Упродовж січня-березня 2024 року Національна служба посередництва і примирення (далі – НСПП) сприяла вирішенню 96 колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К)): 3 – на національному, 4 – на галузевому, 1 – на територіальному, 88 – на виробничому рівнях. У зазначених спорах взяли участь понад 1,6 млн працівників 7582 суб’єкти господарювання.
У зазначених спорах найманими працівниками було висунуто 250 вимог, з яких: 98 (39%) – щодо невиконання вимог законодавства про працю; 94 (38%)

– щодо виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень; 39 (15%) – щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту; 19 (8%) – щодо укладення або зміни колективного договору, угоди.

За сприяння НСПП врегульовано та знято з обліку 127 конфліктних ситуацій. Зокрема, 2 конфліктні ситуації стали предметом виникнення КТС(К).

З метою вирішення 96 КТС(К) упродовж звітного періоду проведено 125 узгоджувальних зустрічей та 8 засідань примирних комісій.

Так, за сприяння НСПП у звітному періоді вирішено та знято з реєстрації 22 КТС(К): 14 спорів у Львівській області, 3 – в Івано-Франківській, 2 – у Волинській, 2 – у Дніпропетровській та 1 спір у Житомирській області.

З метою запобігання виникненню КТС(К) та стабілізації стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в установах, організаціях Службою здійснювались заходи, спрямовані на врегулювання 278 конфліктних ситуацій (2 – на територіальному, 276 – на виробничому рівнях) на 305 підприємствах.

Упродовж січня-березня 2024 року НСПП взято на облік 137 конфліктних ситуацій. Основною причиною виникнення конфліктних ситуацій залишається заборгованість із виплати заробітної плати (понад 86% конфліктних ситуацій).

З метою врегулювання конфліктних ситуацій проведено 390 узгоджувальних зустрічей.

З метою сприяння поліпшенню стану СТВ та запобігання виникненню КТС(К) працівники НСПП взяли участь у 38 засіданнях комісій обласних, місцевих, районних адміністрацій, де розглядалися, зокрема, питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам 147 підприємств.

Задля забезпечення здійснення соціального діалогу в Україні упродовж січня-березня проведено 18 засідань комісій з проведення оцінки відповідності критеріям репрезентативності та підтвердження репрезентативності суб’єктів сторін профспілок і організацій роботодавців.

Упродовж січня-березня фахівцями НСПП організовано та проведено 98 заходів (семінари, наради, круглі столи) з питань забезпечення реалізації в Україні правового механізму вирішення КТС(К) та здійснення соціального діалогу.

Більш детальні данні містяться в Інформації Національної служби посередництва і примирення про стан соціально-трудових відносин, колективні трудові спори (конфлікти) в Україні в січні-березні 2024 року, яка надана в рамках співпраці між Федерацією профспілок України та Національною службою посередництва і примирення.