Архив "Новости ФПУ" - стр.2 - Запорожский обком ПМГУ

Поиск
***** Профспілки - за єдину Україну, мир і злагоду в суспільстві, поліпшення добробуту людей! ***** Профсоюзы - за единую Украину, мир и согласие, улучшение благосотояния людей! ***** Запоріжжя - це Україна! ***** Запорожье - это Украина! *****

Перейти к контенту

Главное меню:

Архив "Новости ФПУ" - стр.2

Новости > Архив Новости ФПУ
27 апреля 2016 г.


Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2016 році заходів з нагоди Дня охорони праці в Україні
до центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, засобів масової інформації, керівників і працівників підприємств, установ та організацій

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

За ініціативи Міжнародної організації праці (МОП) з метою привернення уваги світової спільноти до питань охорони праці та смертності працівників на робочому місці щорічно 28 квітня, починаючи з 2002 року, понад 100 країн світу відзначають Всесвітній день охорони праці. Наша держава підтримала цю ініціативу і відповідно до Указу Президента від 18.08.2006 № 685/2006 визначила 28 квітня, як День охорони праці в Україні.

У 2016 році Всесвітній день охорони праці за рекомендацією МОП відзначатиметься під девізом „Стрес на робочому місці: колективний виклик”.

Одним з індикаторів розвитку суспільства є стан здоров’я населення, зокрема працюючого. За станом здоров’я окремої людини стоїть якість трудових ресурсів держави, продуктивність праці та обсяг валового внутрішнього продукту.

Психосоціальні ризики та стрес на робочому місці є одними з найскладніших питань у сфері охорони праці та здоров’я, актуальність яких загальновизнана для всіх країн, професій та працівників.

Стрес – фізична та емоційна реакція організму, яка виникає тоді, коли посадові обов’язки не відповідають здібностям, ресурсам і потребам працівника. Стрес на робочому місці не є виключно негативним явищем, проте надмірності (сильний, тривалий, регулярний) неприпустимі.

За офіційними даними EU-OSHA близько половини працівників у ЄС працюють в умовах стресу, а зростання кількості порушень, пов’язаних зі стресом на робочому місці, зумовлено поширенням гнучких і нестабільних форм зайнятості (72 % загальної кількості респондентів), надмірним навантаженням працівників (66 %), а також такими явищами, як моральне та фізичне насилля (59 %).

Результати досліджень, проведених в Європі та інших розвинених країнах, засвідчили, що стрес на робочому місці є причиною від 50 % до 60 % усіх втрачених робочих днів.

Питання психо-емоційного стану, у тому числі стресових ситуацій на виробництві стало предметом розгляду 34 Міжнародного конгресу з питань безпечної життєдіяльності та виробничої медицини, який проходив 27 - 30 жовтня 2015 року у м. Дюссельдорф (Німеччина).

У тривалій перспективі стрес на робочому місці може призвести до виникнення безсоння, емоційного занепокоєння, мігрені, хронічної втоми, депресії, алергії, захворювань опорно-рухового апарату, гіпертонії, виразкової хвороби шлунку, захворювань серцево-судинної системи, серцевого нападу, нещасного випадку та навіть самогубства.

Усі зазначені наслідки стресу на робочому місці негативно впливають на діловий імідж та конкурентоспроможність підприємства, а в грошовому еквіваленті призводять до значних фінансових втрат.

Протягом останніх років в Україні спостерігається тенденція до зниження виробничого травматизму. Так, за даними Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, у 2015 році порівняно з 2014 роком кількість нещасних випадків на виробництві зменшилась на 8,1 % (з 4999 до 4592), з них зі смертельним наслідком – на 6,3% (з 384 до 360). При цьому тривалий час зберігається ситуація, коли серед причин настання нещасних випадків друге місце посідають психофізіологічні причини (близько 23 % загальної кількості), до яких і належить стрес на робочому місці. Сьогодні українські працівники підпадають під дію стресу частіше через скорочення можливостей для отримання бажаної роботи, страх її втратити, суттєве зниження фінансової стабільності тощо.

У сучасних економічних, політичних і соціальних умовах, що склалися в Україні, важливо під час планування своєї господарської діяльноcті враховувати наслідки стресів, від яких страждають працівники, отриманих на робочому місці та за межами підприємства.

Захистити і зміцнити здоров’я, добробут і продуктивність як всього колективу, так і кожного окремого працівника неможливо без розуміння природи стресу і механізмів його впливу на людей та підприємство, а також без добре спланованої програми, яка пом’якшить його згубні наслідки і, що більш важливо, попередить їх.

Робоче місце одночасно є значним осередком психосоціальних ризиків і ідеальним місцем для їх усунення.

Вчасне розпізнання залежності стану працівника від стресу, який він отримав, може зберегти його життя або як мінімум здоров’я.

Стрес – це виклик не лише працівнику, але й усім, хто причетний до колективної праці. Управління стресом має стати основним пріоритетом як для роботодавців, так і для самих працівників.

Усвідомлюючи важливість порушеного питання, тривалу перспективу його вирішення, Організаційний комітет звертається до центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, роботодавців, профспілок, керівників і працівників підприємств, установ та організацій із закликом звернути увагу на необхідність проведення конкретних профілактичних заходів, спрямованих на запобігання стресів та їх потенційним наслідкам на робочому місці.

Організаційний комітет звертається до представників засобів масової інформації з проханням забезпечити всебічне висвітлення заходів, що відбуватимуться в Україні в рамках Дня охорони праці.

Оргкомітет
27 апреля 2016 г.ПЛАН ЗАХОДІВ
з відзначення Дня охорони праці в Україні у 2016 році
під девізом: „Стрес на робочому місці: колективний виклик”

4 апреля 2016 г.


30 березня 2016 року під головуванням першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Сергія Капліна проведено семінар на тему: «Осучаснення прожиткового мінімуму як механізм підвищення рівня життя громадян».

У заході взяли участь народні депутати, представники Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів, міністерств, інших органів державної виконавчої влади, профспілок та організацій роботодавців, науковці.

Відкриваючи семінар Сергій Каплін зазначив, що питання прожиткового мінімуму є актуальним, оскільки саме цей показник є базовим для формування мінімальної заробітної плати і мінімальної пенсії. На сьогодні, прожитковий мінімум максимально сфальшований владою. За його словами, взяли і виділили частину ВВП для простих українців, розкинули на їхню кількість і сфабрикували порядок розрахунку, залишивши ці нікчемні, ще радянські стандарти.

За таких умов Комітет з питань соціальної політики, громадське середовище вимушені звертатися до судів з тим, щоб такі питання переглядалися і, щоб законодавці визначили громадянам адекватний рівень соціальної підтримки, адекватний рівень прожиткового мінімуму, з якого можна розрахувати реальну мінімальну зарплату і мінімальну пенсію.

Перший заступник голови Комітету закликав учасників семінару до пошуку рішення необхідності осучаснення прожиткового мінімуму.

У своєму виступі Наталія Веселова, секретар Комітету, голова підкомітету з питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня зазначила, що великим недоліком реформування соціальної політики є регулярне повернення на доопрацювання Урядом вже опрацьованих і переглянутих експертною комісією мінімальних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, на основі яких розраховується прожитковий мінімум. Всупереч тому, що перегляд наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг має відбуватися не рідше одного разу на п'ять років, в Україні уже шістнадцятий рік поспіль основний державний соціальний стандарт встановлюється на базі мінімальних наборів, визначених постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення» від 14 квітня 2000 року № 656, в основу якої покладено «споживчий кошик», затверджений аж у 1992 році. Як наслідок, чинні набори не враховують необхідних витрат сучасного життя».

Особливо застарілим, за її словами, є перелік непродовольчих товарів та послуг, який не відображає реальних потреб та споживання сучасної людини, зокрема таких, як будівництво, купівля чи оренда житла, видатки на освіту, оздоровлення, оплату медичних та телекомунікаційних послуг, суттєві зміни у тарифах на житлово-комунальні послуги. Включення цих витрат у прожитковий мінімум відповідало б принципам його формування, закріпленим у Законі України «Про прожитковий мінімум», а також міжнародним стандартам, визначеним Конвенцією МОП № 117 про основні цілі та норми соціальної політики.

Ще однією проблемою є пряма залежність прожиткового мінімуму від можливостей бюджету, через що «в ручному режимі» періодично стримується збільшення базового соціального стандарту, якщо у бюджеті не вистачає ресурсів на його коригування та фінансування соціальних виплат, розмір яких визначається в залежності від прожиткового мінімуму.

Підтвердженням цього є й істотна різниця між розмірами законодавчо встановленого та фактичного прожиткового мінімуму, який розраховується Міністерством соціальної політики України.

Ще одним проблемним питанням, за словами Н.Веселової є те, що до прожиткового мінімуму для працездатних осіб в повному обсязі не включається сума податку на доходи фізичних осіб та не включено військовий збір.

Крім того, необхідно забезпечити активний процес перегляду методології визначення прожиткового мінімуму, основних принципів та сфери його застосування з урахуванням міжнародних стандартів та прогресивного досвіду зарубіжних країн у цій сфері", - наголосила секретар Комітету.

У цьому контексті вона відзначила, що однією з найбільш обговорюваних як у наукових колах, так і серед фахівців в галузі соціальної політики та народних депутатів, є пропозиція перейти до використання нормативно-структурного підходу розрахунку прожиткового мінімуму, який базується на нормативному визначенні складу продовольчого кошику та структурному методі розрахунку вартості непродовольчих товарів і послуг як відсотку до вартості продовольчого кошику. На переконання багатьох, така методика визначення прожиткового мінімуму більше відповідатиме соціально-економічним реаліям та зробить механізм розрахунку цього стандарту прозорим і зрозумілим.

Наталія Веселова, підсумовуючи, зазначила, що враховуючи таку задавненість проблеми, постає нагальна необхідність об'єднання зусиль влади та соціальних партнерів задля спільного напрацювання конкретних завдань в цьому напрямку з визначенням їх пріоритетності та поетапності виконання.

Від профспілкової сторони Анатолій Акімочкін, перший заступник голови Конфедерації вільних профспілок України у своєму виступі проінформував про позицію СПО об’єднань профспілок - профспілкова Сторона запропонувала встановити дію оновленого проекту наборів лише протягом 2016 року, з тим, щоб у наступному році розпочати роботу щодо його подальшого оновлення з урахуванням міжнародного та національного законодавства щодо соціальних стандартів. Проте, зазначена пропозиція профспілок не була підтримана. А також наголосив, що Урядова сторона під час засідань експертної комісії щодо перегляду мінімальних наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг не врахувала профспілкових пропозицій. Однак навіть цей компромісний споживчий кошик до цього часу не затверджений Кабінетом Міністрів України.

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Клименко у своїй доповіді зазначила, що за підрахунками Мінекономрозвитку вартість оновленого «споживчого кошику» у цінах січня 2016 року у розрахунку на місяць на одну особу становить 2409 грн, з урахуванням суми податку на доходи фізичних осіб – 2596 грн.

        Як зазначила Ю.Клименко підвищення стандартів має низку побічних ефектів. Так, по-перше, збільшиться сума коштів, які виділяються державою на субсидіювання населення. Зі збільшенням вартості споживчого кошику, якщо у 2016 році на покриття субсидій необхідно – 35 млрд. грн., то вже у 2017 році повинні виділятися вже 100 млрд. грн. По - друге – відбудеться демотивація населення до енергозбереження. Також відбудеться стимулювання тінізації доходів та демотивація українців до працевлаштування.

Андрій Солод, представник Федерації роботодавців України у своєму виступі зазначив щодо доцільності відв’язання тарифу I розряду від мінімальної зарплати.

Під час семінару наголошувалося також на тому, що відсутність регулярного перегляду наборів та пряма залежність розміру прожиткового мінімуму від можливостей видаткової частини бюджету породжує іншу проблему - заниження кількісних та якісних стандартів мінімального набору споживчого кошику.

Народний депутат України Андрій Павловський наголосив про штучно занижений державний стандарт, як приклад навів, що у Греції мінімальна зарплата складає 675 євро, та закликав учасників семінару підтримати законопроект за реєстр. № 4316, яким передбачено відв’язати розмір працівника першого тарифного розряду ЄТС від мінімальної зарплати, та одночасно відв’язати прожитковий мінімум від мінімальної зарплати.

Учасники семінару наголосили на необхідності якнайшвидше переглянути основні принципи визначення прожиткового мінімуму та розробити нові законодавчі механізми, які відповідали б соціально-економічним реаліям.

За інформацією Комітету, наразі доопрацьовується Резолюція за результатами семінару, яка буде надіслана учасникам семінару.

За результатами семінару були схвалені Рекомендації (додаються).

 
                                            Департамент захисту соціально-економічних прав
24 марта 2016 г.


У сучасних складних соціально-економічних умовах роль профспілок у забезпеченні законних прав та інтересів працюючої людини зростає, напевно, як ніколи. Про те, як покращити якість та підвищити ефективність і результативність профспілкової роботи, знайти нові шляхи для вирішення актуальних проблем, будуть говорити делегати VII з’їзду профспілок України, що відбудеться сьогодні, 24 березня, у Києві.

Очікується, що форум профспілок стане публічною трибуною для всебічного аналізу діяльності та подальшого розвитку не тільки ФПУ, а й в цілому національного профспілкового руху. Делегати з’їзду, які представляють 43 всеукраїнські профспілки та усі регіональні профоб’єднання, повинні дати відповідь на запитання: що було зроблено в звітному періоді, що не вдалося зробити і чому, як ефективно протидіяти наступу на трудові і соціальні права спілчан, визначити головні, пріоритетні завдання на ближчу перспективу, виробити стратегію модернізації та розвитку ФПУ, її членських організацій, профспілкового руху в цілому.

Основні теми дискусії, безумовно, визначаються європейським вибором України, необхідністю забезпечення сталого економічного розвитку суспільства та підвищення життєвого рівня населення. Все це вимагає консолідованих дій усіх учасників соціально-трудових відносин, підвищення ефективності соціального діалогу між профспілками, роботодавцями та владою на всіх рівнях. Тому відкрита та відверта розмова про наболіле, яка відбудеться на форумі, має діагностувати зони соціальної несправедливості та порушень конституційних, трудових та соціальних прав людей, які потребують негайного та ефективного втручання профспілок.

Про те, що ця дискусія та пропозиції, які пролунають під час її проведення, будуть почути у владних кабінетах та в суспільстві, міжнародною спільнотою, свідчить той факт, що у форумі візьмуть участь представники міжнародних профспілкових об’єднань та національних профцентрів зарубіжних країн, керівники центральних органів державної влади і місцевого самоврядування, об’єднань роботодавців, представники МОП та інших закордонних представництв в Україні.

У порядку денному профспілкового форуму доповідь Голови ФПУ Григорія Осового про Звіт Ради ФПУ про роботу з квітня 2011 року – березень 2016 року та Стратегію діяльності Федерації профспілок України на 2016–2021 роки «Європейський вибір», розгляд та затвердження Резолюцій VII з’їзду ФПУ «Профспілки – за європейський вибір України», «Профспілки – за результативний соціальний діалог в інтересах добробуту громадян», «Молодь – майбутнє профспілок», «За гендерну рівність і протидію насиллю», а також змін до Статуту Федерації профспілок України, вибори Голови ФПУ та підтвердження повноважень нового складу Ради ФПУ.

Таким чином, з’їзд підіб’є підсумки діяльності ФПУ за минулі п’ять років, а також ухвалить Стратегію діяльності ФПУ на 2016-2021 роки «Європейський вибір».

Про хід та підсумки роботи профспілкового форуму читайте на нашому сайті.

Прес-центр ФПУ
19 февраля 2016 г.


Прагнення до справедливості завжди було одним із головних орієнтирів соціального прогресу.
П’ятий  рік поспіль 20 лютого в Україні відзначається День соціальної  справедливості, запроваджений за ініціативою ФПУ Указом Президента в  2011 році.
Революція  Гідності та боротьба за свободу України створили нову українську ідею –  ідею гідності, свободи і справедливого майбутнього.

Громадяни  України довели і продовжують у надтяжких умовах щоденно доводити, що  саме гідність є базовою складовою характеру українського народу.

Скорочення  бідності та посилення соціальної єдності, впровадження в Україні  європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у  світі задекларовано у стратегічних програмних документах країни –  Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» та Угоді про Асоціацію між  Україною та ЄС.

Проте, глобальною проблемою залишається відсутність комплексного стратегічного бачення державної соціальної політики, перспективних соціальних «маяків» та векторів соціального руху.

Розпочаті  Урядом реформи не дають бажаних результатів у покращенні життя і  добробуту людей. Натомість, маємо зростаючу  соціально-економічну  нерівність і поширення бідності в суспільстві, погіршення умов існування  більшості населення, очевидну відсутність справедливості в політиці  перерозподілу доходів.

Розміри  основних державних соціальних стандартів та гарантій – мінімальної  заробітної плати, прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії за віком  встановлені більш ніж вдвічі меншими, ніж мають бути згідно діючого  законодавства.

За  2015 рік, в умовах катастрофічного підвищення цін та тарифів на основні  соціально значущі товари та життєво необхідні послуги (1,4 – 6 разів),  відбулося падіння купівельної спроможності мінімальної заробітної плати  щодо придбання цих товарів та послуг майже вполовину. На 20,1% впала  реальна заробітна плата.       

Збільшуються розміри заборгованості з виплати заробітної плати – за 2015 рік ці борги зросли з 1,3 до 1,9 млрд грн.
Протягом останніх двох років країна втратила 2 млн робочих місць.

Це породжує  невпевненість громадян у завтрашньому дні та посилює зростання соціальної напруги у суспільстві.
Відповідно  до висновків Національної доповіді «Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна.  2000-2015», проблема бідності залишається актуальною – за критерієм  фактичного прожиткового мінімуму у 2015 році рівень бідності зріс до  32%, кожен п’ятий працюючий на сьогодні є бідним.

Викорінення  бідності, боротьба з нерівністю та захист прав кожної людини є  головними орієнтирами Цілей сталого розвитку (2015-2030), затверджених  на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Підтримуючи  принципи соціальної справедливості, профспілки докладають максимум  зусиль для розбудови України як соціальної держави, спонукання  діяльності Уряду на загальне благо, утвердження в суспільстві соціальної  злагоди, реального поліпшення рівня життя громадян.

Федерація  профспілок України, як найбільш представницьке профспілкове об’єднання,  виступає категорично проти Урядової політики жорсткої економії, за яку  вимушені розплачуватися пересічні громадяни, масових порушень трудових і  соціально-економічних прав працівників.

Профспілки  домагаються від Уряду, об’єднань роботодавців, політичних партій  об’єктивного аналізу причин кризи, осмислення її глибини та масштабів,  зваженої оцінки резервів і раціонального використання їх задля  економічного зростання та підвищення рівня життя населення.

Тільки  широкомасштабне і стійке економічне зростання є передумовою  забезпечення соціального розвитку та справедливості в суспільстві.   Працююча людина має забезпечити своєю працею достатній рівень життя для  себе та своєї сім’ї та не бути залежною від допомоги держави.

Профспілки  заявляють про свою готовність до активного та ефективного соціального  діалогу та взаємодії з усіма зацікавленими сторонами задля затвердження  прав людини праці, зростання благополуччя населення, реального  становлення соціально відповідального бізнесу, як важливої складової  соціально-економічної політики держави.
Відповідно  до норм ратифікованої Україною Конвенції МОП №117 вся політика повинна,  передусім, спрямовуватися на досягнення добробуту й розвитку населення.

Федерація  профспілок України закликає Президента України, Верховну Раду України,  Кабінет Міністрів України, центральні та місцеві органи виконавчої  влади, роботодавців та підприємців, громадські організації –  спрямовувати спільні зусилля на забезпечення соціальної справедливості у  суспільстві на основі поваги до прав та законних інтересів громадян,  підвищення рівня життя населення, соціальної стабільності в державі,  забезпечення кожній людині гідних умов існування та ефективного  соціального захисту.
Федерація профспілок України
19 января 2016 г.

Пропозиції Федерації профспілок України
щодо напрямків удосконалення роботи
Державної служби статистики України

Методологічні питання
1. Внести зміни та доповнення до Методики формування вибірки для проведення поточних обстежень підприємств із питань статистики праці, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 31.05.2010 р. №202, якими передбачити обов’язковість обстеження малих підприємств (кількість працівників від 10 до 49 осіб) з метою визначення реального стану укладання колективних договорів на малочисельних підприємствах за видами економічної діяльності.

2. Внести зміни в «Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів» форми № 1-ПВ (квартальна), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 21.07.2015 № 172 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці», доповнивши рядками:
- сума коштів, витрачених на запровадження не передбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їх сімей, тис. грн.;
- розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), грн. у галузевій угоді;
- розмір установленої мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), грн. у колективному договорі;
- кількість зобов'язань у колективному договорі, що підлягали виконанню на момент складання звіту з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці («усього», «з них виконано»).

3. Удосконалити статистичні джерела даних та статистичні обстеження щодо показників забезпеченості повнолітнього громадянина України житловою площею (приватна власність, державна власність, відповідність норм чинному законодавству) та зазначені дані відображати на сайті Держстату України для подальшого використання.

Обґрунтування:
Під час роботи експертної комісії щодо проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення прожиткового мінімуму, яка тривала в Мінсоцполітики України протягом вересня-листопада 2015 року, Держстат України поінформував, що на сьогодні майже 80% населення вважаються забезпечені житлом.

Проте, виходячи з сьогоденних реалій, зазначене не відповідає дійсності.

Однак, саме ці статистичні дані беруться до уваги при формуванні набору житлово-комунальних послуг та зв’язку, який є складовою частиною наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для встановлення прожиткового мінімуму.
Крім того, на сьогоднішній день, вирішення питання щодо забезпечення громадян житлом базується на застарілих нормативних документах, більшість з яких датована 80-ми роками ХХ-го століття.

4. Забезпечити безоплатний доступ профспілкових організацій до переліку підприємств, які мають заборгованість з виплати заробітної плати працівникам, та інформації щодо обсягів та періодів такої заборгованості.
Обґрунтування:
Особливо гостро стоїть питання заборгованості з виплати заробітної плати найманим працівникам. При цьому мають місце факти не відповідності даних первинних профспілкових організацій та офіційної статистичної інформації з цього показника. Проте, органи статистики , посилаючись на ст. 25 Закону України «Про державну статистику », перелік підприємств-боржників з виплати заробітної плати та інформацію щодо обсягів та періоду невиплати заробітної плати не надають.

Враховуючи зростання таких боргів, вважаємо за доцільне отримання профспілками переліку підприємств-боржників на безоплатній основі.

5. Внести зміни до форм звітності щодо інформації в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, які розміщені на сайтах головних управлінь статистики в областях.

Існуючі сьогодні на сайтах головних управлінь статистики в областях форми звітності і, відповідно, статистична інформація дуже уніфіковані та не надають користувачам достатньої та достовірної інформації в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

6. Внести зміни в частині удосконалення державних статистичних спостережень за умовами праці, рівнем травматизму на виробництві та фінансуванням заходів з його попередження:

6.1. Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України «Про охорону праці» на державному рівні ведеться єдина державна статистична звітність з питань охорони праці, форма якої погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, професійними спілками та Фондом соціального страхування України .
Держкомстат в односторонньому порядку постійно порушує вимоги цієї норми, вносить зміни до форми статистичної звітності № 7–тнв без відповідного узгодження із Спільним представницьким органом об’єднань всеукраїнських профспілок , Держгірпромнаглядом (на цей час – Держпраці) та Фондом соціального страхування.

Так, без узгодження з Держгірпромнаглядом, Фондом соціального страхування та профспілками з форми статистичної звітності № 7–тнв «Звіт про травматизм на виробництві» вилучено розділ «Витрати на заходи з охорони праці» (наказ Держкомстату України від 28.08. 2008 № 299).

Відображення у статистичній звітності цих витрат давало змогу простежити обсяги коштів, витрачених на здійснення профілактичних (попереджувальних) заходів з охорони праці, як передумови до зниження рівня виробничого травматизму та профзахворюваності.

Крім того, відсутність державного статистичного спостереження за витратами на заходи з охорони праці ускладнює здійснення державного нагляду та громадського контролю за додержанням законодавства про охорону праці, зокрема норм статті 19 Закону України «Про охорону праці», забезпечення конституційних прав громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, сприяє ухиленню роботодавців від витрат на охорону праці та негативно впливає на рівень виробничої безпеки в Україні.

Пропозиції щодо вирішення цього питання:
1. З метою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, зниження рівнів виробничого травматизму та профзахворюваності, сприяння державному нагляду та громадському контролю за дотриманням відповідного законодавства, викласти назву звіту за формою 7–тнв «Звіт про травматизм на виробництві» в такій редакції:
«Звіт про травматизм на виробництві та витрати на здійснення заходів щодо його запобігання».

2. Внесення змін у форму статистичної звітності № 7–тнв «Звіт про травматизм на виробництві», доповнивши її розділом «Витрати на заходи з охорони праці».

3. Внести відповідні зміни до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7–тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві».

6.2. Наказом Держстату України від 18.08.2014 за № 242, в котрий раз – без відповідного узгодження, з порушенням вимог статті 23 Закону України «Про охорону праці», додатку 4 до Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні з форми статистичної звітності № 7–тнв «Звіт про травматизм на виробництві» вилучено розділ 1 щодо чисельності працюючих на підприємстві, з якої складається чисельність працюючих у відповідних галузях, видах економічної діяльності, або в межах відповідних територій, областей.

Без даних про чисельність працюючих, неможливо обчислити основні показники, що характеризують рівні виробничого травматизму по галузям економічної діяльності, по територіям і в цілому по Україні. Такими показниками є:
  • коефіцієнт частоти загального травматизму Кчз, (кількість випадків загального травматизму на 1000 працюючих);
  • коефіцієнт частоти смертельного травматизму Кчс, (кількість випадків смертельного травматизму на 100000 працюючих);

Такі показники прийняті в країнах ЄС та інших країнах світу. За ними здійснюється порівняльний аналіз рівня виробничого травматизму, стану забезпечення безпеки праці та захисту здоров’я працівників з іншими країнами світу, зокрема країнами ЄС.
На сьогоднішній день, такий порівняльний аналіз набуває важливого значення у зв’язку з виконанням зобов’язань України за Угодою про асоціацію Україна-ЄС щодо покращення рівня забезпечення охорони здоров’я та безпечних умов праці, зокрема шляхом сприяння реалізації превентивних заходів, попередження ризиків великих аварій, обміном доброю практикою та результатами досліджень в цій сфері, а також наближенням рівня безпеки праці в Україні до рівня Європейських країн (статті 419-420, 424 Угоди).

Крім того, такі зміни не відповідають меті, яка зазначена у наказах Держстату щодо подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики травматизму на виробництві й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації, а навпаки – створюють умови проведення неповного та необ’єктивного статистичного спостереження та унеможливлюють здійснення порівняльного аналізу за відповідними показниками з країнами ЄС.

Пропозиції щодо вирішення цього питання:
1. Керуючись нормами статті 14 Конвенції МОП № 160 «Про статистику праці» (ратифікована Україною 15.08.1991р.) та статті 12 Рекомендацій МОП №170, що доповнюють відповідну Конвенцію, доповнити форму статистичної звітності № 7–тнв «Звіт про травматизм на виробництві», розділом щодо чисельності працюючих на підприємстві.

Запровадження додаткових обстежень:
1. Визначення рівня «тіньової» економіки в Україні, нелегальної зайнятості та заробітної плати.
В той час, як повне охоплення економічної активності є життєво важливим аспектом якості національних рахунків, однією з найбільших прогалин в інформаційному полі вітчизняної статистики залишається недостатнє висвітлення тіньових процесів.

Структура тіньової економіки досить складна і містить елементи різноманітної природи: пов'язані з реальним виробництвом законних та незаконних товарів і послуг; такі, що відносно легко виявляються і такі, що важко піддаються кількісній оцінці. Можливості реальної оцінки масштабів тіньової економіки досить обмежені у зв’язку із характером цього явища, що передбачає приховування від обліку, контролю і реєстрації господарської діяльності. Наразі існують різноманітні методи дослідження тіньових процесів в економіці (так звана «non-observed economy»), серед яких найбільш розповсюдженими є: дослідження домогосподарств шляхом анкетування зв’язків з тіньовою економікою; аналіз податкових декларацій на підставі офіційних податкових реєстрів; метод експертних оцінок Г. Вік-Ганемана і В. Фрея тощо.

Проте, наразі в Україні , рівень «тінізації» економіки, за різними оцінками, коливається від 18-20 до 45-50% ВВП, в залежності від методу оцінки та «політизованості» дослідників. У цьому контексті розробка Державною службою статистики методології оцінки рівня нелегальної економіки в Україні є надзвичайно актуальною та затребуваною.

2. Проведення регулярного обстеження підприємств щодо :
- вартості робочої сили із дотриманням стандартів ЄС;
- структури собівартості продукції в цілому по Україні та по окремим галузям.

3. Відновлення обстеження щодо:
- визначення розмірів регіонального прожиткового мінімуму;
- фонду оплати праці найманих працівників в цілому по Україні, за видами економічної діяльності та по регіонах (інформація надавалася в експрес-випусках «Кількість, робочий час та оплата праці найманих працівників»).

4. Надання наступної щорічної статистичної інформації:
4.1. Чисельність осіб, яким встановлено інвалідність:
у т.ч.:
- встановлено в минулому календарному році;
- за видами захворювання (загального, нещасних випадків на виробництві, з дитинства);
- залежно від групи інвалідності.

4.2. Динаміка рівня (зростання/зниження) захворюваності в Україні
у т.ч.:
- кількість виданих листків непрацездатності (всього і в т.ч. окремо від нещасного випадку на виробництві та профзахворювань) та кількість листків непрацездатності, оплачених кожним фондом соціального страхування;
- загальна кількість днів, на які видано листки непрацездатності, та середня тривалість листка непрацездатності;
- загальна сума витрат на допомогу по тимчасовій непрацездатності;
- основні причини зростання/зниження рівня захворюваності (можливо показати залежність екологічного фактору на ріст захворюваності).

4.3. Чисельність безробітних в Україні
з них:
- працевлаштовані в минулому році (всього);
у т.ч.:
- органами Державної служби зайнятості;
- самостійно безробітними.
4.4. Кількість нещасних випадків на виробництві, у т.ч. профзахворювань (рівень зростання/зниження)

5. Проведення порівняльного аналізу основних показників соціально-економічного стану країни (макропоказники, розміри основних державних стандартів та гарантій, середня заробітна плата, заборгованість з виплати заробітної плати, рівень зайнятості, рівень безробіття, вартість робочої сили тощо) із відповідними показниками країн – членів ЄС та СНД.

Організаційні питання:
1. Відповідно до територіальних угод територіальні об’єднання профспілок включено у реєстр користувачів статистичної інформації, які на безоплатній основі щомісячно мають отримувати статистичну інформацію про соціально-економічний стан (доповіді та бюлетені), експрес-випуски зі статистики праці, промисловості, цін, в т.ч. про середні споживчі ціни на товари та послуги, доходи та витрати населення, фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств.

Проте, відповідно до Плану статистичних спостережень на 2016 рік ряд статистичних збірників («Ринок праці», «Доходи населення», інші з питань економічної активності населення та праці на містах) запропоновано отримувати тільки на платній основі. Нажаль через брак коштів профспілкові організації не завжди мають можливість придбати матеріали Держстату України для використання в роботі .

Крім того, отримати завчасно необхідну інформацію в органах статистики дуже проблематично у зв’язку з тим, що органи статистики вимагають офіційного звернення, яке дає право тільки на протязі місячного терміну отримати інформацію.

Враховуючи те, що відповідно до територіальних угод, профспілки і органи статистики є соціальними партнерами, ФПУ пропонує органам статистики виробити більш спрощений механізм для обміну та надання необхідної інформації.

2. Відмінити подання фінансової звітності для профспілкових організацій (деякі територіальні органи статистики , наприклад у Закарпатській області, зобов’язують профспілкові організації надавати фінансовий звіт для малих підприємств – форми 1м та 2м), яка фактично відноситься не до статистичного спостереження, а є суто фінансовою звітністю.

3. Забезпечити можливість профспілковим організаціям отримувати перелік підприємств, установ та організацій окремого виду економічної діяльності (галузі), а також інформацію щодо фінансових та виробничих результатів їх роботи .

4. З метою всебічної оцінки статистичної системи України стосовно її відповідності європейським статистичним стандартам та узгодження пропозицій щодо її вдосконалення з питань статистичного спостереження з безпеки, умов праці, виробничого травматизму, витрат на профілактичні заходи з охорони праці, впровадження державного статистичного спостереження щодо збитків підприємств на ліквідацію аварій на виробництві, нещасних випадків та профзахворювань на підприємствах та держави в цілому (як це здійснюється в країнах ЄС) пропонуємо створити робочу групу з представників органів державного нагляду за охороною праці, сторін соціального діалогу та європейських експертів з питань безпеки і гігієни праці, а також фахівців Євростату.
18 декабря 2015 г.ВНИМАНИЕ - ФОТОКОНКУРС!

Федерация профсоюзов Украины совместно с газетой «Профспілкові вісті» проводит фотоконкурс «За достойную жизнь человека труда». Цель конкурса - широко осветить профессиональную деятельность работников разных специальностей и возрастных категорий, пропагандировать безопасные и здоровые условия труда, деятельность профсоюзов, направленную на защиту конституционных прав и свобод членов профсоюзов. К участию в конкурсе приглашаются все желающие.  Свои фотоработы участники конкурса должны прислать в электронном формате до 20 февраля в адрес Федерации профсоюзов Украины.

Победители конкурса отмечаются Благодарностью председателя ФПУ и денежным вознаграждением:
I место – одна премия 1500 грн,
II место – одна премия 1000 грн,
III место – две премии по 500 грн.

Подробности организации, порядка проведения конкурса и определения победителей – в Положении о фотоконкурсе «За достойную жизнь человека труда».

Предлагаем всем желающим принять участие в фотоконкурсе ФПУ.

18 декабря 2015 г.

АКЦІЯ. Профспілки пікетували Верховну Раду
з вимогами не скорочувати фінансування соціальних гарантій17 грудня під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання під стінами парламенту зібрались на масову акцію представники Федерації профспілок України та її членських організацій. Захід організовано Федерацією профспілок України на захист конституційних трудових прав працівників проти антисоціальної спрямованості проекту Держбюджету-2016.

Взагалі в акції взяли участь  до 10 тисяч людей - профспілкові активісти, підприємці, аграрії. Вони тримали транспаранти, гасла та прапори Федерації профспілок, інших профоб'єднань, Аграрної партії та регіонів, які вони представляли.  До парламенту вийшли тисячі українців не задоволених урядовою політикою щодо проведення реформ, зокрема податкової системи та в аграрному секторі, а також проектом Держбюджету на наступний 2016 рік.

Мітинги, що проводила Федерація профспілок України та підприєці і аграрії, активісти практично з усіх регіонів України, об’єдналися і небайдужі громадяни спільно звернулися до парламентарів не підтримувати у сесійній залі антисоціальний проект Держбюджету-2016, а також низку інших антинародних законопроектів.Від профспілок на мітингу виступили представники всеукраїнських профспілок та профоб’єднань, профактивісти з регіонів, голови первинних профспілкових організацій.Звертаючись до присутніх на площі Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив:
- За півтора роки Уряду Яценюка втрачено 2 млн. робочих місць.  Заробітна плата впала на 30%, а ціни та тарифи на комунальні послуги зросли врази. А в проекті Держбюджету на 2016 рік пропонується заморожування зарплати, прожиткового мінімуму – це подальше падіння економіки і біда кожному з нас. Тому професійні спілки, які об’єднують 6,5 млн. членів тільки у ФПУ, а сьогодні разом з вами на цій площі також мої колеги з інших національних об’єднань профспілок, для того, щоб сказати ні такий ганебній економічній і соціальній політиці Уряду. Ми вимагаємо від народних обранців не приймати той бюджет, який запропонований під диктат МВФ. Ми пропонуємо ненародним депутатам відхилити так звані законопроекти «щастя», які насправді несуть горе і розпач в кожну сімю. Ми є громада, ми є українське громадянське суспільство і ми вправі вимагати від влади діти так, як хоче цього народ. Слава трудівникам України! Слава Україні!

Заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк сказав:
- Наші діти і батьки запитують, чому ми подолали попередній злочинний уряд, ту злочинну владу, щоб ми сьогодні жили ще гірше, щоб наші права попирались, щоб в Україні конституція перетворилась на папірець, яким може нехтувати Прем’єр-міністр України. Я думаю, що кожен з нас має сьогодні звернутися до себе із запитанням: чому ми так погано живемо? Про те ж саме мають спитати й кожен народний обранець, навіть Яценюк, профспілки також запитують, чому українець, який сумлінно день відодня працює і віддає своє сили, отримує таку позорну зарплату? Чому українець повинен просити у влади субсидію, а не заробляти чесною працею таку зарплату, щоб її вистачило заплатити і за харчі і за житло. Ми звертаємось до парламенту – працюйте на захист трудового люду. Ми від мільйонів членів профспілок передаємо свої вимоги: бюджет на наступний рік не має бути бюджетом злиднів, а бюджетом Європейського розвитку.З виступу Екатерини Баришевої, голови Молодіжної ради ФПУ та Київської обласної Профспілки працівників АПК:
- Нас сьогодні об’єднав не тільки цей мітинг, нас об’єднують наші діти, наша молодь. ФПУ налічує 2 млн. молодих людей. Це в основному студентська молодь. То що ж це робиться, коли молода людина в цій святій державі не бачить своїх перспектив. Бюджет 2016 року значно звужує видатки на освіту. За даними міністерства молоді та спорту 70% молодих людей у віці до 31 року бачать своє майбутнє ні в Україні, а бажають виїхати за кордон, тому що в нас навіть гарні фахівці не можуть собі заробити на гідне існування. Майбутнє молодих українців залежить саме від тих законів, які ухвалюють депутати. Почуйте голос молоді!Думки та почуття освітян виразив голова Київської міської профспілки працівників освіти і науки Олександр Яцунь:
- Чому влада дає олігархам все, а простий люд протягує ноги? Наше терпіння закінчується і ми переходимо активних дій. Уявіть собі, яку мізерну зарплату отримує сьогодні вчитель. А держава ще стягує з нього 15 відсотків з пенсії. Нам кажуть: немає в бюджет коштів. Але вони є. 10 банків за минулий рік отримали рефінансування, яке дорівнює всьому кредиту МВФ, який бере Україна. Навіщо нам такий кредит, коли його забирають олігархи?

Перед учасниками мітингу виступили народні депутати – представники різних фракцій Верховної Ради.Профспілки передали Парламенту свої вимоги щодо необхідності внесення змін та ухвалення низки законопроектів, спрямованих на захист соціально-економічних прав.

Чого саме вимагають профспілки від Уряду та Верховної Ради?

У Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік»:

1)    Встановити з 1 січня 2016 року розмір прожиткового мінімуму на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму (у цінах жовтня 2015 року за розрахунками Мінсоцполітики - 2544 гри.), а для працездатних осіб - з урахуванням податків, обов'язкових зборів і внесків (2757 грн.).

У проекті Держбюджету-2016 Урядом пропонується з 1 січня 2016 року дискримінаційний прожитковий мінімум для працездатних осіб залишити на рівні цього року - 1378 гривень, а для осіб, які втратили працездатність - 1074 гривні.

2)   Встановити з 1 січня 2016 року мінімальну заробітну плату на рівні фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з урахуванням податків, обов'язкових зборів і внесків та забезпечити щоквартальне її підвищення на рівень інфляції.

За профспілковими розрахунками, здійсненими відповідно до чинного законодавства України та ратифікованих конвенцій МОП №117 та №131, розмір мінімальної заробітної плати з урахуванням сімейної складової, витрат на освіту та охорону здоров 'я, забезпечення житлом, сплату податків, обов'язкових зборів та внесків, сьогодні має складати 5597 грн.

У проекті Держбюджету-201 б Урядом пропонується залишити до травня 2016 року мінімальну заробітну плату у розмірі - 1378 гривень, при фактичному прожитковому мінімумі для працездатних осіб - 2757 гривень (жовтень 2015року).

3) Передбачити кошти для встановлення розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду ЄТС (на основі якого розраховується заробітна плата у бюджетній сфері) на рівні мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Грошовий розрив між цими показниками вже сьогодні складає 265 гривень.

4) Зупинити вилучення з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності страхових коштів в сумі 1500000 тис. гривень, оскільки це призведе до погіршення забезпечення працівників виплатами по лікарняних листках, вагітності та пологах, оплати лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм;

5) Відновити   з  січня   2015   року   санаторно-курортне   лікування працівників та оздоровлення дітей за участю Фонду соціального страхування.

В проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (реєстр.№3628) вилучити норми щодо:
- підвищення порогу індексації з 101% до 103%;
- підвищення віку виходу на пенсію за вислугу років працівникам авіації і льотно-випробного складу, освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів, які мають на це право:
-   протиправного примусового вилучення у працюючих пенсіонерів 15% призначеної пенсії та припинення виплати пенсій особам, які працюють на посадах державних службовців, наукових працівників:
- «замороження» у 2016 році показника заробітної плати для призначення пенсій на рівні середньої заробітної плати за 2012, 2013 і 2014 роки, оскільки це призведе до заниження розмірів новопризначених пенсій.

До проекту Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (реєстр. № 3630) внести зміни щодо:
-   підвищення розміру соціальної податкової пільги та встановлення її у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, замість пропонованого розміру - 50% мінімальної заробітної плати;
-   збільшення суми пенсій, яка не включатиметься до оподаткованого доходу з 3-х розмірів мінімальної заробітної плати до 8-ми.

У проекті Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (реєстр. №3629):
-  внести норми, що дозволять вносити зміни до цього Закону при перевиконанні надходжень до Державного бюджету України за підсумками не трьох, а двох кварталів;
-  не допустити обмеження права законодавчої ініціативи народних депутатів та Президента України на внесення змін до Державного бюджету України, зокрема з метою захисту соціальних стандартів від інфляційного знецінення;
-  не допустити розкриття для Мінфіну банківської таємниці громадян, гарантованої статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про створення конкурентних умов в оподаткуванні та стимулювання економічної діяльності в Україні» (реєстр. № 3631) вилучити:
-  встановлення розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в єдиному розмірі для всіх підприємств і організацій незалежно від класу професійного ризику, що позбавляє роботодавців стимулів до створення безпечних умов праці;
-  зниження вдвічі розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до 20% без компенсації фондам соціального страхування втрачених коштів для виплати в повному обсязі матеріального забезпечення і надання необхідних соціальних послуг застрахованим особам.

Прес-центр ФПУ

4 декабря 2015 г.
Опрацювавши проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», оприлюднений на сайті Міністерства фінансів України 30.11.2015, який планується розглянути на засіданні Кабінету Міністрів України 4 грудня 2015 року, профспілки категорично незгодні із запропонованими на 2016 рік розмірами базового державного соціального стандарту - прожиткового мінімуму.

Зокрема про це повідомляється у листі Голови СПО об’єднань профспілок Голови ФПУ Григорія Осового, який надіслано Голові фракції партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у Верховній Раді України Юрію Луценку.

Також профспілками наголошується, що за офіційною інформацією Міністерства соціальної політики України, фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах жовтня 2015 року (з рахуванням суми податку на доходи фізичних осіб) - 2757 грн, а запропонований Міністерством фінансів України з 1 січня 2016 року розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - в 2 рази менший. Також занижені й розміри мінімальної заробітної плати та мінімальної пенсії.

Оскільки розгляд проекту Держбюджету на засіданні Уряду перенесено з 2 на 4 грудня 2015 року саме з урахуванням звернення Фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», яка готує власні пропозиції до проекту Держбюджету-2016, профспілковий лідер звернувся з проханням врахувати позицію СПО об'єднань профспілок при підготовці пропозицій Фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШИНКА» щодо проекту Державного бюджету України на 2016 рік до засідання Уряду, на якому розглядатиметься підготований Міністерством фінансів України законопроект.


ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ
3 декабря 2015 г.
Задля досягнення цілей розбудови стабільної та успішної економіки, забезпечення громадян робочими місцями з достойним рівнем доходу, соціальні партнери – сторони профспілок та роботодавців України - вирішили об'єднати свої зусилля навколо спільного завдання – реалізації Плану модернізації, який був розроблений у тісній співпраці Агентства модернізації України, міжнародних та вітчизняних експертів, науковців та соціальних партнерів – організацій роботодавців і профспілок. Про це говориться в Меморандумі, що було підписано 2 грудня під час з’їзду Федерації роботодавців України.  Свої підписи під документом поставили Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий та перший заступник Голови СПО сторони роботодавців, заступник Голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.«Ми переконані, що лише доклавши спільних зусиль та орієнтуючись на визначену в Плані модернізації модель структурної перебудови економіки та її інвестиційного зростання, вдасться забезпечити якнайскоріший вихід із глибинної кризи, забезпечити появу нових робочих місць, розвиток національного товаровиробництва, підвищення рівня доходів громадян і внутрішнього споживання вітчизняної продукції, що є ключовою запорукою для забезпечення добробуту та соціального миру в країні», - зазначається в тексті Меморандуму.Як підкреслюється у документі, Меморандум є також посланням для інших суб’єктів громадянського суспільства щодо необхідності їх більш активної участі у формуванні державної економічної і соціальної політики та реалізації свого невід'ємного права вимагати від влади виконувати свою функцію обслуговування суспільства, громадян та створення умов для забезпечення їх добробуту.«Ми впевненні, що тільки спільними зусиллями  соціальних партнерів можна і треба забезпечувати стабільний соціально-економічний розвиток країни, гідний рівень життя та праці її громадян, надійний захист законних прав та інтересів людини праці», -  наголосив Григорій Осовий.З’їзд пройшов під девізом «Відродимо Україну разом!».  На ньому виступили Голова ФПУ Григорій Осовий, заступники Голови Ради ФРУ Дмитро Олійник, Олексій Мірошниченко, представники ділових кіл України та зарубіжжя, авторитетні експерти. На жаль, як і на форумі профспілок, від Уряду був присутній тільки заступник міністра соцполітики. На форумі презентовано та ухвалено розроблений роботодавцями та профспілками План модернізації України «Від кризи до економічного зростання».

Прес-центр ФПУ

План Фирташа. Часть 1 (о разделах "Евроинтеграция" и "Борьба с коррупцией/Современное правительство")
План Фирташа. Часть2. (о разделе "Экономика")
План Фирташа. Часть3. (о разделе "Финансовый сектор и налоги")
План Фирташа. Часть 4 (о разделах "Конституция" и "Верховенство права")


2 декабря 2015 г.
Прийняття Меморандуму про соціальний прогрес, який би доповнював Меморандум щодо економічної та фінансової політики з Міжнародним валютним фондом, щоб боротися з соціальним демпінгом і підтвердити, що фундаментальні соціальні права мають пріоритет над економічними вигодами і повинні дотримуватися, вимогають учасники Всеукраїнських зборів голів первинних профспілкових організацій, що відбулися 30 листопада.

Понад сімсот профспілкових активістів, що представляють робітників усіх галузей та регіонів, прибули в столицю України, щоб напередодні звіту Уряду у Парламенті провести чесний і відвертий соціальний діалог про неефективність реформ, нерезультативність дій по стабілізації економіки. Але для участі у цьому відкритому та актуальному діалозі прийшли від сторони влади тільки заступник міністра соціальної політики Віктор Іванкевич, заступник глави Адміністрації Президента України з питань проведення адміністративних, соціальних та економічних реформ Дмитро Шимків та керівник Департаменту з питань гуманітарної політики АП Юрій Рубан.

І це не перший випадок, коли урядовці ховаються від представників трудящих, - підкреслювали виступаючі на форумі.

На з’їздах всеукраїнських профспілок, які пройшли нещодавно, не було жодного профільного міністра. Як працюють трудові колективи і як виживають люди, напевно, їх не  цікавить.Основне питання зборів – завдання Федерації профспілок України щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ і європейської інтеграції, а також визначення тактики дій профспілок на сучасному етапі та перспектив модернізації профспілкової діяльності.

Звертаючись до учасників Зборів, Голова ФПУ Григорій Осовий наголосив, що таким широким профспілковим загалом лідерів первинних профспілкових організацій і керівників всеукраїнських профспілок, профспілкових об’єднань ми збираємося за останні роки мабуть вперше.

Це сьогодні вкрай необхідне, бо життя поставило перед нами настільки гострі і масштабні питання, коли позиції лише вищих виборних органів недостатньо для прийняття рішень, які очікують наші спілчани, - зазначив лідер профспілок.


Від сторони роботодавців на Зборах виступив Перший заступник Голови Ради Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.У виступах учасників та гостей наголошувалось, що  сьогоднішня антисоціальна політика «жорсткої економії» призвела до катастрофічного падіння вартості праці та зубожіння населення. Найболючішим постає питання зайнятості населення. За півтора роки діяльності нинішнього Уряду втрачено понад 2 млн. робочих місць, відсутня програма працевлаштування "біженців" зі Сходу, не виконується Програма сприяння зайнятості населення та створення нових робочих місць.

Саме тому, зазначалось у виступах, першочерговими діями влади мають бути створення робочих місць та реформа оплати праці на основі забезпечення її рентабельності та суспільної престижності. Водночас профспілки категорично проти звуження трудових прав і боротимуться проти порушень міжнародного права та національного законодавства у сфері праці. Уряд нарешті має наповнювати бюджет через викорінення практики ухилення від сплати податків і шахрайства в так званій тіньовій економіці, а також через реальну боротьбу з корупцією та казнокрадством.У виступах наголошувалось що в цих складних суспільно-економічних умовах Уряд, Прем’єр-міністр А. Яценюк були ініціаторами антисоціальних і антитрудових рішень, знехтували численними пропозиціями профспілок щодо негайного альтернативного розв’язання гострих соціальних проблем.

Говорилось і про те, що соціальний діалог урядовцями фактично перетворено в бутафорію. Уряд не бачить і не чує профспілки. Головна інституція соціального діалогу - Національна тристороння соціально-економічна рада - втратила вплив на формування соціально-економічної політики. ЇЇ рішення мають не системний характер і не виконуються.Досі не укладено Генеральну угоду на новий термін через незгоду урядової сторони забезпечити реалізацію трудових конституційних гарантій. У значній кількості сфер економіки відсутні галузеві колективні угоди. Тристоронні органи управління фондами соціального страхування паралізовані діями чи бездіяльністю представників Уряду.

Зазначалось, що разом з децентралізацією влади Уряд намагається провести радикальну децентралізацію колективних переговорів, спрямовану на послаблення ролі колективно-договірного регулювання на всіх рівнях. Наголошувалось, що колективні угоди, дія яких виходить за межі конкретного підприємства або компанії, є унікальною інституційною рисою європейської соціальної моделі. В країнах і регіонах, де переважають переговори на рівні підприємства або компанії, умови найму та праці виявляються закріпленими в колективних договорах лише для меншості працівників.Національний колективний трудовий спір профспілок з Урядом, масові акції протесту, численні пікетування Кабміну мали лише частковий результат. Життя українців продовжує погіршуватись. Уряд відгородився від діалогу з профспілками та роботодавцями - саме тими, хто представляє творців валового національного продукту, й Національною радою реформ при Главі держави. Кулуарна робота над більшістю реформ, зокрема у сферах зайнятості, податкової, пенсійної, соціального страхування та над проектом Державного бюджету є свідченням приховування влади від сторін соціального діалогу та суспільства нових антисоціальних намірів.За результатами роботи Зборів за основу прийнято текст Резолюції з вимогами до Парламенту, Президенту та Уряду.
Після доопрацювання з урахуванням пропозицій та доповнень учасників зборів остаточний варіант тексту Резолюціі буде опубліковано.  

Прес-центр ФПУ
Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій (відео)
Яценюк проигнорировал Сборы Федерации Профсоюзов
Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій 30 листопада 2015 року
17 канал, 30 листопада 2015 року. Всеукраїнські збори голів первинних профспілкових організацій
Возврат НДС Запорожсталь

5 октября 2015 г.
№ 53 від 02.10.2015 р.

7 жовтня - ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ


ГІДНА ПРАЦЯ – це те, за що борються профспілки в усьому світі і Україна не виняток.

Неспроможність працівника сьогодні прогодувати  себе і свою родину, розпач пенсіонерів, які не мають грошей на ліки та предмети першої необхідності, шок, що очікує населення від перших платіжок за житлово-комунальні послуги на фоні інфляційного зростання  на перше місце ставить саме критерії гідної праці.


Адже ГІДНА ПРАЦЯ - це: створення нових високотехнологічних робочих місць, справедлива оплата праці, безпека на робочому місці, сприяння професійному та кар’єрному зростання, забезпечення трудових прав, колективний договір, участь в управлінні підприємством, право об’єднуватися в профспілку.

Реформи, які започатковані після Революції гідності мають вивести Україну на рівень стабільно процвітаючих європейських держав. І профспілки переконані, що це можливо за умови досягнення миру, солідаризації громадянського суспільства, влади і бізнесу.


Разом з тим ми критично ставимося до результатів проведення реформ сьогодні. Вони не повинні бути формальними і поспішними, а такими, що забезпечать створення нових робочих місць, гідну оплату праці, безпеку на виробництві, робітничу демократію.

Про це та інше піде мова 7 жовтня 2015 року на громадських слуханнях «ПРОФСПІЛКОВІ ІНІЦІАТИВИ З НОВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», присвячених відзначенню Всесвітнього дня дій за гідну працю, які проводить Федерація профспілок України.

Початок заходу об 11-00 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 1, Міжнародний центр культури і мистецтв (Жовтневий палац), 2 поверх, Блакитна  зала.


Підхід до преси заплановано з 10.30 до 11.00 !!!

До участі запрошені народні депутати України, представники МОП, ПРООН, Представництва ЄС в Україні, центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради, СПО сторони роботодавців на національному рівні, профспілкових, наукових та громадських організацій, засобів масової інформації.

      Запрошуємо до участі у цій події!


Якщо ви хочете дізнатися більше або повідомити про свою участь прохання зателефонувати за тел. 289-60-41, моб. 050-383-97-29.

         Докладніше на сайті ФПУ:

http://www.fpsu.org.ua/component/content/category/206-vsesvitnij-den-dij-za-gidnu-pratsyu-7-zhovtnya-2015-roku?layout=blog


Прес-центр ФПУ

Скачати випуск "Профтелеграф" № 53 від 02.10.2015 р.

5 октября 2015 г.

                     

Всемирный день действий за достойный труд


Уважаемые коллеги!

Многие из вас запланировали свои мероприятия во время предстоящего Всемирного дня действий за достойный труд. Зарегистрировали ли вы их на вебсайте:
www.wddw.org? Если нет, то воспользуйтесь моментом и сделайте это прямо сейчас.

Если вы планируете провести мероприятия, посвященные проблемам рабства, коррупции, нестандартной занятости, низкой зарплаты, нападкам властей на трудовое законодательство или конкретным спорам с крупными корпорациями, знайте, что все они напрямую связаны с корпоративной жадностью. Большой бизнес считает, что труд является всего лишь товаром, и что трудовые права вредят бизнесу. И наши правительства слушают его.

Суровая реальность такова, что с 1980 года ВВП в мире утроился, а неравенство достигло наивысшего уровня за всю историю. Никто не делится с трудящимися ими самими производимыми богатствами. Все больше трудящихся оказываются в ловушке скрытой рабочей силы богатейших компаний мира без гарантий занятости, работая сверх положенного времени за нищенскую зарплату, в опасных условиях или производя небезопасную продукцию.


Мир достиг критической точки. Шестьдесят процентов мировой торговли в настоящее время осуществляет большой бизнес, который, не стесняясь использует бизнес-модель, основанную на эксплуатации и нарушении прав человека в цепочках поставщиков. Для руководителей больших корпораций – права трудящихся дома или за рубежом значат или совсем мало, или ничего.


Руководителям крупных компаний следует хорошенько присмотреться к бизнес-моделям, которым они отдают предпочтение. Им следует знать, что их прибыль слишком часто обусловлена низким уровнем зарплат, на которые люди не могут жить, что ради этой прибыли поставлена под угрозу безопасность работников, следствием чего становятся непростительные травмы и смерти на производстве, что прибыль растет благодаря уклонению от уплаты налогов или трагически связана с загрязнением земли и воды. Все это время корпоративное лобби настраивает правительства против верховенства права, чтобы избежать ответственности.


Если в слишком многих странах имеют место нападки на трудовое законодательство, заработную плату, пенсии и безопасность труда, значит у нас есть общий враг – корпоративная жадность.


Если, например, текстильщица Рина из Филиппин говорит мне, что она не может сказать своему 12-летнему сыну будет ли она дома, чтобы приготовить ему еду или пожелать ему спокойной ночи, потому что она вынуждена работать дополнительные смены без предварительного уведомления – это не достойный труд!


Если люди, занимающиеся добычей морепродуктов для нашего стола, целыми месяцами ютятся в лодках в индонезийских водах без надлежащих санитарных условий подобно рабам – у них нет никакой надежды на достойный труд.


Если такие крупнейшие в мире учреждения как ФИФА пропитаны коррупцией и считают нормальным проведение Кубка мира в рабовладельческом государстве – значит мир утратил моральные принципы.


Трудящиеся и их семьи сыты по горло: девяносто четырем процентам людей нужны гарантии трудовых прав в основе глобальной торговли. Девяносто четырем процентам людей нужны сильные законы, которые бы заставили корпорации взять на себя ответственность за повышение зарплат и улучшение условий труда. Восьмидесяти восьми процентам людей во всем мире нужны зарплаты выше минимальной. И все мы – против рабства и коррупции в ФИФА.


Поэтому мы предлагаем вам воспользоваться во время своих мероприятий в этом году, посвященных достойному труду, логотип «Покончим с корпоративной жадностью».


Зайдите на вебсайт
WDDW.org и расскажите нам о своих планах и мероприятиях во Всемирный день действий за достойный труд.

  Для этого нужно сделать следующее:


1) Зарегистрируйте ваши мероприятия

Для МКП очень важно, чтобы вы зарегистрировали свои мероприятия на вебсайте
www.wddw.org. Вы можете зарегистрировать их непосредственно на вебсайте или отправить по электронной почте по адресу: wddw@ituc-csi.org.

2) Воспользуйтесь логотипом

Рекомендуем вам воспользоваться на ваших мероприятиях 7 октября логотипом «Покончим с корпоративной жадностью». Вы можете скачать его здесь (на
английском, немецком, французском и испанском языках).

3) Предоставьте отчет

Нам очень важно, чтобы вы сообщили МКП о своих мероприятиях как можно быстрее после их проведения (по возможности в тот же день), направив подробную информацию о них с фотографиями, ссылками на видеозаписи и иные агитационные материалы, которыми вы воспользовались, по адресу:
wddw@ituc-csi.org.

Достойный труд, сокращение неравенства, ликвидация рабства, уклонения от уплаты налогов и коррупции, защита окружающей среды – все это требует верховенства права.


Мы просим мировых лидеров соблюдать законность. Если каждая страна добьется от своих крупных корпораций ответственности за их бизнес поведение как у себя дома, так и за рубежом, то мы сможем в конечном итоге покончить с корпоративной жадностью и заставить мировую экономику работать на большинство, а не лишь один процент богатейших.


Если правительства будут защищать сильные институты рынка труда, обеспечивающие справедливое распределение богатств через заработную плату и коллективно-договорное регулирование на основе фундаментальных гарантий свободы объединения, то мы сможем сократить неравенство и покончить с корпоративной жадностью.


Если приоритетными направлениями деятельности правительств станет достойный минимальный уровень социальной защиты людей, как основного дохода, и общественных услуг, обеспечивающих устойчивость и мир в обществах, то бесконечная гонка уступок прекратится, и мы сможем восстановить экономическую справедливость.


Мы едины в нашей решимости положить конец корпоративной жадности. Давайте начнем делать это 7 октября.

Cолидарна с вами,

Шаран Барроу

P.S.: Если у вас возникнут вопросы, пишите нам по адресу:
wddw@ituc-csi.org.

2 октября 2015 г.

УВАГА !!!

ГОЛОСУЄМО за повернення працюючим санкуру за рахунок соцстраху!

Законом України від 28 грудня 2014 року №77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» з 2015 року за наполяганням Кабінету Міністрів України зупинено закупівлю путівок на санаторно-курортне лікування застрахованих осіб, часткове фінансування за рахунок коштів соціального страхування дитячих оздоровчих таборів, санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та вищих навчальних закладів.

Позбавлення застрахованих осіб вкрай необхідних соціальних послуг викликало масові звернення профспілкових організацій, трудових колективів, членів профспілок з вимогами відновити порушені страхові права. Звернення профспілок до народних депутатів, депутатських фракцій у Верховній Раді України дали певний позитивний результат. Народними депутатами України подано низку законопроектів, якими передбачається внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (р.№№ 2245, 2296, 2701 та інші), проте їх прийняття затримується.

За ініціативою Федерації профспілок України Спільний представницький орган об'єднань профспілок прийняв 21 вересня ц.р. рішення про звернення до Президента України з електронною петицією щодо внесення ним відповідною законопроекту для відновлення санаторно-курортного лікування працівників та оздоровлення дітей.


Така електронна петиція зареєстрована на сайті Президента України: https://petition.president.gov.ua/petition/10961

Прийняття закону дозволить забезпечити відновлення професійного здоров'я працівників, передусім зайнятих у шкідливих та важких умовах праці, профілактику захворювань, повноцінну роботу оздоровчих закладів та щорічно за рахунок коштів соціального страхування забезпечити санаторно-курортним лікуванням майже 250 тисяч працівників, оздоровлення біля 200 тисяч дітей, фінансово підтримувати 60 санаторіїв-профілакторіїв виробничих підприємств та 63 - навчальних закладів.


Звертаємось до членських організацій ФПУ, Молодіжної ради ФПУ, ПРАТ «Укрпрофоідоровниця», ПРАТ«Укрпрофтур». підвідомчих підприємств ФПУ з проханням провести роботу серед членів профспілок, профактиву, в трудових і студентських колективах із збору підписів під вказаною петицією на офіційному сайті Президента України!

Для прийняття петиції до розгляду необхідно 25 тисяч підписів!


ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ УВАГУ на те, що система враховує лише персональні голосування, тому проголосувати 1 раз від усієї організації – це штучно зменшувати кількість голосів під петицією. Отже, Ви можете проголосувати під назвою організації, але разом з тим, ОБОВ’ЯЗКОВО мають проголосувати всі працівники ОСОБИСТО (бажано із залученням родини, друзів та знайомих), оскільки чим більше голосів під петицією – тим більше шансів, що петиція буде сприйнята на найвищому рівні.


Алгоритм голосування такий:

  • треба зареєструватись на сайті, уважно заповнюючи та відмічаючи всі необхідні графи (у верхньому правому куті – слово «Реєстрація»);


  • отримавши активацію Вашого облікового запису на вказану вами при реєстрації ел.адресу -перейдіть за посиланням нижче чи скопіюйте його у адресний рядок браузера і натисніть Enter;


  • здійсніть авторизацію та проголосуйте.


Прес-центр ФПУ

Профтелеграф скачать

14 августа 2015 г.

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК.

Зарплата як конституційна гарантія потребує захисту Президента України


Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні звернувся до Президента України Петра Порошенка з відкритим листом, у якому наголошується на масових порушеннях прав працівників на належну і вчасну оплату праці.

Наводячи конкретні факти і цифри, що свідчать про поширення та поглиблення цього ганебного явища, профспілки звертаються до Гаранта Конституції з проханням взяти під особистий президентський контроль вжиття системних заходів із забезпечення конституційних прав і гарантій на належний рівень й своєчасність оплати праці.


Автори звернення впевненні, що негайним першим кроком Президента буде законодавча ініціатива про встановлення розміру мінімальної заробітної плати відповідно до фактичної вартості прожиткового мінімуму та посилення на законодавчому рівні економічного захисту працівника у випадку затримки виплати заробітної плати, а також задоволення грошових вимог найманих працівників у разі неплатоспроможності роботодавця шляхом створення Гарантійної установи, як це має місце в країнах Євросоюзу.


Наразі маємо повідомлення від Адміністрації Президента, що цей лист зареєстровано і по ньому розпочато відповідну роботу. Як тільки буде отримано відповідь Президента, її негайно буде поширено серед всіх профспілкових організацій.


Для ознайомлення з листом натисніть ТУТ.

Прес-центр ФПУ

10 августа 2015 г.


УВАГА!!!
На офіційному веб-порталі Федерації профспілок України
з 10 серпня по 7 вересня 2015 року проводиться електронне ПРОФСПІЛКОВЕ ГОЛОСУВАННЯ
щодо розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік


В рамках підготовки пропозицій до проекту Державного бюджету України на 2016 рік в профспілковому середовищі виникла гостра дискусія щодо визначення розміру мінімальної заробітної плати.
 
Розуміючи з однієї сторони трагізм війни на Сході і обвальний стан економіки, а з іншої – катастрофічне зубожіння працівників через трикратне інфляційне знецінення зарплат запропоновано:

ВАРІАНТ 1. Мінімальна заробітна плата має бути не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, збільшеного на розмір обов’язкових податків та внесків.

Сьогодні фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи в цінах червня 2015 року з урахуванням обов’язкових податків та внесків складає 3221 гривні.

В січні 2016 року за прогнозними розрахунками ця величина складе 3450 гривень.

ВАРІАНТ 2. Мінімальна заробітна плата в січні 2016 року має бути не нижче розміру, встановленого у грудні 2013 року та збільшеного на індекс споживчих цін за 2014-2015 роки.

За прогнозними розрахунками в січні 2016 року ця величина складе 2281 гривні.

ВАРІАНТ 3. Не підвищувати у 2016 році мінімальну заробітну плату, яка з 1 грудня 2015 року встановлена у розмірі 1378 гривень.


Шановні колеги!
Просимо взяти активну участь у профспілковому голосуванні.


Проголосуйте зараз – і ми разом переконаємо Уряд та Президента України дати шанс простим людям праці жити гідно!

6 августа 2015 г.

Новый Трудовой кодекс: отпуск увеличится, а за длинный язык уволят

Отпуска станут длиннее. Работодатели смогут отправлять работников отдыхать за свой счет на три месяца и увольнять их за длинный язык. А еще узаконят камеры видеонаблюдения и оплатят поход к врачу беременной сотрудницы. Возможно, уже осенью украинцы начнут работать по новым трудовым правилам - советский кодекс законов о труде, принятый еще в 1971 году, перепишут. Профсоюзы говорят, законодатели играют в корзину работодателей. Последние, наоборот, называют этот документ слишком социальным.

Новый Трудовой кодекс щедр на изменения. Основная - работодатель и рабочий обязательно должны будут заключить письменный трудовой договор. - Это раньше было - генеральное соглашение, коллективный договор между профсоюзами и работодателям. А теперь будет: я работница, а вы - работодатель, мы между собой будем договариваться. В этом договоре будут прописаны все условия труда и весь соцпакет, - рассказывает соавтор нового Трудового кодекса
Людмила Денисова.

Самая приятная новость кодекса - основной ежегодный отпуск увеличится с 24 до 28 дней. Отдыхать минимум четыре недели требует Европейская социальная хартия. Работодатели категорически против.


Кроме основной предлагают увеличить и отпуск в связи с беременностью и родами для женщин, у которых многоплодная беременность. Его увеличат на две недели, до 154 дней. Также беременные смогут спокойно посещать поликлинику. - Сейчас, когда женщина беременеет, ей надо провести обследование, но это за свой счет. А теперь будет этой работнице оплачиваться средняя заработная плата, если она будет обследоваться, - добавляет Денисова. Если кодекс примут, работодатели будут иметь официальное право наблюдать за работниками с помощью видеокамер. Мужчина и женщина, выполняющие одинаковую работу, теперь и получать за нее будут одинаково.


А еще документ будет защищать работников, у которых ненормированный график. Работодатель сможет бесплатно вас задержать лишь дважды в месяц. Среди неприятного: работодатель сможет отправлять работника в отпуск за свой счет аж на три месяца. Сейчас этот срок в шесть раз меньше - 15 дней. А еще украинцев по-новому будут увольнять. Сегодня работодатель может уволить работника за второй дисциплинарный проступок. По новому кодексу - сначала сделают замечание, потом выговор и только на третий раз с сотрудником попрощаются. В случае сокращения штата работодатель предупреждать не за два месяца, а всего за один. И если человек проработал меньше 5 лет, ему заплатят одну среднемесячную зарплату, до 10 - две, свыше десяти - три.


По новому кодексу вас могут уволить за разглашение коммерческой тайны (например, рассказали про свою зарплату), или участие в незаконной забастовке. Широкими правами наделят инспекцию по труду. Она будет проверять и частные, и государственные предприятия без всякого предупреждения и иметь доступ ко всем помещениям работодателей. Этот вариант документа не окончательный. И работодатели, и профсоюзы обещают бороться за свою правоту и убеждать нардепов. Правительство в свою очередь обещает: осенью украинцы начнут жить по новым трудовым правилам.


Оксана Коваленко, Факты, ICTV
Джерело:
fakty.ictv.ua

Телеканал ICTV, Факти. Коментар заступника Голови ФПУ Українця С.Я.
щодо проекту Трудового кодексу України (відео)

5 августа 2015 г.

Висування додаткових вимог по реєстрації профспілок
рівнозначно вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки


Профспілки критично оцінюють проект закону № 2983 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», прийнятий ВР України у першому читанні.

Прийняття ВР даного законопроекту у першому читанні викликало різке невдоволення профспілкових організацій, оскільки документом вводяться значні обмеження реєстрації профспілок, його норми втручаються в порядок створення і організації діяльності профспілок, порушуються засади внутрішньої демократії.

- У разі схвалення даного законопроекту ним буде впроваджено зміни до чинного законодавства, що регулює діяльність профспілок, і є несумісним з відповідними міжнародними трудовими стандартами та правовими зобов'язаннями України, - про це зазначив у своєму коментарі заступник Голови ФПУ
Сергій Українець.

Зокрема, відповідно до закону, профспілки для здійснення своєї діяльності будуть змушені проходити систему державної реєстрації, отримуючи дозвіл від органів державної влади, а не повідомляти про неї як це робиться сьогодні. Це порушення статті 2 Конвенції МОП № 87 «Про свободу асоціації та захист права на організацію», згідно з якою працівники «мають право створювати на свій вибір організації без попереднього на те дозволу, а також право вступати в такі організації».

На думку
С.Українця, автори законопроекту упустили той факт, що професійні спілки – це особливий вид громадських об’єднань, діяльність яких захищена Конвенціями МОП та вітчизняним законодавством, а також не взято до уваги рішення Конституційного суду від 18 жовтня 2000 року, яким визнано, що висування додаткових вимог по реєстрації профспілок рівнозначно вимозі про попередній дозвіл на утворення профспілки. Конвенція МОП встановлює, що дозвіл на діяльність профспілки не потрібен, - профспілки визначають свою діяльність на основі статуту і нині діючий закон про професійні спілки чітко встановлює, що профспілка набуває статусу юридичної особи з моменту схвалення нею Статуту.

Тобто. передбачені законопроектом № 2983 обмеження будуть ускладнювати процес надбання профспілкою права юридичної особи, обмежувати можливість профспілок вести колективні переговори і укладати колективні договори, тому що без статусу юридичної особи це неможливо. – наголосив заступник Голови ФПУ.

Існують також інші суперечливі моменти законопроекту, в тому числі вимоги надавати різнопланову і надмірну інформацію про засновників профспілок, а також він акцентував на тому, що зазначений законопроект було включено до порядку денного Верховної Ради України і прийнято у першому читанні 14 липня цього року без попередніх консультацій та обговорення з громадськістю і профспілками.

Враховуючи такі обставини 30 липня відбулась нарада СПО об’єднань профспілок, на якій було створено робочу групу з опрацювання пропозицій та змін до законопроекту.

31 липня відбулось засідання робочої групи, яка напрацювала свої пропозиції, які будуть направлені до парламентських комітетів, де законопроект готується до другого читання.

Нагадаємо, що попередньо пропозиції профспілок з категоричним протестом проти ухвалення такого законопроекту вже направлені до Голови ВР, Уповноваженого з прав людини, Національного координатора МОП в Україні. Позицію профспілок підтримано МКП, голова якої Ш.Барроу звернулась до Мінсоцполітики та Голови ВР, а також надіслано звернення до МОП з пропозицією дати оцінку цим законодавчим новаціям на предмет їх відповідності Конвенціям МОП.

Прес-центр ФПУ

5 августа 2015 г.

Пенсійний вік збільшено…


Як відомо, з 1 квітня 2015 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02.03.2015 № 213-VIII.  Зазначеним Законом з 1 квітня 2015 року поетапно підвищується на 5 років (протягом 10 років на 6 місяців за рік) тривалість спеціального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року - не менше 25 років 6 місяців;
з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років;
з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року - не менше 26 років 6 місяців;
з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року - не менше 27 років;
з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року - не менше 27 років 6 місяців;
з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року - не менше 28 років;
з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року - не менше 28 років 6 місяців;
з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року - не менше 29 років;
з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року - не менше 29 років 6 місяців;
з 1 квітня 2024 року або після цієї дати - не менше 30 років.


При цьому, умови призначення пенсій за вислугу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінним.


На реалізацію цих змін Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 29.07.2015 № 529, якою передбачено, що пенсії за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я та соціального захисту (співробітники інтернат них закладів та медичних відділів протезних підприємств) встановлюються за наявності спеціального стажу за станом на 1 квітня 2015 року не менше 25 років.


Після 1 квітня спеціальний стаж, який необхідний для отримання пенсії за вислугу років, збільшується на 6 місяців щороку, поки з 1 квітня 2024 не досягне 30 років.


Нагадуємо, що Профспілка працівників охорони здоров’я України, зважаючи на асоціальну направленість зазначених змін, ще при розгляді проекту цього закону в Парламенті зверталася до народних депутатів України із закликом недопущення їх прийняття.


У зверненнях Профспілки наголошувалося на тому, що цей законопроект запроваджує низку обмежень пенсійних прав, що суттєво погіршує рівень соціального захисту нинішніх і майбутніх пенсіонерів, що є порушенням вимог статті 22 Конституції України, якою забороняється при прийнятті нових законів звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян.

Відділ соціально-економічного захисту

Профспілки працівників охорони здоров’я України

3 июля 2015 г.

Члени профспілок вимагають від влади виконання соціальних обіцянок


Багатотисячний мітинг профспілкових активістів майже з усіх регіонів України, які представляють провідні галузі економіки, зібрався сьогодні, 2 липня, під стінами українського Парламенту на підтримку соціальних законопроектів, ініційованих профспілками.

Відкрив його Голова Федерації профспілок України, керівник Спільного представницького органу профспілок
Григорій Осовий.

- Ми виступаємо від 8,5 млн. трудівників, ветеранів праці, студентської молоді. Що нас сюди привело? – запитав він, - Після повалення корупційного режиму немає позитивних зрушень для людей, які сьогодні втрачають робочі місця, заморожені зарплата і пенсії, а ціни шалено стрибають уверх. Влада на це не реагує. Тому, використовуючи свій потенціал, законодавчі гарантії, профспілки встали на шлях боротьби.
Наші вимоги до народних депутатів базуються на законах України і принципах соціальної справедливості. Зараз йдуть непрості переговори, але ми бачимо, що Уряд затягує вирішення питань, які ми поставили.

Питання номер один – надати можливість кожній людині, яка хоче і може працювати, робоче місце і можливість годувати себе і свою родину.
Ми поставили питання про те, що потрібно індексувати мінімальну зарплату і пенсію, а також поступово підвищити їх на рівень інфляції.
П’ять законопроектів включені до порядку денного ВР, але йде затягування їх розгляду. Вчора ми провели черговий раунд переговорів з Головою ВР
В.Гройсманом і керівниками депутатських фракцій. Нам вдалося досягти домовленості, що принаймні два законопроекти мають голосуватись у сесійній залі сьогодні.

(Запис виступу додається
- нижче )

До зібрання звернувся заступник Голови ФПУ керівник антикризового профспілкового штабу
Сергій Кондрюк:

- Шановні колеги! Ми вже рік домагаємось, щоб Прем’єр-міністр України А.Яценюк вийшов на цю сцену, звернувся до вас і розповів, як він виконує настанови Майдану. Як він виконує свої обіцянки зробити зарплату українців у п’ять разів вище, ніж вона є зараз.


Ми наразі ведемо переговори з представниками Мінфіну і ми їм покажемо, де лежать гроші: гроші є в офшорах, на митниці, в тіньовій економіці. Ми маємо їх направити на потреби людей. Нехай урядовці знають, хай знає кожен депутат, що сьогодні ми їх просимо, а вже через місяць-два перед виборами вони самі до нас звернуться і будуть просити: проголосуйте за нас, але ми будемо голосувати лише за тих, хто сьогодні проголосує за наші законопроекти. А урядовці мають знати, що якщо вони не підуть за зустріч людям, то ми профспілковим референдумом приймемо рішення відправити їх у відставку.

Пролунали виступи керівників репрезентативних профспілкових об’єднань, які входять до СПО об’єднань профспілок, народних депутатів, трудящих – членів профспілок.

Всі вони висловились за підтримку прийняття парламентарями «соціального пакету» законів:

-   №2883 щодо індексації грошових доходів населення;
-   №2682 щодо зниження рівня оподаткування пенсій;
-   №2698 щодо зняття обмежень на виплату повної пенсії працюючим пенсіонерам;
-   №2835 щодо здешевлення ціни на природний газ для населення;
- №2245 щодо відновлення за рахунок коштів соціального страхування часткового фінансування літнього оздоровлення дітей, санаторного лікування працівників, передусім зайнятих у шкідливих і важких умовах праці.


Прес-центр ФПУ

26 июня 2015 г.

Рада ФПУ підтримала застосування активних методів захисту

соціально-економічних прав спілчан


Рада Федерації профспілок України 25 червня провела дев’яте засідання, на якому розглянула низку важливих питань внутрішньопрофспілкової роботи. Підтверджені повноваження членів Ради ФПУ, обрано голову Контрольно-ревізійної комісії на строк до проведення 7-го з’їзду ФПУ Володимира Рижих, заступника голови Київської міської ради профспілок.

Рада ФПУ визначилась щодо скликання VII з’їзду ФПУ. Виступаючи з цього питання Голова ФПУ
Григорій Осовий, зокрема, зазначив, що 25 березня 2016 року спливає п’ятирічний термін повноважень виборних органів ФПУ. Станом на 24 червня 2015 р. звітно-виборну кампанію проведено 10 всеукраїнськими профспілками та 5 профобєднаннями. На кінець 2015р. заплановано 16 з’їздів та 12 конференцій. Усього до чергового з’їзду заплановано проведення – 30 з’їздів та 20 звітно-виборних конференцій, під час яких будуть висловлюватися пропозиції та зауваження щодо стратегії і тактики дій захисту прав та інтересів членів профспілок, які повинні бути враховані з’їздом під час напрацювання програмних документів.


Враховуючи зазначене, відповідно до ст. 33 Статуту Федерації профспілок України Рада ФПУ прийняла рішення скликати VII з’їзд ФПУ 24 березня 2016 року та провести його в м. Києві в приміщенні Міжнародного центру культури і мистецтв профспілок. Окреслила порядок денний, встановила представництво від членських організацій до нового складу Ради, затвердила норму представництва на з’їзді для всеукраїнських профспілок і профоб’єднань, вирішила інші організаційно-технічні питання пов’язані з підготовкою профспілкового форуму.

У контексті розгляду наступного питання про завдання ФПУ щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ і європейської інтеграції України, Голова ФПУ
Григорій Осовий, зазначив, що «Ми зробили достатньо потужні кроки, перейшли на шлях боротьби. Результат певний ми маємо – як організація. Люди вже відчули результату нашої боротьби, але дуже важливо, що ми порадилися, що турбує людей і як нам діяти далі. Біля 100 тис. осіб, яких ми опитали, сказали, що ми все правильно робимо, і це вселяє в нас надію, що ми робимо корисну для людей справу. І друге – якщо не буде результату шляхом перемовин, то 41 відсоток з опитаних сказали, що треба переходити до масових акцій профспілок, і 25 відсотків одразу відзначили, що треба одразу переходити до страйків.


Наразі ми перебуваємо у фазі переходу від перемовин до колективних дій у формі страйкової боротьби. Це вперше в історії. Ми ще на національному рівні ніколи до таких дій не вдавались. Але це наша зброя, якої бояться безперечно. Це тиск, який призводить до того, що керівники парламентських фракцій сідають за стіл переговорів з профспілками. Вони теж – від народу і розуміють, яка «температура» сьогодні у суспільстві. Профспілки виконують цю притаманну їм функцію як захисної організації, і нам уже починають довіряти.

Стосовно результату: робота йде по багатьох каналах - колективний трудовий спір, робота з парламентом, урядом, в тому числі переговорний процес. І все це стікається, як кажуть в одну річечку, якій треба вирішити питання індексації зарплати, пенсій, профвнесків. 172 відсотки інфляції за період з грудня по травень цього року. А нуль – прибавки до зарплати і пенсії. Друге – ми поставили завдання по тарифах і цінах, і деякі зрушення вже є. По пенсійних питаннях – оподаткуванню і відчуженню 15 відсотків – 100-відсоткове є розуміння політичних сил. Уряд поки діє спротив, бо це мінус 2,3 млрд.грн. доходної частини Пенсійного фонду через ці відсотки. І соціальне страхування: всі фракцій проголосували за включення 5 законопроектів до розгляду – це великий позитив, але ще не кінцевий результат. Внести законопроект до сесійної  зали парламенту – не означає його вирішити. Бо може бути супротив розгляду в профільних комітетах, і ще можуть депутати дати законопроектам негативну оцінку при доопрацюванні. Практично Комітет соціальної політики працює на відбій соціальних проектів, депутати «валять» соціальні законопроекти. Це факт.


Що ми можемо зробити на центральному рівні – це дотиснути проходження цих законопроектів на цій літній сесії, і ми це чітко заявили на зустрічі зі спікером параламенту  В.Гройсманом. Ми попередили депутатів, щоб вони не створювали конфлікт і не переносили розгляд цих законопроектів на осінь, не зливали їх з розглядом політичних питань. Але ми розуміємо: наступний вівторок – засідання Ради Коаліції. Чи внесе вона до розгляду на порядок денний ці питання? Ні, не внесе, тому що комітети окрім одного ще їх не розглянули.  В проекті до розгляду вони намічено поки що на четвер, 2 липня - проект 2245 – законопроект по соціальному страхуванню, чотирьох інших там немає. Тому потрібно блокування, пікетування Комітетів перед засіданнями.

Ми маємо показати свою силу і підштовхувати народних обранців до вирішення цих питань. У четвер, 2 липня під час розгляду законопроектів у парламенті, або в середу в комітетах депутати можуть розглянути і дати сигнал на розгляд цих законопроектів у четвер. Але якщо результату не буде, знову будемо широко інформувати всі членські організації, знову буде обговорення з профактивом, наступну естафету переймете ви – галузеві профспілки, первинні профспілкові організації. Це вступ в колективні трудові конфлікти, проходження порядку вирішення спорів і оголошення страйку, якщо до цього дійде.

Тобто на цьому етапі ресурсні можливості «центру» будуть вичерпані, тому потрібно буде «знизу» чинити відповідний тиск. Отака логіка і порядок наших наступних дій.


Про завдання ФПУ щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в умовах реформ і європейської інтеграції України на Раді ФПУ виступив заступник Голови ФПУ, керівник антикризового штабу Сергій Кондрюк (стенограма ВИСТУПУ).

В обговоренні взяли участь: голова Профспілки працівників АПК Ігор Сопелкін, голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов, Андрій Олійник - завідувач відділу правової роботи та соціального захисту Львівської обласної профспілки працівників охорони здоров’я, Петро Шевченко – голова Федерації профспілок Черкаської області, Василь Андреєв - голова Профспілки будівельників України, Олександр Яцунь - голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України,

Рада ФПУ підтримала рішення та дії керівництва і Президії ФПУ щодо застосування активних методів захисту соціально-економічних прав спілчан. Доручила керівництву ФПУ звернутися до Уряду з пропозиціями щодо скасування економічно і соціально не виважених урядових рішень, прийняття Державної програми сприяння зайнятості населення, цільової економічної програми розвитку промисловості аграрного сектора до 2020 р., внести до ВРУ і КМУ проекти нормативно-правових актів соціального захисту, формувати проект Держбюджету України на 2016 рік і прогноз на 2017-2018 рр. на базі основних державних соціальних гарантій. Рада також звернулася до парламенту і народних депутатів з пакетом законодавчих ініціатив соціального змісту.


Головним завданням для керівництва ФПУ, членських організацій Рада визначила – реалізацію вимог викладених у Трудовому ультиматумі профспілок до КМУ та результативного завершення переговорів з підготовки проекту Генугоди на новий терміном. Президії ФПУ – визначити план подальших дій профспілок залежно від результатів примирних процедур у ході врегулювання національного конфлікту з Урядом.    


У ході засідання члени Ради ФПУ напрацювали профспілкову позицію з питань профспілкової власності та її використання в інтересах людини праці і суспільства. Дане питання презентував заступник Голови ФПУ Володимир Саєнко. З цього питання Рада ФПУ прийняла рішення затвердити Стратегію управління майном в інтересах людини праці.

Рада ФПУ прийняла звернення до органів влади і об’єднань організацій роботодавців у зв’язку з реформуванням системи соціального страхування та пенсійного забезпечення, затвердила звіт про виконання бюджету ФПУ за 2014 рік та бюджету на 2015 рік. І зробила заяву в зв’язку з підготовкою змін до Конституції Україні в частині відкритості для організацій громадянського суспільства і преси цього процесу.

Прес-центр ФПУ

17 июня 2015 г.

Підписано Угоду між КМУ і профспілками про утворення примирної комісії


16 червня 2015 р. в Міністерстві соціальної політики України відбулась церемонія підписання Угоди про утворення примирної комісії для вирішення колективного трудового спору між Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Кабінетом Міністрів України.


Свої підписи під документом поставили міністр соціальної політики Павло Розенко і перший заступник Голови СПО профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк.

А відкрив церемонію Голова Національної служби посередництва і примирення
Олександр Окіс.

Він зазначив, що колективний трудовий спір між СПО профспілок і Урядом зареєстрований НСПП у встановленому порядку. Сторони пройшли кропіткий шлях визначених законодавством процедур: розроблений Регламент роботи примирної комісії, визначено склади членів комісії від обох сторін тощо.


Павло Розенко наголосив, що до сьогоднішнього дня з моменту вступу до спору ми рухаємося в правовому полі. Урядова сторона не драматизує ситуацію, - зазначив міністр, - ми впевнені, що спір між Урядом і профспілками проводиться не заради спору, а щоб у процесі його вирішення, вийти на рішення, які будуть слугувати для розвитку соціального діалогу та сприятимуть покращенню рівня життя наших співгромадян.

- Ми сприймаємо цей спір як можливість знайти рішення для подальшого розвитку країни. І ми готові сьогодні підписати зазначену Угоду і розпочати спільну роботу над питаннями, які перед нами поставив СПО профспілок, - ми готові до конструктивної співпраці, - підкреслив
П.Розенко.

Сергій Кондрюк привернув увагу до міжнародної практики вирішення спорів, подібних нашому, і зазначив, що вирішення трудових спорів (конфліктів) беззаперечно сприяє підвищенню конкурентності економіки держави, а також значно знижує рівень соціальної напруги у суспільстві.

Спір – це не є викликом комусь і не спроба виставити себе в кращому світі, – пояснив заступник Голови ФПУ, - ми виносимо низку проблем і будемо разом з урядовцями шукати шляхи щодо їх вирішення.


Він особливо акцентував на пункті Угоди, згідно з яким на час роботи примирної комісії Сторони утримуються від проведення акцій протесту та прийняття рішень, що погіршують соціально-економічні та трудові права працівників.

Угода з підписами Сторін та вимогами профспілок додається.

Прес-центр ФПУ

16 июня 2015 г.

Усі - на пікет!!!


16 червня 2015 року національні репрезентативні профспілкові об’єднання України пікетують Верховну Раду України на підтримку вимог профспілок у колективному трудовому спорі з Урядом.


Профспілки України вимагають:

1. Переглянути і встановити справедливі ціни на український газ і тарифи на комунальні послуги для населення.
2. Підвищити з 1 липня та 1 грудня 2015 року прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату на рівень фактичного прожиткового мінімуму, що вдвічі є вищим ніж офіційна величина.
3. Забезпечити до 1 липня 2015 року проведення індексації грошових доходів населення на рівень інфляції 2014-2015 років, створення передумов рентабельної та престижної заробітної плати для найманих працівників.
4. Повністю повернути заборгованість із заробітної плати та компенсації
працівникам за несвоєчасну оплату їх праці.
5. Забезпечити надійний державний контроль за додержанням законодавства у сфері трудових відносин, рішучих дій щодо подолання нелегальної зайнятості і «тіньової» виплати зарплати.
6. Законодавчого відновлення з 1 червня 2015 року санаторно-курортного лікування працівників, оздоровлення дітей, внесення відповідних змін до бюджету Фонду соціального страхування.
7. Відновлення з 1 січня 2016 року соціальних прав та соціальних гарантій працівників, пенсіонерів, чорнобильців, дію яких призупинено та скасовано у 2015 році.
8. Проведення ефективного соціального діалогу спрямованого на виконання Генеральної угоди.

ОСНОВНА ВИМОГА ПРОФСПІЛОК - СПРАВЕДЛИВІ ЦІНИ НА ГАЗ І ТАРИФИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ, ПІДВИЩЕННЯ ЗАРОБІТНИХ ПЛАТ ТА ПЕНСІЙ


Початок пікетування о 9.30 хв.

                                                                                      Прес-центр ФПУ

16 июня 2015 г.

ТРУДОВИЙ УЛЬТИМАТУМ
професійних спілок
Кабінетові Міністрів України.


Громадянське суспільство, трудовий люд України після повалення корупційного режиму очікували на швидкі позитивні зміни у всіх сферах життя і просування країни курсом євроінтеграції. Минуло півтора роки, однак покращення не відбулося. Навпаки – колишні та нові проблеми все більше затягують людей у бідність та злидні, віддаляють Україну від цивілізованого розвитку.

Безпрецедентний економічний спад, девальвація гривні, тотальна дорожнеча і падіння водночас життєвого рівня людей удвічі викликали вкрай негативну реакцію трудівників, пенсіонерів, практично кожної української родини.

Зарплати, пенсії, стипендії соціальні виплати втратили половину своєї вартості і опустилися до рівня найбідніших країн світу.

Втрачено понад один мільйон робочих місць а загалом половина з 20 мільйонів українців не мають офіційної, захищеної законом роботи. Молодь, випускники професійних закладів попри гучні заяви влади, так і не побачили реальної перспективи працевлаштування і мотивації праці у своїй країні.

Політика «затягування пасків» торкнулося лише простих людей. Україною і за її межі продовжують безперешкодно ходити багатомільярдні корупційні та кримінальні фінансові потоки. Зароблене працею українського народу продовжує безсовісно грабуватися і вивозитися.

Натомість самі працюючі громадяни, які створюють національний продукт, наповнюють бюджет держави, ветерани праці змушені рахувати кожну копійку, бо не вистачає навіть на харчування, доношують раніше придбані речі, а до аптеки можуть зайти як до музею, щоб лише подивитись на життєво необхідні ліки.

Замість захисної індексації зарплат і пенсій влада при інфляції у 172 відсотки в черговий раз залізла в кишені громадян, урізавши зарплати бюджетникам, обклавши податками пенсії, скасувавши оздоровлення дітей та відновлення професійного здоров’я працівників.

Дешевий український газ, електроенергія, комунальні послуги поспішно переводяться на світові ціни, незважаючи що стрімко бідніюче населення не в змозі буде їх сплачувати. Програма субсидій не захищає від бідності.
Все це – прямий наслідок антисоціальної політики, якої не було навіть у найважчі часи української державності.

На конструктивні пропозиції профспілок, інших громадських об’єднань Кабінет, який нібито сповідує європейські цінності, не реагує, а отже не вважає за необхідне рахуватись з думкою громадянського суспільства.

Соціальними партнерами не раз пропонувалося Урядові шляхом переговорів, соціального діалогу визначити наявні ресурси економіки і спрямувати їх на соціальний захист людей, підтримку секторів економіки, які забезпечать створення робочих місць і конкурентоспроможність України. Вивести з тіні 200 млрд. зарплат, що дасть так потрібні 30 млрд. щорічних додаткових надходжень до бюджету та 70 млрд. до Пенсійного фонду України.

Вже зараз на рахунках Держказначейства накопичено десятки мільярдів гривень, зекономлених на зарплатах, пенсіях, соціальних виплатах, що цілком дозволяє невідкладно провести індексацію доходів громадян.

Та це, очевидно не входить у плани Уряду. Складається враження, що державний ресурс хочуть задіяти у політичних цілях саме напередодні місцевих виборів.

Навіть після проголошення Президентом України необхідності індексації зарплат і пенсій негайно пролунали заяви урядовців про неприйнятність такого кроку.

Національні профспілкові об’єднання України попереджають: терпіння у народу на грані соціального вибуху. За ним реально можливі масові страйки.

Від імені 8 мільйонів своїх членів-платників податків професійні спілки України пред’являють цей ультиматум Кабінету міністрів України і вимагають:


- зупинити антинародні законодавчі ініціативи, які вже довели економіку, до глибокої стагнації, а народ до зубожіння;
- знизити удвічі ціну на газ для населення, для чого спрямувати на потреби домогосподарств виключно дешевий український газ;
- затвердити і оприлюднити реальну програму створення робочих місць по секторах економіки, забезпечення роботою незайнятих та першим робочим місцем - молоді;
- невідкладно використати накопичені на казначейських рахунках кошти на проведення повної індексації за 2014-2015 роки заробітних плат бюджетникам, стипендій і пенсій ветеранам праці;
- провести соціальний діалог і визначити план щорічного поетапного наближення основних соціальних стандартів України (прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії тощо) до рівня європейських країн в рамках підготовки до інтеграції з Європейським союзом.

Професійні спілки пропонують Верховній Раді України невідкладно:


- скасувати оподаткування та обмеження виплати пенсій працюючим та іншим пенсіонерам, прийнявши законопроект (р.№2698);
- прийняти закон про індексацію заробітних плат, пенсій та інших грошових доходів населення (р.№2883);
- законодавчо закріпити об’єктивне встановлення справедливого прожиткового мінімуму, як базового соціального стандарту, прийнявши закон (р.№2238)
- відновити фінансування за рахунок коштів соціального страхування програм літнього оздоровлення дітей, санаторно-курортного лікування працюючих, підтримки санаторіїв-профілакторіїв підприємств та навчальних закладів, прийняти закон (р.№2245);
- скасувати рентну плату на газ для населення (законопроект р.№2835);
- прийняти закон про обов’язкове спрямування видобутого в Україні газу виключно на потреби домогосподарств та підприємств теплокомуненерго.
15 червня 2015 р.

Від Національних репрезентативних профоб’єднань України:
Федерації профспілок України Григорій Осовий


Федерації професійних спілок
транспортників України
Вадим Бубняк

Конфедерації вільних профспілок України
Михайло Волинець

Об’єднання всеукраїнських профспілок
і профоб’єднань "Єдність"
Анатолій Онищук

Об’єднання всеукраїнських автономних
Профспілок
Анатолій Широков

12 июня 2015 г.

Третий звонок для Правительства прозвучал.
Пора поднимать занавес?! Или опускать?!


Руководитель Антикризисного профсоюзного штаба Сергей КОНДРЮК


По итогам третьего пикета профсоюзами Кабмина ко мне как руководителю Антикризисного профсоюзного штаба обратились с массой вопросов. Предлагаю Вашему вниманию импровизированный очно-заочный брифинг

• Вы удовлетворены тем, как прошло третье пикетирование?
О Т В Е Т. Могу судить лишь по отзывам участников и материалам СМИ, так как в этот раз был в командировке. Отлаженный сценарий, самоорганизация членских организаций, четкие действия структур ФПУ, слаженность и взаимодействие с нашими союзниками из других профсоюзов и общественных организаций – вот оценка очевидцев.
Были и недостатки, но устранимые. С поставленными задачами пикет справился

• Неоднозначно участники акции встретили выступление нардепа Натальи Королевской. Почему именно ей, единственной от депутатов, была предоставлена возможность выступить на пикете?
О Т В Е Т. Позиция коллегиальных профорганов, позиция Штаба четкая – пикетирование носит не политический характер, касается исключительно вопросов трудовых прав и социальной защиты, проводится без участия политсил.
Почему Королевская захотела выступить – вопрос к ней. Почему политику дали такую возможность вопреки решениям профсоюзных органов – этому факту профсоюзным движением будет дана оценка и, думаю, жесткая.

• Как оценить результаты такой формы протеста профсоюзов как троекратное пикетирование Правительства?
О Т В Е Т. А оценить по сравнению с чем? С прошлым опытом профсоюзных действий? С ожиданиями? С результатами наших оппонентов?
Главный результат, с моей точки зрения, это реальная консолидация профактива, которая произошла не благодаря, а вопреки. В том числе вопреки сложившейся практике паркетного очковтирательства под названием социальный диалог.
Также это консолидация с другими общественными организациями. Очень много было подводных рифов и вражеских торпед против такого единения, но мы не просто между собой нашли общий язык – мы начали ВМЕСТЕ действовать.
Все остальное следствие

• Есть конкретные примеры?
О Т В Е Т. Вот некоторые из них
- Международная конфедерация профсоюзов (175 млн. членство) публично поддержала как наши требования, так и наши действия.
- Президент Порошенко признал и поддержал главное требование профсоюзов – повышение зарплат и пенсий.
- Начались деловые рабочие встречи профсоюзных лидеров с руководителями ключевых министерств по урегулированию конфликтных вопросов в сфере труда.
- Таки состоялся принципиально важный Трудовой арбитраж, который признал неадекватной госполитику и работу объединений работодателей в обеспечении своевременной и полной оплаты труда. Сумма долгов по зарплате начала снижаться.
- Остановлен вал антисоциальных инициатив и новых правительственных « обрезаний».
- Парламентские фракции и комитеты Верховного Совета стали значительно чаще поддерживать профсоюзные предложения и соглашаться с профсоюзными аргументами.
- Пресса и телевидение кардинально поменяли политику освещения профсоюзных акций, наших требований и наших целей – уже нет вешаний ярлыков и обвинений в проплачености, все больше объективной констатации профсоюзных действий.
Много это или мало? Опять таки по сравнению с чем и кем?

• Какое влияние акций на ближайшие события?
О Т В Е Т. Как пример:
- для результативного проведения примирительных процедур в рамках национального трудового конфликта профсоюзов и правительства – это отличный мотиватор
- для подготовки решения о повышении зарплат и пенсий в самое ближайшее время – уже есть реакция власти
- для конструктивных переговоров по формированию социально позитивного проекта госбюджета на 2016год – сильное подспорье…

• А если обещания окажутся лживыми?
О Т В Е Т. У нас четыре четких индикатора реального реагирования властей:
- отсутствие новых попыток социальных «обрезаний»
- рост зарплат и пенсий (индексация, повышение минималки)
- динамичное сокращение зарплатных долгов
- подача Правительством проекта госбюджета на 2016 год, в котором должны быть предусмотрены рост реальной зарплаты и пенсий, реальный рост минимальных государственных гарантий.

Понимая риски невыполнения профсоюзных требований, мы готовим сценарий большого Осеннего наступления профсоюзов для защиты конституционных трудовых прав.
До 15 сентября Правительство обязано внести Парламенту проект госбюджета – этот день может стать демонстрацией позитивных результатов социального диалога или дать старт широкомасштабным акциям протестов.
Акцентирую, что в нашем арсенале не только пикеты и митинги, а и взаимодействие с международными структурами, работа с фракциями и комитетами Парламента, использование возможностей судебной системы, плюс социальные сети и работа во всех трудовых коллективах.

• А летом каникулы?
О Т В Е Т. Лето будет жарким для кабинетной работы по выработке и принятию нужных обществу решений.
Очень надеюсь, что все участники соцдиалога понимают, что «кабинетный неуспех» поджигает фитиль уличных противостояний. Сейчас очень возросли шансы консолидироваться ВСЕМ для формирования социального мира и динамичного социального прогресса.

Готов ответить на другие Ваши вопросы, которые жду на kosm@fpsu.org.ua


Одновременно ожидаю и Ваших предложений, как повысить результативность коллективных профсоюзных действий по защите права на труд, на достойную зарплату, на безопасность на рабочем месте.


С уважением
Руководитель Антикризисного профсоюзного штаба Сергей КОНДРЮК

11 июня 2015 г.

Профспілки захищають конституційні права громадян


Під стінами КМУ пройшов мітинг у рамках пікетування профспілками Уряду на підтримку вимог колективного трудового спору з Урядом і роботодавцями.


На першому етапі у пікетування взяли участь профспілкові активісти всеукраїнських профспілок: авіабудівників, виробничників і підприємців, енергетиків, житлово-комунального господарства, металургів, космічного та загального машинобудування, лісових галузей, торгівлі і громадського харчування, хімічних та нафтохімічних галузей промисловості, територіальних профоб’єднань м. Києва і Київської області, апарату ФПУ, студентська молодь, працівники ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», ПрАТ «Укрпрофтур», «Міжнародного центру культури і мистецтв». Всього понад 1000 чол.

Перед учасниками акції виступив Голова ФПУ, керівник СПО профспілок Григорій Осовий.

- Ми встали на шлях справедливої боротьби за законні права та інтереси працівників, які довірили нам тут під стінами Кабінету Міністрів представляти їх права і домагатися гідного ставлення до людини праці, як того вона заслуговує своєю повсякденною працею, створюючи економічний потенціал країни, перераховуючи кошти в Державний бюджет в т.ч. на утримання влади, на забезпечення соціального добробуту і миру в нашій країні, - виголосив профспілковий лідер.


Боротьба – це складна річ. Ми довго мовчали, враховуючи ситуацію, яка склалася в країні. Дійсно, було надзвичайно складно, коли розпочалися військові дії на Сході, коли країна знаходилася в хаосі, і не було політичної єдності. На сьогодні влада працює вже більше, ніж рік і має демонструвати результати ефективності своєї діяльності народу.


Як представники працівників, ми зазначаємо, що не бачимо жодних позитивних зрушень. Ми втратили за минулий рік 1млн. 200 тис. робочих місць. Кожна сім’я з тих мільйонів стала жебрацькою. Ми втратили зарплату внаслідок девальвації гривні і інфляції - нас відкинуто до рівня 2007 року. Більш того, йде ігнорування реального конструктивного соціального діалогу, коли профспілки і Уряд мають сідати за стіл перемовин і вирішувати проблеми підвищення зарплат, забезпечення соціальних гарантій і створення робочих місць.


Уряд навіть заліз до кишені пенсіонерів, які через жалюгідні пенсії змушені захищати себе на фронті праці. За рік на робочих місцях ми втрачаємо півтисячі життів, 10-12 тис. працівників стають каліками внаслідок нестворення належних умов праці і незабезпечення умов охорони праці. Що зробив Уряд? Він заборонив державній інспекції праці відвідувати з перевірками робочі місця. Фактично цілий рік ця державна структура не працює. Цього терпіти ми не можемо і не повинні. Тому СПО об’єднань профспілок прийняв відповідальне рішення про вступ до колективного трудового спору з Урядом. Ми започаткували переговорний процес. Але він розпочинається складно - Уряд намагається ухилитися від своєї відповідальності щодо захисту конституційних прав громадян.

Якщо буде така пасивність і відверте нехтування переговорним процесом, ігнорування наших вимог, ми вимушені будемо вдатися до наступного кроку – вся Україна встане – це буде Всеукраїнський національний страйк, якого ще не було в нашій державі. Але ми не прагнемо до цього, профспілкові організації України об’єдналися в спільній боротьбі, - це знакова подія для профспілкового руху, коли ми не в розбраті, а в єдності будемо боронити свої права і трудові гарантії.


Нас підтримують міжнародні організації. Зокрема,
Міжнародна конфедерація профспілок, яка висловила солідарну підтримку нашим діям.

Сьогодні порушується право на працю, це те, що гарантоване Конституцією, але його не має у наших працівників, права на зарплату та гідний рівень життя – цього теж немає. Тому ми переконані, що наша боротьба є законною і справедливою.

Наступна наша ініціатива від штабу проведення акції: ми маємо зібрати підписи з вимогами до депутатських фракцій нашого парламенту і розпочати консультації з Верховною Радою, яка також має зробити кроки на зустріч народу.


До учасників пікету звернувся керівник антикризового штабу, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк. Він проінформував про причини, через які профспілки були вимушені вийти під стіни Кабміну і повідомив, що таких акцій планується провести три у дні засідання Уряду – 3 і 10 червня.

Він зазначив, що сьогодні в акції беруть участь представники профспілкових організацій підприємств виробничої сфери і регіональних об’єднань профспілок, на другому етапі до них приєднаються репрезентативні профспілкові об’єднання, які входять до Спільного представницького органу профспілок, та інші профспілки, а учасниками третьої акції разом з профспілками стануть представники інших громадських організацій, які також захищають інтереси людей праці, ветеранів, афганців, чорнобильців, тому що антисоціальний наступ, який ведеться останнім часом, на жаль, зачепив не тільки працюючих, а й інших обездолених людей, - підкреслив виступаючий.


І закликав урядовців почути людей, які доведені до відчаю, дослухатись до їхніх найболючіших проблем, що вони висловлять з трибуни мітингу, та врешті решт розпочати конструктивний соціальний діалог, спрямований на поновлення конституційних прав трудящих, які наразі порушуються.


- Ми були поставлені перед вибором: або терпіти й надалі політику дешевої робочої сили, яку проводить Уряд, або розпочати застосовувати інші дії. Відповідно до закону про колективні договори і угоди ми використали можливість застосування механізмів вступу до національного колективного трудового конфлікту з Урядом і роботодавцями.

В країні існують джерела, - зазначив Сергій Кондрюк, - звідки можна взяти гроші, щоб вирішити проблеми, які наразі виникли в соціально-економічній сфері. Він наголосив, що не людина праці створила кризу в Україні, а ось саме ті, хто її створив, і мають поділитися з державою у цей скрутний час своїми статками. Профспілки сьогодні вийшли виключно з метою захистити свої конституційні права, тому що не можна позбавляти людей роботи та засобів існування.


Ми хочемо щоб урядовці нас почули. Наші вимоги як пакет пропозицій від профспілок ми передамо КМУ і включимо лічильник зворотного відліку часу, що буде свідчити, якщо цей Уряд спроможний вирішувати соціально-трудові питання, то він повинен це зробити . Якщо не спроможній, то мабуть не варто обіймати такі високі і відповідальні державні посади.


Учасникам пікету вже сьогодні потрібно сформувати звернення від трудових колективів до парламентських фракцій, тому що саме парламент визначає що і як має робитись в країні, а Уряд виконувати закони. ФПУ вже уклала договори про співпрацю з усіма парламентськими фракціями і за дорученням учасників акції відразу після її завершення розпочнуться активні перемовини з парламентарями про пошук рішень у вигляді конкретних законопроектів, які до речі вже підготовлені профспілками і передані на розгляд законотворцям.

На мітингу виступили профспілкові активісти – учасники пікетування.

ІАЦ

20 мая 2015 г.

Семінар-нарада з відповідальними за інформаційну роботу в членських організаціях ФПУ

Діяльність профспілок зараз проходить свій шлях оновлення, трансформації, якісних змін задля захисту прав та гарантій людини праці. Сьогодні, коли Федерація профспілок України офіційно вступила в колективний трудовий спір з Урядом і роботодавцями, відповідальним за інформаційну роботу в членських організаціях ФПУ, редакторам профспілкових друкованих видань та Інтернет-ресурсів потрібно мати чітке уявлення про нюанси, що супроводжують цей процес, для оперативного та достовірного інформування спілчан на місцях.

Саме з цією метою 14 травня 2015 року у Києві відбувся семінар-нарада з інформаційниками з усієї України.


Навчання відбулося в Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ й зібрало представників від багатьох галузевих профспілок і територіальних профоб’єднань. Це – заступники голів ЦК профспілок, фахівці з інформаційної роботи, редактори профспілкових газет, сайтів, голови профкомів промислових підприємств, представники молодіжних профспілкових рад, усього майже 90 осіб.

Від Профспілки металлургів та гірників України в семінарі-нараді взяли участь: завідуючий інформаційно-аналітичного відділу Запорізького обкому
Петро Пісарєв та редактор газети Криворізького горкому «Під знаком руди і металу» Оксана Шахмоть.

Відкрив нараду фахівців Юрій Робота керівник інформаційно-аналітичного центру ФПУ.


Розмову із інформаційниками розпочав Голова ФПУ Григорій Осовий зі штрихової розповіді про позицію Федерації, її дії та основні завдання. Так, на думку Г. Осового, соціальний діалог у сучасному суспільстві більше нагадує формальність, аніж реальний важіль до якісних зміни добробуту людей. Тому консолідація профспілкової діяльності та солідарні активні дії набувають зараз особливої актуальності.


Він підкреслив, що зростання безробіття, зниження рівня життя громадян, замороження соціальних стандартів, збільшення тарифів – все це змусило Президію ФПУ прийняти низку рішень щодо тактики дій, у тому числі й вступу до колективного трудового спору з Урядом і роботодавцями. І національний спір – наслідок системного нереагування влади на вимоги профспілок. Він також повідомив і про результати опитування, яке було нещодавно проведено ФПУ. І за його результатами, четверта частина з 100 тісяч опитаних спілчани відповіли, що вони готові до протестних дій у разі, якщо переговорний процес залишиться без результату.

Більш детально про причини вступу до колективного трудового спору, про заходи, які вже здійснено профспілками на цьому шляху, поінформував заступник голови ФПУ
Сергій Кондрюк. Виступ Сергія Михайловича, як і завжди був змістовним по суті та яскравим по емоціності.

Він, зокрема, зазначив, що ФПУ незважаючи на все, готова до вирішення конфлікту за столом переговорів і вже підготувала й передала урядовцям «дорожню карту» подолання несправедливості у сфері оплати праці.

С. Кондрюк висловив сподівання на те, що працівники ЗМІ будуть чесно та об’єктивно висвітлювати хід примирних процедур у рамках національного конфлікту. Адже саме громадський контроль, за думку профспілкового спікера, має спонукати владу до того аби віднайти способи припинити грубе порушення конституційних прав трудящих, визначити механізми та етапність спільної роботи у захисті прав основного капіталу країни – її працюючих людей.

У семінарі взяв участь
Сергій Гербеда – заступник Голови Національної служби посередництва та примирення України, який детально висвітлив механізми вирішення колективних трудових спорів та технології переговорного процесу. Поєднуючи теорію з практикою – провів міні-тренінг із елементами ділової гри.

У другій частині наради
Юрій Работа – керівник Інформаційно-аналітичного центру ФПУ презентував Медіа-наступ ФПУ та її членських організацій на підтримку вимог профспілок у колективному трудовому спорі. Він акцентував увагу на системності та оперативності висвітлення його ходу та регіональних особливостях подачі інформації.

Перед учасниками наради виступив
Сергій Абрамов – начальник управління Державного комітету телебачення та радіомовлення України з доповіддю про сучасну інформаційну політику країни та початок роботи суспільного мовлення.


Досить цікавим та активним був завершальний етап наради – обмін досвідом інформаційної роботи в профспілкових організаціях. Представники від всеукраїнських профспілок поділилися власними родзинками та секретами, розповіли про впровадження нових інформаційних технологій у профспілковій діяльності та проведення інформаційних кампаній у ЗМІ.

Завідуючий інформаційно-аналітичним відділом Пісарєв П.
Фото автора


17 апреля 2015 г.

Соціальний діалог: старт надано
16 квітня 2015 року у клубі Кабміну за участю Прем’єр – міністра України Арсенія Яценюка відбулося засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради, на якому обговорено стан і перспективи соціально-економічного розвитку України на 2015–2016 роки в контексті започаткованих реформ і курсу держави на євроінтеграцію.

З профспілкової Сторони у засіданні взяли участь
Г.В.Осовий - Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова Федерації профспілок України;
С.М.Кондрюк – заступник Співголови НТСЕР
, заступник Голови ФПУ, керівники ЦК галузевих профспілок та територіальних профоб’єднань, керівники СПО об’єднань профспілок.

На початку роботи Міністр соціальної політики  
П.В.Розенко оголосив про  те, що відсьогодні соціальний діалог в країні має стати реальним.А.П.Яценюк у своєму виступі, з якого розпочалося засідання НТСЕР, також проголосив про особисту готовність до ведення конструктивного діалогу як з роботодавцями так і з профспілками, і також оголосив про початок відновлення соціального діалогу в інтересах громадян України.

Після виступу Прем’єра було надано час для виступу заступнику Співголови НТСЕР з профспілкової Сторони
С.М.Кондрюку, який закликав усіх учасників засідання до запровадження соціального діалогу, що має відповідати європейським та світовим традиціям.Він нагадав, що найвищі посадовці передових держав, в т.ч. і США, виступаючі публічно, обов’язково включають до своїх промов дані, що характерізують стан розвитку ринку праці в країні.

С.М.Кондрюк
привернув увагу присутніх до масштабів і глибини бідності в Україні, а, звертаючись до А.П.Яценюка, наголосив на тому, що працююча людина не повинна  бути бідною, як це відбувається зараз в нашій країні, що є недоречністю, тому що в такому разі працювати в Україні стає недоцільним.

Він також зазначив, що йому особисто у виступі Прем’єра на засіданні НТСЕР не вдалося почути жодних позитивних соціальних орієнтирів для людей, зокрема, як буде змінюватись ринок праці, а також оцінив політику дешевої робочої сили як антисоціальну й навіть злочинну.С.М.Кондрюк також затронув у своєму виступі питання зростання заборгованості із заплат і оголосив основні пропозиції, напрацьовані профспілками для  подолання соціальної несправедливості в країні.

(Стенограма виступу С.М.Кондрюка додається).

У своєму коментарі підсумків роботи НТСЕР Співголова Національної ради від профспілкової сторони, Голова ФПУ
Г.В.Осовий сказав:
- Починається відновлення реального діалогу, коли він буде вестись за присутності тих осіб, які приймають, або готують управлінські рішення, тоді буде реальна робота з вирішення проблем. Тоді буде так: ми слухаємо-обговорюємо-домовляємося і приймаємо рішення, від чого отримуємо усім потрібний результат.Сьогодні, за оцінкою Г.В.Осовго, нарешті було зроблено той вкрай необхідний крок з боку Уряду, з боку роботодавців і профспілок для вирішення надзвичайно важливих негайних питань для суспільства.

Ми взялися за розгляд і вирішення масштабного питання – узгодження позицій стосовно дій по економічному і соціальному розвитку країни на 2015-16 роки. Мені видається, - підкреслив Голова ФПУ, що участь Прем’єра у сьогоднішній дискусії - це позитивний знак.

- Сьогодні Сторони виказали своє бачення, свої пропозиції з перспектив розвитку держави, і ми побачили, що існує розуміння, як діяти в таких складних умовах, – вважає
Г.В.Осовий, - Наразі немає простого рецепту, але ухилення від вирішення сучасних непростих проблем може спровокувати соціальні вибухи, – на цьому акцентувала увагу профспілкова Сторона  і головний мотив виступу Співголови НТСЕР про те, що ми як представники найманих працівників вимагаємо повернутися до них обличчям – до тих людей, хто насправді створює ВВП, відраховує податки в Держбюджет, хто фінансує оборону, і утримує врешті-решт владу.Тому профспілкова сторона запропонувала вважати сьогоднішнє засідання як перший етап обговорення цієї тематики, створити робочі групи за напрямками та взяти до роботи усі пропозиції, що пролунали, попрацювати декілька тижнів, виробити консенсусні підходи до розв’язання питань і провести другу частину засідання НТСЕР у середні травня цього року, щоб вона видалась результативною, щоб у рішеннях ми знайшли по більшості питань консенсус.

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

фото К.Латишев

17 апреля 2015 г.

Праця для працівника має бути рентабельноюСтенограма виступу заступника Співголови НТСЕР, заступника Голови ФПУ С.М.Кондрюка 16 квітня 2015 року на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради за участю Прем’єр-міністра України А.П.Яценюка.

- Шановні друзі, шановні колеги!

Давайте спробуємо про складне людською мовою. Спочатку декілька нериторичних питань: а чи хворі в нас економіка і соціалка? Ну, напевно, хворі з того, що ми чули з вуст Прем’єр-міністра. А чим і наскільки? Чому в нас вперто ігноруються потреби чесної діагностики?


Підкреслюю чесної, підкреслюю діагностики.


Давайте спробуємо задати собі питання не виключно бізнесові і не «рискою», як сказав Арсеній Петрович, стосовно соціальної проблематики. Давайте спробуємо почати називати чесно, який у нас рівень, масштаби і глибина бідності в Україні.


Я хочу закцентувати, що ми не можемо це зробити публічно, тому що з грубим порушенням Конституції і закону України про державні стандарти і гарантії Уряд подав, а Верховна Рада затвердила штучно спотворену вартісну величину державного стандарту прожиткового мінімуму.


Напевно ви знаєте, що в Державному бюджеті це коштує 1218 грн.


Арсеній Петрович серйозний, глибокий економіст, але я впевнений, що й він не дасть відповідь, чому 1218, а не 1218, 27 коп., чи не 1337 грн. Отак просто: одні «зі стелі» взяли, а інші продовжують її пролонговувати.


А я хочу підкреслити, що це – прожитковий мінімум, який є державним стандартом.


Арсеній Петрович, напевно, Ви погодитись з тим, що навіть в умовах кризи стандарт метр має бути 100 см. 1 кг. українського сала має бути 1000 г., а не 600. Я розумію, що в економіці є проблема із забезпеченням гарантій, скажімо мінімальної заробітної плати, чи мінімальної пенсії, але це не привід спотворювати стандарти і відповідно самого голодного 2000 року був створений той стандарт, який вже 15 років один за одним Урядом не переглядається.


Давайте чесно скажемо, навіть на сайті Міністерства соціальної політики визначено, що прожитковий мінімум для працездатної особи має становити 1840 грн., а якщо правильно порахувати як це зробили профспілки разом з роботодавцями, він становить 2027 грн. Так давайте скажімо, що у нас мінімальна заробітна плата не відповідає прожитковому мінімуму і складає, скажімо, 60%, давайте бути чесними.


Але давайте тоді визнаємо, що ми грубо порушуємо Конституцію.


Шановний, Арсенію Петровичу, напевно ви знаєте, що занижені соціальні стандарти призводять до спотворення оцінки масштабів реальності бідності і те, що ми показуємо всередині і зовні це є, м’яко кажучи, економічною неправдою.


Звідси витікає абсурдна, мінімальна заробітна плата, яка є втричі меншою, ніж та, що мала б бути розрахована для того, щоб праця була рентабельною.


Напевно, міністр соціальної політики теж це все добре знає.


Я хочу звернутися до вас, Арсенію Петровичу з профспілковим проханням (їх буде багато) взяти і один раз порахувати, що
не тільки бізнес має бути рентабельним, а й праця для працівника має також бути рентабельною!

Якщо вона не буде рентабельною, Арсенію Петровичу, легальна заробітна плата, - ніколи ви нічого не детенізуєте. Жодної реформи ви не проведете, бо людина не зможе сплатити зі свого доходу будь що і врешті-решт просто покине цю країну, піде «в тінь», або піде в кримінальний світ, або почне готуватись до нових соціальних майданів.


Ми створили фантастичну ситуацію, коли працююча людина є генератором бідності. Арсенію Петровичу, ви знаєте міжнародний досвід, немає такого, щоб працююча людина була бідною і апріорі стояла з протягнутою рукою до держави: дайте нам субсидію: дайте допомогу по малозабезпеченості. Це є абсурд.


Ми на сьогодні маємо видачі субсидій більше майже в два рази, ніж ми маємо працюючих людей, якщо порівняти, це є повний алогізм будь-якої економіки. Напевно, вам давали цифри, що в сукупних доходах українців сьогодні заробітна плата є меншою, ніж їх доходи від пенсій, субсидій, дотацій і всяких решти. Тому працювати в Україні на сьогодні є недоцільним. Принаймні при нинішній ситуації.
Звідси, шановний Арсенію Петровичу, ненадходження до державного бюджету. Давайте не лукавити, - Державний бюджет наповнює кінцевий споживач. Кінцевий споживач - він спочатку платить податок із заробітної плати, потім платить ПДВ, яке закладено в ціну продукції, він сплачує всі види соціальних внесків, які роботодавці закладають у собівартість продукції, і купляючи товари і послуги, він все сплачує - і ці кошти йдуть до бюджету або пенсійного фонду.

Шановний, Арсенію Петровичу, напевно ми маємо з вами визначити, що з цим робити? Вирішити це питання сьогодні неможливо, але має бути розуміння, як воно має вирішуватись завтра.


У Вашій доповіді, я висловлю суб’єктивну точку зору, я не почув жодної позитивної перспективи, жодного позитивного соціального маяку, жодного позитивного розуміння, як буде змінюватись ринок праці в найближчий перспективі.


Наступне питання – ринок праці.


Падіння реальної заробітної плати – це падіння платоспроможності кінцевого споживача. А що таке падіння платоспроможності кінцевого споживача? Це відсутність попиту на вітчизняні товари та послуги: послуги ЖКГ, послуги хлібопекаря, до речі в Києві в 6 разів впало виробництво ковбаси, чому? Та тому що її вже ніхто не може купити.


І це обвал внутрішнього ринку. Напевно, не можливо провести багато реформ, але доки ми не перестанемо говорити, що заробітна плата це проїдання, а не інвестиції в розвиток платоспроможного внутрішнього ринку, ми будемо досі мати ситуацію, коли оця
ганебна, я би сказав злочинна політика дешевої робочої сили продовжує домінувати. Не прийде в Україну з інвестиційного бізнесу ніхто, поки він буде знати, що тут є порохова бочка соціального вибуху!

А це означає, що потрібно змінити політику на високо конкурентну, високооплачувану високопрофесійну працю, чого у нас, на жаль, не спостерігається.


Хочу звернути вашу увагу, Арсенію Петровичу, що у США практично кожний виступ Президента, або високо посадовців починається з показників ринку паці. Ми б дуже хотіли б, щоб Ви в кожному своєму виступі, в кожному рішенні Уряду, в кожному законопроекті чітко зазначали, які є тенденції на ринку праці. Те, що там фіксує Державна служба зайнятості про зайнятість в 2% і те, що МОП говорить, що у нас рівень праці 10 %, насправді ці показники занижені вдвічі проти реальних. І це потрібно обговорювати окремо.


Третє питання – антисоціальна суцільна хвороба заборгованості заробітної плати.


Арсенію Петровичу, як можна пояснити, що у нас втричі зросли борги по заробітної платі, але всі пропозиції профспілок щодо подолання цієї заборгованості, на жаль, не сприймаються. А ми маємо захистити працівника в умовах несвоєчасної виплати зарплати.


Про можливі позитиви.


Ми передали Уряду діагностику зон соціальної дискримінації і несправедливості: розписали-розписали і дійшло до нижчих чиновників Міністерства соціальної політики і жодних дій.

Ми запропонували сформувати дорожню карту конкретного механізму подолання соціальної дискримінації і несправедливості. Немає жодної перспективи і від цього, а в цій дорожній карті ми надали достатньо серйозні механізми для його вирішення. Ми подали пропозиції щодо формування стратегії соціального розвитку держави – не може формуватись країна без соціально позитивних орієнтирів.


І нарешті, шановний Арсенію Петровичу, можливо я задам некоректне питання, але нехай це звучить як пропозиція, викликає здивування Ваше небажання зустрічатись з громадськістю. Якби Ви зустрілись, як це роблять багато європейських лідерів, з робітничою або студентською молоддю, як би зустрілись з ветеранами, нарешті, з профспілками, які просять вас про це вже 16 разів за дві Ваші каденції. Дякуємо, що сьогодні така зустріч відбувається.Ми пропонуємо Вам запровадити регулярні, системні, без будь яких зволікань зустрічі і соціальний діалог, який має повноцінно відповідати європейським традиціям. Ми сподіваємось, що ті пропозиції, які ми неодноразово озвучували нарешті віднайдуть відображення в рішеннях.

Ми пропонуємо, Арсенію Петровичу, за результатами наради профспілкової сторони, вважати сьогоднішнє засідання першим етапом розгляду цього питання і відтермінувати ухвалення рішень, які сьогодні запропоновані, бо вони не відповідають на жодну соціально-катастрофічну проблему. Ми пропонуємо призначити другий етап розгляду цього питання у травні і доручити вашим колегам спільно з роботодавцями і профспілками підготувати проектні рішення.


Також ми передаємо вам свої пропозиції.


ІАЦ,
фото К.Латишев

16 марта 2015 г.

ПРОПОЗИЦІЇ ПРОФСПІЛОК ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ТА ГАРАНТІЙ
ЗАЛИШИЛИСЬ НЕ ПОЧУТИМИ
Верховна Рада України ухвалила запропоновані Урядом зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (законопроект реєстр. №2147 від 16.02.2015). На жаль, пропозиції профспілок щодо підвищення соціальних стандартів та гарантій залишились не почутими.

І це в умовах стрімкого зростання інфляційного тиску (сукупна прогнозована інфляція 2014–2015 років перевищує 50 %), чотирьохразової девальвації гривні, і, як наслідок, катастрофічного падіння рівня життя значної частини населення країни через поглиблення дисбалансу розмірів трудових доходів та цін і тарифів. Адже основні державні соціальні стандарти та гарантії залишаються замороженими на рівні 2013 року. Тобто прожитковий мінімум для працездатних осіб та мінімальна заробітна плата складає 1218 гривень, розмір мінімальної пенсії – 949 гривень. А заплановане при прийнятті Держбюджету-2015 деяке підвищення цих соціальних гарантій у грудні ц.р. (на 13%) не компенсує навіть на третину рівень інфляції 2014-2015 років.

Купівельна спроможність населення невблаганно падає – і тепер вже за ті ж гроші, що й у минулому році можна купити в два рази менше товарів і послуг.


Так, за підрахунками профспілок за підсумками 2014 року купівельна спроможність населення щодо придбання «борщового набору» знизилась на 33%, придбання кубів гарячої води – на 42,5%. В результаті прийнятих рішень про підвищення з 1 квітня 2015 року тарифів на електроенергію для населення, фінансова можливість громадян її придбання знизиться на 30%.


За період з січня 2014 по січень 2015 років підвищились тарифи на водопостачання (на 48,9%), електроенергію (на 11,3%), природний газ (на 62,8%, а з 1 квітня 2015 року вони збільшаться ще в 6 раз), гарячу воду та опалення (на 45,4%), каналізацію (71,4%); ціни на продукти харчування (на 10-70%, а деякі й на 100%), проїзд в громадському транспорті (на 42,7%) та медикаменти (на 49,2%).


Профспілки заявляють категоричний протест проти таких дій влади та будуть домагатися забезпечення права на достатній рівень життя, гарантованого Конституцією України.

Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

16 марта 2015 г.

Стороною роботодавців та Профспілковою стороною узгоджені
Роз’яснення щодо реалізації пункту 2.2. чинної Генеральної угоди у 2015 році


Пунктом 2.2. чинної Генеральної угоди визначено, що розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці повинен перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахований спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі праці та соціальної політики за попередній місяць відповідно до законодавства.

Для забезпечення реалізації цієї мінімальної гарантії сторони Генеральної угоди визначають її конкретний розмір на рівні фактичного прожиткового мінімуму, який відповідно до законодавства оприлюднює Міністерство соціальної політики України в цінах відповідного місяця, збільшеного на розмір податку на доходи фізичних осіб з урахуванням податкової пільги (відповідно до вимог частини 5 статті 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» та рішення Конституційного Суду України від 22.05.2018 № 10-рп/2008).


З метою реалізації зазначеного положення чинної Генеральної угоди, Стороною роботодавців та Профспілковою стороною підписано відповідне Роз’яснення на 2015 рік, яким визначена формула для розрахунку мінімального розміру заробітної плати (МЗРП) некваліфікованого працівника небюджетної сфери поточного місяця із врахуванням змін до чинного законодавства (запровадження військового збору з заробітної плати у розмірі 1,5%) та надані додаткові пояснення щодо порядку застосування податкової соціальної пільги у 2015 році (додається
).

Підкреслюємо, що у випадку, коли розмір місячної заробітної плати некваліфікованого працівника нижчий, ніж визначено Генеральною угодою, роботодавець має здійснити перерахунок його заробітної плати до мінімального розміру заробітної плати (МЗРП), визначеного за зазначеною формулою.


Для інформування роботодавців та працівників щодо мінімального розміру заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери поточного місяця Сторона роботодавців та Профспілкова сторона щомісячно до 25 числа оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах показники МЗРП.Департамент виробничої політки
та колективно-договірного регулювання

8 января 2015 г.

Про запровадження мінімальних гарантій заробітної плати

за галузевою ознакою в небюджетній сфері

Актуальність запровадження в Україні галузевої стандартизації у сфері оплати праці обумовлена, перш за все, відсутністю прямого зв’язку заробітної плати з необхідними витратами енергії і групами фізичної активності працівників, рівнем складності праці та кваліфікації працівника.


Чинним законодавством України встановлюється розмір мінімальної соціальної гарантії – мінімальної заробітної плати та не передбачається застосування галузевих ставок мінімальної заробітної плати, хоча подібне регулювання використовує третина розвинених країн і понад 50% держав Азії та Латинської Америки. Такий принцип оплати праці діє на рівні законодавства і в Республіці Казахстан.


З метою запровадження мінімальних гарантій заробітної плати за галузевою ознакою в небюджетній сфері фахівцями Федерації профспілок України за участю представників членських організацій напрацьовано проекти:
- Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці»;
- постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження показників підвищувальних галузевих коефіцієнтів для визначення тарифних ставок робітників першого розряду за галузями економіки небюджетної сфери»;
- показників підвищувальних галузевих коефіцієнтів (додаються).


Ухвалення запропонованих проектів документів сприятиме зростанню рівня заробітної плати в промисловості, що, в свою чергу, дасть поштовх для її зростання у бюджетній сфері. Таке комплексне вирішення численних проблем українського працівника дозволить забезпечити збалансованість і виваженість усіх складових нової системи оплати праці і ефективність механізму її реалізації.

У разі наявності зауважень та пропозицій просимо направляти їх на електронну адресу zhivolup@fpsu.org.ua


Надання пропозицій буде актуальним до 20 січня 2015 року.

Додатки:

З А К О Н   У К Р А Ї Н И "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці"

Порівняльна таблиця до проекту Закону України \'abПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці\'bb

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту Закону України \'abПро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку встановлення мінімальних гарантій в оплаті праці\'bb

Постанова КМУ "Про затвердження показників підвищувальних галузевих коефіцієнтів для визначення тарифних ставок робітників першого розряду за галузями економіки небюджетної сфери"

Показники підвищувальних галузевих коефіцієнтів для визначення тарифних ставок робітників першого розряду за галузями економіки небюджетної сфери

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України \'abПро затвердження показників підвищувальних галузевих коефіцієнтів для визначення тарифних ставок робітників першого розряду за галузями економіки небюджетної сфери\'bb

Департамент виробничої політики та
колективно-договірного регулювання

25 декабря 2014 г.

АКЦІЯ ПРОТЕСТУ.

Профспілки закликають владу враховувати інтереси людини праці
Влада повинна звернутися обличчям до людей, відмовитися від намірів обмежити їх конституційні права та соціально-економічні інтереси. Про це заявили учасники багатотисячного мітингу, який відбувся 23 грудня перед будівлею Верховної Ради України у рамках Всеукраїнської акції протесту профспілок проти антисоціального наступу на права людини праці.

Представники трудових колективів, профспілкові активісти з усіх регіонів України зібралися тут, перед українським парламентом, де саме 23 грудня має вирішуватися питання, як будуть жити прості громадяни країни у майбутньому, що чекати їм від влади.


«Ні – антисоціальному наступу на права людини праці!»,
«Пане Яценюк, почуйте нас!»,
«Вихід з кризи – не за рахунок народу!»,
«Стабільність гривні – безпека держави!»,
«Олігархи мають заплатити – це наша воля!»,
«Освітяни на межі злиднів!» - з такими гаслами вийшли понад 10 тис. громадян, вимагаючи від народних депутатів не приймати ріщень, які фактично перетворює медиків, освітян, шахтарів, металургів у жебраків.


Відкриваючи мітинг, Голова Федерації профспілок України Григорій Осовий зазначив, що члени профспілок зібралися під стінами найвищого законодавчого органу влади, щоб сказати рішуче «ні» політиці «затягування пасків» за рахунок людини праці. Тотальна економія на простих трудівниках - це шлях не виходу із кризи а пряма дорога до повного зубожінню українських громадян, які своє працею розбудовують українську державу. І заслуговують на кращу долю.
Як підкреслив профспілковий лідер, яскравими прикладами антисоціальної політики влади є не лише падіння реального життєвого рівня населення сьогодні, а й наміри Уряду у наступному році скоротити соціальні виплати, порушити основні конституційні права громадян на працю, безкоштовну освіту та медицину, пенсійне забезпечення та соціальне страхування. Уряд розраховує скоротити державні витрати більш ніж на 26 млрд. грн. з яких більша половина припадає на соціальну сферу – 16 млрд. грн.


Як підкреслив профспілковий лідер, яскравими прикладами антисоціальної політики влади є не лише падіння реального життєвого рівня населення сьогодні, а й наміри Уряду у наступному році скоротити соціальні виплати, порушити основні конституційні права громадян на працю, безкоштовну освіту та медицину, пенсійне забезпечення та соціальне страхування. Уряд розраховує скоротити державні витрати більш ніж на 26 млрд. грн. з яких більша половина припадає на соціальну сферу – 16 млрд. грн.
Під час мітингу виступили представники всеукраїнських галузевих профспілкових організацій та територіальних профоб’єднань, молодіжних організацій, шахтарів, будівельників, освітян, медиків. Вони наголошували: ставлячись з розумінням до складних умов і в цілому підтримуючи ініціативи Президента та Уряду з порятунку державності, треба називати речі своїми іменами: запропонована Урядом програма урізання соціальних стандартів та соціальних виплат, обмеження соціальних та трудових прав працівників є неприпустимим і викликає стурбованість всього суспільства.


Учасники Акції протесту профспілок – представники 7 млн. працівників усіх галузей економіки зазначили, що глибоко обурені антисоціальними планами Уряду що трансформуються у «безстрокову шокову терапію» для українців. Вони зазначили, що вже сьогодні державні соціальні гарантії – мінімальна зарплата та мінімальна пенсія – становлять менше 80 доларів і не дотягують до визначеного ООН рівня злиденності – 5 доларів на день. Така державна політика відносить українців до групи найбідніших народів світу.
За останній час, підкреслювали виступаючи, купівельна спроможність доходів населення України скоротилася в 3 рази, розширюється тіньова економіка. З 22 мільйонів працездатних громадян менше 9 мільйонів – це легально зайняті працівники, які несуть податковий тягар. Держава зупинила роботу інспекції, усунулася від контролю за дотриманням трудових прав громадян і виконання свого головного конституційного обов’язку щодо забезпечення прав і свобод людини. Уряд «заморозив» прожитковий мінімум, мінімальну заробітну плату та пенсії – незважаючи на інфляцію з початку року понад 20%. Як зазначив один з ораторів, особливий цинізм влади полягає в тому, що у 2015 році, прогнозуючи зростання інфляції понад 13%, Уряд пропонує підвищити в середньому відповідні державні гарантії лише на 3%, що призведе до падіння реальної купівельної спроможності доходів громадян за два роки на третину й поставить працівників та пенсіонерів на межу фізичного виживання. Декларуючи прагнення до європейського рівня життя, Уряд завдає нищівного удару по працівниках та цілих галузях, що забезпечують розвиток нації – освіті та охороні здоров’я. Працівникам бюджетної сфери, Уряд, як роботодавець, планує заробітну плату, яка вже на 20-50% нижча ніж по економіці, зменшити ще на половину, ініціюючи чергові її обмеження.


Учасники акції також провели мітинг біля стін Кабінету Міністрів.

Вони виступили із вимогами, в яких вказали: Уряд повинен нарешті усвідомити, що не можна вирішувати проблеми країни лише за рахунок грабунку людей, нехтуючи тим, що саме ці люди забезпечують моральне та фізичне здоров’я нації та сумлінно сплачують податки. Більшої частини непопулярних обмежень влада може уникнути, змусивши поділитися надприбутками олігархів.


Профспілки закликали керівництво держави невідкладно розпочати консультації з роботодавцями і профспілками, щоб разом проаналізувати наявні в економіці ресурси, використати альтернативні джерела наповнення бюджету – виведення з незаконного використання праці більше 4 мільйонів нелегальних працівників, детінізації 200 мільярдів заробітної плати, що може дати понад 100 мільярдів додаткових надходжень до бюджету, пенсійного та інших соціальних фондів.


Резолюція мітингу та вимоги профспілок було передано до Кабміну та Верховної Ради України.


Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

В АКЦИИ ПРОТЕСТА В КИЕВЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПМГУ И РАБОТНИКОВ ЖКХ. ФОТО ОТЧЕТ НИЖЕ В СЛАЙД-ШОУ

1 декабря 2014 г.

Телеканал «Pravo.TV», 26 листопада 2014 року. «Проект Трудового Кодексу»


Телепрограма на тему: «Проект Трудового Кодексу» за участю заступника Голови Федерації профспілок України Українця С.Я.
Опубликовано: 27 ноября 2014 г.

Отменят ли трудовые книжки? Как защититься от дискриминации на работе? Сможет ли работодатель увольнять работников без предупреждения и как будет оплачиваться сверхурочная работа? С проектом Трудового кодекса знакомят в студии программы «Закон».

Проект вноситься
Кабінетом Міністрів УкраїниТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

1 декабря 2014 г.

КРУГЛИЙ СТІЛ. Профспілки відстоюють гідну оплату праці


«В проекті Трудового кодексу, який запропоновано Міністерством соціальної політики України, фактично руйнується система колективно-договірних відносин, яка б могла покращувати гарантії у сфері оплати праці. Ми сьогодні зібрались з тим, щоб не просто його покритикувати, але й надати певні альтернативи». Про це заявив перший заступник Голови СПО об’єднань профспілок, заступник Голови ФПУ Сергій Кондрюк, відкриваючи засідання круглого столу на тему «Новації, виклики та негативи в розділі «Заробітна плата» проекту Трудового кодексу».


Як зазначив Сергій Кондрюк, у проекті є багато речей, які можна вважати позитивними. «Але яка б не була велика діжка меду, там не повинно бути жодної ложки дьогтю, - сказав він. - Наша мета – цей дьоготь вилучити з тієї діжки і замінити його речами, які будуть корисні для українського працівника та відповідати європейським правилам і стандартам. Як бачимо, автори цього проекту наступають на ті ж самі граблі. Вони думають, що групка осіб може знайти відповіді на всі питання, а соціальний діалог є вторинним. Я думаю, що нарешті у цьому світі політики і виконавчих органів влади зрозуміють: треба радитися із суспільством, шукати з ним компромісу, Тоді і суспільство буде з розумінням відноситися до таких ініціатив. Сподіваюся, що ми сьогодні запропонуємо, як конкретні норми конкретних положень проекту Трудового кодексу, так і процедуру, як його треба готувати, щоб після прийняття у Верховної Раді ця трудова Конституція працювала, а не нехтувалась»

Озайомив присутніх з історією роботи над проектом Трудового кодексу, Сергій Кондрюк підкреслив, що Федерація профспілок України проінформувала членів СПО об’єднань профспілок про поданий Міністерством проект і запропонували висловити свою позицію і спробувати консолідувати зусилля на підготовку цього фундаментального документа, де кожна стаття має вагоме значення для всіх працюючих людей. Профспілки вирішили дати принципові зауваження, які є такими, що роблять цей проект неприйнятним для його подальшого просування. «Мені здається, що місія профспілок сьогодні не в критиканстві, не в спробах діагнозу проекту Трудового кодексу, а в формулюванні його альтернативи», - зазначив заступник Голови ФПУ.

В дискусії з цього питання взяли участь представники Федерації профспілок, галузевих профспілок, Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, наукових кіл, експерти.

У виступі провідного наукового співробітника відділу досліджень людського розвитку Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України
Ірини Новак наголошувалось на необхідності відкритості та гласності при підготовці таких важливих для суспільства документів. При цьому вона зазначила, що позиція Міністерства соціальної політики щодо оплати праці, мінімальної зарплаті вже не перший рік є деструктивною, що і знайшло відображення у проекті Трудового кодексу. У зв’язку з тим, що в останній час в країні намітився тренд до неолібералізму в економіці, у тому числі у сфері оплати праці, це є загрозою законним правам людини праці.

Продовжуючи тему спроби лібералізувати економіку та соціально-економічні відносини, заступник Голови Профспілки металургів і гірників України Олександр Рябко зазначив, що, не дивлячись на те, що у запропонованому проекті кодексу багато негативних моментів, просто торпедувати його не варто. А треба «впрягатися» у важку роботу над цим документом. Так, щоб у ньому були відображені права т інтереси працівників, а не тільки бізнесу та роботодавців.

«Є три варіанти, - сказав член Громадської ради при Міністерстві соціальної політики України, заступник Голови Національного форуму профспілок України
Григорій Кабанченко. – Перший - підтримати наявний, неприйнятний, внісши кілька незначних правок. Другий - запропонувати свій напрацьований спільно та добиватися його прийняття. Третій - імітувати бурхливу діяльність, фактично нічого не роблячи. Вибираємо?»

«Ми підтримуємо варіант другий, - заявив заступник Голови Громадської ради, Генеральний секретар Національної конфедерації профспілок України Петро Петриченко. - Тим паче, вже є такий варіант, який напрацьований та прийнятий Громадською радою Мінсоцполітики... Тільки треба проявити наполегливість в цьому питанні».

Учасники круглого столу у своїх виступах зазначали, що треба спільними зусиллями добиватися досягнення ефективного результату – розробки та прийняття того документу, який відповідав би принципам соціальної справедливості, зокрема в сфері оплати праці. У багатьох виступах пролунала впевненість: не зважаючи на складну політичну та соціально-економічну ситуації в країні, профспілки зроблять все можливе, щоб відстояти гідну оплату праці для наших громадян.


Інформаційно-аналітичний центр

26 ноября 2014 г.

ПОЗИЦІЯ ПРОФСПІЛОК. Трудовий кодекс має посилити захист прав людини праці


Відповідальні завдання по соціально-економічному захисту працівників, що стоять зараз перед профспілками, обговорили 24 листопада учасники наради керівників репрезентативних профоб’єднань України. Вів зсідання Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий.

Під час наради було розглянуто питання «Про визначення спільної позиції профспілок щодо подальшої роботи над проектом Трудового кодексу України». Як наголосив
Григорій Осовий, тут можуть бути три варіанти: або законопроект буде взяти за основу і профспілки погоджуються на його доопрацювання, або профспілки не погоджуються, вважаючи, що є якісь інші варіанти, або новий проект розробляється на трьохсторонній основі в рамках НТСЄР.


З інформацією з цього питання виступив голова робочої групи по опрацюванню проекту, заступник Голови ФПУ Сергій Українець. Він проаналізував конкретні його статті, визначив ті, які вступають в явне протиріччя з позицією профспілок, правами та інтересами людини праці. Було також проінформовано про позитивні та негативні сторони трудових кодексів інших країн, проведено їх порівняний аналіз. «При опрацюванні проекту Трудового кодексу нашої країни ми маємо брати все найкраще з інших джерел, відкидати все, що там є поганого», - підкреслив Сергій Українець.
Одним з негативів проекту кодексу він назвав спробу понизити роль та захисні функції профспілок, не визначеність таких понять, як праця, трудовий колектив.

Після обговорення цього питання було вирішено, що такий проект Трудового кодексу в сучасних складних політичних та соціально-економічних умовах приймати неможна. Незважаючи на деякі позитивні моменти, які знайшли у ньому відображення, в проекті існує дуже багато загроз для прав та інтересів працівників.
Одночасно, як зазначалось під час обговорення, є також загроза того, що з початком роботи нового складу Верховної Ради хтось із народних депутатів внесе на розгляд парламенту свій проект Трудового кодексу, якій може бути набагато гіршим, чим існуючий.


Григорій Осовий у своєму виступі зробив акцент на необхідності публічності при обговоренні цього питання, інформування громадськості про позицію профспілок щодо проекту Трудового кодексу. Для цього необхідно провести спільний брифінг керівників репрезентативних профоб’єднань, де вони висловлять свої думку з цього приводу.

Було також вирішено створити робочу групу в складі представників профоб’єднань, членів СПО, експертів для визначення стратегії і тактики опрацювання профспілкових пропозицій і відстоювання їх на всіх етапах роботи над Трудовим кодексом України. Учасники засідання погодились на пропозицію про необхідність внести питання про проект Трудового кодексу на насутпне засідання НТСЕР.


Було також прийнято відповідну заяву керівників репрезентативних профоб’єднань щодо проекту Трудового кодексу, якій було розроблено у Міністерстві соціальної політики України.


Учасники наради розглянули також питання «Про позицію профспілкових об’єднань щодо представництва сторони профспілок в Національній платформі громадянського суспільства», « Про реагування органів влади на вимоги профспілок від 7 жовтня 2014 року та подальші дії. «Про визначення дати чергового засідання СПО об’єднань профспілок».

Під час наради було озвучено, що зараз спостерігається небезпечна для суспільства тенденція – намагання витіснити профспілки як представників та захисників людини праці із соціального діалогу. У зв’язку з цим Голова ФПУ закликав керівників репрезентативних профоб’єднань України спільними зусиллями протистояти цим намірам, активізувати вплив профспілок на вирішення питань соціально-економічного захисту прав та інтересів працівників, розвитку соціального діалогу.
За результатами засідання вирішено підготувати спільну заяву репрезентативних профоб’єднань України щодо місця та ролі профспілок у суспільному житті України, зокрема, їх участі в діяльності Національної платформи громадянського суспільства.

Наступне засідання СПО об’єднання профспілок вирішено провести 8 грудня в Києві.


Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

3 сентября 2014 г.


Презентовано медіа-наступ профспілок

2 вересня 2014 року у форматі вебінару на сайті fpu.onwebinar.ru відбулась презентація медіа-наступу профспілок. Презентацію провів  керівник інформаційно-аналітичного центру ФПУ Юрій Работа.

(
Презентація у форматі Microsoft PowerPoint додається)

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

5 августа 2014 г.

ПРОФСПІЛКОВИЙ РЕФЕРЕНДУМ.
Українському народові – гідне життя!


Вперше в історії профспілкового руху України Федерація профспілок України ініціювала проведення всеукраїнського референдуму із зверненням до Президента України Петра Порошенка та Кабінету Міністрів України під гаслом: «Ми закликаємо до гідного життя для українського народу!».

З текстом звернення можна ознайомитися тут.

Тому, хто згоден з цим зверненням, пропонуємо його підписати з метою передачі Главі держави та Уряду.

Ми попросили прокоментувати цю профспілкову ініціативу В.о. Голови ФПУ Сергія Кондрюка.

- Ідея проведення такого референдуму викликана актуальністю та гостротою проблем, які виникають перед народом України, і тим, що згідно з Конституцією України, саме народ є носієм влади, - зазначив Сергій Кондрюк. – Всі посилаються на голос народу, особливо політики, коли вони намагаються попасти до Верховної Ради. У нас є безліч нормативних документів про референдуми і про те, як їх проводити, але на практиці все це залишається тільки на папері. Шукаючі ефективні шляхи, як дізнатися думку опитування спілчан, ми вирішили провести інтернет-опитування, яке певним чином можна прирівняти до референдуму.


Перший всеукраїнський профспілковий референдум ми проводимо з дуже важливого та гострого питання: якою мати бути мінімальна заробітна плата у 2015 році?


Пояснюючи, чому була обрана саме ця тема, В.о.Голови ФПУ наголосив на тому, що це викликано підготовкою проекту Держбюджету на наступний рік. Згідно з українським законодавством, основний фінансовий документ країни має формуватися на соціальних стандартах.
І одним з них є мінімальна заробітна плата.

- Ми вважаємо, що держава має зробити все, щоб працююча людина не була жебраком і мала можливість задовольняти хоча б мінімальні власні потреби, а також сплатити податки та внески до соціальних фондів, мати кошти для підтримки непрацездатних членів родини, - це і є створення належного рівня мінімальної заробітної плати, - підкреслив Сергій Кондрюк. -  За нашими розрахунками, мінімальна заробітна плата мала б перевищувати 4 тисячі гривень. Але ми розуміємо, що країна зараз перебуває у складній ситуації.


Втім, позиція Федерації профспілок України досить чітка: мінімальна заробітна плата повинна забезпечити людині  хоча б мінімальну пенсію. Щоб це відбулося, мінімальна зарплата в 2015 році має бути щонайменш на рівні 3093 грн. Це створить можливість працюючій людині покупати вітчизняну продукцію, а державі - створювати нові робочі місця.


Ми привели всі наші аргументи і докази представникам влади і роботодавців, але вони вперто не хочуть платити українцям зарплати, які мають платитися відповідно до Конституції. Для того, щоб знайти додатковий аргумент, ми, власно, і проводимо цей національний профспілковий референдум.


Якщо члени профспілок нас підтримують і ми назбираємо 100 000 голосів під цим референдумом, я сподіваюсь, що це буде вагомим важелем  у подальших перемовинах якщо не на рівні Уряду, то вже на рівні новообраного Президента України, який за Конституцією є гарантом законних прав громадян, також і членів прфспілок.    

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

5 августа 2014 г.

ПРОФСПІЛКИ ЗАКЛИКАЮТЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗАСТОСУВАТИ ПРАВО ВЕТО


СПО об’єднань профспілок закликає Президента України Петра Порошенка застосувати право вето Президента України стосовно прийнятого Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання» і запропонувати Верховній Раді України внести зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яким передбачити, що дія цього закону не поширюється на Державну інспекцію України з питань праці та Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Зазначеним законом розширюються обмеження втручання посадових осіб контролюючих органів у діяльність суб’єктів господарювання при проведенні ними державного нагляду (контролю), - наголошується у листі Першого заступника Голови СПО об’єднань профспілок
Сергія Кондрюка.


(
Текст листа додається)

26 июня 2014 г.

Головою ФПУ обрано Г.В.Осового

Сьогодні, 26 червня в готелі "Турист" відбулось восьме засідання Ради ФПУ.

На початку члени Ради та інші присутні вшанували хвилиною мовчання світлу пам'ять наших співвітчизників, загиблих у ході Антитерористичної операції у східних і південних областях України.

Рада розглянула перше питання порядку денного «Про розширення участі профспілок та суб’єктів господарювання ФПУ у наданні гуманітарної допомоги постраждалим і біженцям з Донецької, Луганської областей та АР Крим".

Учасники засідання відзначили позитивну роботу щодо надання допомоги зазначеним категоріям співвітчизників членськими організаціями ФПУ, які перерахували і передали кошти безпосередньо потерпілим та членам родин загиблих. Профспілкові органи на всіх рівнях активно надають потерпілим разом з державними органами послуги соціальної реабілітації. В профспілкових санаторіях проліковано 63 особи з числа постраждалих на Євромайдані, прийнято на проживання 811 евакуйованих військовослужбовців та членів їх сімей з Криму, 28 осіб із Слов’янська, прийнято на проживання 115 вимушено переселених осіб зі східних областей України та АР Крим, із них 55 дітей. Очаківським об’єднанням санаторно-курортних закладів прийнято 78 осіб військовослужбовців. Найближчим часом має бути розміщено 106 осіб зі Слов’янська, серед яких 29 дітей. На туристських об’єктах профспілок розміщено 250 вимушено переселених осіб зі східних областей України.


Рада ФПУ доручила керівництву ФПУ утворити робочу групу з членів Ради ФПУ для координації роботи членських організацій, суб’єктів господарювання ФПУ з державними та іншими структурами щодо подальшої роботи з надання гуманітарної допомоги.

Під час засідання Ради ФПУ стався прикрий інцидент, коли більше 30 невідомих намагалися прорватися у зал, де проходить засідання. Застосувавши силу вони вибили вхідні двері готелю "Турист", нанесли відчутні збитки, розгромивши хол готелю. Нападники використали шумову гранату та сльозогінний газ проти міліції, яка їм перешкоджала.

У таких умовах Раді ФПУ розглянула питання про вибори Голови ФПУ з дотриманням усіх процедурних питань.


За підсумками відкритого голосування Головою ФПУ більшістю голосів членами Ради ФПУ обрано Осового Григорія Васильовича, який до цього виконував обов’язки Голови і тривалий період часу обіймав посаду першого заступника Голови ФПУ.

Після обрання Голова ФПУ прокоментував провокацію, яка мала місце під час засідання Ради ФПУ.
         
- На запитання «Хто хоче завдати удару по найчисельнішій громадській організації?» він, зокрема, сказав, що «Сьогодні вперше – у новітній історії ФПУ, коли нам намагалися завадити у проведенні засіданні Ради ФПУ.


Не зважаючи на ситуацію, що склалася в країні, на засідання приїхали представники з усіх регіонів – також з Луганської області, з Донецької області, - щоб обговорити найперше питання, яке ми сьогодні поставили, - чим ми можемо допомогти людям у зв’язку з подіями на Сході, яку гуманітарну допомогу профспілки на сьогодні можуть надати, і що вже зроблено у цій частині. Як наші профспілкові об’єкти, а це туристичні бази, санаторії можуть розмістити тимчасово тих людей, а інколи цілі родини з дітьми, які вимушені евакуюватися, виїхати зі східних регіонів.


І раптом під час розгляду цього важливого питання надходить інформація, що приміщення готелю «Турист», де ми проводимо наше засідання, штурмують, розриваються шумові гранати, запускається сльозоточивий газ на тих, хто хоче вирішити важливі питання для людей.


Мотивом чи підтекстом цього питання, як ми розуміємо, стало те, що я певний час виконував обов’язки голови ФПУ, зрозуміло, постало питання, чи продовжувати і надалі виконання, чи дійсно надати повноцінні повноваження Голові ФПУ.


Отже на посаду Голови було висунуто 5 кандидатур. Добре, що всі вони були з профспілкового руху, люди, які працюють в членських організаціях Федерації. Ми сподівалися це питання вирішити достатньо нормально: демократично, надати можливість кожному претенденту оголосити своє бачення розвитку Федерації, що вкрай важливо, які зміни потрібно проводити, оскільки, ми стоїмо на порозі прийняття ще одного важливого рішення, коли провести достроково – наблизити 7 з’їзд ФПУ. І раптом такий пасаж.


Я хочу заявити, що нікому: ні владі, ні політичним силам, ні будь-яким іншим громадським організаціям, а це обумовлено національним законодавством і міжнародним, не дозволено втручатися у діяльність будь-якої громадської організації, у т.ч. і найчисельнішої, якою сьогодні в Україні є Федерація профспілок України.


Будь-які питання мають вирішуватися виключно за статутними і регламентними нормами – демократично, відкрито, прозоро, цивілізовано. Не може бути тиску, не може бути примусу, який би хотів хтось продемонструвати. Я думаю, саме заради тиску на кандидатів, або щоб зірвати вибори і завадити легалізувати діяльність Федерації сьогодні відбувалася ця провокація».


Після перерви Рада ФПУ розглянула низку важливих та актуальних питань, зокрема, "Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів", підготовку 7-го з'їзду Федерації профспілок України, а також про стратегію модернізації ФПУ, її членських організацій, стратегію управління профспілковим майном та використання його в інтересах людини праці. Рада ФПУ також затвердила звіт про виконання бюджету ФПУ за 2013 рік та бюджет ФПУ на 2014 рік.

       На цьому Рада ФПУ завершила свою роботу.


      
Біографія Голови ФПУ Г.В.Осового.

   Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

17 апреля 2014 г.


По повідомленню офіційного сайту Федерації профспілок України

Профспілковий наказ кандидатам у Президенти України

Від імені 8 мільйонів членів профспілок Федерація профспілок України заявляє, що наш вибір – це розвиток демократії, безпека громадян, модернізація виробництва, цивілізовані соціально-трудові відносини, досягнення європейських стандартів життя. Ми акцентуємо увагу кандидатів у Президенти України, що саме працею наших співвітчизників створюється національне багатство, саме їх праця є головним джерелом наповнення державного, місцевих і пенсійного бюджетів.

Наш Наказ майбутньому Президенту України:


1.​Забезпечити
розвиток України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави на основі утвердження та забезпечення прав і свобод громадян.

2.​Створити умови для розбудови конкурентоспроможної економіки, заснованої на інноваціях, високопродуктивних робочих місцях та виробничій демократії і з залученням працівників до управління підприємством. Досягти протягом п’яти років ВВП на душу населення рівня країн – нових членів ЄС.


3.​Забезпечити зростання рівня зайнятості на безпечних робочих місцях з гідними умовами праці. Запровадити механізм реалізації права молоді на перше робоче місце, підвищення кваліфікації. Збільшити протягом п’яти років кількість легально зайнятих не менш ніж на 4 мільйони.


4.​З метою реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя для себе і своєї сім’ї забезпечити:
- мінімальну заробітну плату з 2015 року, що дасть можливість для відтворення трудового потенціалу працівника, утримання неповнолітніх членів сім’ї, сплачення витрат на платні медичні й освітні послуги, духовного розвитку, накопичення на придбання житла.
- динамічне зростання заробітної плати і її зрівняння до 2020 року з рівнем країн Євросоюзу. Забезпечення справедливого співвідношення між заробітною платою кваліфікованого працівника та заробітною платою керівника.
- підвищення у виробничій сфері частки витрат на оплату праці у собівартості продукції до середньоєвропейського рівня 30–35%.
- ліквідацію дискримінації в оплаті праці працівників бюджетних галузей, держслужбовців, поетапне підвищення заробітної плати бюджетникам з доведенням до 2017 року до рівня середньої по економіці.
- викорінення до кінця 2014 року заборгованості з виплати заробітної плати та запровадження механізму повноцінного захисту конституційного права працівника на своєчасну оплату праці.
- запровадження з 2015 року справедливої і прозорої системи пенсійного забезпечення із заміщенням середнього заробітку на рівні 55-65 відсотків, надання в повному обсязі заслужених чесною працею пільг i гарантій.
- щорічне зменшення не менш ніж на 25% розриву в розмірах пенсій, призначених у різні роки.
- встановлення у 2015 році та поетапне підвищення для учнів, студентів мінімального розміру стипендії пропорційно до прожиткового мінімуму.


5.​Забезпечити державний контроль за цінами на товари першої необхідності, а також прозорість та обґрунтованість встановлення цін і тарифів на природний газ, електроенергію, послуги у сфері житлово-комунального господарства, електрозв'язку, громадського і залізничного транспорту. Впроваджувати заходи упереджувального соціального захисту вразливих категорій громадян у разі підвищення цін і тарифів, захист пенсій та трудових доходів не менш ніж на рівень інфляції.


6.​Щороку забезпечувати державне замовлення на будівництво 200 тисяч квартир соціального житла для молоді, малозабезпечених сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями. Запроваджувати доступні для кожної сім'ї кредити для будівництва або купівлі житла.


7.​Впровадити прозору та справедливу податкову систему, здійснювати оподаткування доходів від праці не більше, ніж оподаткування доходів від капіталу. Встановити з 2016 року неоподаткований мінімум доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму.


8.​Подолати корупцію та хабарництво, тіньову заробітну плату, нелегальну та атипову зайнятість.


9.​Продовжити програму повернення вкладів Ощадбанку Радянського Союзу до повного повернення коштів.


10.​Сприяти розвитку громадянського суспільства та реалізації його основної функції – громадського контролю за діяльністю влади й дотриманням законодавства. Забезпечувати умови для ефективного соціального діалогу, діяльності профспілок й надання їм права законодавчої ініціативи та права звернення до Конституційного Суду.


Ми очікуємо від нового Президента України практичні кроки для підвищення престижності праці в національній економіці, належного оцінювання та визнання її суспільної значущості.


Федерація профспілок України розраховує, що Президент України реалізує Наказ профспілок. Зі свого боку, заявляємо про свою готовність до конструктивної співпраці з владою та роботодавцями задля реальних змін у країні, на які очікує суспільство.


Федерація профспілок України

Скачати текст

6 февраля 2014 г.

03 від 06.02.2014 р.

Про проведення всеукраїнської профспілкової дискусії


Президія ФПУ 30 січня 2014 року, розглядаючи основне питання порядку денного «Про поточну ситуацію та підготовку до засідання Ради ФПУ», прийняла рішення провести всеукраїнську профспілкову дискусію «Про завдання профспілок щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працюючих у сучасних умовах» до засідання Ради ФПУ.

У цьому зв’язку Інформаційно-аналітичний центр ФПУ створив
тематичний банер на Офіційному веб-порталі ФПУ та започаткував відповідну рубрику в газеті "Профспілкові вісті".

Запрошуємо всіх, кому не байдужі питання подальшого розвитку національного профспілкового руху взяти активну участь у обговорення порушеного питання.

Ваші матеріали просимо надсилати:
-  для публікації на Офіційному веб-порталі ФПУ за ел. адресою:
rabota@fpsu.org.ua
-  для публікації на сторінках газети «Профспілкові вісті» за ел. адресою:
profvisti@ukr.netІнформаційно-аналітичний центр ФПУ


9 января 2014 г.

Макроекономічне прогнозування: експертні оцінки

Під час семінару з макроекономічного прогнозування, проведеного Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 20 грудня 2013 р., в якому взяли участь представники ФПУ, відбулось обговорення наступних питань:
- прогноз на 2014 – 2016 роки: фактори росту та ризики;
- особливості прогнозування економічної динаміки в умовах дефляційної депресії;
- Бюджет-2014: основні ризики для вітчизняної економіки у коротко- та середньостроковому періодах.

В рамках дискусії щодо проекту Державного бюджету України на 2014 рік одні учасники заходу оцінили цей проект як споживчий та передвиборчий, інші відмітили, що його не можна оцінити ні як не соціальний, ні як «бюджет розвитку». В свою чергу, представники ФПУ зазначили, що не можна назвати соціальним бюджет, який не передбачає підвищення з 1 січня планового року соціальних стандартів та гарантій (їх збільшення очікується лише з 1 липня 2014 року), натомість в середньому за рік відбудеться зростання розміру мінімальної заробітної плати лише на рівень інфляції.

Представниками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України також презентовано експертні оцінки рівня тінізації економіки і методи їх розрахунку.Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

9 января 2014 г.

ФПУ сформувала постатейні пропозиції до проекту ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ-2014

За результатами опрацювання проекту Закону України \'abПро Державний бюджет України на 2014 рік\'bb (реєстр. № 3000) фахівцями ФПУ сформовано постатейні профспілкові пропозиції та зауваження до вказаного проекту щодо посилення його соціальної складової (додаються).

Голова ФПУ
Ю.М. Кулик вже звернувся до народного депутата України, представника ФПУ у Верховній Раді України О.М. Стояна (лист) з проханням підтримати та внести до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету зазначені пропозиції.

Членським організаціям ФПУ рекомендуємо покласти додані пропозиції в основу звернень до народних депутатів, з якими співпрацює окрема профспілка, профоб’єднання, з проханням внести їх на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.


Слід зазначити, що відповідно до постанови Верховної Ради України «Про особливості процедури розгляду і прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2014 рік» (від 19.12.2013 № 717-VII) формування пропозицій до проекту закону і подання їх Комітету з питань бюджету здійснюється не пізніше 8 січня 2014 року (пропозиції, що надійдуть після 8 січня 2014 року, Комітетом з питань бюджету не розглядаються). Розгляд проекту закону з пропозиціями Комітету з питань бюджету та прийняття його в цілому передбачається 16 січня 2014 року. 

Департамент бюджетної політики та
соціального захисту апарату ФПУ

14 ноября 2013 г.

Президент України Віктор Янукович провів зустріч

з представниками Федерації профспілок України і Українського союзу промисловців та підприємців і обговорив з ними проблеми розвитку економіки держави

«Я уважно прочитав ваші листи, звернення і пропозиції. Поділяю вашу стурбованість ситуацією, яка є у країні», - сказав Віктор Янукович на початку зустрічі. Президент зазначив, що особливу занепокоєність викликає ситуація в економіці і, як наслідок, у соціальній сфері.

За словами
Віктора Януковича, найгостріша ситуація, зокрема, спостерігається в будівельній галузі, машинобудуванні. «Деякі заводи вже працюють неповний робочий день і скорочується заробітна плата, є загроза втрати робочих місць», - зазначив Глава держави. На переконання Віктора Януковича
, така ситуація є неприпустимою і потребує негайного вирішення. «Нам треба шукати вихід. Є різні підходи, є різні пропозиції», - сказав він.


Президент Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах під час зустрічі зазначив, що вітчизняні товаровиробники стурбовані ситуацією, що склалася у відносинах зі стратегічними партнерами з країн Митного союзу, зокрема з Російської Федерації. «Сьогодні ми відчуваємо загрозу, в першу чергу, по відношенню до наукоємної і технічно складної нашої промисловості з високою доданою вартістю - в першу чергу, машинобудування», - сказав він, зауваживши, що не меншою проблемою є питання постачання українських труб та кондитерських виробів.

«На наш погляд, сьогодні як ніколи необхідні консолідовані дії з тим, щоб не допустити поглиблення цих проявів рецесії в українській економіці»,- підкреслив
А.Кінах.

На переконання президента УСПП, для вирішення ситуації необхідно задіяти всі важелі впливу для підвищення платоспроможності та динаміки розвитку внутрішнього ринку нашої держави та мінімізації залежності економіки України від експорту. У цьому питанні, переконаний
Анатолій Кінах, варто вивчати світовий досвід. «Як підказує досвід розвинутих країн, всі вони виходили із кризи за рахунок потужних заходів із підтримки платоспроможності внутрішніх ринків і на цій основі мінімізації зовнішніх чинників», - зазначив він.

Голова Федерації професійних спілок України, голова Спільного представницького органу об'єднань профспілок
Юрій Кулик подякував Главі держави за оперативну реакцію на прохання профспілок щодо зустрічі. Серед питань, які турбують членів профспілок держави і потребують нагального вирішення, він назвав питання погашення заборгованості із заробітної плати, соціальних виплат тощо.

Юрій Кулик підтвердив налаштованість Федерації профспілок на співпрацю з органами влади для вирішення вказаних питань.

Віктор Янукович зазначив, що має намір ще раз зустрітися з представниками профспілок і обговорити виконання поставлених завдань.

Народний депутат
Валентин Ландик розповів про проблеми з експортом продукції до країн-членів Митного союзу. «У нас сьогодні величезні проблеми з Росією, Казахстаном, куди ми відвантажуємо більше 50% продукції», - сказав він.

За словами
В.Ландика, така ситуація пов'язана з митною політикою України і Росії, а також з правилами СОТ. Він зауважив, що українська продукція може стати неконкурентоспроможною після підписання угоди з Європейським Союзом про асоціацію, оскільки в такому випадку обсяги експорту українських товарів до країн Митного союзу будуть обмежені.

«Якщо це можна, давайте поки підписання на один рік поки перенесемо. Ще дайте нам можливість підготуватися, дайте можливість закупити обладнання. Це велике прохання не тільки моє, це велике прохання промисловців», - сказав
В.Ландик.

Президент ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
Георгій Скудар у своєму виступі також звернув увагу на наявні проблеми в поставках української продукції на ринки країн Митного союзу. «Зараз мова йде про підписання асоціації з Європою - так ніхто нас там не чекає. Як не могли ми поставити до Німеччини ніколи прокатний стан, ми його і тепер не поставимо. Більш того, там у машинобудуванні безробіття побільше, ніж у нас», - сказав Г.Скудар.

На переконання Президента, дієвим механізмом розв’язання озвучених на зустрічі проблем має стати тісна співпраця Уряду, Українського союзу промисловців та підприємців і Федерації профспілок. «За результатами зустрічі дам доручення Уряду відпрацювати ці питання і підготувати відповідні пропозиції. І пропозиції, і наші спільні дії ми будемо разом з вами узгоджувати, а Уряду я обов’язково дам доручення, щоб він з вами тримав зв'язок», - сказав Глава держави.


Довідка:

11 листопада 2013 року голова ФПУ
Юрій Кулик звернувся до Президента з листом, в якому, зокрема, зазначив, що «до Федерації профспілок України надходять численні звернення від профспілкових організацій, членів профспілок, у яких висловлюється глибока стурбованість погіршенням протягом останніх місяців економічного стану підприємств через ускладнення виробничих зв'язків з партнерами, зокрема в Російській Федерації та інших країнах СНД».

З листом до Глави держави звернувся також президент УСПП, народний депутат
Анатолій Кінах: «У зв’язку з призупиненням Російською Федерацією сертифікатів на постачання продукції транспортного машинобудування зупиняються такі підприємства як «Азовмаш», Стахановський вагонобудівний завод, «Дніпровагонмаш», Крюківський вагонобудівний завод. Аналогічні проблеми виникли на підприємствах кондитерської галузі (Вінниця, Маріуполь тощо). Через від’ємну зовнішню кон’юнктуру зупинилися підприємства хімічної галузі (Сєвєродонецьк, Черкаси, Рівне тощо). Дуже серйозна ситуація у зв’язку з відсутністю ринків збуту продукції склалася в галузях авіа-, автомобільного будування. В цілому спад виробництва в машинобудуванні в січні-вересні 2013р. склав 13,6%, хімічної промисловості - 19,6%. В групі непродовольчих товарів споживання на внутрішньому ринку України доля імпортної продукції складає 57-60%».


Офіційне Інтернет - представництво Президента України
http://www.president.gov.ua/news/29439.html

29 июля 2013 г.

ЗАСЕДАНИЕ СПО. Социальные стандарты - на достойный уровень


Актуальные вопросы социально-экономической защиты человека труда, повышения качества и эффективности выполнения принятых решений обсудили 29 июля участники заседания Совместного представительского органа репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне. Вел заседание Председатель СПО Председатель ФПУ Ю.М.Кулик.

Во вступительном слове
Ю.М.Кулик отметил, что сейчас сложилась непростая ситуация относительно подписания Генерального соглашения на новый срок. Это связано, прежде всего, с разногласиями по некоторым принципиальным вопросам оплаты труда. Как сказал Председатель ФПУ, профсоюзы будут и впредь активно отстаивать законные права и интересы работников, предлагать новые пути достижения с социальными партнерами компромисса по решению актуальных вопросов. При этом, подчеркнул он, главная цель действий профсоюзов - социально-экономическую защиту человека труда.

СПО объединений профсоюзов решил поручить Председателю СПО объединений профсоюзов инициировать перед руководителями сторон социального диалога проведения консультативного совещания в срок до 15 сентября 2013 о возможности заключения Генерального соглашения на 2013-2015 годы, а также проинформировать НСПП относительно ситуации по заключению Генерального соглашения на новый срок и возможного содействия по урегулированию разногласий.

Было также решено одобрить план мероприятий СПО объединений профсоюзов по проведению информационно-разъяснительной работы по заключению Генерального соглашения на новый срок, рекомендовать всеукраинским профобъединениям - субъектам СПО объединений профсоюзов довести содержание информации о результатах коллективных переговоров в первичных звеньев профсоюза и членов профсоюзов, провести информационно-разъяснительную кампанию на основе одобренного плана мероприятий, а руководителям профобъединений проинформировать о проделанной работе в членских организациях до 5 сентября 2013 года.

С информацией «О позиции СПО объединений профсоюзов относительно путей усовершенствования методики расчета прожиточного минимума» на заседании выступил заместитель Председателя СПО объединений профсоюзов, заместитель председателя ФПУ
С.М.Кондрюк.

При обсуждении этого вопроса отмечалось, что нынешняя практика применения прожиточного минимума все больше негативно влияет на уровень и качество жизни граждан, занижает уровень государственных социальных гарантий, порождает дезориентацию в социальной политике в целом, и в обеспечении доходов в частности. Прожиточный минимум ориентируется на минимально допустимые размеры потребления наиболее незащищенных слоев населения, не обеспечивает нормального воспроизводства рабочей силы и остается чисто расчетным показателем.

С целью определения консолидированной позиции по совершенствованию расчета прожиточного минимума, СПО объединений профсоюзов решил одобрить, что принципиальной позицией профсоюзов в процессе перехода к новому порядку формирования прожиточного минимума с использованием структурного подхода является определение величины прожиточного минимума в среднем на одного человека, исходя из того , что в структуре прожиточного минимума расходы на продукты питания должны составлять не более 50 процентов с поэтапным доведением до 40-45 процентов. При этом руководству СПО было поручено создать рабочую группу СПО объединений профсоюзов по наработке законодательных инициатив по совершенствованию методики формирования прожиточного минимума, а также обратиться в Министерство социальной политики Украины с рядом предложений по совершенствованию методики определения прожиточного минимума и формирования Государственного бюджета на 2015 год на новых социальных стандартах.

Живую дискуссию вызвало обсуждение информации председателя Профсоюза работников связи Украины
М.М.Стародуба по вопросам «О позиции СПО объединений профсоюзов по пересмотру действующих предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи» и «О позиции СПО объединений профсоюзов по пересмотра действующих тарифов на прием и доставку отечественных периодических изданий по подписке». Большинством голосов СПО объединений профсоюзов решил : согласиться с предложением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, по повышению предельных тарифов на универсальные услуги почтовой связи с 1 сентября 2013 года на 15% и согласовать проект приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении тарифов на прием и доставку отечественных периодических печатных изданий по подписке» при условии выполнения «Укрпочта» следующих требований:     
   - не проводить сокращение штатной численности работников по инициативе администрации;
  - за счет средств, полученных от предложенного рост
а тарифов, дополнительно повысить уровень заработной платы работников более 8,3%, заложенных в проекте финансового плана УГППС «Укрпочта» на 2013 год, - прекратить практику введения в области неполного рабочего времени по решению администрации;
   - включить указанные требования профсоюзов
в Отраслевое соглашение и коллективные договора УГППС «Укрпочта».

Во время заседания было также заслушан
а информация «О Порядке работы с проектами законодательных актов, поступивших на рассмотрение СПО объединений профсоюзов (новая редакция)» и «О состоянии выполнения решений СПО объединений профсоюзов за первое полугодие 2013 года», с которыми выступила руководитель Секретариата СПО объединений профсоюзов  Г.В.Колосюк.

Информационно-аналитический центр ФПУ

24 апреля 2013 г.

Повідомляє ФПУ

Президія ФПУ визначила головні напрями діяльності

з соціально-економічного захисту людини праці


23 квітня 2013 р. під головуванням Голови Федерації профспілок України Юрія Кулика відбулося засідання Президії ФПУ.

У заході взяв участь і виступив представник ФПУ у Верховній Раді України, заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики та праці, народний депутата України
Олександр Стоян. Він проінформував про активну роботу по відстоюванню у парламенті позиції Федерації профспілок України щодо соціально-економічних прав та інтересів працівників. Це стосується, перш за все, чотирьох напрямів законотворчої діяльності.

Перший – це питання профспілкового майна. Як повідомив
Олександр Стоян, група народних депутатів, які відстоюють позицію ФПУ, знаходять порозуміння із більшостю членів парламентського Комітету з питань соціальної політики та праці, а також фракції Партії регіонів.

Друге питання стосується проекту Трудового кодексу. Група народних депутатів України з врахуванням пропозицій ФПУ подала його на розгляд Верховної Ради України.

Ще один напрям діяльності стосується адміністрування єдиного соціального внеску. Мова йде про те, що питання перерахування ЄСВ планується передати новоствореному Міністерству зборів та доходів. При розгляді цієї постанови в «соціальному» Комітеті заступники його голови
О.М.Стоян та Я.М.Сухий виступили категорично проти цього. Члени Комітету одноголосно проголосували за те, щоб не включати запропонований проект до порядку денного сесії Верховної Ради.

Найбільш болючим питанням, за словами
О.М.Стояна, залишається питання пенсійної реформи. Він наголосив на тому, що її треба покращувати, бо ця реформа зачепила інтереси дуже багатьох людей. Серед пропозицій народного депутата – принцип добровільності вибору віка для виходу на пенсію, скорочення розриву в пенсійному забезпеченні держслужбовців та інших категорій працюючих, при цьому має бути підвищена заробітна плата державнім службовцям нижньої та середньої ланки.

Президія ФПУ розглянула також питання «Про виконання постанови Президії ФПУ від 28.03.2013 № П-17-4 «Про позицію ФПУ щодо укладення Генеральної угоди на новий строк та визначення подальших дій». Доповідач з цього питання заступник Голови ФПУ
С.М.Кондрюк у своєму виступі зазначив, що 8 квітня ц.р. на засіданні СПО об'єднань профспілок розглянуто питання «Про подальші дії СПО об'єднань профспілок щодо врегулювання розбіжностей, що виникли під час ведення колективних переговорів з укладення Генеральної угоди на новий строк».

У виступі було особливо зазначено, що СПО об'єднань профспілок затверджено вимоги щодо врегулювання розбіжностей до Кабінету Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні та направлені сторонам соціального діалогу для розгляду та надання обґрунтованої відповіді. Крім того, СПО об'єднань профспілок звернувся до Національної служби посередництва і примирення з пропозицією виступити координатором у примирних процедурах із залученням незалежних посередників щодо врегулювання розбіжностей.

Враховуючи, що іншими сторонами соціального діалогу не сприйнято пропозицію профспілкової сторони щодо врегулювання найбільш важливих положень, що віднесено до таблиці розбіжностей проекту Генеральної угоди на 2013-2015 роки через примирні процедури з залученням незалежних посередників, Президія ФПУ постановила:

- ініціювати перед СПО об'єднань профспілок питання про затвердження і направлення відповідних вимог до Кабінету Міністрів України, СПО сторони роботодавців на національному рівні для розгляду та надання відповіді відповідно до Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»;

- схвалити звернення до Прем'єр-міністра України
М.Я. Азарова та Голови СПО сторони роботодавців на національному рівні Д.В. Фірташа щодо невідкладного вжиття заходів для остаточного врегулювання сторонами найбільш принципових розбіжностей за Генеральною угодою на 2013-2015 роки;

- рекомендувати підписати звернення до Прем'єр-міністра України та Голови СПО сторони роботодавців на національному рівні керівникам всеукраїнських профспілок, всеукраїнських об'єднань профспілок - членам СПО об'єднань профспілок;

- членським організаціям ФПУ актуалізувати інформацію про наявність у галузевих (міжгалузевих) угодах, колективних договорах положень щодо визначення розміру тарифної ставки робітника І тарифного розряду, а також доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів працівників, що мають міжгалузевий характер та надіслати відповідну інформацію ФПУ до 1 червня ц.р.

- Голові ФПУ
Кулику Ю.М. утворити Координаційний комітет з підготовки та проведення публічних акцій на підтримку вимог профспілкової сторони.

- членським організаціям на засіданнях колегіальних органів розглянути питання щодо висунення вимог до інших сторін соціального діалогу профспілковою стороною та вступу, у разі відмови в їх задоволенні, у колективний трудовий спір з Кабінетом Міністрів України та СПО сторони роботодавців на національному рівні.

Учасники засідання розглянули та затвердили Концепцію інформаційної діяльності ФПУ. Постановою Президії ФПУ рекомендовано членським організаціям ФПУ, навчальним закладам профспілок визначити інформаційну роботу як пріоритетний напрям своєї діяльності.
Текст додається.

З метою привернення уваги органів державної влади і всього суспільства до необхідності посилення захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та з нагоди 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи, що виповнюється 26 квітня 2013 року, Президія ФПУ постановила:

- схвалити текст Звернення Федерації професійних спілок України з нагоди 27-ї річниці Чорнобильської катастрофи
(додається);

- направити Звернення до Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України;

- рекомендувати членським організаціям ФПУ домагатися від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування повної реалізації державних і місцевих програм ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, їх належного фінансування, максимально використовувати можливості соціального діалогу для вирішення проблем соціального захисту постраждалого населення, домагатися включення до галузевих, регіональних угод, колективних договорів зобов'язань щодо надання постраждалим допомоги для поліпшення умов їхнього життя, відновлення здоров'я, а також провести профспілкові заходи вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та широко висвітлити їх в профспілкових ЗМІ.

Під час засідання було також ухвалено постанову про укладання Угод щодо захисту прав працівників-мігрантів з італійськими об'єднаннями профспілок. Президія доручила підписати ці Угоди під час Регіональної конференції щодо співробітництва між профспілками з питань захисту працівників-мігрантів, що відбудеться 15-16 травня 2013 року в м. Кишиневі (Молдова).

Учасники заходу також обговорили низку інших важливих питань профспілкової діяльності.

Президія ФПУ підтримала пропозицію Голови ФПУ Юрія Кулика щодо надання Григорію Осовому повноважень виконувача обов’язків першого заступника Голови ФПУ, а В.Саєнко – виконувача обов’язків заступника Голови ФПУ з наступним внесенням питання про їх обрання на засіданні Ради ФПУ.

Було також вирішено, згідно з пропозиціями керівників членських організацій та враховуючи той факт, що основні показники соціально-економічного розвитку держави за перше півріччя 2013 року будуть оприлюднені у третьому кварталі, скликати сьоме засідання Ради ФПУ наприкінці жовтня 2013 року в м.Києві.

Засідання Президії завершилось урочистою подією: Голова Федерації профспілок України
Юрій Кулик вручив нагороди переможцям Всеукраїнського огляду-конкурсу первинних профспілкових організацій та конкурсу на кращого профспілкового лідер-жінку.

Інформаційно-аналітичний центр ФПУ

Архив "Новости ФПУ"


Стр.1 Стр.2

 
Top
Copyright 2015. All rights reserved.
Назад к содержимому | Назад к главному меню