Реестры и открытые базы данных - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Реестры и открытые базы данных

Реєстри та відкриті бази даних.


1. Національний портал відкритих даних:
http://data.gov.ua

Про відкриті дані

Вікриті державні дані є невід’ємною частиною побудови прозорої діяльності органів влади, а також умовою для повторного використання даних, та створення нових економічних цінностей. Відкриті дані складаються з відкритих реєстрів та статистики, що приведені до машиночитаного виду та розповсюджуються на основі загальних умов ліцензії Creative Commons.
Сьогодні відкриті дані є невичерпним джерелом для розробників вебсайтів та мобільних додатків. Це абсютно новий ринок, який з’являється в Україні в 2014 році. Для прикладу, рівень ринку відкритих даних в країнах Європейського Союзу до 2020 року складатиме понад 206 млрд євро.

Про Національний портал відкритих даних

Національний портал відкритих даних України є відповіддю на сучасні виклики громадськості та громадянського IT-суспільства. Основу порталу складають дані державних установ, отримані у відкритий спосіб на основі Закону України "Про доступ до публічної інформації". В майбутньому заплановано передати управління та оновлення даних на Порталі самим організаціям розпорядникам даних.
Національний портал відкритих даних розроблено громадянською платформою SocialBoost у квітні 2014 року за підтримки Microsoft та сприяння Кабінету Міністрів України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентстства з питань науки, інновацій та інформатизації.


2. Перевірка документа про освіту:
https://osvita.net/ua/checkdoc

Опис системи


Створення інформаційно-виробничої системи по забезпеченню осіб даними з питань освіти ІВС «ОСВІТА» почалося у 1996 році на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України №704 «Про підвищення захисту документів про освіту» від 29 червня 1996 р. На сьогоднішній день вона являє собою комплекс адміністративних, правових, програмних і апаратно-технічних засобів, які забезпечують побудову єдиного інтегрованого інформаційного середовища країни в галузі освіти.

ІВС «ОСВІТА» дозволяє створити єдину інформаційну структуру обробки даних, забезпечивши їх достовірність і цілісність, надійні механізми захисту, обмеження доступу доданих, якісне поліпшення умов роботи користувачів системи, якими є співробітники структурних підрозділів міністерств, управлінь і навчальних закладів.


ІВС «ОСВІТА» повністю інтегрована із єдиною державною електронною базою даних у системі освіти ЄДЕБО.ІВС «ОСВІТА» виконує наступні завдання:
- створення уніфікованих інформаційних і програмних засобів збору та актуалізації відомостей про навчальні заклади, учнів, студентів і випускників;
- формування та постійне оновлення поточної бази даних учнів і студентів навчальних закладів країни (включаючи цифрову фотографію);
- моніторинг і контроль діяльності навчальних закладів країни шляхом створення єдиної бази даних навчальних закладів;
- підвищення рівня захисту документів у галузі освіти від підробок;
- ідентифікація (підтвердження існуючого документа і достовірності відображеної в ньому інформації) та аутентифікація (встановлення особи, що зробила замовлення на виготовлення документа) виданих ІВС «ОСВІТА» документів;

На сьогоднішній день інформаційна база системи налічує більш ніж 20 мільйонів записів та включає відомості про всі навчальні заклади України незалежно від їх форми власності, підпорядкування та рівня акредитації.Принцип побудови системи полягає в поступовій реєстрації кожного етапу отримання особою освітнього рівня та відповідного документу державного зразку. Тобто, факт отримання особою свідоцтва або атестату про середню освіту фіксується в системі при виготовленні цього документа та підтверджує закінчення особою загальноосвітнього навчального закладу. При вступі до училища, ПТУ, технікуму, коледжу чи ВНЗ студентам (учням) видаються студентські (учнівські) квитки державного зразка, які підлягають реєстрації в системі. Після закінчення навчання та здачі атестаційних іспитів випускник отримає новий освітньо-кваліфікаційний рівень та відповідний документ про освіту, що підтвердить цей факт. Таким чином, фізична особа не може одержати диплом фахівця без вступу до навчального закладу, що має підтвердитися відомостями в системі про видачу студентського (учнівського) квитка та даними про отримання нею попередніх освітніх рівнів. Програмні засоби ІВС «ОСВІТА» забезпечують виконання перевірки достовірності документів про освіту безпосередньо на сайті ул^.озуііа.пеї здійснивши попередню реєстрацію та зазначивши реквізити наявного документа.


3. Реєстр платників ПДВ:
http://sfs.gov.ua/reestr
4. Анульована реєстрація платників ПДВ:
http://sfs.gov.ua/anulir
5. Єдиний ліцензійний реєстр:
http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html

Про Реєстр


Єдиний ліцензійний реєстр - це автоматизована система збирання, накопичення та обліку даних з питань ліцензування певних видів господарської діяльності (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру» № 1658 від 08.10.2000 року).
Розпорядник Реєстру
Розпорядником Єдиного ліцензійного реєстру є Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Єдиний державний реєстр судових рішень:
http://www.reyestr.court.gov.ua
7. Інформація з фондового ринку:
http://smida.gov.ua/db
8. Система реалізації конфіскованого та арештованого майна:
https://trade.informjust.ua

Підсистема інформаційних повідомлень про публічні торги з реалізації арештованого (та конфіскованого) майна надає можливості користувачам отримувати деталізовану інформацію про умови торгів, лоти та майно, що виставлені на торги та результати проведених торгів.

9. Реєстр громадських об’єднань:
http://rgo.informjust.ua

Призначення Системи

«Реєстр громадських об’єднань» – це публічний веб-ресурс, який надає можливість користувачам Системи отримувати інформацію з Реєстру суб’єктів Мін’юсту, шляхом здійснення пошуку відомостей про зареєстровані громадські об’єднання, перегляду та друку знайдених реєстраційних записів. Система надає можливість користувачу працювати операцією пошуку громадських об’єднань

10. Єдиний реєстр громадських формувань:
http://rgf.informjust.ua/home/index
11. Реєстр друкованих ЗМІ та інформаційних агентств:
http://dzmi.informjust.ua
12. Реєстр адвокатських об'єднань Києва:
http://kmkdka.com/reestr-advokatskih-obiednan-kieva
13. Публічна кадастрова карта:
http://www.map.land.gov.ua/kadastrova-karta
14. База даних втрачених паспортів:
http://www.fin-risk.org/index.php?name=Passports
15. Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
https://usr.minjust.gov.ua
16. Розшук МВС:
http://www.mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
17. Зниклі громадяни:
http://www.mvs.gov.ua/…/c…/investigation/search/missedPerson
18. Перелік лікарських засобів, заборонених до рекламування, які відпускаються без рецепта:
http://moz.gov.ua/docfiles/639_2012_dod.rar
19. Централізована база даних МТСБУ. Реєстр виданих страхових полісів автоцивілки, перевірка поліса, даних автоцивілки. Пошук за державним номером автомобіля:
https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTSBU_Pages/Tree.aspx…
20. Державний реєстр фінансових установ:
http://www.kis.nfp.gov.ua
21. Єдиний реєстр бюро кредитних історій:
http://nfp.gov.ua/content/inshi-reestri-ta-pereliki.html
22. Перелік осіб, пов`язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції:
https://www.pard.ua/…/financial-…/3443-2015-06-03-terorysty/
23. Продукція , сертифікована Укрметртестстандартом:
http://www.ukrcsm.kiev.ua/index.p…/…/2009-02-12-13-16-36/-qq
24. Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів:
http://rnb.informjust.ua
25. Стан мінерально-сировинної бази. Перелік корисних копалин загальнодержавного значення, які на данний час не розробляються:
http://www.geo.gov.ua/stan-mineralno-sirovinnoi-bazi.html
26. Реєстрі навчальних закладів:
http://www.reestr.osvita.net
27. Єдиний реєстр адвокатів:
http://www.unba.org.ua/erau
28. Перевірка коду IMEI мобільних телефонів:
http://www.ucrf.gov.ua/baza-imei/perevirka-kodu-imei
29. Державний реєстр потенційно шкідливих об’єктів:
http://sfd.archives.gov.ua/RUS/page4.html
30. Єдина база чіпованих тварин:
http://www.tracer.com.ua
31. Державний реєстр лікарських засобів:
http://www.drlz.kiev.ua
32. Державний реєстр небезпечних факторів Держсанепідемслужби:
http://uhrc.gov.ua/registr
33. Державний реєстр лікарських засобів, медичної техніки:
http://www.moz.gov.ua/ua/portal/register_medicaltechnics
34. Державний реєстр телерадіоорганізацій:
http://www.nrada.gov.ua/ua/13720.html
35. Реєстр адміністративних послуг:
http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
36. База даних експортерів:
http://ukrexport.gov.ua/rus/ukr_export_exporters/…
37. База даних інфраструктури експорта:
http://ukrexport.gov.ua/rus/baza_ukr_infrastructure/…
38. Оглядові геологічні карти:
http://www.geo.gov.ua/oglyadov-geologchn-karti.html
39. Перелік об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля:
http://www.menr.gov.ua/control/control4
40. Реєстр екологічних аудиторів:
http://www.menr.gov.ua/…/268-reiestr-ekolohichnykh-audytoriv
41. Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання:
http://www.menr.gov.ua/control/control5
42. Контроль ремонту доріг Київавтодор:
http://remcontrol.com.ua/#
43. Єдиний Реєстр медичних працівників та штампів:
http://umcbdr.com.ua/reyestri
44. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким присвоюється гриф “Для службового користування”:
http://dstszi.kmu.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article…
45. Реєстр наукових організацій:
— http://store.uintei.kiev.ua/reestr_new.html

46. Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень:
https://trade.informjust.ua/vpdoc/getdoc.aspx
47. Реєстр адміністративних послуг:
http://poslugy.gov.ua/AdminService/List
48. Перелік організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги
http://www.me.gov.ua/Documents/Download…
49. Розшук МВС. Мобільні телефони. Транспортні засоби у розшуку. Зброя у розшуку. Культурні цінності. Неопізнанні трупи. Особи, що не можуть надати про себе відомостей внаслідок хвороби або неповнолітнього віку:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/uk/investigation
50. Перелік суб’єктів господарської діяльності, що мають ліцензію на діяльність з випуску та проведення лотерей:
http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main…
51. Реєстр ліцензіатів , яким дозволена діяльність у сфері збору, обробки, переробки відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння:
http://www.assay.gov.ua
52. Електронна система розкриття інформації учасників фондового ринку ЕСКРІН:
http://smida.gov.ua/db
53. Реєстр дозволів на міжнародні перевезення:
http://www.mtu.gov.ua/uk/1234365r6i8ghjn.html
54. Довідник вантажних станцій Укрзалізниці:
http://www.uz.gov.ua/cargo_transport…/general_information/…/
55. Єдина база даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб’єктів владних повноважень:
http://email.court.gov.ua/search
56. Виробники авіаційної техніки:
http://www.avia.gov.ua/uploads/documents/10006.pdf
57. Типи повітряних суден, які схвалені для експлуатації в ЦА:
http://avia.gov.ua/uploads/documents/8471.pdf
58. Реквізити аеропортів цивільної авіації України:
http://avia.gov.ua/documents/diyalnist/aeroport/24145.html
59. Адреси масової реєстрації платників податків:
http://sts.gov.ua/mr
60. Інформація стосовно ліцензій з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом:
http://www.avia.gov.ua/…/Aviaperevezennya-ta-lit…/23894.html
61. Дізнайся більше про свого бізнес-партнера:
http://sfs.gov.ua/businesspartner
62. Перелік суб'єктів яким видано ліцензії на проведення тур операторської діяльності Держкомтуризму:
http://www.tourism.gov.ua/ua/services/licensing/25408
63. Перелік чинних галузевих будівельних норм (ВБН, ГБН) у сфері дорожнього господарства:
http://www.ukravtodor.gov.ua/gbn-u-sferi-dorozhnogo-gospoda…
64. Перелік виданих дозвільних документів (ЄКМТ) Укртрансінспекції:
http://www.uti.gov.ua/transinsp/uk/publish/category/49824
65. Реєстри учасників фондового ринку:
http://www.nssmc.gov.ua/fund/registers
66. Реєстр рішень НКЦПФР щодо реклами цінних паперів та фондового ринку:
http://www.nssmc.gov.ua/activities/reklama
67. Рейтингові агентства НКЦПФР:
http://www.nssmc.gov.ua/fund/rateagencies
68. Реєстр аудиторських фірм НКЦПФР
http://www.nssmc.gov.ua/fund/auditors-register
69. Реєстрація емісій цінних паперів:
http://www.nssmc.gov.ua/activities/stockregistration
70. Реєстр великих платників податків на 2015 рік:
http://sfs.gov.ua/…/m…/000/115/167732/Dodatok_1_Re_str_.xlsx
71. Оперативні дані щодо стану фондового ринку:
http://www.nssmc.gov.ua/fund/stanrinku
72. Перелік осіб зарахованих до президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”:
http://www.president.gov.ua/ru/documents/16463.html
73. Перелік центрів надання адміністративних послуг м. Київ:
http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShop/List
74. Перевірка оригінальності ідентифікаційного номеру малого судна в Регістрі судноплавства:
http://shipregister.ua/cin/cin3.html
75. Реєстрова книга суден в Регістрі судноплавства:
http://shipregister.ua/ships/reg-ships.pdf
76. Судна, сертифіковані Регістром судноплавства:
http://shipregister.ua/ism.html
77. Перевірка дійсності документа Регістра судноплавства:
http://shipregister.ua/ships/index.html
78. Пошук суден в Регістрі судноплавства:
http://shipregister.ua/ships/search.html
79. Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку:
http://drdz.mlsp.gov.ua/msm
80. Українська міжбанківська валютна біржа. Фондовий, товарний ринок, електронні аукціони з продажу нафтопродуктів:
http://www.uice.com.ua
81. Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які плануються продавати на земельних торгах:
http://dazru.gov.ua/perelik-zemelnix-dilyanok-silskogospod…/
82. Повний перелік державних топографо-геодезичних і картографічних підприємств, перелік інститутів землеустрою:
http://land.gov.ua/…/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-h… та
http://land.gov.ua/…/107650-perelik-derzhavnykh-topohrafo-h…
83. Реєстр гарантів. Державна фіскальна служба:
http://sfs.gov.ua/…/ma…/000/076/120338/re_str_garant_v_n.doc
84. Перелік об'єктів права інтелектуальної власності, включених до митного реєстру:
http://sfs.gov.ua/…/mater…/000/062/100237/ovi_10.06.2015.xls
85. Перелік вилученого митницями майна (крім конфіскованого), що передано в реалізацію:
http://sfs.gov.ua/…/1667…/Customs_goods_month_01.06.2015.xls
86. Реєстр підприємств, яким надано дозвіл на відкриття та експлуатацію митного складу:
http://sfs.gov.ua/…/…/000/057/94929/Re_str_MS_01.06.2015.xls
87. Комплексна інформаційна система Держфінпослуг:
http://kis.nfp.gov.ua
88. Державний реєстр оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності:
http://www.spfu.gov.ua/…/SPFU_UploadsListI…/20150626_DRO.xls
89. Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна:
http://www.spfu.gov.ua/…/RegisterOrganizers%D0%90uctionsSal…
90. Реєстр корпоративних прав держави:
http://www.spfu.gov.ua/…/…/RegisterStateCorporateRights.aspx
91. Реєстр договорів Фонду державного майна:
http://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSit…/RegisterLegalEntities.aspx
92. Потенційні об'єкти оренди Фонду державного майна:
http://www.spfu.gov.ua/…/SPFUSi…/PotentionalRentObjects.aspx
93. Реєстр агентів. Моторно траспортне страхове бюро України МТСБУ:
https://cbd.mtibu.kiev.ua/MTS…/Parameters/SearchParams.aspx…
94. Перелік державних геологічних підприємств:
http://www.geo.gov.ua/derzhavn-geologchn-pdpriyemstva.html
95. База даних “Законодавство України”:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws
96. Електронна митниця:
http://minrd.gov.ua
97. Реєстр магазинів безмитної торгівлі:
http://sfs.gov.ua/…/material/000/057/94931/Re_str_MBT_01.06…
98. Єдиний реєстр суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, у 2015 році:
http://sfs.gov.ua/…/124/179847/_diniy_re_str_sayt_090615.xls
99. Поштові індекси та відділення поштового зв’язку:
http://services.ukrposhta.com/postindex_new
100. Інформація про власників істотної участі у банках:
http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article…
101. Стан довкілля:
http://www.ecobank.org.ua/state/Pages/default.aspx
102. Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів:
http://e-resurs.gov.ua
103. Державний реєстр нерухомих пам'яток:
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294593 та
http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/publish/article/294599
104. Реєстр документів дозвільного характеру
-
http://irc.gov.ua/ua/reestr_rddh

© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому