Консультации по охране труда - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Консультации по охране труда

Напрямки діяльності > Охорона праці

Исх. от 20.11.2012 № 04/528
 

Голові профспілкового комітету «Запоріжвогнетрив»
Гурському В.І.


Щодо медичних оглядів працівників

                 Шановний  Валерій Іванович!

    Центральний комітет профспілки металургів та гірників України, через інтернет сайт, отримав скаргу від працівників Вашого підприємства на те, що адміністрація підприємства зобов’язує працівників при проходженні медичних оглядів, за свої кошти проходити психіатричні, наркологічні та психофізіологічні огляди, що становить близько 200 грн.

       Згідно зі ст. 17
Закону України "Про охорону праці" та ст. 169 Кодексу законів про працю України «Роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового огляду осіб до 21 року».

     Відповідно  до  статті  17
Закону України "Про охорону праці", наказом МОЗ України від 21 травня 2007 р. №246 затверджено «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій».

       Згідно п. 2.5 названого Порядку роботодавець за рахунок власних коштів забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

     Проходження працівниками деяких категорій, медичного огляду, відповідно до процедури, передбаченої Порядком №246, неможливе без попереднього проходження ними спеціалізованих оглядів (наркологічного, психіатричного та психофізіологічного - пп.2.11, 2.12, 2.13).

       Так,
постановою КМУ "Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 6 листопада 1997 р. № 1238 затверджено Перелік професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд.
Постановою КМУ від 27 вересня 2000 р. № 1465 затверджено Порядок проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів.

     
Відповідно до пункту 2.4. Порядку № 246 для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників роботодавець повинен укласти або вчасно поновити договір із закладом охорони здоров’я  та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

     Слід також зазначити, що згідно з п.6
Інструкції про проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.01.2002р. № 12, обов’язкові попередні та періодичні психіатричні огляди провадяться на госпрозрахункових засадах за рахунок коштів замовників (у даному випадку за рахунок коштів роботодавця).

    
Відповідно до ст. 31 Основ законодавства про охорону здоров’я власники та керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження своїми працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкового медичного огляду.

      Відповідальність за такі порушення передбачена також ст.41
Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає накладення штрафу.

    Варто також мати на увазі, що в разі отримання працівником виробничої травми або професійного захворювання, а тим більше в разі каліцтва або смерті працівника у випадках, коли він підлягав обов’язковому медичному огляду, але роботодавець його не організував, останній нестиме цивільно-правову відповідальність, а посадові особи можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.

       Виходячи з вище викладеного вважаємо дії адміністрації грубим порушення законодавства України і просимо втрутитися у вирішення даної справи.

       В разі потреби Центральний комітет профспілки готовий надати необхідну правову допомогу у вирішенні даного питання.  


 Голова Центрального комітету профспілки                                                                    В.І. Казаченко


© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому