Бюллетень по охране труда - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Бюллетень по охране труда

Напрямки діяльності > Охорона праці

Інформаційний бюлетень з охорони праці №3 (65), 2012 р.

УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОФСПІЛОК У РОЗСЛІДУВАННІ
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ ТА ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ НА ВИРОБНИЦТВІ


Федерація профспілок України (далі - ФПУ), її членські організації, первинні організації профспілок на підприємствах постійно працюють над посиленням законодавчих гарантій безпечної праці, контролюють стан охорони праці на робочих місцях.


У ФПУ та її членських організаціях працюють 165 технічних інспекторів праці профспілок, а тому числі в апаратах профоб'єднань - 26. Найбільша кількість технічних інспекторів: у Донецькій області - 42, Луганській - 18, Дніпропетровській -13
, Київській - 8, Харківській - 6 та в місті Києві -7.

Технічні інспектори праці профспілок ведуть роботу скоординовано. Своїми практичними діями вони захищають життя і здоров'я працівників на робочих місцях. Щороку вони вносять понад 6,5 тисяч подань щодо безпеки праці на розгляд роботодавцям, органам державного управління; з цих подань понад 85 % вирішуються позитивно. Спільно з державними органами нагляду в сфері охорони праці щорічно здійснюється більше 5,5 тисяч перевірок.


Технічні інспектори та представники профспілок з питань охорони праці приймають участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві. Тільки за останній 2011 рік вони домоглися у 210 випадках зняття безпідставних звинувачень потерпілих та у 130 випадках відхилили намір не пов'язати випадок з виробництвом.
Які ж повноваження мають профспілки відповідно до чинного законодавства?


Розглянемо це з позиції законодавчих і нормативних документів.
1. Кодекс законів про працю України.
«Громадський контроль за додержанням законодавства про працю здійснюють професійні союзи та їх об'єднання...» (гл. 18).
2. Закон України «Про охорону праці».
«... Право брати участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань, надавати свої висновки про нещасні випадки та вносити роботодавцям, державним органам подання з питань ОП...» (ст.ст. 22,41).
3. Закон України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності».
«... Здійснюють громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці...» (ст. 21, ч. 7).
«Профспілки мають право... брати участь у розслідуванні нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві та надавати свої висновки про них» (ст. 21, ч. 8).
Тривалий час Федерація профспілок України та Держгірпромнагляд України працювали над новим Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі - Порядок), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232.


Розглянемо цей Порядок з точки зору участі та повноваження профспілок.
• п.10: роботодавець повідомляє про нещасні випадки:
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України;
- керівника первинної організації профспілки - незалежно від членства потерпілих у профспілці.
Якщо відсутня профспілка - уповноважену найманими працівниками особу.
• п.11: до складу комісії з розслідування нещасних випадків входить представник первинної організації, якщо потерпілий є членом профспілкової організації, а у разі відсутності профспілки - уповноважена найманими працівниками особа.
• п.12: «Нещасний випадок з фізичною особою - підприємцем, або особою, що забезпечує себе роботою самостійно та добровільно застрахована у Пенсійному фонді України, за умови оплати внесків у ФССНВ»: «До складу комісії входить представник первинної профспілкової організації, або територіального профоб'єднання, якщо потерпілий не є членом профспілки».
• п.13: «Нещасний випадок з фізичною особою - підприємцем, або особою, що забезпечує себе роботою самостійно, але не застрахована в Пенсійному фонді та не платить внески до ФССНВ»: «До складу комісії входить представник первинної профспілкової організації, або територіального профоб'єднання, якщо потерпілий не є членом профспілки».
• п.14: «... комісія зобов'язана протягом 3-х діб: обстежити місце нещасного випадку, відповідні умови праці, з'ясувати обставини та причини нещасного випадку, визначити, пов'язаний чи не пов'язаний нещасний випадок із виробництвом, установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства».
• п.15: «Обставини, за яких нещасний випадок пов'язується з виробництвом»: «Завдання профспілок - знайти, визначити обставину, щоб пов'язати нещасний випадок з виробництвом. Основою для цього може бути посипання на п. 2 Порядку, що «працівник фактично був допущений до роботи роботодавцем».

Федерація профспілок України оголосила 2007 рік «Роком боротьби з приховуванням нещасних випадків». Було виявлено 638 нещасних випадків, 6 із них - зі смертельним наслідком (далі - «С»).
На жаль, на сьогодні майже половина нещасних випадків «С» не пов'язується з виробництвом. Так, у Севастополі із 13 нещасних випадків жоден не пов'язаний із виробництвом.
В Україні на сьогодні відношення «С» до загальної кількості нещасних випадків становить: 1 смертельний до 10 нещасних випадків, а в деяких областях - до 4 нещасних випадків. Для порівняння, в країнах ЄС ці показники становлять: 1 смертельний до 800 до 1200 нещасних випадків відповідно.


Якість розслідування, безпідставне звинувачення потерпілого чи приховування нещасного випадку - це одне з головних питань сьогодення.
Так, технічними інспекторами праці Укрвуглепрофспілки знято безпідставне звинувачення з 55 потерпілих та у 25 випадках відхилено наміри не пов'язати нещасні випадки з виробництвом. Зокрема, за участю технічних інспекторів праці Донецької територіальної організації профспілки було знято безпідставне звинувачення у таких випадках:
- на шахті ім. Абакумова ДП «ДВЕК» - з прохідників дільниці № 1 Каракуліна С.А та Розсохача Ю.І.;
- на шахті «Трудівська» - з електрослюсара Сніцара І.А. (комісія з розслідування цього нещасного випадку не вказала в акті причини, а саме - відсутність технічного та технопогічного паспортів на виконання робіт);
- на шахті «Південнодонбаська № 3» - з гірничого робітника підземної (ГРП) дільниці вентиляції та техніки безпеки (ВТБ) Трендяка В.Е., прохідника дільниці підготовчих робіт (ДПР-1) Буділка А.М., прохідників дільниці № 5 Бишенка А.М. та Рижова Л.Л.; прохідника ДПР-1 Скаляренка В.Н., гірничого майстра дільниці ВТБ Власова Д.Н.; ГРП ДПР-1 Осадчука Н.З.; машиніста підземних установок (МПУ) дільниці конвеєрного транспорту (ДКТ) Кравця В.П.


Було виявлено приховані від розслідування та від обліку нещасні випадки, які пов'язані з виробництвом:
- груповий нещасний випадок, що відбувся із заступником начальника відділу постачання ПАТ «Донецький електротехнічний завод» Павелком А.В. та водієм Центральної автобази, що є підрозділом ЗАТ «Донецьксталь», Нєустроєвим С.А. Після звернення голови територіальної організації профспілки до керівника теруправління Держгірпромнагляду України по Донецькій області нещасний випадок було розслідувано повторно та встановлено, що він пов'язаний з виробництвом;
- нещасний випадок на ОП «Шахта ім. Калініна» на ДПР з прохідником Кравчуком М.В. Посадові особи про випадок не доповіли та оформили травму як невиробничу. Після звернення технічного інспектора праці та голови профкому шахти дотериторіального управління Держгірпромнагляду по Донецькій області було проведено повторне розслідування випадку, за результатами якого його пов'язано з виробництвом.

Аналізуючи Порядок далі, хочеться відзначити, що в усіх випадках профспіпки мають право брати участь у розслідуванні.
• п.23: «Нещасні випадки, про які своєчасно не повідомили», сказано,що: «До складу комісії входить представник первинної профорганізації, членом якої є потерпілий, або представник територіального профоб'єднання.».
• п.31, ч. 3: «Нещасні випадки з машиністами, водіями, пілотами»: «Коли не отримано від відповідних органів відомостей (слідчого органу по ДТП) протягом місяця, складається акт за формою Н-1 на усіх, крім причетних до керування осіб.».
• п.37: «Повідомлення про нещасний випадок надаються: «1) первинній профспілковій організації; 2) органу галузевої профспілки вищого рівня або територіальному профоб'єднанню.»».
• п.38: «До складу комісії з розслідування входять: «1) представник первинної профспілкової організації; 2) представник профоргану вищого рівня.»».
• Враховано пропозицію щодо повідомлення потерпілого:
• ч.11. «Проінформувати письмово потерпілого, членів його родини або уповноважену ним особу.».
• п.54: «У разі надходження скарги або незгоди з висновками комісії від представника профспілки керівник Держгірпромнагляду призначає повторне (або додаткове) розслідування нещасного випадку.».

В частині, що стосується про
фзахворювань, вимагається наступне:
• п.68: «... Участь у роботі комісії Державної установи «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» бере представник первинної організації відповідної профспілки.».
• п.74: «... первинні професійні організації або вищий профспілковий орган».
• Потрібно відзначити, що у п. 36 Порядку враховано всі пропозиції щодо участі профспілок у спецрозслідуваннях.


Висновки
Підсумовуючи, зазначимо, що в новому Порядку хоча й враховано значну кількість пропозицій, які покращують ситуацію з розслідуванням нещасних випадків на виробництві, але життя постійно вносить зміни до умов праці та трудових відносин. Це потребує відповідного корегування вимог Порядку. Тому пропонується створити робочу групу з цього питання, що складатиметься з фахівців Держгірпромнагляду України.


В. А. Маціяшко (Керівник управління охорони праці –
головний технічний інспектор праці Департаменту охорони праці ФПУ)

© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому