Состояние охраны труда - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Состояние охраны труда

Напрямки діяльності > Охорона праці
2 августа 2018г.
10 апреля 2017 г.

Про участь профспілок у здійсненні заходів з нагоди Дня охорони праці

Напередодні Дня охорони праці, який буде відзначатися в Україні 28 квітня 2017 р., Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України звертається до профспілкових фахівців та активістів з пропозицією взяти активну участь у визначенні та реалізації заходів з нагоди цієї соціально важливої акції.

Девіз Дня охорони праці у 2017 році за рекомендацією Міжнародної організації праці – «Оптимізація збору та використання даних з охорони праці».


За інформацією Міжнародної організації праці, оптимізація збору достовірних даних вкрай важлива для визначення пріоритетів та удосконалення профілактичних програм, що реалізуються як на національному рівні, так і на робочих місцях.

Оскільки дані про нещасні випадки і захворювання, пов’язані з трудовою діяльністю, мають важливе значення для їх профілактики, існує нагальна необхідність удосконалення систем реєстрації і повідомлення, а також збору і аналізу на національному рівні даних з охорони праці. Це дозволить отримати більш надійні показники ефективності національних систем охорони праці та визначити, які проблеми, пов’язані з охороною праці, в першу чергу вимагають виділення відповідних ресурсів.

Заходи, спрямовані на збереження здоров’я та працездатності працюючих, безпосередньо впливають на подальший економічний, соціальний та духовний розвиток будь-якого суспільства та будь-якої держави.

Скачати План заходів із відзначення Дня охорони праці в Україні у 2017 році

Центральний комітет ПМГУ сподівається у термін до 10 травня поточного року одержати певну інформацію, яка буде узагальнена і обов'язково використана для підтвердження реального вкладу профспілок у зазначену важливу справу –  проведення в Україні Дня охорони праці.

Бажаємо Вам творчих успіхів в підготовці і проведенні заходів з нагоди Дня охорони праці.


Найперспективнішою моделлю економічного зростання України є прискорення її інтеграції у світові торговельно-економічні та фінансові структури. Знайти своє достойне місце в рейтингу розвинених країн наша країна зможе лише завдяки функціонуванню системи збору реальних, вірогідних, загальновизнаних безпекових показників трудової діяльності громадян.

Травматизм на виробництві є важливою, але недостатньо усвідомленою проблемою нашого суспільства, для розв’язання якої потрібні систематичні та всебічні зусилля.

Скачати повний текст Звернення Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2017 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій23 февраля 2016 г.


Міністерством соціальної політики  України спільно з Державною службою України з питань праці відповідно  до Закону України „Про пенсійне забезпечення” та постанови Кабінету  Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 „Про Порядок проведення  атестації робочих місць за умовами праці” розроблений проект постанови  Кабінету Міністрів України „Про затвердження списків виробництв, робіт,  професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за  віком на пільгових умовах” (далі – проект постанови).

Основною метою розроблення проекту  постанови є приведення у відповідність назв професій і посад  працівників, передбачених Списками № 1 і № 2, з відповідними назвами,  зазначеними у Національному класифікаторі України ДК 003:2010  „Класифікатор професій”.

Пропозиції та зауваження до проекту постанови приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення за наступною адресою:
Державна служба України з питань праці,  01601, м. Київ, вул. Десятинна, 14; E – mail: dsp@dsp.gov.ua; тел.:  (044) 226-20-83, факс (044) 289-55-24.

16 апреля 2013 г.

Як повідомляє сайт Федерації профспілок України:


Верховна Рада ухвалила Закон України "Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки,

гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки".


Більшість пропозицій профспілок було враховано.


4 квітня 2013 року Верховною Радою України розглянуто та прийнято Закон України «Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014
- 2018 роки» (реєстр. № 1184 від 27.12.2012 р), поданий Кабінетом Міністрів України.


10 квітня 2013 року Закон направлено на підпис Президенту України.

Закон України про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014
- 2018 роки передбачає створення організаційно-правових умов для комплексного вирішення завдань з охорони праці, підвищення ефективності заходів профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань, реалізації державної політики у цій сфері на всіх рівнях виконавчої влади з використанням механізмів соціального діалогу.

Дана програма розроблена як стратегічна середньострокова загальнодержавна програма (строком на 5 років), яка основується на принципах оцінювання небезпечних і шкідливих виробничих факторів і ризиків, а також управління ними.

Програма призначена для активної допомоги впровадженню в життя заходів і засобів профілактики на робочих місцях за участі сторін соціального діалогу. Крім того, включає шляхи, завдання і показники прогресу в сфері охорони праці, передбачає аналіз ситуації в державі та в галузях економіки і дієвість працеохоронної системи.

Загальнодержавна програма також служитиме базою для галузевих і регіональних програм, буде доповнюватися та підкріплюватися ними.

В Україні 8 років була відсутня така Програма. За цей час накопичилося багато проблем у сфері безпеки і гігієни праці, які потребують вжиття заходів державного рівня і до цього часу комплексно не вирішувалися.

Програма розроблялася за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань, Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні.

Профспілки та їх об’єднання уважно поставились до роботи над Програмою. Була утворена робоча група, яка фахово опрацювала основні розділи програми й надала свої висновки, внесла низку пропозицій, які були розглянуті та схвалені на засіданнях СПО і Президії ФПУ.

Основні пропозиції профспілок, що включені до програми:

- підготовка до ратифікації Конвенцій МОП № 121
"Про допомоги у випадках виробничого травматизму" і № 187 «Про основи, які сприяють безпеці та гігієні праці»;

- впровадження систем управління охороною праці на державному, галузевому та регіональному рівнях;

- диференціація внесків на соціальне страхування залежно від рівня безпеки та умов праці;

- запровадження механізму економічного стимулювання роботодавців щодо підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці;

- розроблення та впровадження механізму виявлення фактів приховування випадків травматизму на виробництві та професійної захворюваності;

- відновлення медицини праці;

- участь Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань у фінансуванні навчання профактиву з питань охорони праці тощо.

В цій Програмі чітко визначено завдання і заходи щодо вирішення питань охорони праці, органи виконавчої влади - відповідальні за реалізацію цих заходів, строки їх реалізації та джерела фінансування.

Фінансування заходів програми передбачено за рахунок Державного бюджету (108,3 млн нрн) та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на профзахворювань (120,32 млн грн.). Всього на 228,62 млн грн на 5 років з 2013 по 2018 (в середньому – близько 45 млн грн. щорічно) .

Основними результатами реалізації програми мають стати:
практичне поліпшення умов і безпеки праці у всіх сферах економічної діяльності;
удосконалення законодавства;
удосконалення державної політики у сфері охорони праці;
зниження рівнів виробничого травматизму і професійної захворюваності серед працівників.


1.Закон України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014 - 2018 роки" від 27.12.2012

2.Загальнодержавна цільова соціальна програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки від 27.12.2012 (далі – Програма)


3.Додаток 1 до Програми від 27.12.2012

4.Додаток 2 до Програми від 27.12.2012

5.Додаток 3 до Програми від 27.12.2012

6.Пояснювальна записка від 27.12.2012


Департамент охорони праці ФПУ

10 апреля 2013 г.

Народні депутати підтримали важливі для профспілок законопроекти

Як повідомляє сайт Федерації профспілок України 3 квітня ц.р. на засіданні Комітету з питань соціальної політики та праці Верховної Ради України за участю представників сторін соціального діалогу було підтримано законопроекти, внесені народним депутатом України Лютіковою В.І. (реєстраційний №2323) щодо впорядкування безоплатної видачі молока і газової води працівникам, які працюють в шкідливих умовах праці.

Законопроект був ініційований ФПУ.


Скачати документи...

Було також підтримано законопроект, підготовлений Держгірпромнаглядом за участю фахівців ФПУ "
Про внесення доповнень до Закону України "Про охорону праці" щодо врегулювання накладання штрафів до юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю".

Листом СПО об’єднань профспілок від 08.04.2013 № 04-18/438-СПО було запропоновано при подальшому опрацюванні законопроекту внести до нього доповнення, які зокрема передбачають стягнення штрафу з юридичної особи у разі перешкоджання технічним інспекторам праці та іншим уповноваженим представникам профспілок у виконанні ними своїх обов’язків, визначених законодавством.

Департамент охорони праці ФПУ

Молоко

22 марта 2013 г.

Охрана труда и состояние производственного травматизма на предприятиях ГМК Запорожской области под профсоюзным контролем!


19 марта
2013 г. прошло заседание президиума Запорожского областного комитета профсоюза трудящихся металлургической и горнодобывающей промышленности Украины. Главным вопросом повестки дня был – «О результатах профилактической работы по охране труда и предупреждению производственного травматизма за 2012 год и мерах по усилению общественного контроля».

С подробным анализом производственного травматизма на предприятиях металлургической и горнодобывающей промышленности Запорожской области за 2012 год выступил Главный технический инспектор труда ПМГУ по Запорожской области   
Дорошенко Александр Николаевич.

На заседание президиума были приглашены должностные лица предприятий, отвечающие за работу по охране труда, на которых в течении 2012 года был допущен травматизм со смертельным исходом:
- Юнг Владимир Александрович – заместитель генерального директора по охране труда ЗАО "ЗЖРК";
- Карягяур Сергей Николаевич – ведущий специалист отдела охраны труда ПАО "Запорожкокс";
- Шибаева Наталья Георгиевна – начальник отдела охраны труда ПАО "Завод "Запорожавтоматика".

В своих выступлениях приглашенные акцентировали внимание на приоритетных направлениях работы по охране труда, отчитались за выполнение мероприятий по профилактике травматизма и профзаболеваний. Так же каждый подчеркнул и проблемные вопросы, в основе которых лежит финансирование мероприятий.

По результатам обсуждения, президиум принял постановление, внеся дополнения по поднятым проблемным вопросам. Особо
е внимание уделено необходимости изменений в Законе Украины "Об охране труда", в части возвращения ранее действовавшей нормы закона о финансирования собственником мероприятий по охране труда в размере 0,5% от суммы реализованной продукции, услуг. Так же было принято решение обратиться к депутатам Верховной Рады от Запорожского региона, с требованием принять непосредственное участие и инициировать внесение изменения в выше указанный закон.

27 декабря 2012 г.

СУЧАСНИЙ СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ
(матеріали для членів Ради ФПУ)


Федерація професійних спілок України оцінює сучасний стан охорони праці в Україні, як критичний.
...
Критичний стан охорони праці в Україні підтверджується даними державної статистичної звітності, науковими дослідженнями Інституту праці АМН України, та матеріалами членських організацій ФПУ про:
- незадовільні умови праці;
- високу захворюваність працюючого населення;
- значні показники виробничого травматизму;
- явно недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці;
- неповне виконання та недостатня ефективність державної політики у сфері охорони праці та здоров’я працівників


1. Незадовільні умови праці

Офіційне державне статистичне спостереження за умовами праці ґрунтується на матеріалах звітної форми № 1-ПВ «Умови праці. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці», яка надається 1 раз на два роки (непарні).
Згідно бюлетеню "Стан умов праці найманих працівників у 2011 році" Державної служби статистики України, в умовах праці, які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, в Україні - станом на 01.01.2012 зайнято 1,3 млн. працівників, у середньому - 28,9% загального числа працюючих.
Питома вага таких працівників у загальній кількості щорічно збільшується.
...
Необхідно відзначити, що в Україні у 2011 році в умовах перевищення у повітрі робочої зони гранично-допустимої концентрації (ГДК) хімічних речовин 1-4 класу небезпеки в Україні працювало 8,9% працівників, пилу фіброгенної дії - 11,5%; в умовах збільшених рівнів вібрації - 4,0%, шуму - 16,1%; в несприятливому мікрокліматі - 9,6%, у важких умовах праці (8,0%), напруженості праці (11,6%), в несприятливій робочій позі (12,1%).
...
Результати санепіднагляду свідчать, що в Україні з року в рік зростає кількість підприємств, як державної, так і недержавної форми власності з шкідливим та небезпечними умовами праці. «Лідерами» серед них є підприємства Мінвуглепрому (87,5% підприємств), важкого машинобудування (75,9%), верстатобудування (93,3%), гірничодобувної промисловості (81,2%), мінагропрому (85,0%).
...
В цілому в усіх галузях економіки не відповідають вимогам санітарного законодавства 70,6% об’єктів нагляду.
Незадовільні умови праці вкрай негативно впливають на працездатність працівників та збереження їх здоров’я, а також сприяють виникненню у працівників професійних захворювань.
Незадовільні умови праці зумовлені також масовими порушеннями роботодавцями Порядку, термінів та методики проведення атестації робочих місць за умовами праці. Посилаючись на недостатнє фінансування, керівники підприємств, систематично порушують 5-й річний термін проведення чергової атестації.

...
Недоліки у проведенні атестації робочих місць за умовами праці також призводять до недостатнього соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, а саме надання у неповному розмірі всіх пільг і компенсацій, передбачених ст. 7 Закону України «Про охорону праці». Наприклад, всього у шкідливих умовах праці у 2011 році працювало 28,9% працівників, а додаткову відпустку було встановлено лише 21,8%. Тільки 0,6% працівників отримують лікувально-профілактичне харчування, хоча значно більша кількість працівників працює в особливо шкідливих та особливо важких умовах праці. З 1,3 млн. працівників, зайнятих у важких та шкідливих умовах праці, тільки 17,0% отримують доплати за умови праці, що суперечить чинному нормативно-правовому акту з цього питання.
Зазначені недоліки у проведенні атестації були висвітлені членськими організаціями під час проведення у 2010-2011 роках всеукраїнської Акції профспілок «Атестацію робочих місць - під контроль профспілок», підсумки якої були підведені на засіданні Президії ФПУ 14 березня 2012 року (постанова № П-11-8).


2. Висока захворюваність працюючого населення

...
Одним з основних показників здоров’я населення є поширеність захворювань. За даними наукових досліджень Інституту медицини праці АМН України (директор - академік Кундієв Ю.І.) в Україні у 2010 році на 20,9 млн. зайнятого населення працездатного віку (з них працюючого за видами економічної діяльності — 11,5 млн.) було зареєстровано 41,1 млн. випадків захворювань, або 1476,1 випадків на 1000 працюючих (у 1997 році цей показник складав 1108,0 або на 33,2% менше).
Складною проблемою в Україні є поширення хвороб за класом «Розлади психіки та поведінки», які у 2010 році склали майже 1,2 млн. випадків, з них 608 тис. хворих на хронічний алкоголізм і 700 тис. осіб, що вживають психоактиві речовини.

...
Основним чинниками високої захворюваності населення, зайнятого у виробничій сфері, є: ;
-низька якість профілактичних медичних оглядів, недостатнє виявлення при їх проведенні початкових проявів професійних захворювань працівників,
- неповний облік диспансерних груп хворих, їх оздоровлення, медична та професійна реабілітація,
- неповне виконання медичних рекомендацій заключних актів медоглядів щодо лікування працівників, у яких виявлені захворювання, а також працевлаштування працівників за станом їх здоров’я.
До незадовільного проведення та низької ефективності профілактичних медичних оглядів призвела практична ліквідація інституту медицини праці та цехової медицини (закриття на підприємствах здоров пунктів та медико- санітарних частин, різке зменшення кількості лікарів з професійної патології, цехових лікарів тощо). Так, з 1991 року кількість медико-санітарних частин, заводських лікарень, поліклінік, кількість ліжок, лікарів, цехових лікарів зменшилась у 8-11 разів.
Особливо негативно вплинула ця ліквідація на ефективність попередження професійних захворювань.
Кількість діючих заводських здоровпунктів у 2010 році (109) була меншою у 19,4 рази у порівнянні з рівнем 1941 року та у 43,2 рази - з рівнем 1991.
Постійно зростає смертність населення працездатного віку, особливо серед чоловіків, що призвело до появи нового терміну у статистиці - «надсмертність чоловіків працездатного віку», яка у 3,2-3,8 разів перевищувала в останні 5 років смертність серед жінок.
...
Рівні смертельного травматизму в Україні на 37.3% більші, ніж у Німеччині, у 2,7 рази - ніж у Фінляндії. 4.4 рази - ніж у Швеції, у 5,0 разів - ніж в Японії та у 6,1 рази - ніж у Великобританії.
Зазначені особливості захворюваності і смертності серед працюючих вкрай негативно впливають на проблему збереження трудового потенціалу країни.
...
Демографічна криза, високий рівень загальної захворюваності та виробничого травматизму є тим фоном , на тлі якого формується професійна захворюваність.
Її основною причиною є незадовільний стан умов праці, а складовими настання - недоліки у проведенні періодичних медичних оглядів, недостатнє забезпечення та застосування працівниками колективних та індивідуальних захисних засобів, недоліки у медичній та професійній реабілітації працівників.
Протягом 2005-2009 років в Україні спостерігається збільшення кількості випадків професійних захворювань (з 5,9 у 2005 році до близько 7 тис. у 2009). Рівень захворюваності на 10000 працюючих складав від 4,6 (2005) до 4,8 (2009).
90% професійної патології' реєструється у осіб чоловічої статі. 15% потерпілих — особи віком 50-54 років, 23% - старше 60 років. Звертає увагу збільшення кількості професійних захворювань у осіб до 29 років, питома вага яких у загальній кількості складає 3,0%.
Середній період формуванняі професійної патології становить від 17,6 до 19,4 років, вона супроводжується високим рівнем інвалідності та істотного зниження працездатності працівників.
За даними 2009 року 74,1% профзахворювань реєструються серед працівників вугільної промисловості, 5.3% - металургійної. 5,4% -машинобудування. Питома вага хворих на профзахворювання у працівників інших галузей становить від 0,1 до 0,4%.
В структурі професійної захворюваності переважають захворювання органів дихання, на які припадає 63.2% всіх профзахворювань; 26,7% становлять захворювання опорно-рухомого апарату: 6.3% - хворі на вібраційну хворобу, 1,8% - хвороби хімічної етіології.
...

3. Значні показники виробничого травматизму

Загальна характеристика виробничого травматизму в Україні протягом останніх трьох років наведена у табл. 1.

Табл.1

Загальна характеристика виробничого травматизму в Україні

Характристики виробничого травматизму

2009 рік

2010 рік

2011 рік

Всього

В середньому

1

Кількість нещасних випадків

14 633

14 180

12 792

41 605

13 868

2

Кількість потерпілих, осіб

15 028

14 481

13 009

42 518

14 173

3

Кількість нещасних випадків зі смертельним наслідком

1 311

1 323

1 299

3 974

1 324,7

Матеріали табл. 1 .свідчать, що в середньому щорічно в Україні реєструється близько 14 тис. нещасних випадків, кожний з 10 з яких закінчується загибеллю травмованого.
...
Згідно даних офіційного статистичного спостереження - бюлетень Держкомстату «Травматизм на виробництві» рівні виробничого травматизму в останні три роки стабілізувались на високих цифрах. Про це, зокрема свідчать:
...
- коефіцієнт тяжкості травмування (Кт), який у 2009 році в середньому по Україні складав 36,4 людино-днів на один нещасний випадок, у 2010 - він збільшився до 36,5 (2,7%), а у 2011 - знову збільшився до 37,1 дня (на 1,6%).
...
Дані про кількість нещасних випадків у окремих адміністративно- територіальних одиницях України наведені у табл. 2, а серед працівників підприємств окремих видів економічної діяльності - у табл.З.

Табл. 2

Матеріали про нещасні випадки в АТО України

Адміністративно-територіальна одиниця України (АТО)

Роки

Кількість нещасних випадків

Кількість нещас¬них випадків зі смертельним наслідком

Співвідношення нещасних випадків зі смертельним наслідком до загального числа нещасних випадків

Усього

у т.ч. повязаних
з виробництвом: абс. ч. -%% до загального числа

Усього

у т.ч. повязаних з виробництвом: абс. ч. -%% до загального числа

 

Запорізька область

2009

489

388 - 79,3

65

18 - 27,7

1 до 7,5

2010

476

405 - 85,1

58

20 - 34,5

1 до 8,2

2011

483

401 - 83,0

55

18 - 32,7

7 до 8,8

 

Всього в Україні

2009

14 633

12 372 - 84,5

1311

555 - 42,3

1 до 11,2

2010

14 180

11 947 - 84,2

1323

534 - 40,4

1 до 10,7

2011

12 792

10 705 - 77,6

1299

561 - 43,2

1 до 9,8

Дані табл.1 та матеріали технічної інспекції праці профспілок переконливо свідчать, що в Україні відмічаються серйозні недоліки щодо обліку нещасних випадків та їх розслідувань, особливо - нещасних випадків зі смертельним наслідком, та масові випадки приховування нещасних випадків від обліку та розслідування або переведення їх у розряд таких, що трапились у невиробничій сфері. Набули масового характеру випадки, коли під тиском
роботодавців про звільнення або пониження на роботі потерпілі дають неправдиві свідчення, що дає змогу переводити нещасні випадки, що сталися на виробництві, до таких розряду таких, що не пов’язані з виробництвом.
Цю ганебну практику профспілки викрили ще у 2007 році під час проведення акції «Рік боротьби з прихованим травматизмом».
...
Про наявність недоліків спеціальних розслідувань свідчать і вкрай низькі показники співвідношень нещасних випадків зі смертельним наслідком до загального числа зареєстрованих нещасних випадків та постійне погіршення цього показника протягом трьох років: у 2009 році це співвідношення складало 1 до 11,2; у 2010 - 1 до 10,7, а у 2011 відбулося чергове зменшення до 1 до 9,8 (у порівнянні з рівнем 2009 року - зменшення на 14,3%). Гірші співвідношення відмічаються тільки в Індії (1 до 4) та у Китаї (1 до 5).
В європейських країнах це співвідношення складає, наприклад, у Німеччині - 1 до 1260, Словаччині - 1 до 208, Польщі - 1 до 145, а за глобальною оцінкою Міжнародної Організації Праці (МОП) таке співвідношення в середньому у світі становить 1 до 730 (і це у той час, коли до офіційної статистики попадають лише нещасні випадки з тривалістю непрацездатності 3 і більше днів);

...

Матеріали про групові нещасні випадки в Україні

...
Необхідно наголосити, що травматизм на виробництві в Україні має значну соціальну значущість, що підтверджують такі його негативні наслідки, як:
а) усунення потерпілих від трудового процессу через тимчасову непрацездатність або переведення їх на легшу роботу за станом здоров’я, як правило на роботу меншої кваліфікації. Зрозуміло, що загиблі також випадають з виробництва.
...
Протягом 2009-2011 років підприємства України втратили через нещасні випадки на виробництві майже 1,6 млн. людино-днів (547,3 тис. - у 2009 році, 529,2 тис. - у 2010 та 482,0 тис. - у 2011 - в середньому шорічно 519,5 тис. людино-днів), що вкрай негативно позначилось на виконанні соціально- економічних та виробничих планів підприємств;
б) величезні виплати відшкодувань потерпілим, а також - членам сімей та утриманцям померлих, які за три роки склали 65,2 млн. грн., в тому числі: у 2009 - 21,3, 2010 - 21,1, а у 2011 - 22,8. При збільшенні цих виплат у 2011 році у порівняння з минулими роками, їх розмір, в середньому, становив 21,7 млн. грн.
Більше половини з цих відшкодувань йдуть на оплату перших п’яти днів по листкам тимчасової непрацездатності, пов’язаної з травмуванням від настання нещасних випадків на виробництві.
в) відчутні витрат роботодавців на ліквідацію наслідків нещасних випадків та аварій (вартість зіпсованого устаткування, зруйнованих будівель споруд тощо), які сягнули в Україні за три останні роки розміру 24,8 млн. грн., в тому числі у 2009 році - 15,0, 2010 - 4,3, а у 2011 - 5,5 млн. грн. (в середньому - 8,3 млн. грн.).
Економічні втрати роботодавців через виробничий травматизм майже у десятки разів перевищують вартість профілактичних заходів, які дозволяють істотно знизити його рівні та попередити його негативні наслідки, проте більшість роботодавців, у погоні за надприбутками ігнорують проведення дієвих заходів щодо попереджання виникнення нещасних випадків на виробництві.
...

4. Недостатнє фінансування охорони праці

На зазначений стан охорони праці вкрай негативно впливає і явно недостатнє фінансування охорони праці.
...
Мінімальний розмір витрат на охорону праці, визначений Законом України «Про охорону праці» із змінами 2011 року, не відповідає нинішнім економічним умовам України, коли значно виросли (у десятки разів) ціни та вартість цих заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 994-2003 року.
Не дивлячись а неодноразові пропозиції профспілок, витрати на охорону праці не виділені окремим рядком бюджетної класифікації у державному та місцевих бюджетах, ці витрати були виключені з форми статистичного спостереження за виробничим травматизмом, і явно не відповідають умовам сьогодення.
...

5. Неповне виконання та недостатня ефективність державної політикики у сфері охорони праці

Неповне виконання та недостатня ефективність державної політики у сфері охорони праці проявляється неповним виконанням цих повноважень з боку центральних і місцевих органік виконавчої влади, передбачених вимогами статей 32-37 Закону України «Про охорону праці».
...

6. Ініціативи ФПУ щодо поліпшення стану охорони праці

Ініціативи ФПУ щодо поліпшення стану охорони праці направлені на:
- напрацювання проектів законодавчих актів у сфері охорони праці, а також соціального захисту працюючих у важких та шкідливих умовах праці (пропозиції до проекту Трудового кодексу, законопроекту про зміни до статей 7 і 13 Закону України «Про охорону праці», до Кодексу законів про працю України, до Кодексу про адміністративні правопорушення, нова редакція постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці».
- посилення громадського контролю профспілок шляхом проведення акцій з основних напрямків охорони праці та поліпшенням підготовки представників профспілок з питані охорони праці
- розширення участі представників ФПУ та її членських організацій у здійснення громадського контролю за охороною праці та підготовці профспілкового активу з питань охорони праці.

© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому