Архив "Новости ЦС ПМГУ" - стр.3 - Запорожский обком ПМГУ

***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Герб Запорожского ОК
Сталевар
Запорізька облрада ПМГУ
Офіційний сайт
Памятник на площади Фестивальной
Перейти к контенту

Архив "Новости ЦС ПМГУ" - стр.3

Новини > Архив Новости ЦС ПМГУ
9 жовтня 2020 р.

Засідання президії Центральної ради ПМГУ

У Навчально-методичному центрі ПМГУ (м. Дніпро) відбулося засідання президії Центральної ради Профспілки металургів і гірників України. Відкрив засідання голова ПМГУ О.Рябко.
Члени президії розглянули підсумки виконання Галузевої угоди ГМК України в I півріччі 2020 року (доповідав заступник голови ПМГУ Б.Оверковський).
Перший заступник голови Профспілки В.Гавриленко виступив з інформацією про скликання II пленуму Центральної ради ПМГУ.
Члени президії обговорили складну ситуацію, яка склалася в ПАТ «Кривбасзалізрудком», де ще напочатку вересня розпочалась акція протесту гірників. Про перебіг подій на шахтах  підприємства та можливі шляхи вирішення суперечностей розповіли голова первинки Ю.Деркач і голова ПМГУ О.Рябко.
Також учасники засідання обговорили фінансові питання (доповідала головний бухгалтер Є.Кондратьєва).
Крім того, в ході засідання президії ЦР ПМГУ його учасники розглянули низку організаційних питань і прийняли відповідні постанови з усіх питань порядку денного.
Після завершення засідання президії О.Рябко та Б.Оверковський у супроводі Ю.Деркача вирушили до Кривого Рогу з тим, щоб на місці продовжити спроби вирішення складної ситуації, яка потребує уваги всіх сторін, зацікавлених у конструктивному виході з трудового конфлікту.

23 сентября 2020 г.

Форму отчетности «№7-ТНВ» нужно вернуть!

В Украине ратифицированы более 40 конвенций Международной организации труда, касающихся регулирования трудовых отношений между работодателями и работниками. В настоящее время уделяется большое внимание адаптации национального законодательства к стандартам Европейского Союза, вносятся соответствующие изменения в действующие нормативные акты.  Статьей 22 Конституции Украины  предусматривается: «При принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод».
В связи с этим, Профсоюз металлургов и горняков Украины направил в ФПУ письмо с инициативой возвращения формы отчета статистики для предприятий «№7-ТНВ» «Звіт про травматизм на виробництві». Отмена этого статотчета преждевременна и позволяет работодателю скрывать показатели травматизма на  предприятия.
Обращение ПМГУ к председателю ФПУ  Осовому Г.В. прилагается.

7 вересня 2020 р.

Прожитковий мінімум, динаміка середньої заробітної плати та фонду оплати праці, стан виплати зарплати у липні 2020 року

За розрахунками Мінсоцполітики фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням суми обов’язкових платежів відповідно до чинного законодавства у цінах липня 2020 року становив 5053,52 грн.
Таким чином, законодавчо встановлений на липень 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб (2197 грн) занижено порівняно з його фактичним розміром у 2,3 рази або на 2857 грн. Мінімальна заробітна плата (4723 грн) була нижчою від фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 331 грн.
Середня заробітна плата в Україні у липні 2020 року порівняно із червнем збільшилася лише на 2,0% та становила 11804 грн.
У перерахунку в євро середня заробітна плата знизилася до 378 євро (з 404 євро у лютому ц.р.).
Співвідношення мінімальної заробітної плати (4723 грн) до середньої склало 40,0%, при рекомендованому Міжнародною організацією праці і Світовим банком співвідношенні на рівні 50–60%.
За переважною більшістю видів економічної та промислової діяльності протягом липня 2020 року відбулося зростання середньої заробітної плати, що дозволило перевищити її докризовий рівень .
Найбільшими темпами у липні ц.р. зросла заробітна плата у сфері тимчасового розміщування й організації харчування – на 11,7%, проте вона залишається на рівні 78,5% порівняно з лютим ц.р.
Найвищу заробітну плату отримують працівники промисловості в галузі «виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів» в розмірі 20115 грн, в галузі авіаційного транспорту – 20776 грн, сфери «Фінансова та страхова діяльність» – 20352 грн та «Інформація та телекомунікації» – 19789 грн; найнижчу – на рівні 5815 грн працівники сфери «Тимчасове розміщування й організація харчування».
Заробітна плата працівників бюджетної сфери відстає від середньої, зокрема в галузі охорони здоров'я та надання соціальної допомоги вона складає 8841 грн або 76,4% від середньої по економіці, в освіті – 9328 грн або 79,0% від середньої по економіці.
За регіональною ознакою:
- незначне зростання заробітної плати у липні ц.р. відбулося у більшості регіонів. При цьому, найбільшими темпами зростала зарплата в Донецькій області (на 5%);
- найбільшою середня зарплата є в Донецькій області (13071 грн) та м. Києві (17053 грн), найнижчою – у Чернівецькій області (9322 грн).
Індекс реальної заробітної плати у липні 2020 року порівняно із червнем ц.р. становив 102,6%, а відносно липня 2019 року – 105,1%.
За результатами аналізу офіційної статистики у липні 2020 року фонд оплати праці в Україні зріс на 1,9% відносно попереднього місяця та на 5,9% відносно лютого ц.р.
Найбільше зростання зазначеного показника протягом липня відбулося у сферах:
- Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство – на 12,0%;
- Тимчасове розміщування й організація харчування – на 7,4%. Але порівняно з лютим фонд оплати праці в цій сфері відстає на 39,2%;
- Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування, а також мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 7,3%.
На 8,1% протягом липня ц.р. зросла заборгованість з виплати заробітної плати та станом на 1 серпня 2020 року склала 3400,5 млн грн.
127,1 тисячам працівників економічно активних підприємств заборговано 2180,3 млн грн, в т.ч.782,4 млн грн – борги державних підприємств.
Працівникам промисловості не виплачено 2525,6 млн грн або 74,3% від загальної суми заборгованості.
Найбільшими темпами у липні ц.р. зросла заборгованість з виплати заробітної плати за наступними видами економічної діяльності:
- Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок – на 143,6%;
- Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги – на 32,1%;
- Тимчасове розміщування й організація харчування – на 19,5%
28 августа 2020 г.

К VII съезду ПМГУ – готовы

В г. Днепр состоялись заседание Президиума и XIII Пленум Центрального комитета ПМГУ.

Президиум рассмотрел следующие вопросы: о материалах XIII Пленума ЦК ПМГУ, об исполнении сводного бюджета Профсоюза за I полугодие 2020 года и другие.

Члены Президиума, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и постановление государственной власти о продлении карантина, приняли решение отменить запланированное в 2020 году проведение Всеукраинского слета впервые избранных профгрупоргов и предцехкомов.

В ходе XIII Пленума члены Центрального комитета рассмотрели вопросы подготовки и проведения 17 сентября 2020 года VII Съезда, обсудили его повестку дня, регламент, наполнение документов, которые должны быть приняты его делегатами. Также на Пленуме состоялось активное обсуждение изменений и дополнений в Устав Профсоюза металлургов и горняков Украины, новая редакция которого будет принята участниками Съезда.

С докладом перед участниками Пленума выступил председатель ЦК ПМГУ С.Комышев. Сравнительную таблицу по изменениям в Устав ПМГУ презентовал первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко.

В обсуждении доклада и новой редакции Устава приняли участие председатели профкомов Е.Запускалов (АО «Покровский ГОК»), А.Буряк (АО «Марганецкий ГОК»), С.Афонин (ЧАО «Полтавский ГОК»), С.Дорошенко (ЧАО «Авдеевский КХЗ»), заместитель председателя профкома ЧАО «МК «Азовсталь» О.Чеботок, председатель Днепропетровского обкома ПМГУ И.Соколов.

В работе пленума также приняла участие  Запорожская областная организация ПМГУ.

По всем вопросам повестки дня Пленума были приняты соответствующие постановления.

14 августа 2020 г.
Профсоюз готовится к VII Съезду

13 августа на базе Учебно-методического центра ПМГУ (г.Днепр) состоялось заседание президиума Центрального комитета ПМГУ совместно с комиссией по подготовке к проведению VII Съезда Профсоюза металлургов и горняков Украины, которое провел председатель ЦК С.Комышев.
Согласно повестке дня, были рассмотрены вопросы: «О результатах правозащитной работы за I полугодие 2020 года» (докладывала главный правовой инспектор О.Зубец), «О 30-летии ПМГУ», о перенесении в связи с пандемией COVID-19 сроков проведения спортивно-массовых мероприятий, которые были запланированы на осень нынешнего года (с информацией выступил первый заместитель председателя ЦК В.Гавриленко).
Большая часть времени совместного заседания была посвящена вопросам подготовки Съезда. Проекты отчетных докладов ЦК и Контрольно-ревизионной комиссии ПМГУ, всех документов, которые планируется утвердить на Съезде, сборник справочных материалов подготовлены ранее и обсуждались в дистанционном режиме. Сейчас появилась возможность собраться в реальном времени и еще раз посмотреть все наработки более детально. В обсуждении проектов Устава ПМГУ, постановлений, заявлений VII Съезда по поводу антинародных законопроектов «Про працю», а также о профсоюзах (№2681) активное участие принимали заместители председателя ЦК А.Рябко и В.Чумаченко, председатели профкомов первичных организаций М.Подъяблонский (ММКИ), Н.Шамрицкая (СевГОК), Л.Анисимов («Запорожсталь»), Ю.Деркач («Кривбассжелезрудком»), председатели Донецкого обкома Л.Кобзева, Днепропетровского – И.Соколов, Запорожского – В.Седов.
Президиум принял решение провести VII Съезд ПМГУ в г.Днепр 17 сентября 2020 года, с обязательным соблюдением всех необходимых карантинных мер в связи с пандемией COVID-19.

17 июня 2020 г.

30 июня украинские профсоюзы выходят на
предупредительную акцию протеста

Такое решение было принято на заседании рабочей группы по наработке операционного плана действий ФПУ и ее членских организаций в условиях либерализации трудового законодательства и наступления на права трудящихся, которое состоялось 15 июня. В работе заседания приняли участие председатель ФПУ Г.Осовой, его заместители, заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко, руководители отраслевых профсоюзов.

Решение о проведении акции участники заседания приняли с целью реагирования на неконституционные попытки власти сузить права профсоюзов.

Напомним, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов продолжает лоббировать проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)», рег. № 2681, который содержит дискриминационные нормы относительно прав работников и профсоюзов, нарушает Конституцию и законы Украины, международные акты и конвенции.

Несмотря на многочисленные обращения Федерации профсоюзов Украины о недопустимости рассмотрения указанного законопроекта, на заседании Комитета было принято решение рекомендовать парламенту принять его в первом чтении. Также членами Комитета было проигнорировано волеизъявление граждан, поддержавших электронную петицию о недопущении рассмотрения законопроекта № 2681, которая собрала более 25 тысяч голосов.

В связи с необходимостью противостоять творящемуся беззаконию ФПУ приняла План действий по проекту Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)», которым предусмотрен ряд мероприятий, в том числе и проведение в Киеве и регионах предупредительных акций протеста 30 июня 2020 года.

17 июня 2020 г.

Промышленники хотят срочно встретиться с Президентом

Провести в кратчайшие сроки личную встречу для обсуждения плана безотлагательных атикризисных действий в промышленности предлагают президенту Украины Владимиру Зеленскому промышленники, предприниматели и работодатели Украины, сообщает пресс-служба Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП).
В тексте обращения напоминается, что в апреле текущего года падение промпроизводства в Украине составило 16,2% по сравнению с апрелем 2019 года, в горно-металлургическом комплексе - около 30%, машиностроении - 19%. В строительстве за январь-апрель производство сократилось на 8,7% к соответствующему периоду предыдущего года. Безработица достигает 12%.
«Если при таких показателях не задействовать срочные чрезвычайные системные меры, результаты года могут быть очень сложными», - отмечают промышленники.
По их мнению, необходимо сформировать государственную стратегию экономического, индустриально-инновационного развития и программы поддержки приоритетных отраслей промышленности, включая кредитную, налоговую, бюджетную сферы, задействовать механизмы современного государственного протекционизма.
«Нельзя допустить скатывания экономики в сырьевую яму (до пандемии 72% экспорта составляла продукция сырьевого типа), поскольку это путь превращения страны в придаток развитых государств, экспортера сырья и дешевой рабочей силы, уничтожения технологических производств, обеднения людей и потери экономического суверенитета», - отмечается в обращении.

15 июня 2020 г.

Законопроект №2681 как уникальный пример нарушения национального и международного законодательства

Центральный комитет Профсоюза металлургов и горняков Украины направил в адрес председателя Верховной Рады Украины Д.Разумкова Обращение касательно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)» (рег. №2681).
«Этот проект является уникальным примером нарушения такого количества национальных законов, начиная с Конституции Украины, и международных норм, что вызывает сомнения в компетентности тех депутатов Верховной Рады, которые его подали, - говорится в Обращении. - Выводы специалистов, экспертов и специализированных юридических учреждений также подтвердили несоответствие положений данного законопроекта Конституции и нормам международного права. Выводы Министерства юстиции Украины и научно-экспертного управления ВРУ тоже показали несоответствие многих положений законопроекта основополагающим правам человека и национальному законодательству. В конце концов, и граждане Украины, поддержав петицию, выразили свое негативное отношение к этому проекту».
ЦК ПМГУ, выражая мнение металлургов и горняков Украины,  требует исключить законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов)» (с повестки дня ВРУ, срочно создать рабочую группу из представителей сторон социального диалога и разработать проект, который бы соответствовал национальному законодательству и международным нормам.

15 июня 2020 г.

На контроле ЦК ПМГУ нормы бесплатной выдачи спецодежды,
спецобуви и СИЗ

9 июня 2020 года в Центральный комитет ПМГУ поступило письмо Государственной службы Украины по вопросам труда относительно целесообразности пересмотра «Норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам металлургической промышленности», утвержденных приказом Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору №187 от 27 августа 2008 года.
Учитывая условия и реалии, в которых сегодня трудятся работники отрасли, ЦК ПМГУ выступил категорически против пересмотра вышеуказанных норм и предложил продлить срок их действия.

10 июня 2020 г.

Экспорт чугуна из Украины вырос на 28%

В мае 2020 года украинские металлурги увеличили экспорт чугуна на 27,9% по сравнению с маем прошлого года — до 242,3 тыс. т. В денежном выражении экспорт чугуна вырос на 6,7% — до $65,8 млн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

По сравнению с апрелем текущего года выручка от экспорта чугуна в мае упала на 12,9%, но в натуральном выражении показатель вырос на 6%.
За первые пять месяцев текущего года украинские металлурги увеличили выручку от экспорта чугуна на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — до $352 млн.
В январе-мае метпредприятия экспортировали 1,202 млн т чугуна. Это на 14,8% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Основной потребитель украинского чугуна — США (52,62%). По сравнению с январем-апрелем доля Штатов в общем объеме экспорта чугуна упала на 5,38 процентных пункта.
Доля Китая в общем объеме экспорта украинского чугуна в январе-мае составила 23,66%. На третьем месте по объему импорта — Турция (8,91%).
По итогам 2019 года экспорт чугуна из Украины сократился на 23,8% по сравнению с предыдущим годом — до $801,9 млн. В натуральном выражении поставки чугуна за границу сократились на 14,2% — до 2,6 млн т.
В 2019 году больше половины чугуна Украина продала в США (58%). На втором месте по объемам поставок — Италия (12,43%), на третьем — Турция (10,27%).

19 мая 2020 г.

ВВП Украины в первом квартале упал на 1,5%

Реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года, такие оперативные данные сообщила Государственная служба статистики.

Согласно ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом сокращение ВВП составило с учетом сезонного фактора 0,8%.

Как сообщалось, Нацбанк 23 апреля оценивал падение ВВП Украины в первом квартале в 0,5%, а Минэкономики 12 мая - в 1,2%.

Нацбанк прогнозирует ускорение спада во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале этого года падение экономики замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%. Правительство ожидает падения экономики Украины в этом году на 4,8%.

Согласно данным Госстата, в четвертом квартале прошлого года рост ВВП в Украине замедлился до 1,5% с 3,9% в третьем квартале и 4,7% во втором. В первом квартале прошлого года экономика выросла на 2,9%, а в целом за минувший год – на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% в 2017 году.

6 травня 2020 р.

Захистимо право боротися під прапором Профспілки за гідне життя!

На сайті Верховної Ради України розміщена петиція, яку подав заступник голови профкому первинної організації ПМГУ Північного гірничо-збагачувального комбінату Павло Олександрович Третьяков (м.Кривий Ріг).
Текст електронної петиції:
Прошу (вимагаю) не розглядати законопроект #2681 як такий, що порушує та обмежує права профспілок в Україні.
Дата завершення збору підписів 5 червня 2020р.
Дана петиція розміщена тому, що провладна більшість парламенту не полишає намірів втручатися у справи профспілок, намагається звести нанівець діючі законні методи захисту трудових прав найманих працівників. З такою метою продовжується лобіювання законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)», реєстр. №2681.
Шановні спілчани, підтримаємо дану петицію, захистимо своє право боротися під прапором Профспілки за гідну працю та гідне життя!
30 апреля 2020 г.

Первомай в условиях карантина: виртуальная
демонстрация профсоюзной солидарности

В этом году миллионы рабочих, которые обычно участвуют в первомайских мероприятиях по всему миру, находятся на карантине или в условиях самоизоляции. Но, несмотря на то, что пандемия COVID-19 разрушила естественные коммуникации и связь между людьми труда, мы испытываем величайшее проявление солидарности в истории человечества. Чтобы работники и их профсоюзы могли заявить о своих ценностях, Международная конфедерация профсоюзов и другие глобальные профсоюзы совместно с LabourStart организуют Виртуальный Первомай, используя для этого возможности прямой трансляции на Vimeo и Facebook. Виртуальный Первомай позволит профсоюзам всего мира выразить свою солидарность друг с другом, и особенно с теми, кто сегодня находится на передовой линии борьбы.
«Конечно, в этом году работники сталкиваются с беспрецедентными проблемами, связанными с кризисом COVID-19, - сказал редактор Labourstart Эрик Ли. - Празднование Первого Мая с нашими обычными митингами и шествиями, как мы это делали в течение 130 лет, теперь невозможно. Но пропустить этот год было бы недопустимой трагедией. Сегодня нам нужны вся солидарность и вся сила, которыми мы можем поддержать друг друга. Переведя Первомай в онлайн, LabourStart и глобальные профсоюзы надеются обеспечить демонстрацию единства, сплоченности и решимости к совместной борьбе».
Виртуальный Первомай LabourStart и глобальных профсоюзов начнется ровно в 8:00 утра по Гринвичу (10.00 по киевскому времени) и будет продолжаться 12 часов. Более подробная информация здесь: https://www.labourstart.org/mayday
Проект «Вирутальный Первомай», организованный Международной конфедерацией профсоюзов совместно с LabourStart, поддерживается глобальными профсоюзными федерациями - Интернационалом работников строительства и деревообработки BWI, Интернационалом образования EI, IndustriALL, Международной федерацией журналистов, Международной федерацией работников транспорта МФТ, Международным союзом работников пищевой промышленности IUF, Интернационалом общественного обслуживания PSI и UNI GlobalUnion.

21 апреля 2020 г.

28 апреля – Всемирный день охраны труда

Накануне Всемирного дня охраны труда, который будет проводиться в Украине 28 апреля, Центральный комитет профсоюза металлургов и горняков Украины обращается ко всем звеньям ПМГУ с предложением принять активное участие в организации и реализации мероприятий по случаю этой социально значимой акции.
Девиз Дня охраны труда в 2020 году по рекомендации Международной организации труда: «Остановим пандемию: охрана труда может сохранить жизнь».
Выбор темы в этом году обусловлен борьбой с пандемией - смертельно опасной болезнью COVID-19, которая сегодня затронула весь мир.
В этих условиях профсоюзные организации всех уровней должны сотрудничать с соответствующими органами государственной власти, местного самоуправления и работодателями для достижения результативности мероприятий Дня охраны труда и смягчения последствий распространения COVID-19 на рабочих местах.
Призываем всех присоединиться к проведению Всемирного дня охраны труда в Украине и обеспечить широкую информационную кампанию в целях защиты и сохранения жизни и здоровья работников.
6 апреля 2020 г.

Кабмин повысил прогноз инфляции в Украине до 11,6%

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства №253. Ранее премьер-министр Д.Шмыгаль озвучивал прогноз инфляции в 8,7% в этом году.
Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто)— 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.
30 марта 2020 г.

МКП предлагает заключить новый социальный контракт

Шаран Барроу, Председатель Международной конфедерации профсоюзов (МКП):
«Сегодня наш мир погрузился в кризис. Причинами этому стали неравенство населения, серьезные изменения климата, а теперь и пандемия коронавируса, время завершения которого пока неизвестно. Пандемия COVID-19 привлекла внимание к трудовым отношениям, в которых зачастую отсутствуют оплачиваемые больничные, гарантированная занятость и трудовые договоры. Распространение вируса серьезно сказалось на положении трудящихся, не имеющих постоянной занятости, представителей среднего и малого бизнеса. Сегодня они задушены различными запретами, налагаемыми для сдерживания распространения коронавируса. Правительства стран пытаются минимизировать их потери: предоставляют оплачиваемые больничные и отпуска. Так, они способствуют выполнению обязательств по социальному контракту – системы взаимных обязательств между государством, работодателями и профсоюзами, закрепленной на национальном уровне. Но этого недостаточно.  Первым шагом для стабилизации положения должна стать немедленная защита работающего населения с сохранением заработных плат и существующих льгот. В этих условиях необходим новый общественный договор, который вернет мир на устойчивый и справедливый путь. Условия этого контракта должны обеспечить сохранение основных прав работников, гарантировать минимальную заработную плату, полную занятость, здоровье и безопасность. Законодательно или с помощью коллективных переговоров всем работникам должны быть обеспечены оплачиваемые больничные, отпуска по уходу за детьми, медицинские страховки и другие права. Для этого важно организовать справедливое и разумное налогообложение. Социальная защита, включающая сохранение зарплаты в периоды неполной занятости, является гарантией стабильности для работающих семей.  Постпандемический мир мог бы дать нам новую модель глобальной экономики, новое обязательство делиться мировым богатством с каждым работающим человеком. Давайте восстановим или создадим новый социальный контракт из экономических разрушений COVID-19».

23 марта 2020 г.

Профсоюзы требуют от правительства остановить
продвижение законопроекта «О труде»

Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины направлен на согласование в однодневный срок проект Закона Украины «О труде», который отозван из Верховной Рады Украины.
СПО объединений профсоюзов признавая необходимость реформирования трудового законодательства, не согласовал законопроект, поскольку он не претерпел никаких изменений в сравнении с отозванным.
Напоминаем, что неолиберальный законопроект «О труде» получил негативную оценку не только профсоюзов, но и Международного бюро труда, ведущих национальных научных учреждений, учебных заведений и экспертов трудового права. Законопроект получил негативную оценку большинства комитетов Верховной Рады Украины, в частности, Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
Учитывая сказанное, Общий представительский орган репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, представляющий 7млн работающих, требует от Кабинета Министров Украины остановить продвижение законопроекта «О труде» как противоречащего Конституции Украины, актам международного права, ратифицированным Украиной, и директивам Европейского союза.

23 марта 2020 г.

Украинская металлургия в январе-феврале
чуть-чуть увеличила производство стали

Предприятия горно-металлургического комплекса Украины в январе-феврале увеличили производство стали на 0,4%, до 3,553 млн т, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют уточненные данные ОП «Укрметаллургпром».
Выпуск проката в январе-феврале вырос на 7,3%, до 1,68 млн т, но производство чугуна сократилось на 4,6%, до 3,140 млн т.
Украинские металлурги за 2 мес. увеличили производство железорудного концентрата на 3,4%, до 10,547 млн т, но сократили производство:
- агломерата — на 0,3%, до 5,137 млн т;
- окатышей — на 6,5%, до 3,423 млн т;
- чугуна — на 0,7%, до 3,553 млн т;
- кокса — на 5,9%, до 1,6 млн т;
- трубной продукции — на 16,4%, до 141 тыс. т.
Сегодня в эксплуатации находятся 17 из 21 доменных печей,  6 из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 6 из 15 электропечей, 15 из 16 машин непрерывного литья заготовок.
Напомним, что за 2019 год украинский ГМК сократил производство стали на 1,2%, до 20,85 млн т. Производство чугуна упало на 2%, до 20,6 млн т, а проката — на 0,9%, до 18,2 млн т, по сравнению с 2018 годом.

21 февраля 2020 г.

Итоги работы предприятий ГМК в январе 2020 года

В Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в январе 2020 года.
На совещании отмечено, что металлургическими предприятиями в течение января произведено: чугуна 1,73 млн т, или 107,7% относительно декабря 2019 г., стали 1,84 млн т (118,1%), проката 1,68 млн т (117,8%). К январю прошлого года уровень производства чугуна составил 96,6%, стали – 99,6%, проката –107,3%.
Кроме того, за первый месяц 2020 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата 5,46 млн т или 103% к январю 2019 г., агломерата - 2,65 млн т (97%), окатышей - 1,77 млн т (94% ), кокса - 0,83 млн т (94,2%), труб – 65,8 тыс. т (76,1%), огнеупорной продукции – 18,3 тыс.т (94,8%).
Увеличение уровня выпуска некоторых основных видов продукции за первый месяц 2020 г. в сравнении с предыдущим месяцем связано с введением в эксплуатацию основных металлургических агрегатов на ряде предприятий после проведения капитальных ремонтов, а также относительно стабильной их работой.
По состоянию на 12 февраля 2020 г. из основных мощностей в эксплуатации находились: 16 из 21 доменных печей (76,2%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 11 из 16 (68,8%), электропечей 6 из 15 (40%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 16 (93,8%).
В январе текущего года на металлургические предприятия поставлено около 2 млн т железорудного сырья (86% относительно декабря 2019 г. и 81% относительно января прошлого года). Экспорт железорудного сырья в январе 2020 г. составил 3,96 млн т (116% относительно декабря прошлого года и 120% относительно января 2019 года.
В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Госстата о текущем уровне инфляции и об индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе 2020 года, а также об уровне среднемесячной заработной платы на предприятиях ГМК в 2019 году.


21 февраля 2020 г.

Профсоюз готовится к VII Съезду

18 февраля в Учебно-методическом центре ПМГУ (г. Днепр) состоялось заседание комиссии по подготовке VII Съезда ПМГУ, который состоится 28 апреля 2020 г. Первое заседание провели заместители председателя ЦК ПМГУ А. Рябко и В. Чумаченко.
Приступили к выполнению своих задач пять рабочих групп. В их состав вошли председатели территориальных комитетов (В. Седов, Л. Кобзева, Л. Подать) и профкомов первичных организаций (С. Афонин, А. Буряк, А. Гранкин, С. Дорошенко, В. Романенко, С. Полтавец, С. Крамарчук, Н. Шамрицкая), представители первичных организаций, ответственные за организационную и финансовую работу, специалисты аппарата Центрального комитета ПМГУ.
Комиссия утвердила план подготовки VII Съезда: от технического оснащения зала до разработки проектов документов. Кроме общих совещаний комиссии рабочие группы будут контактировать также и в своем режиме, чтобы выполнить поставленные задачи качественно и вовремя. В период перед Съездом запланировано провести еще два заседания президиума и пленум ЦК ПМГУ.


11 лютого 2020 р.

Не дамо владі знищити профспілки!

6 лютого 2020 року у Федерації профспілок України відбулася нарада керівників її членських організацій щодо ситуації навколо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок (р. № 2681, н.д. Г. Третьякова та інші).
 
05.02.2020 відбулося засідання Комітету ВРУ з питань соціальної політики, на якому серед інших розглядалося питання щодо доцільності включення до порядку денного сесії ВРУ проекту Закону №2681.
 
Нагадаємо, що під час засідання Комітету під його стінами проходив профспілковий пікет проти антисоціальних законопроектів, у якому взяли участь й представники ПМГУ. Заступник голови ПМУ О. Рябко, виступаючи перед учасниками акції, висловив свою позицію щодо ганебного наступу уряду на трудові і соціальні права працівників, існуючу несправедливість, яка відбувається останнім часом, та втрату соціального діалогу з профспілками.
 
На засіданні Комітету був присутній заступник Голови ФПУ В. Саєнко, який повідомив, що розгляд питання стосовно законопроекту про профспілки навмисно затягувалось головою Комітету Г. Третьяковою. Коли дійшли до його розгляду, частина народних депутатів – членів комітету не приймали участі у  засіданні, зокрема Ю. Тимошенко та Н. Королевська.
 
Під час обговорення даного питання чітко відслідковувалась зацікавленість лише в одному: як відібрати профспілкове майно і передати його у власність держави.
 
За результатами обговорення законопроекту одноголосно (5 голосів народних депутатів від партії «Слуга народу» -  членів Комітету) було прийнято рішення про внесення законопроекту № 2681 до розгляду  ВРУ.
 
У подальшому можливі два варіанти розвитку подій: або його приймуть у першому читанні та в цілому (без доопрацювання), або після першого читання його направлять на доопрацювання. Тоді, можливо, профспілки зможуть внести зміни через народних депутатів.
 
З метою доведення позиції Всеукраїнських профспілок до громадськості та влади  ФПУ планує провести у Києві 14.02.2020 р. конференцію на тему: «Про роль профспілок у захисті людини праці. Дотримання прав і гарантій діяльності профспілок у сучасних умовах». У заході візьмуть участь представники СПО об’єднань профспілок, членських організацій ФПУ, будуть запрошені науковці, роботодавці, народні депутати України, представники Уряду.
 
В цей же час планується проведення засідання Президії ФПУ з визначення подальших дій.
 
19 лютого 2020 року Голова Комітету ВРУ з питань соціальної політики Г. Третьякова проводитиме комітетські слухання щодо ролі профспілок, у яких приймуть участь всі членські організації ФПУ. Це ще одна можливість висловити свою позицію і відстояти свої права.
 
Керівник Департаменту міжнародних зв’язків ФПУ В. Шилов інформував, що 24-27 лютого п.р. до України прибуде Місія з представників найбільших світових профспілкових об’єднань - Європейської конфедерації профспілок, Міжнародної конфедерації профспілок, експерти Міжнародної організації праці. В складі Місії також будуть представники профспілок Чехії, Польщі, Німеччини, всього 12 осіб.
 
На 25 лютого запланована зустріч Місії з представниками  ФПУ і КВПУ.
 
Для проведення даного заходу ФПУ направила відповідні листи Президенту України, Прем’єр-міністру та Голові Верховної ради України з тим, щоб вони організували прийом учасників Місії. Зокрема, офіс Президента переадресував запрошення пані Г. Третьяковій, О. Гончарук розписав запрошення на Міністрів фінансів, економіки та соціальної політики. Голова ВРУ Д. Розумков поки що відповіді не надав.
 
Враховуючи, що влада останнім часом ігнорує запрошення профспілок на свої заходи, Місія підготує свої листи до вищих керівників України про проведення такої зустрічі і передасть їх своїми дипломатичними каналами.
 
Європейські профспілки висловили свою солідарну підтримку українським колегам в боротьбі за права трудящих і профспілок, та готові направити своїх представників для участі в  акціях протесту профспілок України.

 

   
4 февраля 2020 г.

5 февраля профсоюзы выйдут на акцию протеста

В этот день в 14.30 профсоюзы начнут пикетирование Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 6-8.
Люди выйдут с протестом во время заседания Комитета, где планируется рассмотрение законопроекта о труде, антипрофсоюзного законопроекта и других законодательных изменений, направленных на уничтожение социально-экономической защиты работников.
Присоединяйтесь!
Сбор - с 14.00 у выхода из метро «Крещатик» на ул. Институтской.


4 февраля 2020 г.

Особое внимание – актуальным темам

3 февраля в аудитории Зонального учебно-методического центра профсоюзов (город Днепр) вновь собрались представители молодежного актива Профсоюза – участники очередного «сезона» образовательной программы «Школа молодого лидера».
Небольшую и уже успевшую сдружиться группу приветствовал главный специалист аппарата ПМГУ Р.Тарасенко. Он напомнил ребятам о том, что февральский семинар завершает «усиленную программу» обучения по ключевым направлениям профсоюзной работы и попросил их внимательно относиться ко всему, происходящему на занятиях.
В том, что это напутствие дано им не просто так, молодые активисты убедились буквально сразу же: включившись в изучение темы «Порядок разрешения коллективных трудовых споров, конфликтов на уровне предприятия». Чтобы разобраться во всех процедурных тонкостях процесса, который в деталях описала главный правовой инспектор труда ПМГУ О.Зубец, им пришлось как следует напрячься.
Не меньше важных нюансов было и в информации правового инспектора труда ПМГУ Г.Просяник, которая рассказала молодежи об особенностях действующей в Украине пенсионной системы. Завершился первый день учебы лекцией главного специалиста отдела социально-экономической работы аппарата ПМГУ В.Капалина, посвященной негосударственному пенсионному обеспечению.
Впереди у участников семинара еще два дня насыщенной учебы. С ними будут работать эксперты в сфере охраны труда: доктор технических наук, профессор, международный эксперт по системам менеджмента киевского Международного института менеджмента В.Цопа, главный редактор журнала «Охрана труда» Д.Матвийчук, главный технический инспектор по охране труда ПМГУ В.Белик и заместитель председателя Днепропетровского областного комитета профсоюза А.Чайка. Также их ждет новая встреча с О.Зубец (она расскажет молодежи об основных статьях действующего КЗоТа) и психологом, преподавателем ЗУМЦа Н.Неженцевой (проведет занятие-тренинг на тему «Конфликтология, стрессоустойчивость»).24 января 2020 г.

Отчетно-выборная кампания завершена. На повестке дня – VII Съезд ПМГУ

22 января в Днепре прошел XII пленум Центрального комитета ПМГУ. В его работе приняли участие члены ЦК, представляющие первичные и территориальные профорганизации всех регионов Украины. В числе приглашенных был председатель Днепропетровского облсовпрофа В.Дубиль. Вел заседание первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко.
Главным вопросом повестки дня пленума стали итоги отчетно-выборной кампании в ПМГУ и обсуждение текущей ситуации.
С докладом по основному вопросу выступил председатель ЦК Профсоюза С.Комышев. Он акцентировал внимание присутствующих на том, что отчетно-выборная кампания в первичных и территориальных организациях ПМГУ проходила в крайне непростых общественно-политических и социально-экономических условиях. В 2019 году в Украине были зафиксированы наихудшие производственно-экономические показатели за весь период независимости нашего государства. На этом фоне государственная власть развернула циничное наступление на законные трудовые и социально-экономические права и интересы трудящихся, права профсоюзов. Однако с властными инициативами по радикальному изменению трудового законодательства, попытками ликвидировать существующую систему социальной защиты профсоюзы оказались категорически не согласны.
Решительность позиции профсоюзов против либерализации трудового законодательства была продемонстрирована на акциях протеста, прошедших в Киеве в ноябре-декабре 2019 года.
С.Комышев отметил, что, невзирая на неблагоприятные обстоятельства, отчетно-выборная кампания состоялась. Отчеты и выборы прошли в 5 территориальных организациях ПМГУ, 174 первичных, 1226 цеховых организациях, 5769 профсоюзных группах. В ходе кампании были избраны 25 тысяч профсоюзных активистов.
Сергей Петрович обратил внимание на то, что Центральный комитет стремится привлекать к профработе молодежь, повышать уровень знаний и образованности профсоюзных активистов и работников.
Также речь шла о том, что, несмотря на постоянный рост заработной платы, реальные доходы трудящихся не поспевают за ростом тарифов и цен на продукты питания и товары первой необходимости.
В докладе были проанализированы антисоциальные законы, разработанные Кабмином и поданные в Верховную Раду, обращено внимание на наиболее циничные случаи нарушения конституционных прав трудящихся и международных конвенций, ратифицированных Украиной.
С.Комышев рассказал о всеукраинских акциях протеста и профсоюзном Вече, участники которого представляли интересы 7 миллионов трудящихся Украины. Резолюция, принятая по итогам всеукраинского профсоюзного собрания, требует отзыва данных антинародных законопроектов из Верховной Рады.
Председатель ЦК ПМГУ обратил внимание присутствующих на важность своевременного информирования членов профсоюза о текущей ситуации и действиях ПМГУ по защите прав и интересов трудящихся, призвал повысить активность профлидеров в сфере информационной работы.
В обсуждении доклада приняли участие председатель Запорожского обкома ПМГУ В.Седов, председатель Криворожского горкома ПМГУ А.Макаренко, председатель комиссии ЦК ПМГУ по вопросам социально-экономической работы, заместитель председателя профкома ПАО «Запорожсталь» В.Максак, глава Днепропетровского олблсовпрофа В.Дубиль.
По итогам доклада и его обсуждения члены Центрального комитета ПМГУ приняли Заявление с требованием к власти действовать в соответствии с национальным и международным законодательством, не нарушать конституционные права граждан Украины  и немедленно отозвать проекты законов «О труде» №2708 и  «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профсоюзов)» №2681. Заявление будет направлено в адрес Президента Украины, председателя Верховной Рады и Премьер-министра Украины.
Кроме того, пленум рассмотрел финансовые вопросы Профсоюза, обсудил и принял план основных мероприятий ЦК ПМГУ на первое полугодие 2020 года.
По всем рассмотренным на пленуме вопросам были приняты соответствующие Постановления.
В завершение работы пленума его участники приветствовали победителей XXIX Рабочей спартакиады металлургов и горняков Украины, которым в торжественной обстановке были вручены Кубки и призы.


22 января 2020 г.

Отстоим свое право на достойный труд!

На сайте Верховной Рады Украины в разделе «Электронные петиции» 14 января С.Чебан зарегистрировал петицию следующего содержания: «Прошу (вимагаю) не розглядати законопроект «Про працю» N2708, оскiльки вiн порушує мої конституцiйнi права та позбавляє соцiальних гарантiй i захисту».
Каждый из нас должен проголосовать против принятия антисоциального закона, нарушающего не только права трудящихся, но и национальное законодательство, международные обязательства Украины.
Для регистрации на сайте нужно указать свои данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты. В процессе регистрации нужно будет подтвердить свой номер телефона, пришедшим на него кодом, а для завершения регистрации перейти по ссылке, присланной на электронную почту. Так же стоит помнить, что для подтверждения голосования, нужно будет так же подтвердить это действие по ссылке в  письме указанной вами электронной почты.
Нельзя оставаться в стороне! Скажем «НЕТ» бездумному разрушению трудового законодательства! STOP – трудовому рабству!


22 января 2020 г.

Беспрецедентная мировая поддержка действий украинских профсоюзов

В ФПУ продолжают поступать письма поддержки от международных организаций, в частности Международной конфедерации профсоюзов (МКП), Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и Всеевропейского регионального совета (ВЕРС), национальных профцентров со всех континентов.
О колоссальной поддержке украинских профсоюзов со стороны международных организаций с трибуны Всеукраинского профсоюзного вече заявил председатель ФПУ Г.Осовой.
И эта поддержка не прекращается. Количество обращений, поступающих в ФПУ со всего мира, уже исчисляется сотнями.
Одними из первых свою солидарность с украинским трудящимися выразили Генеральный секретарь МКП Шаран Барроу, Генеральный секретарь (ЕКП и ВЕРС) Лука Висентини, Генеральный секретарь Европейской федерации Профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) Ян Виллем Гаудриаан, Генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Франции (ВКТ) Филипп Мартинес, Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Латвии (LBAS) Эгильс Балдзеньш, Председатель Исполкома Ассоциации профсоюзов «Белорусский конгресс демократических профсоюзов» (АП БКДП) А.Ярощук, директор Европейского комитета профсоюзов образования интернационала образования (ЕКПО) Сьюзан Флокен и др.
Они с тревогой отмечают, что:
- законодательные изменения, предлагаемые украинскими властями, являются неприемлемыми для страны, которая заявляет о своей верности демократическим ценностям, декларирует европейские стремления и обязалась придерживаться принципов ЕС, подписав Соглашение об ассоциации;
- украинское правительство становится на сторону олигархов и транснациональных корпораций против работников и профсоюзов. Однако украинцы заслуживают достойного труда, достойных зарплат, а баланс между интересами труда и капитала должен поддерживаться;
- Глобальные профсоюзы будут стоять бок о бок с украинскими профсоюзами.
Солидарность с нами уже выразили Британский конгресс тред-юнионов, Международная Евроазиатская Федерация металлистов, Глобальный союз «ИндастриАлл», Международная федерация транспортников, Международная федерация строителей и деревообработчиков, Профсоюз общественного обслуживания Великобритании Юнис, Союз рабочих профсоюзов Испании, Польская Национальная самоуправляемый профсоюз «Солидарность» Автономная конфедерация работников Аргентины, Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы, израильские, чешские, румынские, турецкие профсоюзы, трудящиеся Сомали и Вануату.

22 января 2020 г.

Итоги работы предприятий ГМК за 2019 год

В Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в декабре и за 12 месяцев 2019 года.
Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение декабря произведено: чугуна 1,61 млн т, или 115,5% относительно ноября 2019 г., стали 1,56 млн т (117,8%), проката 1,43 млн т (115,3%). Кроме того, в декабре предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата 5,25 млн т или 101,4% к ноябрю 2019 г., агломерата - 2,47 млн т (110,8%), окатышей - 1,51 млн т (097,6%), кокса - 0,77 млн т (103,2%), труб – 63,6 тыс. т (83,8%), метизной продукции – 16 тыс. т (96,4%).
Увеличение объемов производства чугуна, стали и проката в декабре по отношению к предыдущему месяцу было обусловлено введением в работу основных металлургических агрегатов на ряде предприятий отрасли после капитальных ремонтов и из резерва.
На совещании отмечено, что ГМК Украины завершил 2019 год в состоянии глубокого кризиса, которому способствовал ряд факторов, обусловленных ситуацией как на внешних, так и на внутреннем рынках. Это, прежде всего, понижение мировых цен на металлопродукцию, и повышение тарифов на грузоперевозки, передачу электроэнергии, транспортировку природного газа.
В январе - декабре 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата 63,08 млн т или 105,% к 2018 году, агломерата – 30,91 млн т (98%), окатышей – 20,76 млн т (97%), чугуна – 20,06 млн т (97,6%), стали - 20,85 млн т (98,8%), проката 18,20 млн т (99,1%), кокса – 10,06 млн т (92,9%), трубной продукции – 1005 тыс. т (91,2%), метизной продукции – 187,9 тыс. т (100,5%), поставлено лома – 3,01 млн т (90)%.
По состоянию на 15 января 2020 г. в эксплуатации находились: 16 из 21 доменных печей (76,2%) (5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более 1 года), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 11 из 16 (68,8%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).
В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службы статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе-декабре 2019 года, а также о среднемесячной заработной плате на предприятиях ГМК за прошедший период. Также присутствующие были проинформированы о Всеукраинском профсоюзном вече (16.01.2020 г.), направленном на защиту трудовых и социально-экономических прав трудящихся.

13 января 2020г.

ПМГУ против антинародных законопроектов, ухудшающих действующее трудовое законодательство

Правовая инспекция труда Профсоюза металлургов и горняков Украины направила в Федерацию профсоюзов Украины свои замечания и предложения к правительственному проекту «Про працю» №2708 и проекту закона «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» №2681, разработанного депутатами от политической партии «Слуга народа».

Предложенный правительством законопроект «Про працю», прежде всего, нарушает целостную систему кодифицированного акта. Многие нормы не согласованы между собой, нет порядков реализации этих норм. Кроме того, отменяются законы и другие нормативные акты, которыми регулировалось большое количество отношений, а в проектах такое регулирование не предусмотрено.

Правовая инспекция труда ПМГУ обращает внимания на следующие аспекты разработанного Правительством проекта закона:
- законопроектом минимизируется влияние государства на трудовые отношения, в то же время отсутствует общественный контроль за соблюдением трудовых прав работников;
- не ясно, какой смысл заложен в понятие «представители работников», при этом роль профсоюзов полностью нивелируется;
- коллективные договорные отношения остаются, но  при этом почти все взаимоотношения работодателя и работника будут регулироваться индивидуальными трудовыми договорами. Но ведь очевидно, что далеко не каждый работник способен оценить условия, предложенные ему в трудовом договоре, что в результате может загнать трудящегося в кабалу;
- все изменения в трудовой договор вносятся путем заключения дополнительного соглашения. Но человек, не имеющий юридического образования, такой документ подготовить не сможет.
- Закон Украины «Об отпусках» теряет силу, при этом далеко не все его положения перешли в новый законопроект, что значительно сужает права работников на отпуск;
- в законопроекте предусмотрена замена комиссии по трудовым спорам медиацией. Но если решение трудовых споров в КТС для работника было бесплатным, то процесс медиации потребует от него немалых материальных затрат, а следовательно, позволить себе решать трудовые споры через медиацию сможет не каждый;
- в законопроект безосновательно не включены нормы по охране труда;
- исключена дисциплинарная ответственность, но вместо этого появляется возможность безосновательного увольнения работника;
- абсолютно не ясно, в чем заключается защита материнства, детей и молодежи, декларируемая в пояснительной записке к данному законопроекту;
- также не ясно, благодаря чему будут созданы новые рабочие места (данный тезис тоже присутствует в пояснительной записке).

Украина ратифицировала Европейскую социальную хартию (пересмотренную), чем признала одной из своих главных целей и обязанностей достижение и поддержание наиболее высокого и стабильного уровня занятости. Однако в предложенных правительством законопроектах стремление к этой цели не прослеживается.

Исходя из вышеизложенного, Профсоюз металлургов и горняков считает, что данные законопроекты являются антинародными и значительно ухудшают положение профсоюзов и трудящихся по сравнению с действующим законодательством.

3 января 2020г.

В Украине выросла минимальная зарплата

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час.

Такие размеры «минималки» заложены в госбюджете на 2020 год.
Напомним, в 2019 году минимальная зарплата составляла 4 173 гривны.
Согласно госбюджету, в 2020 году прожиточный минимум на 1 человека в месяц составит: с 1 января 2020 года – 2027 гривен, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения прожиточный минимум составит:
дети до 6 лет: с 1 января 2020 года – 1779 гривен, с 1 июля – 1859 гривен, с 1 декабря – 1921 гривну;
дети в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 года – 2218 гривен, с 1 июля – 2318 гривен, с 1 декабря – 2395 гривен;
трудоспособные лица: с 1 января 2020 года – 2102 гривны, с 1 июля – 2197 гривен, с 1 декабря – 2270 гривен; лица, утратившие трудоспособность: с 1 января 2020 года – 1638 гривен, с 1 июля – 1712 гривны, с 1 декабря – 1769 гривен.

17 декабря 2019г.

В Киеве – акция протеста. Профсоюзы отстаивают трудовые права
Члены Профсоюза металлургов и горняков Украины - представители первичных и территориальных профорганизаций приняли участие в акции протеста против принятия неолиберального Трудового кодекса и продажи земли. Эта акция, организованная Федерацией профсоюзов Украины, собрала в Киеве более 4,5 тысяч трудящихся-членов профсоюзов, представляющих все сферы экономики и все регионы страны.

В 9.00 на Майдане Независимости состоялся импровизированный митинг, на котором руководитель пресс-центра ФПУ Ю. Работа озвучил требования профсоюзов и Заявление по защите прав профсоюзов в Украине, принятое по инициативе делегации ФПУ на Генеральной ассамблее Всеевропейского регионального совета, которая прошла 16 декабря в г. Брюсселе (Бельгия).

На митинге выступили заместитель председателя ФПУ Е. Драпятый видео представители различных профсоюзов.
В своих выступлениях они говорили о проблемах изменения трудового законодательства, с которыми сегодня столкнулись трудящиеся, и призвали участников акции оказать солидарную поддержку аграриям и представителям других общественных организаций, которые сегодня выступают против попыток власти разрушить Украину как социальное и правовое государство.
После митинга участники акции, скандируя протестные лозунги, направились к Верховной Раде.

Колонну Профсоюза металлургов и горняков возглавляли председатель ЦК ПМГУ С. Комышев, его первый заместитель В. Гавриленко, заместитель председателя ЦК ПМГУ А. Рябко.
На площади Конституции профсоюзные колонны присоединились к другим протестующим - фермерам, предпринимателям, самозанятым и представителям политических сил.

Здесь также состоялся митинг, на котором выступили представители профсоюзов, в числе которых   был    главный    технический   инспектор   труда   Запорожского   обкома   ПМГУ  И. Скороходов.
В своих выступлениях профсоюзные лидеры и активисты акцентировали внимание на «красных линиях», которые обозначили профсоюзы для власти по либерализации трудового законодательства и реформирования социальной политики.
В 12 часов профсоюзная акция была завершена.
Фото Н.Соловей (Днепропетровский обком ПМГУ), Т.Мосийчук (аппарат ЦК ПМГУ),
первичных организаций Запорожского обкома ПМГУ, А.Белошавина и Д.Асташенкова (Криворожский горком ПМГУ)

28 ноября 2019г.

В Днепре состоялось заседание Постоянной комиссии ЦК ПМГУ
по вопросам внутрипрофсоюзной работы

В работе заседания приняли участие члены комиссии, которую возглавляет председатель Донецкого обкома ПМГУ Л.Кобзева, и приглашенные профработники, которые в первичных организациях и территориальных комитетах ПМГУ занимаются  вопросами внутрипрофсоюзной работы.

В повестку дня заседания комиссии включен вопрос подготовки XII пленума ЦК ПМГУ, который состоится 23 января 2020 года. Также участники совещания обсудили ход проведения отчетно-выборной кампании в ПМГУ, реализацию постановлений президиумов ЦК ПМГУ и ФПУ по вопросам профсоюзного обучения, рассмотрели вопросы, касающиеся  статистической отчетности за 2019 год и протестных действий ПМГУ против проекта нового Трудового кодекса, не учитывающего интересы трудящихся.

Участников совещания приветствовал председатель ЦК ПМГУ С.Комышев. Он проинформировал присутствующих о ситуации в ГМК Украины, о попытках власти сузить в законодательном поле права трудящихся и профсоюзов, рассказал о действиях ПМГУ и Федерации профсоюзов Украины в этих условиях.

Также в работе заседания приняли участие заместитель председателя ЦК профсоюза В.Чумаченко, главные специалисты ЦК ПМГУ В.Палюх и В.Капалин.


19 ноября 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в октябре 2019 года

В Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в октябре и за 10 месяцев 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение октября произведено: чугуна - 1,59 млн т, или 90,9% относительно сентября 2019 г., стали - 1,56 млн т (89,5%), проката - 1,43 млн т (91,0%), кроме того в октябре предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата -  5,24 млн т или 104,8% к сентябрю 2019 г., агломерата - 2,50 млн т (96,2%), окатышей - 1,56 млн т (107,5%), кокса - 0,837 млн т (99,3%), труб – 71 тыс. т (102,5%), метизной продукции – 16,1 тыс. т (105,2%).
Уменьшение объемов производства чугуна, стали и проката в октябре по отношению к предыдущему месяцу было связано с остановкой в начале октября металлургического производства на Днепровском металлургическом заводе (доменные и конвертерные цеха выведены в резерв), а также с отсутствием спроса на рынке металлопроката.

В январе - октябре 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата - 52,57 млн т или 105,% к январю – октябрю 2018 г., агломерата – 26,21 млн т (100%), окатышей – 17,77 млн т (100,2%), чугуна – 17,07 млн т (99,9%), стали - 17,96 млн т (102,3%), проката 15,54 млн т (101,2%), кокса – 8,55 млн т (95,1% ), трубной продукции – 890,5 тыс. т (94,6%), метизной продукции – 155,2 тыс. т (99,4%), поставлено лома – 2,59 млн т (95,1)%.

По состоянию на 12 ноября 2019 г. в эксплуатации находились: 13 из 21 доменных печей (61,9%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 10 из 16 (62,5%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 14 из 15 (93,3%), кроме того 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более 1 года).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службы статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе – октябре 2019 года.

17 октября 2019г.

Экономический всеобуч в Запорожье

В Запорожском  областном комитете ПМГУ 11 октября  состоялся семинар экономического обучения, организованный совместно обкомом и ЦК профсоюза. Это занятие стало первым в серии семинаров  «Школы экономических знаний», разработанной и подготовленной отделом социально-экономической работы ЦК ПМГУ, которые будут проводиться в территориальных организациях профсоюза.

В семинаре участвовали  председатель Запорожского обкома ПМГУ В.Седов, заместитель председателя Ю.Шапчиц, заведующий отделом социально-экономической работы и трудовых отношений обкома П.Писарев, заведующий отделом организационной, внутрипрофсоюзной работы и гласности обкома А.Величко,  главный правовой инспектор труда В.Щербак, руководители и специалисты профкомов предприятий, профактивисты первичных профсоюзных организаций ПМГУ, ведущие социальный диалог с работодателями.

В первой части семинара его участники с интересом прослушали содержательную лекцию начальника отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ В.Таловой «Организация оплаты труда. Перспективы роста доходов работников».

Вторая часть семинара была посвящена лекции кандидата экономических наук, доцента кафедры экономики и предпринимательства Национальной металлургической академии (г. Днепр) О.Гончарук на актуальную тему «Основы экономики и организации деятельности металлургических предприятий». В процессе лекции главным специалистом ЦК ПМГУ В.Бронниковой были даны комментарии, касающиеся специфики использования в колдоговорной работе профсоюзной стороной подхода работодателей к организации экономической деятельности предприятий отрасли.

Участники семинара, по их отзывам, получили новые нужные экономические знания для своей работы, а также услышали ответы на заданные ими вопросы, которые дали лекторы и организаторы семинара.

В Запорожском обкоме ПМГУ планируется в течение октября и ноября текущего года проведение еще двух семинаров, посвященных следующим темам:
- «Предприятие как ключевое звено экономики и особенности его функционирования в рыночной среде»;
- «Аргументация и контраргументация в коллективных переговорах. Правила и методы»;
- «Риторика в аргументации» (семинар-тренинг).

16 октября 2019 г.

Итоги работы предприятий ГМК в сентябре 2019 года

На минувшей неделе в Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в сентябре и за 9 месяцев 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение сентября произведено: чугуна 1,75 млн т, или 96,2% относительно августа 2019 г., стали 1,75 млн т (90,0%), проката 1,57 млн т (102,3%). Кроме того в сентябре предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата 5,0 млн т или 90,6% к августу 2019 г., агломерата - 2,60 млн т (96,1%), окатышей - 1,45 млн т (72,8%), кокса - 0,84 млн т (95,9%), труб - 69,3 тыс. т (91,4%), метизной продукции - 15,3 тыс. т (95,6%).

Уменьшение объемов производства чугуна, стали, кокса в сентябре по отношению к предыдущему месяцу было связано с проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий отрасли и разницей в количестве дней.

В январе-сентябре 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата 47,33 млн т или 105,2%) к январю-сентябрю 2018 г., агломерата - 23,71 млн т (101%), окатышей - 16,21 млн т (101,3%), чугуна - 15,48 млн т (101,1%), стали - 16,4 млн т (104%), проката - 14,09 млн т (101,9%), кокса - 7,71 млн т (95,9%), трубной продукции - 0,81 млн т (95,6%), метизной продукции - 139,1 тыс. т (99,2%), поставлено лома - 2,24 млн т (95,4)%.

По состоянию на 9 октября 2019 г. в эксплуатации находились: 15 из 21 доменных печей (71,4%), 8 из 9 мартеновский печей (89%>), конвертеров 11 из 16 (68,7%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 14 из 15 (93,3%), кроме того 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более 1 года).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службы статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе-сентябре 2019 года.

9 октября 2019 г.

Коллективный договор «Запорожстали» признан лучшим

4 октября в Доме профсоюзов (г.Киев) состоялась плодотворная дискуссия относительно внедрения в Украине стандартов достойного труда.

Общенациональный круглый стол: «Достойные социально-трудовые стандарты -  главный мотив труда в Украине и благосостояния в семье» организовала и провела Федерация профсоюзов Украины.

Мероприятие было посвящено  Всемирному дню действий за достойный  труд,  установленному Международной Конфедерацией профсоюзов 7 октября (он  каждый год отмечается и в Украине).

На призыв ФПУ объективно оценить ситуацию на украинском рынке труда, определить задачи социальных партнеров и власти по обеспечению в нашей стране стандартов достойного труда откликнулись ведущие эксперты, научные работники, представители органов государственной власти, зарубежные общественные деятели, профсоюзное сообщество, журналисты ведущих СМИ.

В рамках этого мероприятия состоялось награждение победителей Всеукраинского конкурса на лучший коллективный договор за 2017-2019 годы, который проводит ФПУ. Напомним, что по рекомендации Президиума ЦК нашего Профсоюза металлургов в этом всеукраинском конкурсе представляли социальные партнеры металлургического комбината «Запорожсталь». Поэтому, наряду с пятью победителями конкурса в номинации «Лучший коллективный договор в производственной сфере», награда была также вручена представителю профсоюзного комитета «Запорожстали». Заместитель председателя профкома В.Сус увез из Киева в Запорожье сертификат, подтверждающий победу.

7 октября 2019г.

III Всеукраинский слет предцехкомов ПМГУ

Со 2 по 4 октября 2019 года на базе санатория «Курорт «Орловщина» (Днепропетровская область) проходил III Всеукраинский слет предцехкомов ПМГУ. К участию в этом масштабном форуме были приглашены около 60 успешных лидеров цеховых комитетов, представляющих различные первички нашего Профсоюза. Организатором мероприятия традиционно выступил Центральный комитет ПМГУ.

В этот раз слет решили провести в новом формате, и его программа состояла из нескольких разноплановых частей. Сначала участники получили возможность пообщаться с первыми лицами Профсоюза металлургов и горняков Украины – председателем ЦК С.Комышевым, его первым заместителем В.Гавриленко и заместителем В.Чумаченко, главами территориальных комитетов А.Макаренко, В.Седовым, Л.Кобзевой, И.Соколовым и Л.Подать.

Затем состоялась церемония чествования лучших председателей цехкомов: в торжественной атмосфере им вручили именные свидетельства «Лучший предцехком», Знаки «За активную работу в Профсоюзе», Почетные грамоты ЦК ПМГУ. Ряд активистов, посвятивших профсоюзному делу много лет, также удостоился Нагрудного знака ЦК «Ветеран Профсоюза металлургов и горняков Украины».

Учебный блок, в рамках которого рассматривались две актуальные темы: «Основы мотивации профчленства» и «Базовые понятия профсоюзного органайзинга», вел приглашенный преподаватель – руководитель центра образования взрослых «Перспектива» В.Копыш (г. Чернигов).

После этого участников ожидал увлекательный брейн-ринг на профсоюзную тематику. Кроме того, в расписании было предусмотрено время на общение и обмен опытом в неформальной обстановке.

По итогам трех дней работы предцехкомы приняли резолюцию III Всеукраинского слета, в которой еще раз отметили важнейший вклад среднего звена профактива в общий результат ПМГУ и предложили уделить особое внимание нескольким моментам. В частности: еще деятельнее участвовать в решении вопросов работников отрасли, регулярно проводить обучение председателей и членов цехкомов, активизировать освещение деятельности цеховых комитетов в профсоюзных СМИ, ввести в практику организацию ежегодных встреч с членами цехкомов для обсуждения и принятия мер по проблемам трудовых коллективов, имеющимся на предприятиях ГМК Украины.
18 сентября 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в августе 2019 года

На минувшей неделе в Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в августе и за 8 месяцев 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение августа произведено: чугуна - 1,83 млн т, или 111,2% относительно июля 2019 г., стали - 1,94 млн т (108,6%), проката - 1,54 млн т (101,7%).

Кроме того в августе предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата - 5,52 млн т, или 104,3% к июлю 2019 г., агломерата - 2,70 млн т (103,1%), окатышей - 1,99 млн т (108,1%), кокса - 0,88 млн т (110,2%), труб – 75,8 тыс. т (87,5%), метизной продукции – 16,0 тыс. т (95,8%).

Увеличение объемов производства чугуна, стали, проката в августе по отношению к предыдущему месяцу было связано с завершением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий отрасли и относительно их стабильной работой.

В январе - августе 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата 42,44 млн т или 105,6% к январю – августу 2018 г., агломерата – 21,11 млн т (102%), окатышей – 14,76 млн т (103%), чугуна – 13,73 млн т (100,7%), стали - 14,66 млн т (104,8%), проката 12,52 млн т (102%), кокса – 6,87 млн т (95,9%), трубной продукции – 738,5 тыс. т (100,6%), метизной продукции – 123,8 тыс. т (99,8%), поставлено лома – 2,11 млн т (97,2)%.

По состоянию на 11 сентября 2019 г. в эксплуатации находились: 18 из 21 доменных печей (85,7%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 14 из 16 (88%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%), кроме того 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более 1 года).

18 сентября 2019г.

Каким будет прожиточный минимум?

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 гривны и составит 2027 гривен. В то же время Кабмин планирует осуществить решительные шаги по приближению размера прожиточного минимума к 4251 гривны.

Об этом говорится в тексте проекта закона о Государственном бюджете на 2020 год. Также отмечается, что с 1 июля прожиточный минимум увеличится до 2118 гривен, с 1 декабря - до 2189 гривен.
Данный показатель составит:
- для детей до 6 лет с 1 января 2020 - 1779 гривен, с 1 июля - 1859 гривен, с 1 декабря - 1921 гривна;
- для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2020 - 2218 гривен, с 1 июля - 2318 гривен, с 1 декабря - 2395 гривен;
- для трудоспособных лиц: с 1 января 2020 - 2102 гривны, с 1 июля - 2197 гривен, с 1 декабря - 2270 гривен;
- для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2020 - 1638 гривен, с 1 июля - 1712 гривны, с 1 декабря - 1769 гривен.

Федерация профсоюзов Украины неоднократно заявляла о том, что уровень прожиточного минимума в стране крайне занижен, и что правительство и парламент должны пересмотреть его в сторону увеличения. Более того, профсоюзы подавали по этому вопросу конкретные предложения.

К слову, выступая в Верховной Раде перед своим назначением, нынешний премьер А.Гончарук заявил, что в Украине зарегистрирован «неадекватный прожиточный минимум, за эти средства невозможно выжить...».

16 сентября 2019г.

Разъяснение Минсоцполитики относительно дополнений в Списки №1 и №2

С 20 августа 2019 года вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины от 14 августа 2019 года №708 «О внесении изменений в списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту на льготных условиях, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 24 июня 2016 г. № 461».

Внесенные изменения касаются, в частности, работников, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов. Так, разделы III «Черная металлургия», IV «Производство коксопродуктов», VII «Производство цветных металлов» списка № 1 дополнены позицией: «Работники, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологических процессов в вышеупомянутых производствах».

Такой же позицией дополнены и разделы списка № 2, а именно: III «Черная металлургия», IV «Производство коксопродуктов. Углеподготовка», VIII «Производство цветных металлов».
По требованию ЦК ПМГУ получено разъяснение Минсоцполитики относительно применения этого постановления (прилагается).


13 сентября 2019г.

Заседание президиума Центрального комитета ПМГУ

В Учебно-методическом центре ПМГУ (г. Днепр) состоялось заседание президиума Центрального комитета Профсоюза металлургов и горняков Украины. Открыл заседание председатель ЦК ПМГУ С.Комышев.

Члены президиума рассмотрели информацию о выполнении Отраслевого соглашения ГМК Украины в I полугодии 2019 года (докладывала начальник отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ В.Талова), итоги правозащитной работы за шесть месяцев текущего года (главный правовой инспектор труда О.Зубец).

Также члены президиума обсудили исполнение сводного бюджета ПМГУ за І полугодие 2019 года и утвердили Положение о расходовании средств на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу в ПМГУ (начальник финансового отдела, главный бухгалтер Е.Кондратьева).

Заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Чумаченко информировал присутствующих о состоянии обучения профсоюзных кадров и актива ПМГУ в 2018 – 2019 учебном году и мерах по его совершенствованию, а В.Талова – об уровне социально-экономического образования в Профсоюзе.

Первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко доложил о результатах XXIV Всеукраинской межотраслевой спартакиады трудящихся промышленной сферы и транспорта, прошедшей на минувшей неделе в Коблево. Как мы уже сообщали, сборная команда нашего Профсоюза заняла первое место в общем зачете этих соревнований.

Заместитель председателя ЦК ПМГУ А.Рябко рассказал о встрече председателя ФПУ Г.Осового с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Г.Третьяковой, которая состоялась 11 сентября.

Также в ходе заседания члены президиума ЦК ПМГУ рассмотрели ряд организационных вопросов и приняли соответствующие постановления по всем вопросам повестки дня.


2 сентября  2019 г.

Льготный энерготариф для ферросплавных заводов введут уже с 1 сентября

Тариф на передачу электроэнергии наиболее энергоемким предприятиям страны скорректирован до 116,54 грн за МВт·ч уже с 1 сентября. Такое решение содержится в постановлении Кабмина от 21 августа №803 (о возложении специальных обязанностей в процессе функционирования рынка электроэнергии), которое было опубликовано 29 августа в газете «Урядовий кур’єр». Об этом сообщает Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Окончательное утверждение этого тарифа состоялось на открытом совещании в НКРЭКУ 30 августа.

Напомним, что ранее Кабмин планировал снизить стоимость электроэнергии для промышленности. Для этого нужно было внести изменения в постановления о публичных специальных обязательствах на рынке электроэнергии. При этом речь шла о том, что тариф на передачу электроэнергии будет снижен с 1 октября до 159,3 грн МВт·ч.

Новый рынок электроэнергии начал работать с 1 июля 2019 года в соответствии с законом «О рынке электрической энергии». Новая модель предусматривает внедрение рынка двусторонних договоров, рынка «на сутки вперед», а также внутрисуточного и балансирующего рынков. Энергореформа является обязательством Украины в рамках имплементации норм Третьего энергопакета ЕС.

Сравнительный анализ стоимости электроэнергии до и после внедрения новой модели рынка показал, что ценник для украинских промышленных потребителей увеличился в среднем на 25%.

21 августа 2019 г.

Совместный семинар двух комиссий ЦК ПМГУ

20 августа в Зональном учебно-методическом центре Днепропетровского облсовпрофа начал свою работу двухдневный совместный семинар-совещание контрольно-ревизионной комиссии (пред. Ю.Чепинский) и комиссии по финансовой работе ПМГУ (Л.Подать).

Открыл семинар председатель ЦК ПМГУ С.Комышев. Он приветствовал участников обучения и проинформировал их о ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины, обратил внимание на важность вопросов единой финансовой политики в ПМГУ.

Начальник финансового отдела, главный бухгалтер ЦК ПМГУ Е.Кондратьева ознакомила присутствующих с особенностями денежного оборота в первичной профсоюзной организации ПМГУ в связи с изменениями Налогового кодекса Украины, других законодательных актов.
Также в программе мероприятия запланировано рассмотрение исполнения профсоюзного бюджета ПМГУ за 1-е полугодие 2019 года. Члены комиссий обсудят проект Положения о расходовании денежных средств профбюджета на культурно-массовую, физкультурную и оздоровительную работу первичной организацией ПМГУ в новой редакции для дальнейшего внедрения в работу.

Участников совместного семинара ждет встреча с психологом И.Новицкой («НОВА ПЕРСОНА»), которая расскажет им о предотвращении эскалации конфликта и эмоционального выгорания.
В ходе семинара-совещания его участники смогут обменяться опытом и получить консультации по финансовым и налоговым вопросам.

20 августа 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в июле 2019 года

В Объединении предприятий  «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в июле и за 7 месяцев 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение июля произведено: чугуна 1,65 млн т, или 108% относительно июня 2019 г., стали 1,78 млн т (108%), проката 1,51 млн т (101%). Кроме того в июле предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата 5,29 млн т или 101,5% к июню 2019 г., агломерата - 2,62 млн т (104%), окатышей - 1,84 млн т (97,4%), кокса - 0,80 млн т (103,8%), труб – 86,6 тыс. т (98,5%), метизной продукции – 16,7 тыс. т (109,2%).

Увеличение объемов производства чугуна, стали, проката в июле по отношению к предыдущему месяцу было связано с завершением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ряде предприятий отрасли (МК «Азовсталь», ММК им. Ильича, «АрселорМиталл Кривой Рог», МК «Запорожсталь»).

В январе - июле 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата 36,92 млн т или 105%  к январю – июлю 2018 г., агломерата – 18,42 млн т (101%), окатышей – 12,77 млн т (102,%), чугуна – 11,89 млн т (99,8%), стали  - 12,72 млн т (104,3%), проката 11,00 млн т (102,3%), кокса – 5,99 млн т (94,8%), трубной продукции – 665 тыс. т (103,3%), метизной продукции – 107,7 тыс. т (108%), поставлено лома – 1,88 млн т (98,9%).

По состоянию на 13 августа 2019 г. в эксплуатации находились: 17 из 21 доменных печей (81%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 14 из 16 (88%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службы статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе-июле 2019 года.

19 августа 2019 г.

Списки №1 и №2: права мастеров восстановлены

Двухлетняя борьба Профсоюза металлургов и горняков Украины по отстаиванию законного права мастеров, занятых на горячих участках работ в металлургическом, коксохимическом и производстве цветных металлов, на льготную пенсию по Спискам №1 и №2 увенчалась справедливым решением.

14 августа 2019 года на заседании Кабинета Министров Украины принято постановление №708, которым восстановлено право на льготное пенсионное обеспечение работникам, которые осуществляют непосредственную организацию и контроль за выполнением работ во время технологического процесса.

Вместе с тем, в соответствии с законодательством Украины, работникам будет сохраняться стаж работы во вредных условиях труда для назначения льготной пенсии за весь период до вступления в силу Постановления КМУ.
Постановление вступает в силу с момента опубликования в официальных средствах массовой информации Украины.15 августа 2019 г.

Заседание Кабмина: предложения ПМГУ учтены

14 августа состоялось заседание Кабинета министров Украины, в повестку дня которого были внесены два вопроса, имеющие большое значение для предприятий ГМК Украины и трудящихся отрасли.

Детально рассмотрен вопрос о возвращении права льготного выхода на пенсию мастерам основных участков металлургического, коксохимического производства, а также производства цветных металлов (Списки №1 и №2). При рассмотрении были учтены предложения Профсоюза металлургов и горняков Украины. В ближайшее время будет опубликовано официальное сообщение Кабмина по этому вопросу.

Важным для некоторых предприятий отрасли на данный момент является вопрос стоимости электроэнергии для промышленности. В этом вопросе также было учтено мнение Профсоюза металлургов и горняков Украины.

На заседании правительства Премьер-министр В.Гройсман поручил НКРЭКУ урегулировать вопрос цены на электроэнергию для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии.

«Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. Это их полномочия, они их должны выполнять», - заявил Гройсман.

Как сообщалось, после введения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля ее стоимость для промышленных потребителей выросла на 20-25%.

15 августа 2019 г.

Гройсман поручил снизить цены на электроэнергию для промышленности

Премьер-министр В.Гройсман поручил НКРЭКУ  урегулировать вопрос цены на электроэнергию для промышленности в связи с внедрением нового рынка электроэнергии. Об этом он  заявил на заседании правительства.

«Я требую от Министерства энергетики и НКРЭКУ принять все необходимые нормативные акты для того, чтобы снизить цену на электроэнергию для предпринимателей Украины. Это их полномочия, они их должны выполнять», - заявил Гройсман.

Как сообщалось, после введения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля ее стоимость для промышленных потребителей выросла на 20-25%.

12 августа 2019 г.

8 августа 2019г.

В Польше отменили подоходный налог для молодежи

1 августа в Польше вступил в силу закон, отменяющий подоходный налог для молодежи. Новые правила касаются лиц моложе 26 лет, которые работают на основании трудовых договоров или договоров о найме. По разным оценкам, нулевой подоходный налог коснется более 2 млн молодых поляков.

Как заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, новые правила обойдутся казне недешево, но являются инвестицией в будущее. Молодежи больше не придется уезжать на заработки в более развитые страны ЕС, а кто-то захочет вернуться из трудовой эмиграции. Однако, по мнению экспертов, новые правила не должны вызывать у молодых эйфории. Сегодня ставка прогрессивного подоходного налога для физических лиц составляет 18%, но если заработки превысят 20 тыс. евро в год, она автоматически увеличится до 32%. Также не стоит забывать о дополнительном кумулятивном налоге, который уплачивается, если годовые доходы превышают 236 тыс. евро в год. Огромным минусом является то, что от подоходного налога освобождаются исключительно лица моложе 26 лет, которые не занимаются экономической деятельностью. Не имеет значения и число гражданско-правовых договоров или контрактов, которые приносят заработки – важен лишь годовой уровень дохода.

Как объясняет бухгалтер Цезарий Шимащ из агентства ASCS-Consulting, новый закон не так хорош, как его представляют. Молодые поляки освобождаются от сборов в размере не 18%, а лишь в размере 8%, поскольку с 2020 года значительно повышаются взносы медицинского страхования. Сегодня они вычитаются из подоходного налога, а когда его окончательно не станет, будут высчитываться непосредственно из зарплаты. По мнению эксперта, пока от нового закона выигрывают лишь студенты, не достигшие 26 лет. Они не отчисляют взносы медицинского страхования, а теперь освобождаются еще и от подоходного налога.

30 июля 2019 г.

Украина продолжает оставаться на 13 месте в рейтинге Worldsteel

По данным Worldsteel, мировая выплавка стали в I полугодии 2019 г. составила 924,99 млн т, что на 4,91% выше показателя января-июня 2018 г. (881,68 млн т).

Лидером является Китайская Народная Республика, выплавившая 492,17 млн тонн, что на 9,9% превышает показатель аналогичного периода 2018 г. (447,83 млн тонн). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 53,2%.

На втором месте Индия, металлургия которой увеличила производство в январе-июне на 5,03%, до 56,959 млн тонн. На третьем месте – Япония, где производство стали упало на 3,56%, до 51,082 млн тонн. В США производство стали увеличилось на 5,44%, до 44,1345 млн тонн, в Южной Корее – увеличилось на 2,32%, до 36,898 млн тонн.
В России производство стали упало на 0,7%, до 35,757 млн тонн, в Германии – снизилось на 5,1%, до 20,717 млн тонн.

Турция по итогам пяти месяцев закрепилась на 8-м месте – 16,994 млн тонн, снижение объемов на 10,14%. В Бразилии производство стали по итогам пяти четырех месяцев 2019 года сократилось на 2,74%, до 16,687 млн тонн. В Иране выросло на 5,6%, до 12,788 млн тонн, в Италии – снизилось на 2,1%, до 12,561 млн тонн, а на Тайване – увеличилось на 1,11%, до 11,552 млн тонн.

Среди 62 стран-производителей стали, Украина по-прежнему занимает 13-е место (10,93 млн тонн, или 105,3% относительно января-июня 2018 г.).

17 июля 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в июне 2019 года

В Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в июне и за 6 месяцев 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение июня произведено: чугуна 1,52 млн т, или 91% относительно мая 2019 г., стали 1,66 млн т (90,8%), проката 1,5 млн т (86,2%). Кроме того, в июне предприятиями ГМК произведено: железорудного концентрата 5,21 млн т или 96,3%  к июню 2019 г., агломерата - 2,52 млн т (96,6%), окатышей - 1,89 млн т (103,4%), кокса - 0,77 млн т (83,9%), труб – 87,9 тыс. т (94,4%), метизной продукции – 15,3 тыс. т (93,6%).

Уменьшение объемов производства чугуна, стали, проката в июне по отношению к предыдущему месяцу было, в основном, обусловлено проведением многочисленных капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на  ряде предприятий отрасли.

В январе-июне 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата 31,62 млн т или 105% к январю – июню 2018 г., агломерата – 15,80 млн т (102%), окатышей – 10,93 млн т (102,9% ), чугуна – 10,24 млн т (101%), стали  - 10,93 млн т (105,3%), проката 9,42 млн т (104,3%), кокса – 5,19 млн т (96,7% ), трубной продукции – 564,2 тыс. т (104,3%), метизной продукции – 91,2 тыс. т (118%), поставлено лома – 1,69 млн т 103,4%.

По состоянию на 9 июля 2019 г. в эксплуатации находились: 17 из 21 доменных печей (81%), 7 из 9 мартеновский печей (78%), конвертеров 13 из 16 (81%), электропечей 6 из 15 (40%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службой статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе–июне 2019 года.

4 июля 2019г.

Про нараду профспілкових фахівці

В Україні 1 липня 2019 року стартувала нова модель ринку електроенергії відповідно до прийнятого у 2017 році Закону «Про ринок електричної енергії».
Саме цьому питанню та можливим ризикам для споживачів електричної енергії (промисловості та населення) було присвячено робочу нараду фахівців ФПУ та всеукраїнських профспілок промислової сфери.

Нараду проведено 2 липня, зокрема з ініціативи Профспілки металургів і гірників України. Від ПМГУ участь в нараді брав заступник голови Центрального комітету профспілки О.Рябко.

Представник ПМГУ звернув увагу учасників наради на можливе зростання тарифів на електричну енергію (е/е) для промислових підприємств (за оцінками експертів на 40-50%), що призведе до зростання цін на промислові товари. В кінцевому рахунку - це ляже на плечі споживачів, а саме на населення.

Крім того, за інформацією феросплавних підприємств не всі постачальники електроенергії отримали відповідні ліцензії. Все це може призвести до збиткової роботи цих підприємств або їх зупинки, а за цим стоять конкретні люди - робітники. В структурі витрат на виробництво феросплавів е/е складає більше 50%.

О.Рябко також акцентував увагу колег на рекомендаціях Європейського банку реконструкції та розвитку, Світового банку та представництва ЄС в Україні щодо відтермінування запуску ринку електроенергії, вказуючи на очевидні ризики та проблеми. Також РНБО та СБУ України висловили занепокоєння  щодо можливих загроз національній безпеці.

«Тому потрібно ретельно вивчити ці рекомендації та застереження, проаналізувати перші результати роботи енергоринку для визначення профспілкової позиції» - зазначив О.Рябко.

Велике занепокоєння щодо запровадження енергоринку висловив представник Профспілки вугільної промисловості. Перший день торгів і добової передоплати показав, що постачальники е/е відмовились укладати договори з державними шахтами. Причина в тому, що державні шахти є планово збитковими і в бюджеті цього року на їх підтримку закладено всього 1,7 млрд. грн. (в минулі роки закладалось 12-15 млрд). Цих грошей не вистачає навіть на заробітну плату шахтарям. Виникла загроза повної зупинки шахт, в результаті чого, крім соціальних проблем, виникає загроза екологічних та техногенних катастроф. Ці шахти мають велику заборгованість перед постачальниками е/е.

На сьогоднішній день Профспілка не бачить шляхів вирішення даної проблеми, потрібні рішення Уряду.

Інша позиція у профспілок енергетичної та атомної сфери – вони позитивно сприймають введення енергоринку. Сьогодні виробники е/е (електростанції в переважній більшості, а атомні на сто відсотків) є державними. Тариф на атомну е/е є найнижчим і роками не змінюється,  він в 10 разів нижчий ніж для зеленої енергетики (приватні компанії Ахметова).

Така недолуга політика призвела до того, що державні виробники е/е мають величезну дебіторську заборгованість (атомники більше 10 млрд. грн.). Для забезпечення безперебійної роботи вони вимушені брати кредити під високі процентні ставки, але це тільки погіршує ситуацію.

Тому за результатами обговорення питання та враховуючи вище зазначені позиції галузевих профспілок, учасники наради дійшли згоди:
- фахівцям відповідного департаменту ФПУ здійснювати щоденний моніторинг ринку електроенергії, аналізувати проблемні питання, особливу увагу звернути на рівень тарифу для населення;
- рекомендувати галузевим профспілкам у разі виникнення проблем з постачання е/е на підприємства готувати звернення спільно з роботодавцями до органів влади та інформувати про свої дії ФПУ;
- після двох тижнів (при необхідності) провести повторну нараду з метою визначення позиції Профспілок з даного питання.

20 июня 2019г.

Первые выпускники настроены учиться дальше

19-20 июня проходит итоговое занятие «Школы экономических знаний», организованной Центральным комитетом Профсоюза металлургов и горняков Украины. Вчера (19июня) в официальной обстановке первые выпускники Школы получили Свидетельства об окончании обучения, которые им вручил первый заместитель председателя ЦК В.Гавриленко. Этим торжественным моментом завершилась программа повышения уровня экономических знаний, разработанная для профсоюзных лидеров и работников профкомов первичных организаций ПМГУ, занимающихся социально-экономической работой и участвующих в колдоговорном процессе.

20 июня выпускники Школы задействованы в уже полюбившемся им интерактивном обучении по применению полученных знаний в конкретных ситуациях. Тренинг проводит И.Новицкая («Нова персона»).

Едва получив Свидетельства, профсоюзные работники высказали пожелания о том, что обучение в формате «Школа» необходимо развивать и дальше. Необходимо подумать о том, как можно переместиться на уровень территорий и крупных первичных организаций. Также было высказано мнение, что кроме экономических знаний необходимы знания по правовой защите интересов членов Профсоюза. Поэтому есть все основания предполагать, что после летних каникул Центральный комитет ПМГУ предложит новые образовательные проекты.


20 июня 2019г.

Итоги работы  предприятий ГМК в мае 2019 года

В Объединении предприятий  «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в мае  2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение мая произведено: чугуна 1,68 млн т, или 91,2% относительно апреля 2019 г., стали 1,83 млн т (94,3%), проката 1,74 млн т (106,2%), кроме того в мае предприятиями ГМК произведено:  железорудного концентрата 5,41 млн т или 100,4%  к апрелю 2019 г., агломерата - 2,611 млн т (93,9%), окатышей - 1,76 млн т (96,0% ),    кокса - 0,92 млн т (102,8% ), труб – 93,1 тыс. т (91,1%), метизной продукции – 16,7 тыс. т (102,5%).

Уменьшение объемов производства стали и чугуна в мае по отношению к предыдущему месяцу было, в основном, обусловлено проведением многочисленных капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов.

В январе - мае 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата 26,40 млн т или 105%  к январю – маю 2018 г., агломерата – 13,28 млн т (102%), окатышей – 9,04 млн т (103% ), чугуна – 8,72 млн т (102,5%), стали  - 9,27 млн т (106,9%), проката 7,92 млн т (102,6%), кокса – 4,42 млн т (98,1% ), трубной продукции – 477,7 тыс. т (107,1%), метизной продукции – 75,9 тыс. т (98,2%).

По состоянию на 12 июня 2019 г. в эксплуатации находились: 16 из 21 доменных печей (76%), 7 из 9 мартеновский печей (78%), конвертеров 11 из 16 (69%), электропечей 5 из 15 (33%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службой статистики Украины о текущем уровне инфляции, индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе - мае 2019 года.

От имени Профсоюза он попросил представителей предприятий при наличии фактов попыток рейдерских захватов, доведения предприятий  до банкротства, невыплат заработной платы, массового увольнения работников сообщить об этом в Центральный комитет ПМГУ до 20 июня. Информация об имеющихся фактах нарушения трудовых прав будет направлена в Федерацию профсоюзов Украины с целью передачи этих данных кандидатам в депутаты, которые будут участвовать в выборах в Верховную Раду Украины.

5 июня 2019г.

О проведении конкурса постов в социальной сети Facebook

С целью популяризации профсоюзного движения, активизация современных методов информирования, вовлечение молодежи в профсоюзную публицистику.


5 июня 2019г.
Профсоюз – глазами молодежи

С целью популяризация профсоюзного движения, создание мотивационной видеопродукции, вовлечение молодежи в профсоюз металлургов и горняков Украины.

31 мая 2019г.

О выполнении принятых решений и главных задачах

В г.Днепр состоялись заседание президиума и XI пленум Центрального комитета ПМГУ.

Президиум рассмотрел такие вопросы: о материалах XI  пленума ЦК профсоюза; об утверждении положений о конкурсах постов в социальных сетях и видеороликов «Профсоюз – глазами молодежи»; о мероприятиях, проведенных на предприятиях ГМК Украины в рамках Всемирного дня охраны труда. Также решением президиума обновлен состав представителей в Раде Федерации профсоюзов Украины. Наш профсоюз в Раде ФПУ будут представлять также председатель профкома первичной организации «АрселорМиттал Кривой Рог» Н.Маринюк и председатель Донецкого обкома ПМГУ Л.Кобзева.

С докладом по основному вопросу XI  пленума «О выполнении решений выборных органов Профсоюза» выступил председатель ЦК ПМГУ С.Комышев. Он более подробно остановился на выполнении тех решений, которые касаются повышения уровня заработной платы, соблюдения законодательства о труде,  обеспечения социальной защиты, уровня расходов на охрану труда.
- В 2018 году у металлургов зарплата выросла на 34%, у рударей на 35,7%, у коксохимиков на 39%. Уровень средней заработной платы превысил 12 тысяч гривен и на 27-33 % выше среднего уровня зарплаты по промышленности Украины к уровню 2017 года, - сказал С.Комышев. - Рост заработной платы продолжился и в этом году. С 1 марта на 10% увеличены тарифы и оклады на предприятиях группы "Приват", с 1 апреля тарифные ставки и оклады повысились на 10-15% на предприятиях «Метинвест», «Интерпайп» и других. Однако мы понимаем, что 12 и даже 15 тысяч гривен - далеко не тот уровень зарплаты, которого достоин горняк и металлург за свой тяжёлый труд.
Докладчик также говорил о переговорах по заключению Отраслевого соглашения на новый срок.

Центральный комитет постоянно информировал о ходе этого процесса и на декабрьском пленуме в 2018 году советовался с членами ЦК и председателями профкомов по дальнейшим действиям. Несмотря на все усилия профсоюзной стороны, ускорить процесс заключения соглашения не удалось. На окончательной стадии переговоров из-за принципиальной позиции стороны работодателей зафиксировать граничный срок действия Отраслевого соглашения переговоры были приостановлены. Профсоюз категорически против того, что в случае, если Соглашение не будет заключено на очередной срок, то оно практически утратит силу.

Освещая вопрос охраны труда, докладчик сказал о позитивном достижении: по настоянию Профсоюза всё-таки удалось сохранить норму финансирования охраны труда  в размере 0,6% от суммы реализованной продукции. А затем назвал несколько наиболее важных вопросов в этой сфере. Нам удалось добиться от Минсоцполитики и МОЗ принятия приказа «Об утверждении Порядка аттестации лабораторий» и не допустить нарушений сроков проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Еще один вопрос, который постоянно находит отражение в решениях коллегиальных органов Профсоюза – восстановление права отдельным категориям работников на льготное пенсионное обеспечение по Спискам №1 и №2.

Важным решением Национального органа стандартизации был Приказ о восстановлении ГОСТа «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Это произошло благодаря активным действиям нашего Профсоюза.

В докладе также было освещено выполнение решений выборных органов относительно: модернизации обучения профактива; деятельности правовой инспекции труда и подготовки общественных инспекторов труда в первичных организациях; развития молодежного движения в Профсоюзе.

В прениях по докладу выступили председатели профкомов Северного ГОКа Н.Шамрицкая, Часовоярского комбината огнеупоров А.Гранкин, председатель Запорожского обкома ПМГУ В.Седов.

В работе пленума принял участие и выступил председатель ФПУ Г.Осовой. В своей речи он назвал те главные задачи, от решения которых зависит будущее профсоюзного движения в Украине. В частности, это – модернизация структуры и деятельности ФПУ, более активное участие в формировании законодательной базы трудовых отношений, оперативное информирование членов профсоюзов.

На пленуме также состоялось награждение победителей конкурса «Информация. Знание. Действие».

30 мая 2019г.

IV Всеукраинский Форум молодежи ПМГУ

28 мая на базе санатория «Курорт Орловщина» (Днепропетровская область) начал свою работу IV Всеукраинский Форум молодежи ПМГУ. Участие в Форуме принимают около 80 молодых профработников и активистов первичных организаций ПМГУ со всех регионов Украины и их коллеги из Организации молодежи Атомпрофсоюза и Молодежного совета профсоюза работников АПК.

В программе мероприятия отчет о работе Молодежного совета (МС) ПМГУ, обмен опытом успешной работы с молодежью в первичных организациях профсоюза, выборы нового состава МС, встреча молодежи с лидерами Профсоюза металлургов и горняков Украины и много других важных и интересных мероприятий.

В рамках образовательной части повестки дня запланированы занятия участников по вопросам IT-технологий (Виталий Копыш, тренер Черниговского Научно-методического центра профсоюзов) и командообразования (Инна Новицкая, директор консалтинговой компании «НОВА ПЕРСОНА»).

Делегатов Форума приветствовал первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко. Он поздравил молодежь с открытием Форума и выразил надежду, что его участники результативно поработают в рамках мероприятия и примут эффективную программу действий на следующий период. «Мы ждем от вас новых, разумных инициатив. Генерируйте интересные идеи, предлагайте реальные шаги по активизации профсоюзной работы и повышению ее эффективности. Центральный комитет поддержит ваши начинания», - сказал Валерий Николаевич участникам Форума.

Председатель Молодежного совета ПМГУ А.Коношко также пожелал молодым профсоюзным активистам и лидерам плодотворной работы и активного, увлекательного досуга. После этого он отчитался перед участниками Форума о проведенной Молодежным советом работе за минувшие два года.

Успешным опытом работы с присутствующими поделились представители комиссий по работе с молодежью первичных организаций ПМГУ ЧАО «Северный ГОК» (Павел Третьяков) и ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» (Дмитрий Цыбульский и Виталий Филоненко).

С большим интересом профсоюзная молодежь ознакомилась с презентациями гостей Форума – Владимира Вороха (Молодежный совет профсоюза работников АПК) и Павла Олещука (Организация молодежи Атомпрофсоюза).
IV Всеукраинский Форум молодежи ПМГУ продолжит свою работу еще в течение двух дней.


22 мая 2019г.

Первые победы нового сезона

C 17 по 19 мая в Запорожье прошли первые игры ХХIХ Всеукраинской рабочей спартакиады металлургов и горняков. 20 команд  предприятий ГМК Украины (8 в первой группе и 12 – во второй) выявляли победителей и призеров в состязаниях по волейболу, гиревому спорту и футзалу. Всего в Спартакиаде приняли участие около 400 спортсменов: по футзалу и волейболу – 17 команд, гиревому спорту – 18 команд.

Торжественное открытие Спартакиады состоялось в спортивном зале дворца спорта «ЗАС». Первый заместитель председателя Центрального комитета ПМГУ В.Гавриленко обратился к спортсменам с приветственным словом и объявил ХХIХ Всеукраинскую рабочую спартакиаду металлургов и горняков открытой. Затем в этом же зале начались соревнования по футзалу.

В течение следующего дня в зале тяжелой атлетики «Спартак» проходили соревнования по гиревому спорту. В первой группе предприятий золото добыли спортсмены «Запорожстали», серебро – у команды Северного ГОКа, бронза – у команды Южного ГОКа.

Во второй группе места распределились следующим образом: первое место – у спортсменов Покровского ГОКа, второе – у команды Запорожского железорудного комбината, третье – у представителей «Метинвест – Промсервис». Интересен тот факт, что команды, оказавшиеся в прошлом году на вторых местах, кроме золотых комплектов этого года, взяли реванш у своих соперников.

У волейболистов результаты распределились следующим образом. Во второй группе предприятий лавры победителей достались команде Запорожогнеупора, вторыми стали спортсмены Покровского ГОКа, третьими – представители Запорожского титано-магниевого комбината.

В первой группе своё прошлогоднее чемпионство подтвердила команда «Запорожстали», серебро – у команды Мариупольского металлургического комбината им.Ильича, бронза – у АрселорМиттал Кривой Рог.

В завершение первых игр Спартакиады, после трехдневных баталий были разыграны призовые места по футзалу. В первой группе предприятий в напряженной решающей игре, по сложившейся уже традиции, золото разыгрывали в серии послематчевых пенальти. Но в этом году родные стены помогли взять реванш футболистам «Запорожстали», второе место – у спортсменов Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, третье – у Северного ГОКа.

Во второй группе предприятий золото (тоже традиционно) у футболистов Запорожского железорудного комбината, серебро – у их земляков с титано-магниевого комбината, бронза – у «Метинвест Промсервис».
По итогам трех видов спорта общекомандные места распределились следующим образом:

В первой группе предприятий:
1 место – ПАО «Запорожсталь» (3 зачетных очка);
2 место – ЧАО «Северный ГОК» (9 зачетных очков);
3 место – ЧАО «ММК им. Ильича» (10 очков);

Во второй группе предприятий:
1 место – ЧАО «Запорожский железорудный комбинат» (7 очков);
2 место – ПАО «Покровский ГОК» (8 очков);
3 место – ООО «Запорожский титано-магниевый комбинат» (11 очков).

Следующий этап Спартакиады пройдет в Никополе с 7 по 9 июня. В программе – соревнования по настольному теннису, армспорту, легкоатлетическому кроссу.

15 мая 2019г.

В Днепре обучаются представители ПМГУ по вопросам охраны труда

Сегодня в Зональном учебно-методическом центре Днепропетровского облсовпрофа начал свою работу семинар-обучение представителей Профсоюза металлургов и горняков Украины по вопросам охраны труда. Организатор обучения – Техническая инспекция труда ПМГУ.

Более 30 участников семинара, представляющих первичные организации профсоюза на предприятиях ГМК всех регионов страны,  приветствовал первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко. Он ознакомил присутствующих с ситуацией в горно-металлургической отрасли и действиями Профсоюза.

Главный технический инспектор труда ПМГУ В.Белик рассказал участникам семинара-обучения о состоянии производственного травматизма и профессиональной заболеваемости на предприятиях отрасли.

Он представил первого преподавателя - заведующую отделом технической инспекции труда департамента охраны труда аппарата ФПУ Т.Горюн, которая прочитала лекцию на тему «Правовые основания для осуществления общественного контроля соблюдения законодательства по вопросам охраны труда».

Старший преподаватель Днепровского национального университета железнодорожного транспорта В.Лоза познакомил слушателей с применением на практике требований «Порядка расследований и ведения учета несчастных случаев, профзаболеваний и аварий на производстве».

О гигиене труда, медицинских осмотрах и профилактике профзаболеваний участникам семинара рассказала зав. отделением профилактики Днепровской клинической больницы на железной дороге Н.Василевицкая.

Тему «Профессиональное выгорание профсоюзного работника: причины и профилактика» в своем выступлении раскрыла преподаватель ЗУМЦ Н.Неженцева.

Также в ходе семинара, который рассчитан на три дня, для участников обучения будут прочитаны лекции и проведены практические занятия согласно плану обучения представителей профсоюза по вопросам охраны труда.

В завершение семинара-обучения его участники пройдут проверку знаний правил и норм охраны труда и получат соответствующее удостоверение представителя ПМГУ по вопросам охраны труда.


25 апреля 2019г.

Учимся, чтобы действовать эффективно

Четвертый семинар модуля 2 «Основы экономики предприятия» модульной программы обучения «Школа экономических знаний», разработанной и подготовленной отделом социально-экономической работы ЦК ПМГУ, начал свою работу на базе ЗУМЦ Днепропетровского облсовпрофа.

Получить необходимые знания для социально-экономической защиты членов Профсоюза, научиться использовать в коллективно-договорном процессе данные финансовой отчетности предприятия, грамотно подходить к экономическому обоснованию требований профсоюзной стороны – такие цели ставили перед участниками очередного семинара Школы экономических знаний его организаторы.

Открыли семинар и ознакомили его участников с программой трехдневного  обучения начальник отдела социально-экономической работы ЦК ПМГУ В. Талова и главный специалист В.Бронникова.

24 апреля занятия вела заведующая кафедрой финансов Национальной металлургической академии Украины И. Сокиринская. Она объясняла слушателям, в числе которых председатели и специалисты профкомов первичных организаций ПМГУ, представители профактива предприятий ГМК, как правильно проводить финансово-экономический анализ деятельности предприятия, как использовать полученные данные для корректного формирования аргументов профсоюзной стороны и эффективно применять их в социальном диалоге с работодателем. Полученные знания участники обучения закрепили в ходе выполнения практического задания.

В следующие два дня слушателей Школы экономических знаний ждет тренинг «Использование инструментов спора и дискуссий в коллективных переговорах с целью достижения компромисса с работодателем» (тренер И.Новицкая) и лекция «Аргументация и контраргументация в коллективных переговорах. Правила и методы» (лектор В.Бронникова).


22 апреля 2019г.

«Студенческая весна – 2019»

18 апреля в актовом зале Днепровского транспортно-экономического колледжа состоялся гала-концерт Всеукраинского смотра художественной самодеятельности «Студенческая весна – 2019». Его участниками стали более 170 талантливых ребят, получающих горно-металлургические и смежные профессии в учебных заведениях, состоящих на учете в ПМГУ.

Участников приветствовал и мероприятие открыл первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко. Он призвал молодежь не волноваться и получать удовольствие от каждой минуты, проведенной на сцене.

Лучшие юные певцы и танцоры, гимнасты и декламаторы, артисты театра и оригинального жанра Днепрорудненского индустриального колледжа, Запорожского металлургического колледжа ЗНУ, Политехнического, Горно-электромеханического, Горного, Ингулецкого и Автотранспортного колледжей КНУ, Криворожского профессионального горно-электромеханического лицея, Вольногорского, Новомосковского и Криворожского технического колледжей НМетАУ, Криворожского центра профобразования металлургии и машиностроения, Днепровских транспортно-экономического, технолого-экономического и индустриального колледжей, Приднепровского государственного металлургического колледжа, Марганецкого колледжа НТУ, а также Мариупольского высшего металлургического профессионального училища соревновались за звания победителей и денежные премии от Центрального комитета профсоюза.

Их старания оценивало компетентное жюри в составе председателя Молодежного совета ПМГУ А.Коношко, заслуженных работников культуры Украины Н.Володькова (директор Дворца культуры металлургов, г. Запорожье) и В.Рогозина (балетмейстер Дворца культуры «Металлург», г. Днепр), заслуженного артиста эстрадного искусства Украины В.Забары, руководителя Театра юного зрителя Дворца культуры горняков Марганецкого ГОКа А.Дубровой и заместителя председателя комиссии молодежной политики, культмассовой и спортивной работы профкома ПМГУ «АрселорМиттал Кривой Рог» С.Олейника.

Концертная программа длилась более 4 часов. Определить лучших было непросто, но члены жюри справились. В итоге заветные премии получило большое количество талантливых ребят – победители едва поместились на сцене. А те, кому в этот раз не повезло почувствовать триумф, искренне радовались за соперников и аплодировали им из зала. Потому что знают: «Студенческая весна» – это не столько конкурс, сколько уникальная возможность для дружеского общения любителей аматорского творчества.


19 апреля 2019г.

О пленуме, молодежном форуме, формировании социальных пакетов
на предприятиях и охране труда

Это очень краткий перечень основных вопросов, рассмотренных на заседании президиума  ЦК и постоянно действующем совещании председателей профкомов первичных организаций  ПМГУ, которые прошли 17-18 апреля в г.Днепр.

Президиум утвердил повестку дня – «О выполнении решений выборных органов Профсоюза» -  и дату проведения пленума ЦК профсоюза - 29мая. На завершающие дни мая также запланирован четвертый форум молодежи, который будет проходить на одной из живописных баз Новомосковска. Подведены итоги ежегодного конкурса «Информация. Знание. Действие». По этим вопросам   президиуму   докладывали   председатель  ЦК  С. Комышев  и  первый  его   заместитель  В. Гавриленко. Они также вели постоянно действующее совещание председателей профкомов.

Заместитель председателя ЦК В. Чумаченко предоставил информацию о том, как проходит отчетно-выборная кампания в Профсоюзе. Коллеги поздравили нескольких председателей первичек, у которых отчеты и выборы уже успешно завершились.

С. Комышев подробно проинформировал о встрече членских организаций Глобального союза IndustriALL Украины и Европы, на которой он был содокладчиком и говорил о самых злободневных вопросах касательно защиты прав трудящихся.

При рассмотрении следующего вопроса - о формировании социальных пакетов предприятий отрасли, - после доклада начальника отдела социально-экономической работы В.Таловой состоялся живой и эмоционально насыщенный обмен опытом. О внедрении индивидуальных соцпакетов для работников рассказали председатели профкомов М.Подъяблонский (ММК им. Ильича), А.Логачев (Ингулецкий ГОК), Н.Шамрицкая (Северный ГОК).

Заместитель председателя ЦК А. Рябко  осветил в своем выступлении вопрос «О системе функционирования единого социального взноса». С информацией по своим направлениям профсоюзной работы выступили главный технический инспектор труда В. Белик, главный правовой инспектор труда О. Зубец.

По инициативе Профсоюза в ПДС принял участие гендиректор директората норм и стандартов труда Минсоцполитики Ю. Кузовой. Тема его выступления: «О действиях Минсоцполитики по пересмотру нормативно-правовых актов в сфере охраны труда в связи с их отменой соответствующим распоряжением КМУ и проведенную работу по решению проблем льготного пенсионного обеспечения мастеров на горячих участках работ горно-металлургических предприятий по результатам аттестации рабочих мест».

Завершилось совещание обучением. Семинар «Организация труда на предприятии» для профлидеров провел доцент Запорожской инженерной академии О.Мороз. Более подробная информация будет опубликована в майском выпуске журнала «Ваше доверие».


17 апреля 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в марте 2019 года

10 апреля 2019 года в Объединении предприятий  «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам работы предприятий горно-металлургического комплекса в марте 2019 года.

Отмечено, что металлургическими предприятиями в течение марта произведено: чугуна 1,83 млн т, или 115,3% относительно февраля 2019 г., стали 1,97 млн т (116,5%), проката 1,69 млн т (114,8%). Кроме того в марте предприятиями ГМК произведено:  железорудного концентрата 5,37 млн т или 109%  к февралю 2019 г., агломерата - 2,75 млн т (112,4%), окатышей - 1,804 млн т (101,9% ), кокса - 0,91 млн т (112,9% ), труб – 108,8 тыс. т (120,5%), метизной продукции – 15,7 тыс. т (109,8%).

Увеличение объемов производства в марте по отношению к февралю было в основном обусловлено разницей в количестве дней, а также введением в работу основных металлургических агрегатов на ряде предприятий после проведенных ремонтов.

В январе - марте 2019 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины произведено: железорудного концентрата 15,57 млн т или 103% к январю – марту 2018 г., агломерата – 7.90 млн т (99%), окатышей – 5,47 млн т (103%), чугуна – 5,21 млн т (98,6%), стали - 5,51 млн т (104,6%), проката 4,78 млн т (102,4%) кокса – 2,61 млн т (96,5%), труб – 277,4 тыс. т (103,5%), метизной продукции – 43 тыс. т (90,9%).

По состоянию на 10 апреля 2019 г. из основных мощностей в эксплуатации находились: 20 из 21 доменных печей (95%), 8 из 9 мартеновский печей (89%), конвертеров 15 из 16 (94%), электропечей 7 из 15 (47%) и машин непрерывного литья заготовки 15 из 15 (100%).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев, который ознакомил присутствующих с информацией Государственной службы статистики Украины о текущем уровне инфляции и об индексах потребительских цен на основные виды товаров и услуг в январе - марте 2019 года.

16 апреля 2019г.

28 апреля - Всемирный день охраны труда

Международная организация труда (МОТ) проводит 28 апреля Всемирный день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и заболеваний на рабочих местах во всем мире. Эта информационно-разъяснительная кампания призвана привлечь внимание общественности к проблемам в области охраны труда и к росту числа травм, заболеваний и смертельных случаев, связанных с трудовой деятельностью. Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, организации работодателей и специалисты-практики в области охраны труда организуют мероприятия к этому дню.

Тема Всемирного дня охраны труда в 2019 году: «Охрана труда и будущее сферы труда».
Центральный комитет ПМГУ подготовил и разослал в территориальные комитеты, профсоюзные комитеты первичных организаций ПМГУ, техническим инспекторам труда Профсоюза письмо «Об участии профсоюзов в проведении мероприятий по случаю Дня охраны труда».

Приглашаем вас отметить этот день вместе с нами и поделиться информацией о проведенных мероприятиях.

29 марта 2019г.

Подготовка Молодежного форума началась

В течение трех дней (с 25 по 27 марта т.г.) на базе Донецкой областной организации ПМГУ состоялось выездное заседание постоянной комиссии ЦК ПМГУ по работе с молодежью.

После приезда гости разместились в уютном ГТК «Зеленая роща» (г.Святогорск). В свободное время, до начала заседания, представители Молодежного совета посетили уникальную Свято-Успенскую Святогорскую Лавру.

Официальную часть заседания открыла председатель Донецкого обкома ПМГУ Л.Кобзева. Она ознакомила участников заседания с деятельностью обкома, текущими трудностями, связанными с ситуацией в Донецкой области. На вопросах молодежной политики сосредоточился заведующий отделом информационного обеспечения и гуманитарных вопросов И.Кротов.  Информацию, связанную с охраной труда среди молодежи, доложил главный технический инспектор труда обкома Д.Одоладов. На заседании также присутствовали приглашенные – представители первичных организаций ПМГУ Донецкой области.

Затем началось первое заседание молодежной комиссии. Сначала доукомплектовали состав Молодежного совета, а затем рассматривали главный вопрос заседания – организацию и проведение IV всеукраинского молодежного форума. Были предложены на обсуждение 4 варианта программы форума.

Утро следующего дня началось с поездки в город Часов Яр, где на базе Часовоярского огнеупорного комбината была запланирована экскурсионная часть программы. Участникам показали подсобное хозяйство, обеспечивающее работников комбината молоком. Кроме того, здесь производится такое же натуральное и качественное, как и молоко, сливочное масло.

После интересной экскурсии в музей комбината состоялась встреча с генеральным директором предприятия В. Бречко. Он рассказал о комбинате, производстве и основной продукции, уровне зарплаты, продемонстрировал имиджевый видеоролик. Познавательной оказалась информация о других видах продукции – глине, которую экспортируют в Испанию и Италию для производства посуды, и спецглине для создания оптических линз для военных и гражданских нужд.

Затем слово взял председатель профсоюзной организации А. Гранкин. Представив присутствующий профактив, он рассказал о сложностях производства (технология производства кирпича здесь - не современная), социальных объектах, которые удалось сохранить на предприятии, уровне социального обеспечения работников. Встреча переросла в круглый стол с председателями профсоюзных комитетов предприятий ГМК Донецкой области.  

Молодежный совет информировал о том, чего удалось уже достичь, и что, к сожалению, еще не получилось. Дискуссия вызвала живой интерес с обеих сторон, что несомненно подтвердило правильность проведения именно выездных заседаний Молодежного совета.

После обеда участники вернулись в Святогорск и провели второе заседание комиссии по работе с молодежью. На ней окончательно была сформирована программа четырехдневного  форума, количество приглашенных участников, сроки и место проведения, раздаточный материал и т.п.

На подведении итогов заседания все представители молодежного совета выразили слова благодарности организаторам – Донецкому областному комитету за гостеприимство и отличную организацию в очень уютном и уникальном месте. А особенно за приятный и полезный сувенир – солевую лампу в виде совы.
Идею использования такого сувенира в качестве приза Молодежный совет взял на вооружение и пообещал реализовать при первой же возможности!


26 марта 2019г.

Профсоюзы совершенствуют проект нового Генерального соглашения

На заседании Общего представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне, состоявшегося 25 марта в Киеве, принят за основу проект Генерального соглашения о регулировании основных принципов и норм реализации социально-экономической политики и трудовых отношений в Украине на 2019 - 2021 годы.

Участники заседания высказали свои замечания и предложения по этому вопросу. Отмечено, что профсоюзы считают неотъемлемым приложением к новому Генсоглашению  «Перечень несогласованных сторонами положений», по которому будут продолжены коллективные переговоры и консультации Сторон.

Также в трехдневный срок необходимо внести в секретариат СПО предложения по пунктам ГС, которые еще нуждаются в доработке, с последующим их внесением на рассмотрение руководителей Сторон по заключению Генерального соглашения на новый срок. Окончательное решение о согласовании текста Генерального соглашения на 2019 - 2021 годы будет принято профсоюзным СПО дополнительно.

Еще одним решением стало делегирование представителей СПО объединений профсоюзов в составе трехсторонней делегации Украины для участия в 108 сессии Международной конференции труда.

Обсудив вопрос о профсоюзной позиции по проекту Закона Украины «О коллективных соглашениях и договорах», было решено согласовать законопроект при условии учета в нем принципиальных для профсоюзов положений, а именно: в отношении продолжительности действия коллективного договора, состава Стороны органов исполнительной власти при заключении Генерального и отраслевых соглашений и др.

Следующим было принято решение о проекте Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О социальном диалоге в Украине» относительно создания трехсторонних социально-экономических советов на территориальном уровне». С учетом того, что указанный законопроект направлен на решение важной для профсоюзов проблемы проведения соцдиалога на территориальном уровне, а именно в объединенных территориальных общинах,  СПО его согласовал.

Среди других решений: одобрен состав рабочей комиссии по определению размера минимальной заработной платы на 2020 год, делегированы представителей СПО объединений профсоюзов в состав экспертной комиссии по проведению научно-общественной экспертизы наборов продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, на основании которых определяется прожиточный минимум.

В работе заседания принял активное участие заместитель председателя ЦК ПМГУ А. Рябко.

25 февраля 2019г.

Профсоюзы настаивают на увеличении страховых выплат

На этой неделе правительство на своем заседании приняло с последующей доработкой постановление «О перечислении размера ежемесячных страховых выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего». Этим постановлением коэффициент пересчета сумм ежемесячных страховых выплат указанным категориям граждан с 1 марта 2019 года увеличивается по сравнению с прошлым годом на 5% и устанавливается в размере 1.05.

Совместный представительский орган объединений профсоюзов рассмотрел указанный проект постановления КМУ, высказал категорическое несогласие и направил письмо в Минсоцполитики. В письме отмечается, что увеличение коэффициента пересчета ежемесячных страховых выплат должно быть значительно большим (по крайней мере, на уровень инфляции), как это и предусмотрено действующим законодательством.

Председатель СПО объединений профсоюзов, председатель ФПУ Г. Осовой убежден, что размер такого повышения является явно заниженным. Он напомнил, что законами определено следующее: при определении названного коэффициента должны быть учтены такие показатели, как рост средней зарплаты за предыдущий год и индекс инфляции. С учетом того, что средняя зарплата в прошлом году выросла номинально почти на 25%, а среднегодовая инфляция составила 10,8%, предложенное Минсоцполитики увеличение коэффициента не соответствует ни первому, ни второму показателю.

Как указано в пояснительной записке, такой незначительный размер повышения ежемесячных страховых выплат обусловлен финансовыми возможностями бюджета Фонда социального страхования Украины. Следует признать, что на сегодняшний день ФСС имеет задолженность, в том числе по уплате больничных, выплате по беременности и родам, что составляет почти 0,5 млрд грн. Срок непогашенных выплат составляет более 1 месяца, но как считают профсоюзы, причиной этого является тот фактор, что в течение последних нескольких лет под давлением правительственных структур постоянно уменьшался размер отчислений на общеобязательное социальное страхование в пользу Пенсионного фонда. В результате чего бюджет ФСС последних лет по факту является дефицитным и неспособным осуществлять своевременные и в полном объеме социальные выплаты.

По мнению председателя ФПУ, такое положение требует проведения всестороннего анализа причин низкой платежеспособности Фонда, корректировок его бюджета и перераспределения социального взноса с целью обеспечения гарантийных выплат застрахованным лицам. В этом и заключается позиция ФПУ, которая поддерживается другими профсоюзными объединениями страны.

СПО оперативно проинформировал о своей позиции по этому вопросу КМУ и ФСС, предложив на заседании Правления Фонда социального страхования, которое запланировано на 26 февраля с.г., рассмотреть данный вопрос и внести соответствующие предложения КМУ относительно увеличения финансирования пострадавших от несчастного случая на производстве и лиц, имеющих право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

21 февраля 2019г.

Заседание президиума ЦФСК «Металлург»

19 февраля в Днепре на базе Зонального учебно-методического центра состоялось заседание президиума Центрального физкультурно-спортивного клуба «Металлург», на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- утверждение календарного плана спортивно-массовых мероприятий проводимых ЦК ПМГУ в 2019 году;
- утверждение плана работы Центрального ФСК «Металлург» на 1 полугодие 2019 года;
- рассмотрение и утверждение Положения о ХХIХ Всеукраинской Рабочей Спартакиаде металлургов и горняков Украины;
- рассмотрение и утверждение Положения VIII-го турнира по быстрым и молниеносным шахматам, посвященного памяти бывшего председателя ЦК профсоюза Пожидаева А.С.

В ходе обсуждения были определены предварительные даты проведения спортивных соревнований:
1 этап Рабочей спартакиады (волейбол, футзал, армспорт) запланирован в Запорожье с 17 по 19 мая;
2 этап (гиревой спорт, настольный теннис, легкоатлетический кросс) в Никополе с 7 по 9 июня;
3 этап (баскетбол, шашки, шахматы) в Никополе с 9 по 11 августа.

Все принятые членами президиума ЦФСК «Металлург» документы рекомендованы для утверждения членами президиума ЦК ПМГУ, заседание которого состоится 5 марта т.г.15 февраля 2019г.

В Днепре проходит заседание Уставной комиссии ПМГУ

В Зональном учебно-методическом центре Днепропетровского облсовпрофа проходит заседание Постоянной Уставной комиссии ПМГУ.
Открыл заседание председатель комиссии – первый заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Гавриленко. Он приветствовал участников совещания, рассказал им о роли и задачах Постоянной Уставной комиссии ПМГУ.
Все члены комиссии приняли активное участие в обсуждении вопросов повестки дня, в числе которых рассмотрение Положения о Постоянной Уставной комиссии ПМГУ, обсуждение некоторых разделов Устава Профсоюза, организационные вопросы.

22 января 2019г.

Итоги работы предприятий ГМК в январе-декабре 2018 года

16 января 2019 года в Объединении предприятий «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в январе - декабре 2018 года.

Генеральный директор Объединения «Укрметаллургпром» А.Зражевский привел консолидированные показатели деятельности предприятий ГМК Украины в декабре и за 12 месяцев прошедшего года.

В ходе совещания отмечено, что в декабре 2018г. металлургическими предприятиями произведено:
- чугуна 1,83 млн т или 111,6% относительно ноября 2018 г.,
- стали 1,89 млн т (113,7%),
- проката 1,52 млн т (102,6%).

Всего за декабрь 2018 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата – 5,06 млн т или 98,3% к ноябрю 2018 г., агломерата - 2,73 млн т (103,1%), окатышей - 1,81 млн т (98,4%), кокса - 0,92 млн т (100,8%), труб – 83,3 тыс. т (106,5%), метизной продукции – 14,8 тыс.т (92,5%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 309 тыс. т (100%).

Увеличение объемов производства в декабре, по сравнению с предыдущим месяцем обусловлено завершением капитальных и планово-предупредительных ремонтов на ряде металлургических предприятий отрасли, а также большим количеством рабочих дней.

Производство за 12 месяцев 2018 года составило: железорудного концентрата – 60,32 млн т или 100,0% к аналогичному периоду 2017 г., агломерата – 31,68 млн т (103%), окатышей – 21,36 млн т (106%), кокса – 10,83 млн т (104,1%), чугуна –20,56 млн т (102%), стали - 21,1 млн т (98,5%); проката –18,36 млн т (100,2%), трубной продукции – 1102,6 тыс. т (105,2%), метизной продукции – 186,9 тыс.т (99%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 3345 тыс. т (102,7%).

Несмотря на потерю части производственных мощностей на неподконтрольной Украине территории, за 12 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения ряда металлургических предприятий железорудным сырьем и коксом (ММК им. Ильича, «Азовстали» и Днепровского МК), а также вводу в эксплуатацию доменной печи №3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции. Снижение производства стали было связано в основном с проведением ремонтных работ 1 блока конвертеров конвертерного цеха на «АрселорМитал Кривой Рог» после аварийной остановки в марте 2018 года.

По состоянию на середину января 2019 года на контролируемой Украиной территории в эксплуатации находятся 20 из 21 действующих доменных печей, 15 конвертеров из 16, 8 мартеновских печей из 9, электропечей 6 из 15, 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки. Кроме того, 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ В.Зайцев.

17 января 2019г.

ПМГУ продолжает борьбу с необоснованным
сокращением профессий в Списках №1 и №2

На IX Пленуме ЦК ПМГУ, который состоялся 24 мая 2018 года, было принято решение продолжить борьбу с необоснованным сокращением профессий в Списках №1 и №2, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. Исполняя это решение,  Центральный комитет Профсоюза в очередной раз обратился к Премьер-министру Украины В. Гройсману и председателю СПО Г. Осовому с письмом, в котором говорится о необходимости незамедлительного решения вопроса о внесении изменений в постановление КМУ № 461 от 24.06.2016г. В частности, необходимо возобновить в Списках №1 и №2 профессии мастеров, занятых на горячих участках работ, которые безосновательно были исключены из этих Списков.13 декабря 2018г.

Инфляция в Украине с начала года выросла до 10% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в ноябре замедлился до 1,4% с 1,7% в октябре и 1,9% – в сентябре и с начала года достиг 8,9%.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
По данным ведомства, в годовом измерении (ноябрь-2018 к ноябрю-2017) инфляция увеличилась до 10% с 9,5% по итогам октября и 8,9% по итогам сентября.
Базовая инфляция в ноябре-2018 также снизилась до 1,1% с 1,3% в октябре и 1,9% в сентябре, а по итогам 11 месяцев достигла 8,1%.
В годовом измерении базовая инфляция также немного выросла – до 8,9% с 8,8% по итогам октября и 8,7% по итогам сентября.
Инфляция в Украине в 2017 году выросла до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году, что, однако, существенно ниже показателей минувших лет: 2015 год – 43,3%, 2014 год – 24,9%.
Нацбанк в конце октября 2017 года ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 6% до 7,3%, в январе 2018 года – до 8,9%, в октябре – до 10,1%.
Правительство, ранее повысившее свой прогноз инфляции на текущий год с 7% до 9%, пока сохраняет его на этом уровне.

29 ноября 2018г.

К отчетно-выборной кампании готовы

28 ноября 2018г. в Днепре состоялись заседание президиума и Х пленум ЦК Профсоюза металлургов и горняков Украины. В центре внимания участников был целый ряд актуальных вопросов.

Члены президиума обсудили важные организационные и финансовые моменты деятельности ПМГУ, планы по проведению III Всеукраинского cлета предцехкомов, итоги оздоровления детей и подростков летом 2018 года, результаты участия сборной команды нашего Профсоюза в XXIII Всеукраинской спартакиаде трудящихся промсферы и транспорта, утвердили составы Молодежного совета и лекторской группы ПМГУ. Кроме того, речь шла о ходе выполнения мероприятий по критическим замечаниям и предложениям делегатов VI Съезда и Отчетной конференции и о тенденциях формирования социальных пакетов предприятий отрасли. Были рассмотрены проекты положений о Всеукраинском смотре художественной самодеятельности среди студентов учебных заведений, состоящих на учете в Профсоюзе, и о Конкурсе на лучшее освещение в СМИ деятельности ПМГУ и его организационных звеньев «Информация. Знание. Действие».

В пленуме приняли участие члены Центрального комитета ПМГУ, в числе приглашенных -председатель Днепропетровского областного объединения профсоюзов В.Дубиль, представители первичных профорганизаций, активисты рабочего спорта, корреспонденты профсоюзных СМИ.

С докладом по основному вопросу – о проведении отчетно-выборной кампании в 2019-2020 годах – выступил председатель ЦК С.Комышев. Он же рассказал о ходе переговоров по заключению нового Отраслевого соглашения ГМК. В обсуждение озвученной им информации включились председатели профкомов ряда первичных организаций: Н.Маринюк («АрселорМиттал Кривой Рог»), С.Дорошенко (Авдеевский коксохимический завод), Л.Анисимов (Металлургический комбинат «Запорожсталь»), Л.Завацкая («Южкокс»). По итогам прений было принято соответствующее постановление.

Также пленум рассмотрел вопрос об исполнении бюджета ЦК профсоюза по доходам и расходам за 10 месяцев 2018 года и утвердил два важных для дальнейшей работы ПМГУ документа: Финансовый план-бюджет на 2019 год и План основных мероприятий ЦК на І полугодие 2019 года.

Завершилось мероприятие торжественным вручением наград: обладателями Знаков «За социальное партнерство» от Федерации профсоюзов Украины и Центрального комитета ПМГУ стали соответственно Л.Анисимов, председатель профкома МК «Запорожсталь» и Л.Кобзева, председатель Донецкого областного комитета профсоюза. Кубки, дипломы и медали получили победители соревнований XXVIII Всеукраинской рабочей спартакиады металлургов и горняков и VII Спартакиады среди студентов высших учебных заведений I и II уровней аккредитации, состоящих на учете в ПМГУ. С.Комышеву был торжественно вручен кубок за 1 место, занятое нашей сборной в XXIII Всеукраинской спартакиаде трудящихся промышленной сферы и транспорта.
19 ноября 2018г.

Семинар для лекторов и организаторов профсоюзного обучения

14 ноября на базе Зонального учебно-методического центра (г. Днепр) стартовал семинар Школы профсоюзных лекторов и организаторов профсоюзного обучения ПМГУ на тему «Активные методы обучения».

Со вступительным словом перед собравшимися выступил заместитель председателя ЦК ПМГУ В.Чумаченко. Он отметил важную роль непрерывного процесса повышения квалификации профкадров и актива в укреплении позиций нашего профсоюза, усилении социально-экономической и правовой защиты членов ПМГУ, пожелал профсоюзным преподавателям успехов в их непростой работе.

Затем специалисты, занятые в сфере профсоюзной учебы, познакомились с кандидатом политических наук, доцентом Днепропетровского регионального института Национальной академии государственного управления при Президенте Украины А.Рудиком. Под его руководством они в течение двух дней разбирались в способах активизации познавательного процесса, современных методах преподавания, нюансах применения тестовых технологий в процессе обучения.

2 ноября 2018г.

На повестке дня - безопасность труда в наиболее
травмоопасных промышленных секторах Украины

30 октября 2018 в Киеве состоялось совещание, на котором представителями трех сторон социального партнерства в Украине был обсужден и одобрен окончательный проект отчета по текущему состоянию системы безопасности и гигиены труда в горнодобывающей и угольной промышленности Украины, подготовленный в рамках реализации в Украине Правительством Канады и Международной организацией труда проекта «Улучшение состояния безопасности и гигиены труда в горнодобывающей промышленности Украины».

В этом мероприятии приняли участие представители Минсоцполитики, Минэнергоугля, Гоструда, Института медицины труда АМНУ, Федерации работодателей Украины, Главного учебно-методического центра Гоструда, Конфедерации свободных профсоюзов Украины, Национальный координатор проекта И.Пекшева и представитель МОТ, старший специалист по вопросам социальной защиты Кеничи Хиросэ. От ФПУ в обсуждении проекта отчета приняли участие руководитель департамента охраны труда аппарата ФПУ Ю.Андриевский и советник Председателя Укруглепрофсоюза Ю.Белуха. Перед этим совещанием указанный отчет посылался для ознакомления и предоставления предложений в адрес Укруглепрофсоюза и Профсоюза металлургов и горняков Украины. Этими профсоюзами был предоставлен ряд предложений к проекту отчета, большинство из которых были учтены.

Участники совещания обсудили выполненную за отчетный период (2018 год) работу, которая способствовала достижению основной цели проекта - улучшению состояния охраны труда на угольных и горнорудных предприятиях.

Отмечалось также, что несмотря на определенные сомнения относительно цифр официальной статистики производственного травматизма, отчет отражает неудовлетворительную картину состояния безопасности и гигиены труда на угольных и горнорудных предприятиях Украины. Особенно это касается предприятий государственной формы собственности. Значительная часть несчастных случаев и профессиональных заболеваний не учитывается и не расследуется, остается высоким уровень смертельного травматизма, работники плохо обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной и коллективной защиты, профессиональные заболевания проявляются на поздних стадиях развития, средства на охрану труда на государственных угольных предприятиях практически не выделяются. В то же время, проведенные в рамках реализации этого проекта аналитические исследования состояния безопасности и гигиены труда является основой для принятия Правительством решений, направленных на улучшение ситуации с безопасностью труда в наиболее травмоопасных промышленных секторах.

На совещании сообщили, что в течение 10 дней со дня его проведения будут приниматься предложения к проекту отчета, и только потом он будет опубликован и распространен.

19 октября 2018г.

Профсоюзы решительно предупредили Правительство

Вчера после всеукраинской профсоюзной акции протеста, в которой приняли участие более 15 тысяч членов профсоюзов, в Кабинете Министров Украины состоялись переговоры делегации Всеукраинского профсоюзного вече с Вице-премьер-министром Украины, председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета П. Розенко.

Председатель ФПУ Г. Осовой озвучил консолидированные профсоюзные требования, которые были единогласно приняты участниками Всеукраинской акции протеста, а также передал пакет отраслевых требований, предложений, обращений и писем трудовых коллективов.

На встрече с информацией о ситуации в различных отраслях, с конкретными требованиями и предложениями   выступили   представитель   ПМГУ,   председатель   профкома   Марганецкого ГОКа А. Буряк, председатель Херсонской областной организации Профсоюза работников лесного хозяйства Украины М. Глод, председатель профкома ГП «Антонов» В. Гуска, председатель профкома Первомайской городской многопрофильной больницы (Николаевская область), медсестра О. Иванченко, учитель Зеленогайской ООШ Харьковской области Е. Румянцева, председатель Профсоюза угольщиков В. Турманов, председатель Закарпатского областного  совета  профсоюзов В. Фленько, председатель профкома ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», председатель Федерации профсоюзов Луганской области В. Черныш, председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины А. Яцунь.

В обсуждении профсоюзных  требований  приняли  участие  Министр  социальной  политики  Украины А. Рева,  Министр   образования  и   науки  Л. Гриневич, и.о.  Министра   здравоохранения   Украины У. Супрун, руководители различных секторов экономики.

Во время встречи председатель ФПУ Г. Осовой настоял на проведении в период рассмотрения и доработки Правительством проекта Госбюджета-2019 встречи руководителей Всеукраинских профорганизаций и территориальных профобъединений лично с главой правительства В. Гройсманом. Эта встреча нужна для того, чтобы  власть отреагировала на профсоюзные требования, переданные на этой встрече, и учла в главном финансовом документе страны профсоюзные предложения.

Отметим, что полтора десятка тысяч участников акции протеста были крайне разочарованы и даже возмущены фактом, что на их призывы ни глава правительства, ни один министр, которые в это время находились в Доме Правительства, так и не вышли к людям.

Неужели и в самом деле чиновникам в Международный день борьбы с бедностью совсем нечего рассказать представителям трудовых коллективов, о том, что именно нынешний состав Правительство делает для решения такой вопиющей для Украины проблемы, как бедность? На взгляд профсоюзов, именно митинг перед правительственным зданием в Киеве в этот день является той площадкой, где чиновникам смогли бы не прячась в кабинетах, вживую пообщаться с людьми, которые их содержат, и решить проблемы, волнующие миллионы украинцев.

Делегация Всеукраинского профсоюзного вече предупредила чиновников: если и дальше будет промедление с рассмотрением профсоюзных требований и игнорирование внесенных предложений, профсоюзы будут вынуждены прибегнуть к массовым протестным действиям по всей стране, вплоть до проведения всеукраинской забастовки.


8 октября 2018 г.

Прожиточный минимум, динамика средней заработной платы и
состоянии выплаты зарплаты в августе 2018

По расчетам Минсоцполитики фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом суммы обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством в ценах августа 2018 года составил 4138 грн.

Таким образом, законодательно установленный на август прожиточный минимум для трудоспособных лиц (1841 грн.) занижен по сравнению с его фактическим размером в 2,25 раза или на 2297 грн. Минимальная заработная плата также ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 415 грн.

Средняя заработная плата в Украине в августе снизилась на 2,1% по сравнению с июлем с.г. и составила 8977 грн., что:
- в 2,4 раза выше минимальной заработной платы (3723 грн.)
- на 26,2% больше, чем в августе 2017 года.

Заработная плата работников отдельных отраслей бюджетной сферы остается ниже, чем средняя по экономике: в образовании - 6443 грн., охране здоровья и социальной помощи - 5830 грн.

Наибольшая средняя зарплата зафиксирована в Донецкой области (9759 грн.) и  Киеве (13659 грн.), а самая низкая - в Черновицкой области (6883 грн.).

Индекс реальной заработной платы в августе 2018 года по сравнению с июлем составил 97,9%, а по сравнению с августом 2017 года - 115,7%.

Продолжает расти задолженность по выплате заработной платы, которая по состоянию на 1 сентября 2018 г. составила 2712,2 млн грн.

Задолженность 104 тысячам работников экономически активных предприятий составляла 1521,9 млн грн. (97,3% по сравнению с 1 августа 2018 г.), из которых 249,6 млн грн. - долги государственных предприятий.

Работникам промышленности задолжали 2129,6 млн грн. или 78,5% от общей задолженности.

3 октября 2018 г.

Украинские предприятия нарастили потребление металлопроката на 4,6%

Украинские предприятия в январе-августе 2018 года нарастили потребление металлопроката на 4,64% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 3 млн 137,5 тыс. тонн.

Согласно статистике, обнародованной объединением «Укрметаллургпром», в январе-августе 2018 года импортировано 948,5 тыс. тонн.

При этом отмечается, что структура импорта за восемь месяцев характеризуется практическим паритетом плоского и сортового проката (48,36% и 48,62% соответственно), в отличие от аналогичного периода 2017 года, в котором наблюдалось существенное доминирование плоского проката над сортовым (соответственно, 58,15% и 48,36%). Заметное повышение доли сортового проката в импортных поставках обусловлено необходимостью компенсации утраченных объемов длинномерного проката ПАО «Енакиевский метзавод», потерянного в результате оккупации Донбасса.

По данным ОП «Укрметаллургпром», за восемь месяцев украинские металлургические предприятия произвели 12,27 млн тонн металлопроката (104% относительно аналогичного периода 2017 года с учетом деятельности в январе-феврале 2017 года мощностей на НКТ, или 108% без их учета), из которых, по информации ГП «Держаналитинформ», экспортировано около 10,1 млн тонн, или 82,2%. Это несколько выше аналогичного периода 2017 года, доля экспорта в который составила 81,6% (9,62 млн тонн при общем производстве металлопроката 11,79 млн тонн).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за восемь месяцев составила 43,94%, что превышает показатель периода январь-август прошлого года (39,83%). Удельный вес как плоского, так и сортового проката в экспортных поставках несколько ниже, чем за аналогичный период 2017 года (для плоского 34,64% и 35,47% соответственно, для сортового — 21,42% и 24,70%)

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции за 8 месяцев 2018 г., по данным ГП «Держаналитинформ», остаются страны Европейского союза (33,4%), Африки (16,9%), прочие страны Европы, включая Турцию (13,5%) и страны Ближнего Востока (11,0%).

Среди металлургических импортеров за 8 месяцев 2018 г. первое место занимает СНГ (56,6%), второе делят страны Азии (18,7%) и Европейский союз (18,3%).

20 сентября 2018г.

Техникумам и колледжам – профсоюзную поддержку!

Преподаватели украинских техникумов и колледжей, обеспокоенные негативными последствиями недостаточного государственного финансирования профессионального образования, зарегистрировали на   сайте    Верховной   Рады    Украины   петицию «О финансировании техникумов и колледжей».
Текст петиции: «З метою забезпечення належного державного фінансування технікумів та коледжів, просимо прийняти законопроект №8460 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо прийняття Закону «Про фахову передвищу освіту»)».

Для того чтобы петиция была принята к рассмотрению Верховной Радой, ее должны подписать 25 000 человек. Причем получить такую массовую поддержку петиция должна в кратчайший срок, поскольку проект госбюджета на 2019 год уже одобрен Кабмином и направлен на рассмотрение в ВР.

ЦК ПМГУ, поддерживая обращение Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Украины, призывает всех членов Профсоюза проявить солидарность и проголосовать на сайте Верховной Рады в поддержку данной петиции.


17 сентября 2018г.

Итоги работы  предприятий ГМК в январе-августе 2018 года

12 сентября 2018 года в Объединении предприятий  «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в январе - августе 2018 года.

В ходе совещания отмечено, что в августе 2018г. металлургическими предприятиями произведено:
чугуна 1,72 млн т  или 97% относительно июля 2018 г., стали 1,79 млн т (98%), проката 1,52 млн т (101%).
Всего за август 2018 г. предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата – 4,94 млн т или 95,3%  к июлю 2018 г., агломерата - 2,58 млн т (97,1%), окатышей - 1,74 млн т (96,3%), кокса - 0,844 млн т (89,4%), труб – 92,4 тыс. т (88,8%), метизной продукции – 16,0 тыс.т (106,7%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 257 тыс. т (95,2%).
Снижение производства чугуна и стали относительно предыдущего месяца в августе обусловлено проведением капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов на ММК им. Ильича, «АрселорМиттал Кривой Рог», ДМК и ДМЗ.

Производство за 8 месяцев 2018 года составило:
- железорудного концентрата – 40,22 млн т или 100,0%  к аналогичному периоду 2017 г., агломерата - 20,74 млн т (105%), окатышей – 14,29 млн т (109%), кокса – 7,16 млн т (104,4%), чугуна  – 13,63 млн т (107%),  стали  - 13,98 млн т (101,4%);
– проката  – 12,27 млн т  (104%), трубной продукции – 735,7 тыс. т (106,4%), метизной продукции – 124 тыс.т (101%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 2160 тыс. т (102%).
Несмотря на потерю части производственных мощностей на неподконтрольной Украине территории, за 8 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. произошло увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения ряда металлургических предприятий железорудным сырьем и коксом (ММК им. Ильича, «Азовстали» и Днепровского МК), а также вводу в эксплуатацию доменной печи №3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции.

По состоянию на 11 сентября 2018 г. на контролируемой Украиной территории  в эксплуатации находятся 18 из 21 действующих доменных печей, 14 конвертеров из 16, 8 мартеновских печей из 9,  электропечей 7 из 15 и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки. Кроме того, 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

В работе балансового совещания принял участие главный специалист ЦК ПМГУ Зайцев В. И.

[link:2]Информация сайта ЦК ПМГУ[/link:2]

         
14 сентября 2018г.

Отраслевое соглашение, обучение профактива и стипендии для студентов

12 сентября 2018 года состоялось заседание президиума ЦК ПМГУ. Согласно повестке дня были рассмотрены вопросы:
-  о проведении под эгидой ФПУ Всеукраинской акции протеста в г.Киев 17 октября 2018 г.;
- о созыве X пленума Центрального комитета ПМГУ в ноябре 2018г.;
- об исполнении сводного бюджета Профсоюза металлургов и горняков Украины за І полугодие 2018 г.;
- итоги выполнения Отраслевого соглашения ГМК в 1 полугодии 2018 г.;
- итоги правозащитной работы за I полугодие 2018 г.;
- итоги обучения  профсоюзных кадров и актива ПМГУ в 2017 – 2018 учебном году и мерах по его дальнейшему развитию;
- о присуждении именных стипендий ЦК ПМГУ студентам и учащимся по итогам II семестра 2017 – 2018 учебного года;
- о проведении VII Спартакиады среди студентов высших учебных заведений 1 и 2 уровней аккредитации, состоящих на учете в ПМГУ.
- итоги XXVIII Рабочей Спартакиады металлургов и горняков Украины.


3 сентября 2018 г.

Стало известно, когда в Украине вырастет "минималка" и пенсии

Кабинет министров Украины с 1 января 2019 года гарантированно повысит уровень минимальной зарплаты. Об этом тележурналистам заявил вице-премьер-министр Украины П.Розенко. По его словам, поводом для такой уверенности является уровень роста национальной экономики. «Я надеюсь, что эти 2,5-3% экономического роста украинская экономика даст, и это дает нам основания говорить, что у нас появится в следующем году ресурс и для повышения пенсий, и для повышения заработных плат. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января 2019 года будет повышен и размер минимальной заработной платы… Будут повышаться социальные стандарты, хотя нам хотелось бы, чтобы они повышались быстрее», - сказал он.

Что касается уровня минимальной заплаты, который будет установлен с нового года, то, по словам Розенко, пока за ориентир взята сумма 4200 гривен. Как уже сообщалось, Кабмин планирует в этом году обеспечить рост средней зарплаты в Украине до 10 тысяч гривен, о чем заявлял премьер-министр В.Гройсман.

30 августа 2018г.

Заседание Постоянной комиссии ЦК ПМГУ по вопросам внутрипрофсоюзной работы

В Днепре проходит заседание Постоянной комиссии Центрального комитета ПМГУ по вопросам внутрипрофсоюзной работы (возглавляет комиссию председатель Донецкого обкома ПМГУ Л.Кобзева).

Основные вопросы повестки дня касаются подготовки к X Пленуму ЦК ПМГУ, который состоится 28 ноября 2018 года, проведения территориальных слетов председателей цеховых комитетов в текущем году и Всеукраинского слета председателей цеховых комитетов в 2019 году.

Также члены комиссии рассматривают вопросы совершенствования обучения профсоюзных кадров и актива, обсуждают инструкцию по делопроизводству.

В работе комиссии принимают участие председатель ЦК ПМГУ С.Комышев, его первый заместитель В.Гавриленко, заместитель председателя ЦК В.Чумаченко.

Фотогалерея                                            
30 августа 2018г.
В Минюсте зарегистрирован долгожданный приказ

Совместный приказ Минсоцполитики и Минздрава «Об утверждении Порядка аттестации лабораторий на право проведения гигиенических исследований факторов производственной среды и трудового процесса» от 29.05.2018г. №784 / 4012 зарегистрирован в Минюсте под №905/32357 от 03.08.2018г. и, наконец, будет опубликован в Официальном вестнике Украины, №67 от 04.09.2018г. (по информации Управления систематизации законодательства и координации правовой работы Министерства юстиции). Этот приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.27 августа 2018 г.

Минсоцполитики о повышении минимальной заработной платы в 2018 году

Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» минимальная заработная плата с 1 января 2018 была установлена в размере 3723 грн., что на 7,2% ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах января с.г. (4011 грн.). Это стало шагом назад в обеспечении гарантированного государством минимального уровня оплаты труда. В июне с.г. этот разрыв вырос до 13,3% (фактический прожиточный минимум для трудоспособных лиц составил 4923 грн.).

В своих предложениях в Госбюджет-2018 ФПУ и СПО объединений профсоюзов настаивали на установлении с 01.01.2018 года минимальной заработной платы на уровне не ниже фактического прожиточного минимума для трудоспособных лиц (4023 грн.) и повышении ее размера в течение года с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

По настоянию профсоюзов и во исполнение задания Президента Украины, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2018 год» правительству поручено на основании мониторинга выполнения Государственного бюджета Украины на 2018 год по итогам I квартала рассмотреть вопрос о возможности повышения размера минимальной заработной платы с определением его на уровне 4200 грн. в месяц со второго квартала 2018 года.

Однако правительство и Верховная Рада Украины не спешат с принятием указанного решения, традиционно аргументируя это отсутствием средств в Государственном бюджете.

Соответствующее Заявление Федерации профсоюзов Украины с требованием скорейшего повышения размера минимальной зарплаты со второго квартала 2018 году до фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно - не менее 4200 грн., было одобрено Президиумом ФПУ 21 июня 2018 г. и направлено Кабинету Министров Украины и Верховной Раде Украины.

Сейчас Минсоцполитики в ответ на заявление Федерации профсоюзов Украины относительно промедления с повышением минимальной заработной платы сообщает, что «согласно оперативным данным Государственной казначейской службы Украины, недовыполнение доходной части общего фонда государственного бюджета за январь-июнь 2018 составляет 14,9 млрд грн., поэтому на сегодня нет возможности финансово обеспечить установление минимальной заработной платы в размере 4200 гривен».

В то же время, Минсоцполитики в течение III-IV кварталов 2018 г. будет отрабатывать с Министерством финансов возможность дальнейшего повышения размера минимальной заработной платы и установления ее в размере 4200 грн.27 августа 2018 г.

Промпроизводство в Украине выросло на 2,6%

Промышленное производство в Украине в июле текущего года выросло на 2,9% по сравнению с июлем 2017г., по данным Государственной службы статистики Украины.

Всего в январе-июле текущего года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года промышленное производство выросло на 2,6%.

В том числе в добывающей промышленности - на 2%, перерабатывающей - 2,4%, в сфере поставки электроэнергии, газа и ЖКХ - 4,1%.
По отношению к июню июльский прирост промпроизводства составил 1,4%.
Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году. Этому предшествовало 4 года спада: в 2015 г. промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 г. - на 10,1%, в 2013 г. - на 4,3%, в 2012 г. - на 0,7%.

22 августа 2018 г.

Итоги работы  предприятий ГМК в январе-июле 2018 года

В Объединении предприятий  «Укрметаллургпром» состоялось балансовое совещание по итогам  работы предприятий горно-металлургического комплекса в январе - июле 2018 года.

В ходе совещания отмечено, что в июле 2018 г. металлургическими предприятиями произведено:
чугуна 1,77 млн т  или 108% относительно июня 2018 г., стали 1,82 млн т (106%), проката 1,5 млн т (99%).

Всего за июль месяц 2018 года предприятиями горно-металлургического комплекса Украины  произведено: железорудного концентрата – 5,18 млн т или 103,3%  к июню 2018 г., агломерата - 2,66 млн т (109%), окатышей - 1,81 млн т (106,2%), кокса - 0,944 млн т (110,2%), труб – 104 тыс. т (108,1%), метизной продукции – 15,0 тыс.т (96,8%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 270 тыс. т (82,6%).

Производство за 7 месяцев 2018 года составило:

-железорудного концентрата – 35,28 млн т или 99,7%  к аналогичному периоду 2017 г., агломерата - 18,13 млн т (106%), окатышей – 12,55 млн т (110%), кокса – 6,31 млн т (106,1%), чугуна  – 11,9 млн т (108,7%),  стали  - 12,2 млн т (102,5%);
– проката  – 10,75 млн т  (105,4%), трубной продукции – 646,6 тыс. т (108,2%), метизной продукции – 108 тыс.т (102,7%), поставлено лома металлургическим предприятиям – 1902 тыс. т (113,3%).

Несмотря на потерю части производственных мощностей на неподконтрольной Украине территории, за 7 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло увеличение производства основных видов продукции. Это стало возможным благодаря стабилизации обеспечения ряда металлургических предприятий железорудным сырьем и коксом (ММК им. Ильича, «Азовстали» и Днепровского МК), а также вводу в эксплуатацию доменной печи №3 на МК «Запорожсталь» после коренной реконструкции.

В то же время в отрасли есть резервы для дальнейшего роста производства, после завершения капитальных ремонтов основных металлургических агрегатов и вывода их на рабочие параметры на  предприятиях «АрселорМиттал Кривой Рог», ДМЗ и ДМК.

По состоянию на 14 августа 2018 года на контролируемой Украиной территории  в эксплуатации находятся 18 из 21 действующих доменных печей, 14 конвертеров из 16, 8 мартеновских печей из 9, 7 электропечей из 15 и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки. Кроме того, 5 доменных печей находятся на длительной консервации (не работают более одного года).

17 августа 2018 г.
Минсоцполитики: зарплаты и пенсии украинцев выросли

В I полугодии реальные зарплаты украинцев выросли на 12% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

«Индекс реальной заработной платы за январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду 2017 года составил 113%», — говорится в сообщении.

При этом среднемесячная зарплата работников за январь-июнь 2018 года составила 8 377 грн, что на 26,2% больше, чем в соответствующем периоде 2017 года.

Самые низкие зарплаты в этот период получали работники почтовой и курьерской отрасли — 4 901 грн (58,5% к среднему уровню по экономике), а самые высокие — работники авиационного транспорта — 32 826 грн (391,9%).

По регионам наиболее низкие зарплаты за этот период фиксировались в Черновицкой области — 6 518 грн (77,8% к среднему уровню по экономике), самые высокие — в Донецкой области — 9273 грн (110,7%). В Киев ее размер составлял 12 857 грн (153,5%).

По состоянию на 1 июля 2018 года средняя пенсия украинца выросла почти на 36% по сравнению с ее размером по состоянию на аналогичную дату прошлого года.

По данным Пенсионного фонда Украины средний размер пенсии вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 составил 2 562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 01.01.2018 и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

© Запорізька облрада ПМГУ 2012
Назад к содержимому