закон 2464).

Останнім часом органами пенсійного страхування,   місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування було направлено   ряд доручень керівникам підприємств, установ, організацій, які належать до   сфери їхнього управління, щодо організації роботи з унесення відомостей про   перебування працівників у профспілках до Реєстру застрахованих осіб.

Водночас, органами Пенсійного фонду України   надіслано страхувальникам повідомлення про можливість сформувати на   веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду в особистому кабінеті   страхувальника звернення на подачу відомостей про участь застрахованих осіб у   профспілкових організаціях.

ФПУ вбачає вказані дії органів державної влади (у   тому числі Пенсійного фонду) та місцевого самоврядування такими, що не   відповідають вимогам частини другої статті 19 Конституції України, згідно з   якими органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові   особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що   передбачені Конституцією та законами України.

Так,   відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 20 Закону 2464 з метою   обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник   подає відомості про працівника щодо переведення на іншу роботу (посаду),   звільнення, поновлення на роботі, призупинення/поновлення дії трудового   договору, а також про присвоєння, зміну або позбавлення рангу, розряду,   класу, звання, категорії, складення присяги, належності або неналежності   осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою   самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають   обов’язковим медичним оглядам.

При цьому, абзацом сьомим частини другої статті   20 Закону 2464 визначено, що порядок та строки подання відомостей,   зазначених в абзацах першому - шостому цієї частини, тобто і щодо належності   або неналежності осіб, які працюють, до професійних спілок, встановлюються   Пенсійним фондом за погодженням із центральними органами виконавчої влади,   що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових   відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення.

Згідно з пунктом 1 Положення про Пенсійний фонд   України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2014 №   280 Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, діяльність   якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через   Міністра соціальної політики, що реалізує державну політику з питань   пенсійного забезпечення та ведення обліку осіб, які підлягають   загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.

Пунктом 1 Положення про державну реєстрацію   нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади,   затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.1992 № 731   (далі - Положення 731) встановлено, що державна реєстрація   нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, які є   суб’єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України   від 3 жовтня 1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів   міністерств та інших органів виконавчої влади», цього Положення та інших   актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.

Відповідно до пунктку 2 Положення 731 державній   реєстрації підлягають нормативно-правові акти, які містять одну або більше   норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси і стосуються обов’язків   громадян та юридичних осіб, встановлюють новий або змінюють, доповнюють чи   скасовують організаційно- правовий механізм їх реалізації, або мають   міжвідомчий характер, тобто є обов’язковими для інших органів виконавчої   влади та органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб, що не   належать до сфери управління суб’єкта нормотворення.

Пунктом 15 Положення 731 визначено, що   міністерства, інші центральні органи виконавчої влади направляють для   виконання нормативно-правові акти лише після їх державної реєстрації та   офіційного опублікування. У разі порушення зазначених вимог   нормативно-правові акти вважаються такими, що не набрали чинності, і не   можуть бути застосовані.

Станом на сьогодні інформація щодо затвердження,   у встановленому законодавством порядку, Пенсійним фондом відповідного   нормативно-правового акту або внесення відповідних змін до чинних   нормативно-правових актів (зокрема:
-Положення про реєстр застрахованих осіб   Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,   затверджене Постановою правління Пенсійного фонду України 18.06.2014 № 10-1,   зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2014 за № 785/25562;
-Порядок   подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи -   підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в   електронній формі, затверджений Постановою правління   Пенсійного фонду України 12.03.2021 № 11-1, зареєстрованого в Міністерстві   юстиції України 16.06.2021за № 802/36424) - відсутня.
             
Виходячи з   усього вищенаведеного вважаємо, що станом на сьогодні правові підстави для   зобов’язання страхувальників подавати вказані відомості про працівників   відсутні.
      
Зазначене   питання обговорювалося на нараді керівництва ФПУ та її членських організацій   з представниками правління Пенсійного фонду України, якими було наголошено,   що наразі внесення до Реєстру застрахованих осіб відомостей про належність або   неналежність працівників до профспілок - є добровільною справою, а також що   юридичної відповідальності за їх неподання не передбачено.

Подальше   опрацювання вказаного питання в межах взаємодії сторін соціального діалогу, а   також ужиття можливих заходів реагування будуть здійснюватися керівництвом   ФПУ відповідно до рішень вищезазначеної постанови Президії ФПУ.
  
Цей лист має виключно інформативно-аналітичний характер та не фіксує нормативно-правових або організаційно-розпорядчих рішень.
© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому